Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

: Opprør og barbarinvasjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ": Opprør og barbarinvasjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 950-1500: Opprør og barbarinvasjoner
Kaos og ny konsolidering Mongoler, mamluker, osmaner og safavider : Opprør og barbarinvasjoner

2 fra rike til sivilisasjon
: fra rike til sivilisasjon

3 Sammenbrudd, militarisering, blomstring
Etter Bagdads fall: to tyngdepunkt Iran i øst, Egypt i vest (+ Spania/Marokko i ”fjerne vesten”) Først shia i vest, sunni i øst - siden omvendt Ufredstider gir nomademakt og militær dominans, sterkere sentralmakt enn i Europa Etablering av tre kultursfærer: arabisk, persisk, tyrkisk Politisk oppløsning - kulturell blomstring

4 Store tenkere og litterater
Al-Farabi (Turkestan/Bagdad) Ibn Sina (Avicenna) (Turkestan/Iran) Ibn Rushd (Averroës) (Spania/Marokko) Ibn Khaldun (Tunisia/Egypt) Ibn Battuta (Marokko)

5 Politikk og religion Sultan og kalif: ikke parallell til pave og keiser Ingen kirkeorganisasjon: ulama og deres tvetydige forhold til makta religion som legitimering av makt og kritikk av makt Sharia: tolkingsrett og lovskoler - spørsmålet om ijtihad Shia-islam: imamatet

6 Lovskoler i sunni-islam
Hanafi Abu Hanifa d. 767 Maliki Malik ibn Anas d. 795 Shafi’i al-Shafi’i d. 820 Hanbali ibn Hanbal d.855

7 Spørsmål Hvorfor ble ikke araberne assimilert, men skapte en ny sivilisasjon? Hvorfor kom det ikke til anti-muslimske opprør?

8 Når ble flertallet muslimer?
Usikre kilder, men forskerne antar: Irak 800-tallet Iran 900-tallet Egypt 1000-tallet eller seinere

9 Faktorer som var gunstige for framveksten av islamsk sivilisasjon
To, ikke ett, verdensrike ble beseiret Erobringene var knyttet til og legitimert ved en universalistisk religion I den kritiske tidlige fasen fikk rikets sentrum tilgang til enorme rikdommer: dette muliggjorde intens intellektuell aktivitet Likestillingen av alle muslimer under abbasidene gjorde åpnet veien til sosial mobilitet for enhver som ble muslim

10 Mongol-invasjonen Hulegu inntar Bagdad 1258
Ilkhanenes rike (1256 – 1349) Herskerklassen persifiseres muslimer fra ca. 1300

11 Arven etter Djengis Khan

12 Ilkhaner og mamluker

13 Mamluk-sultanatet Tyrkiske slave-soldater, overtok tronen etter Salah al-Dins etterkommere i Egypt 1250 Stoppet mongolene ved Ayn Jalut i Palestina 1260 Styrte Egypt, Stor-Syria og Hijaz Ikke arve-dynasti; stadig ny import av slavesoldater

14 Ny konsolidering: osmaner og safavider
: Ny konsolidering: osmaner og safavider

15 Osmanene 1300-tallet til 1924 Det mest stabile islamske riket i historien Regjerte Midtøsten fra 1517 Militærstat med profesjonell administrasjon: devshirme, janitsjarer og sipahi Millet-systemet Institusjonaliserte islam Suleiman den store

16 Osmanriket

17 Safavidestaten Iran 1501-1722 hovedstad Tabriz, Qazvin, Isfahan
Safavidenes bakgrunn: sufi-orden Tolver-shia som statsdoktrine Kizilbash-stammene og shahen som levende imam Allianse mellom ”tyrker og tajik”: nomader og fastboende

18 Safavideriket

19 Hovedtrekk tidlig historie
Islam blir til Kalifatet og den arabiske ekspansjonen Motsetninger vokser fram under umayyadene: abbasiderevolusjonen Endringen av det politisk-militære systemet: fra arabisk erobrerrike til kosmopolitisk imperium Kalifatets fall: kalif og sultan

20 Hovedtrekk tidlig historie
Sunni og Shia: - opprinnelse og borgerkrigen - utvikling av separate doktriner og riter ca shiarikene i middelalderen: fatimider og buyider Shia statsreligion i Iran fra 1501

21 Hovedtrekk tidlig historie
Politisk oppløsning fra ca. 750 Fra 950 to sentra: Egypt og Iran Invasjoner fra vest og øst: saljuqer, korsfarere, mongoler : konsolidering i vest under mamlukene Fra 1500: nye storriker - osmaner og safavider


Laste ned ppt ": Opprør og barbarinvasjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google