Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Monica Dalen og Reidun Tangen, ISP Validitet i kvalitativ forskning Forelesning 13. november 2008 1. Kort om tradisjonelle og nyere validitets-/sannhetskriterier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Monica Dalen og Reidun Tangen, ISP Validitet i kvalitativ forskning Forelesning 13. november 2008 1. Kort om tradisjonelle og nyere validitets-/sannhetskriterier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Monica Dalen og Reidun Tangen, ISP Validitet i kvalitativ forskning Forelesning 13. november 2008 1. Kort om tradisjonelle og nyere validitets-/sannhetskriterier 2. En typologi for vurdering av validitet i kvalitativ forskning. 3. Nærmere om noen sentrale begreper (generalisering, reliabilitet, triangulering m.m.)

2 Reidun Tangen, ISP Kvalitets- og validitetsvurdering i forskning omfatter hele forskningsprosessen: Bakgrunnskunnskap - bruk av teori og tidligere forskning Problemformulering Opplegg, design, metodevalg, utvalg/kilder Datainnsamlingen Analysen av materialet Resultatene og konklusjonene Presentasjonen, formidlingen Etiske forhold ……… Forskerrollen

3 Reidun Tangen, ISP Tradisjonelle og nyere validitetskriterier Korrespondanse Koherens Pragmatisk validitet Konsensus- eller kommunikativ val.

4 Reidun Tangen, ISP Maxwell’s typologi for validitet Validitet må vurderes i lys av formålet med forskningen 1.Deskriptiv validitet 2.Fortolkningsvaliditet 3.Teoretisk validitet ---------------- 4.Generalisering – overførbarhet 5. Evalueringsvaliditet Kilde: Maxwell 1992 (artikkel i kompendium)

5 Reidun Tangen, ISP Noen metoder for å sikre generaliserbarhet i kvalitativ forskning (s. 1) 1) Å studere ”hva som er” (”What Is?”) det typiske tilfelle ”multisite studies”

6 Reidun Tangen, ISP Forts. generaliserbarhet (s. 2) 2) Å studere hva som kan bli situasjonen (”What May Be?”) studere ”the Leading Edge of Change” studere betydningen av forhold som trolig vil skille den framtidig situasjon fra nå-situasjonen studere et fenomens ”livssyklus” (eks. overganger, studieforløp)

7 Reidun Tangen, ISP Forts. generaliserbarhet (s. 3) 3) Å studere framtidsmuligheter (”What Could Be”) studere enhet(er)/case som er ekstrem(e) mht resultater eller betingelser sammenlikne enheter som er ekstremt ulike på relevante dimensjoner ”Det gode eksempel” Kilde: J. Shoefield (1990) (I kompendium)

8 Reidun Tangen, ISP Å bruke modeller/teorier i forskning: nyttig, men risikabelt! Lett å overse det som ikke passer inn – viktige og interessante perspektiver og opplysn. kan forsvinne Fare for overforenkling Bekvemmelig (tidsbesparende) å se bort fra det som ikke passer inn Forbehold ”glemmes” Modellens ”skjønnhet” – og enkelhet – forfører Å bruke modeller i forskning kan sammenliknes med å selge gummistrikk metervis: Det krever sterk karakter!


Laste ned ppt "Monica Dalen og Reidun Tangen, ISP Validitet i kvalitativ forskning Forelesning 13. november 2008 1. Kort om tradisjonelle og nyere validitets-/sannhetskriterier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google