Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stråleterapi – moderne teknologi i kampen mot kreften

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stråleterapi – moderne teknologi i kampen mot kreften"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stråleterapi – moderne teknologi i kampen mot kreften

2 Stråleterapi: behandling av kreftsykdommer v.h.a. høyenergetisk stråling behandlingen kan være radikal i den hensikt å kurere pasienten alene eller i kombinasjon med andre behandlingsmodaliteter

3 Stråleterapi: behandling av kreftsykdommer v.h.a. høyenergetisk stråling behandlingen kan være radikal i den hensikt å kurere pasienten alene eller i kombinasjon med andre behandlingsmodaliteter smertelindring

4 Prinsippet kurativ for stråleterapi er
å drepe alle kreftcellene uten å skade for mange friske celler

5 “Terapeutisk ratio” er forholdet mellom dose-responskurven for bivirkninger og tumorkontroll, og bør være slik at: frekvens av alvorlige bivirkninger < 3% tumorkontroll >50%

6 Fraksjonering Celle- overlevelse etter en stråledose D, for nomale
celler og tumorceller.

7 Fraksjonering Celle- overlevelse etter en stråle- dose D gitt
over flere fraksjoner, for nomale celler og tumorceller.

8 Fraksjonering Celle- overlevelse etter en stråle- dose D gitt
over svært mange fraksjoner, for nomale celler og tumorceller.

9 Utstyret

10 Lineærakselerator Rotasjonspunkt for linac og bord – isosenter
avstand fra “kilden” til isosenter er 100 cm

11

12 For hver maskin må den tredimensjonale dosefordelingen kartlegges
Det måles i vannfantom med en detektor koplet til en PC

13 Dybdedosekurver

14 Måling på tvers av stråleretningen - tverrscan
Vannoverflaten Relativ dose [%] cm Feltsenter Feltgrenser

15 Feltstørrelse defineres som avstanden fra sentralstrålen og ut til det punkt hvor dosen er 50% av dosen i sentralstrålen dette måles i isosenter-avstand

16 Penumbra område nær feltgrensen der dosen faller kraftig
definert som området mellom 20 og 80 % størrelsen er avhengig av flere faktorer Energi Feltstørrelse Fokusstørrelse Stråletype Avstand til overflaten Dypet

17 Feltforming Blokker Multibladskollimator (MLC)

18 Hvordan fordeler dosen seg i et plan?
Linje som går gjennom punkter med samme dose = isodoser Figur som viser planet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

19 Prinsipper for planleggingen av behandlingen

20 Målvolum = volumet man ønsker å behandle
100% = 4.4 Gy 45% = 2 Gy Dersom man behandler dybtliggende volum med ett felt, vil områder foran målvolumet få høyere dose… Målvolum

21 …derfor behandler man ofte med mer enn ett felt

22 CT-bilde med isodoser Dosene fra de ulike stråleretningene summeres
Ett av de scannede bildene

23 Stråleterapiprosessen

24 Stråleterapikjeden Planleggings- prosessen Tumor- lokalisasjon
Definisjon av MV og RO Planleggings- prosessen Simulering Dose- beregning Evaluering Behandling

25 Fiksering – posisjonering av pasienten
Hensikt: minske inter- og intrafraksjonell bevegelse

26 Tumorlokalisasjon og målvolumdefinisjon

27 Plassering i stråleterapikjeden
Tumor- lokalisasjon Definisjon av MV og RO Simulering Dose- beregning Evaluering Behandling

28 Tumorlokalisasjon Røntgen CT MR PET Kombinasjon av bildeinformasjon

29 Røntgenbilder

30 CT God romlig oppløsning Vanskelig å skille bløtvevstyper
Tetthetsinformasjon for doseberegning

31 MR Basert på ørsmå differanser i mediets magnetiske egenskaper
God romlig oppløsning Ingen tetthetsinformasjon

32 CT vs MR

33 Positron Emisjon Tomografi (PET)
Radioaktiv nuklide sender ut + Annihilasjon gir 2   Posisjon detekteres DNR: 18F + sukker

34 PET

35 PET&CT

36 CT + PET

37 Laser system

38

39 Volumkonsepter i stråleterapi
GTV GTV GTV GTV GTV CTV – GTV+ subklinisk ITV – CTV+IM Pasient relatert PTV – ITV+SM FG – PTV+P50-90 GTV

40 Interne bevegelser og innstillingsusikkerheter

41

42 Utarbeidelse av en doseplan

43 Høyest mulig dose til målvolum og minst mulig dose til normalvev
Ett av de scannede bildene

44 Simulering i 3D

45

46 Intensitetsmodulert stråleterapi - IMRT

47

48

49 Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment
Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment. Multibladskollimatoren endrer form for hvert segment 1 4 3 2 5 6 7

50 Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment
Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment. Multibladskollimatoren endrer form for hvert segment 4 3 2 5 6 7

51 Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment
Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment. Multibladskollimatoren endrer form for hvert segment 4 3 5 6 7

52 Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment
Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment. Multibladskollimatoren endrer form for hvert segment 4 5 6 7

53 Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment
Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment. Multibladskollimatoren endrer form for hvert segment 5 6 7

54 Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment
Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment. Multibladskollimatoren endrer form for hvert segment 6 7

55 Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment
Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment. Multibladskollimatoren endrer form for hvert segment 7

56 6 felter med til sammen 17 segmenter

57 Verifikasjon ved behandlingen
Dioder verifisere dosen Digitale bilder verifiserer plassering av feltet

58 Når rektums fylningsgrad endres endres rektums posisjon

59 Cone-beam CT på behandlingsapparatet
                                                                                                                                                                      Røntgenapparat og detektor plasseres 90 grader på bestrålingshodet. Pasienten avbildes i behandlingsleie umiddelbart før bestråling.                                                                                                                                                                  Forklar om Cone beam CT

60 Sammenligning med planleggings-CT
Conebeam CT-opptak matches på behandlings-apparat med planleggings-CT Forflytning av pasient utføres automatisk etterpå.

61 Pusting påvirker organenes posisjon

62 Ett av de scannede bildene

63 Respirasjonsgating


Laste ned ppt "Stråleterapi – moderne teknologi i kampen mot kreften"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google