Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stråleterapi – moderne teknologi i kampen mot kreften.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stråleterapi – moderne teknologi i kampen mot kreften."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stråleterapi – moderne teknologi i kampen mot kreften

2 behandling av kreftsykdommer v.h.a. høyenergetisk stråling behandling av kreftsykdommer v.h.a. høyenergetisk stråling Stråleterapi: behandlingen kan være behandlingen kan være  radikal i den hensikt å kurere pasienten alene eller i kombinasjon med andre behandlingsmodaliteter

3 behandling av kreftsykdommer v.h.a. høyenergetisk stråling behandling av kreftsykdommer v.h.a. høyenergetisk stråling Stråleterapi: behandlingen kan være behandlingen kan være  radikal i den hensikt å kurere pasienten alene eller i kombinasjon med andre behandlingsmodaliteter  smertelindring

4 Prinsippet kurativ for stråleterapi er å drepe alle kreftcellene uten å skade for mange friske celler

5 “Terapeutisk ratio” er forholdet mellom dose- responskurven for bivirkninger og tumorkontroll, og bør være slik at: frekvens av alvorlige bivirkninger < 3% frekvens av alvorlige bivirkninger < 3% tumorkontroll >50% tumorkontroll >50%

6 Fraksjonering Fraksjonering Celle-overlevelse etter en stråledose D, for nomale celler og tumorceller.

7 Fraksjonering Fraksjonering Celle-overlevelse etter en stråle- dose D gitt over flere fraksjoner, for nomale celler og tumorceller.

8 Fraksjonering Fraksjonering Celle-overlevelse etter en stråle- dose D gitt over svært mange fraksjoner, for nomale celler og tumorceller.

9 Utstyret

10 Lineærakselerator Rotasjonspunkt for linac og bord – isosenter avstand fra “kilden” til isosenter er 100 cm

11

12 For hver maskin må den tredimensjonale dosefordelingen kartlegges Det måles i vannfantom med en detektor koplet til en PC

13 Dybdedosekurver

14 Måling på tvers av stråleretningen - tverrscan Vannoverflaten Relativ dose [%] cm Feltgrenser Feltsenter

15 Feltstørrelse defineres som avstanden fra sentralstrålen og ut til det punkt hvor dosen er 50% av dosen i sentralstrålen defineres som avstanden fra sentralstrålen og ut til det punkt hvor dosen er 50% av dosen i sentralstrålen dette måles i isosenter- avstand dette måles i isosenter- avstand

16 Penumbra område nær feltgrensen der dosen faller kraftig område nær feltgrensen der dosen faller kraftig definert som området mellom 20 og 80 % definert som området mellom 20 og 80 % størrelsen er avhengig av flere faktorer størrelsen er avhengig av flere faktorer Energi Energi Feltstørrelse Feltstørrelse Fokusstørrelse Fokusstørrelse Stråletype Stråletype Avstand til overflaten Avstand til overflaten Dypet Dypet

17 Blokker Multibladskollimator (MLC) Blokker Multibladskollimator (MLC) Feltforming

18 Hvordan fordeler dosen seg i et plan? Linje som går gjennom punkter med samme dose = isodoser Figur som viser planet 100% 90% 80% 70% 50% 30% 60% 40%

19 Prinsipper for planleggingen av behandlingen

20 Dersom man behandler dybtliggende volum med ett felt, vil områder foran målvolumet få høyere dose… Målvolum = volumet man ønsker å behandle Målvolum 45% = 2 Gy 100% = 4.4 Gy

21 …derfor behandler man ofte med mer enn ett felt

22 CT-bilde med isodoser Dosene fra de ulike stråleretningene summeres Ett av de scannede bildene

23 Stråleterapiprosessen

24 Stråleterapikjeden Tumor- lokalisasjon Definisjon av MV og RO Simulering Dose- beregning Evaluering Behandling Planleggings- prosessen

25 Fiksering – posisjonering av pasienten Hensikt: minske inter- og intrafraksjonell bevegelse

26 Tumorlokalisasjon og målvolumdefinisjon

27 Plassering i stråleterapikjeden Tumor- lokalisasjon Definisjon av MV og RO Simulering Dose- beregning Evaluering Behandling

28 Tumorlokalisasjon Røntgen Røntgen CT CT MR MR PET PET Kombinasjon av bildeinformasjon Kombinasjon av bildeinformasjon

29 Røntgenbilder

30 CT God romlig oppløsning God romlig oppløsning Vanskelig å skille bløtvevstyper Vanskelig å skille bløtvevstyper Tetthetsinformasjon for doseberegning Tetthetsinformasjon for doseberegning

31 MR Basert på ørsmå differanser i mediets magnetiske egenskaper Basert på ørsmå differanser i mediets magnetiske egenskaper God romlig oppløsning God romlig oppløsning Ingen tetthetsinformasjon Ingen tetthetsinformasjon

32 CT vs MR

33 Positron Emisjon Tomografi (PET) Radioaktiv nuklide sender ut  + Radioaktiv nuklide sender ut  + Annihilasjon gir 2   Annihilasjon gir 2   Posisjon detekteres Posisjon detekteres DNR: 18 F + sukker DNR: 18 F + sukker

34 PET

35 PET & CT

36 CT + PET

37 Laser system

38

39 Volumkonsepter i stråleterapi GTV GTV CTV – GTV+ subklinisk CTV – GTV+ subklinisk ITV – CTV+IM ITV – CTV+IM  Pasient relatert PTV – ITV+SM PTV – ITV+SM FG – PTV+P 50-90 FG – PTV+P 50-90 GTV

40 Interne bevegelser og innstillingsusikkerheter

41

42 Utarbeidelse av en doseplan

43 Ett av de scannede bildene Høyest mulig dose til målvolum og minst mulig dose til normalvev

44 Simulering i 3D

45

46 Intensitetsmodulert stråleterapi - IMRT

47

48

49 1 432 5 6 7 Bygger opp den ønskede doseprofilen ved å benytte flere segment. Multibladskollimatoren endrer form for hvert segment

50 432 5 6 7

51 43 5 6 7

52 4 5 6 7

53 5 6 7

54 6 7

55 7

56 6 felter med til sammen 17 segmenter 6 felter med til sammen 17 segmenter

57 Verifikasjon ved behandlingen Dioder verifisere dosen Digitale bilder verifiserer plassering av feltet

58 Når rektums fylningsgrad endres endres rektums posisjon

59 Cone-beam CT på behandlingsapparatet Røntgenapparat og detektor plasseres 90 grader på bestrålingshodet. Pasienten avbildes i behandlingsleie umiddelbart før bestråling.

60 Sammenligning med planleggings-CT Conebeam CT- opptak matches på behandlings- apparat med planleggings-CT Forflytning av pasient utføres automatisk etterpå.

61 Pusting påvirker organenes posisjon

62 Ett av de scannede bildene

63 Respirasjonsgating


Laste ned ppt "Stråleterapi – moderne teknologi i kampen mot kreften."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google