Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn og kontroll Valgfagsforelesning v/Njål Høstmælingen Senter for menneskerettigheter 13. oktober 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn og kontroll Valgfagsforelesning v/Njål Høstmælingen Senter for menneskerettigheter 13. oktober 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn og kontroll Valgfagsforelesning v/Njål Høstmælingen Senter for menneskerettigheter 13. oktober 2005

2 Innsteg Nasjonalt – internasjonalt Nasjonalt – internasjonalt Paktbasert – konvensjonsbasert Paktbasert – konvensjonsbasert Politisk – rettslig Politisk – rettslig Konvensjonsparter – utenforland Konvensjonsparter – utenforland Effektive – ineffektive? Effektive – ineffektive?

3 Fra vage ideer til rettslig bindende bestemmelser FNs verdenserklæring av 1948 FNs verdenserklæring av 1948 Politisk, men også rettslig? Politisk, men også rettslig? FN: FN: CERD 1965 CERD 1965 CCPR 1966 CCPR 1966 CESCR 1966 CESCR 1966 CEDAW 1979 CEDAW 1979 CAT 1984 CAT 1984 CRC 1989 CRC 1989 Europa, Afrika, Amerika – men ikke Asia Europa, Afrika, Amerika – men ikke Asia

4 Nasjonale ordninger Gjennomføring/kontroll av statens rettslige forpliktelser Gjennomføring/kontroll av statens rettslige forpliktelser Nasjonal gjennomføring Nasjonal gjennomføring Lovgivning [det ønskelige, men oftest ingen plikt] Lovgivning [det ønskelige, men oftest ingen plikt] Informasjon Informasjon Opplæring, utdanning Opplæring, utdanning Praksis, rutiner … Praksis, rutiner … Nasjonal kontroll Nasjonal kontroll Domstoler [nb ift uttømming av nasjonale rettsmidler] Domstoler [nb ift uttømming av nasjonale rettsmidler] Ombud Ombud Internkontroll, rapportering Internkontroll, rapportering Media Media Ngo’er Ngo’er Sirkelordningene Sirkelordningene

5 Internasjonal kontroll: hva / hvem? Må være part til konvensjonen Må være part til konvensjonen Forbehold Forbehold Inngrep, derogasjon Inngrep, derogasjon Må ha sluttet seg til kontrollordningen Må ha sluttet seg til kontrollordningen Rapportbehandling: omfatter alle parter Rapportbehandling: omfatter alle parter Statsklage: bare dersom begge/alle er part Statsklage: bare dersom begge/alle er part Individklage: den krenkende staten må være part Individklage: den krenkende staten må være part En rekke vilkår (nasjonale rettsmidler, frist, offer) En rekke vilkår (nasjonale rettsmidler, frist, offer) Noen ordninger gjelder generelt Noen ordninger gjelder generelt Rettsgrunnlag Rettsgrunnlag Sedvane Sedvane FNs verdenserklæring? FNs verdenserklæring? FNs pakt FNs pakt Politiske mekanismer Politiske mekanismer

6 Paktbaserte FN-ordninger (Generalforsamlingen) (Generalforsamlingen) (Sikkerhetstrådet) (Sikkerhetstrådet) (International Court of Justice) (International Court of Justice) ECOSOC ECOSOC Menneskerettighetskommisjonen Menneskerettighetskommisjonen [Høykommissæren for menneskerettigheter] [Høykommissæren for menneskerettigheter] Rapportører (land, tema) Rapportører (land, tema) Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Underkommisjonen Underkommisjonen 1504-procedure 1504-procedure

7 Andre paktbaserte ordninger? Europarådet? Europarådet? Parlamentarikerforsamlingen Parlamentarikerforsamlingen Ministerkomiteen Ministerkomiteen Koblinger ift oppfølgning av dommene Koblinger ift oppfølgning av dommene Menneskerettighetskommissæren Menneskerettighetskommissæren OSSE? OSSE?

8 Konvensjonsbaserte ordninger Bare for parter til konvensjonene og ordningene Bare for parter til konvensjonene og ordningene Input Input Statsrapporter [alle FN og ESP, men ikke EMD] Statsrapporter [alle FN og ESP, men ikke EMD] Individuelle klager [RDK, MRK, TK, (KDK), EMD, (ESP)] Individuelle klager [RDK, MRK, TK, (KDK), EMD, (ESP)] Mellomstatlige klager [RDK, MRK, TK, EMD] Mellomstatlige klager [RDK, MRK, TK, EMD] Undersøkelser [TK, KDK, ETK] Undersøkelser [TK, KDK, ETK] Output Output Synspunkter på statsrapportene Synspunkter på statsrapportene Synspunkter på klager Synspunkter på klager Generelle kommentarer Generelle kommentarer Litt ekstra om EMD Litt ekstra om EMD

9 Covenants without swords – nothing but words? Ingen maktbruk, men “humanitær intervensjon” Ingen maktbruk, men “humanitær intervensjon” Virkning? Tja, UNDP Virkning? Tja, UNDP Shaming: men rammer ikke verstingene Shaming: men rammer ikke verstingene Internasjonalt samarbeid: rik mot fattig? Internasjonalt samarbeid: rik mot fattig? Internt mot eksternt: China? Internt mot eksternt: China? Lekeplass for Lekeplass for mediene, ngo’er og ombudsmenn? mediene, ngo’er og ombudsmenn? advokater? advokater? politikere og diplomater? politikere og diplomater? Reformer av FN Reformer av FN Menneskerettighetsråd (“council”) Menneskerettighetsråd (“council”) Menneskerettighetsdomstol Menneskerettighetsdomstol


Laste ned ppt "Tilsyn og kontroll Valgfagsforelesning v/Njål Høstmælingen Senter for menneskerettigheter 13. oktober 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google