Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Statsbudsjettet 2010. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Statsbudsjettet 2010. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter om."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Statsbudsjettet 2010

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter om lag 333 mrd. kr Reell inntektsvekst 40,9 mrd. kr fra og med 2006 til og med 2010 Bedre kommuneøkonomi, bedre tjenester til innbyggerne

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Driftsresultatet i 2008 Det svake netto driftsresultatet i 2008 skyldes –Sterk aktivitetsvekst –Sterk kostnadsvekst –Kurstap på finansplasseringer 3

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Kommuneøkonomien i 2009 Økte skatteinntekter på 1,2 mrd. kr Økning i utbetaling til ressurskrevende tjenester Samlet vekst 11,4 mrd. kr hvorav 6,1 mrd. kr i frie inntekter Reell inntektsvekst 33,8 mrd. kr f.o.m. 2006 t.o.m. 2009 Konsolidering av økonomien og økt tjenestetilbud i mange kommuner Endringer etter revidert nasjonalbudsjett:

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Statsbudsjettet 2010 Strukturelt, oljekorrigert underskudd: 148,5 mrd. kr Reell, underliggende utgiftsvekst 1¾ pst. BNP fastlands-Norge: 2 pst. Vekst i sysselsetting: -0,4 pst. Arbeidsledighet: 3,7 pst.

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Kommuneopplegget 2010 Vekst i samlede inntekter på 8 mrd. kr til bl.a. Samhandlingsreformen Samferdsel Barnevern Skole Pleie og omsorg Barnehage

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Vekst i frie inntekter 4,2 mrd. kr 230 mill. kr til samhandlingsreformen 1 mrd. knyttet til samferdsel Dekker demografikostnader i 2010 Oppfølging av omsorgsplan 2015 400 nye årsverk i kommunalt barnevern Styrking av skolen

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Vekst i frie inntekter 2009 til 2010 20092010 Nivå tiltakspakken Nivå RNB Nivå saldert 2009 4,2 mrd. kr 1,2 mrd. kr Anslag på regnskap

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Grunnskole/videregående opplæring 235,8 mill. kr til 1 time utvidet timetall og 8 timer gratis leksehjelp i 2010. 2 mrd. i økt investeringsramme for rentekompensasjonsordningen i 2010. 190 mill. kr til videreføring av midlene i tiltakspakken til lærlingtilskuddet. 620,6 mill. kr og 68,9 mill. kr til hhv. tidlig innsats 1.-4. trinn og 2 timer fysisk aktivitet. 9

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Barnehager 82 mill. kr til likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. 203,5 mill. kr til videreføring av makspris på samme nominelle nivå som i 2009. 463,5 mill. kr til utbygging og drift av nye barnehageplasser i 2010. 10

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Helse og omsorg 230 mill. kr i frie inntekter til forebyggende helsetiltak Investeringstilskudd til ytterligere 2500 nye omsorgsplasser Opptrappingsplan for rusfeltet styrkes med 150 mill. kr 11

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Integrering Integreringstilskuddssatsene er økt betydelig i 2008 og 2009 I 2010 – satser for voksne og barn på hhv. 574 300 kr og 554 300 kr Utbetaling av integreringstilskudd øker betydelig Utbetaling av tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap legges om fra å være 5-årig til å bli 3-årig 12

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Ressurskrevende tjenester Utgiftsvekst fra 2008 til 2009 på 1 mrd. kr Øker anslagene for antallet mottakere og utgifter per mottaker i 2010 Reduksjon av kompensasjonsgraden fra 85 pst. til 80 pst. i 2010 Øker innslagspunktet fra 835 000 kr til 865 000 kr i 2010 Påvirker kommunene allerede i 2009 Samlet gir dette en realvekst på 5,4 pst. 13

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Forvaltningsreformen – økonomi Vel 7,6 mrd. kr gjennom rammetilskudd og momskompensasjon: –Flytting av midler fra staten: 6,5 mrd. kr –Styrking av områdene med vel 1,1 mrd. kr Samlet er det lagt inn 117,5 mill. kr til årsverk Enkelte tilskudd på områdene til KD, MD, LMD, HOD og SD øremerkes

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Forvaltningsreformen - samferdsel FINs budsjett: momskompensasjon 400 mill. KRDs budsjett: Drift vedlikehold: 2542 mill. Investeringer: 1748 mill. Ferjer: 1340 mill. Styrking frie inntekter: 1000 mill. SDs budsjett: Rentekompensasjonsordning: 28 mill. Midler til rassikring: 500 mill. 15

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Innlemming av øremerkede tilskudd Forslaget i kommuneproposisjonen følges opp i 2010 Stimuleringstilskudd til partnerskap for folkehelse 41,3 mill. kr Tilskudd til tekniske fagskoler 389 mill. kr Krisetiltak 1,5 mill. kr Tilskudd til lokale vilttiltak avvikles 16

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Akershus 17 Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 0211 Vestby436 70922 4115,419 6854,7 0213 Ski890 55142 0105,036 4024,3 0214 Ås499 39826 0555,523 0024,8 0215 Frogn485 51320 2974,417 2523,7 0216 Nesodden535 79622 8234,419 4623,8 0217 Oppegård834 17840 2635,134 9114,4 0219 Bærum4 321 124210 8535,1183 6164,4 0220 Asker1 984 17990 9444,878 1504,1 0221 Aurskog-Høland465 71618 3654,115 7543,5 0226 Sørum481 77124 9925,522 1204,8 0227 Fet321 03813 5024,411 4903,7 0228 Rælingen454 85520 3634,717 3614,0 0229 Enebakk317 04418 0296,016 1375,4 0230 Lørenskog1 009 90952 7915,546 2264,8 0231 Skedsmo1 478 05663 9334,554 7233,8 0233 Nittedal668 73643 1956,939 1296,2 0234 Gjerdrum189 9548 9785,07 8574,3 0235 Ullensaker866 39546 3975,740 9565,0 0236 Nes611 60429 3375,025 8814,4 0237 Eidsvoll657 56037 0516,033 2905,3 0238 Nannestad348 77718 1675,516 1614,9 0239 Hurdal107 4544 3684,23 8853,8 Fordeles gjennom året Akershus17 971 953873 1245,1761 4494,4 Akershus fylkeskommune 4 295 436227 600 5,6200 019 4,9

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Aust-Agder Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 0901 Risør258 93911 0214,49 7533,9 0904 Grimstad646 68330 6505,026 7974,3 0906 Arendal1 339 46466 7915,259 1194,6 0911 Gjerstad110 3433 8813,63 4233,2 0912 Vegårshei83 3163 8474,83 5034,4 0914 Tvedestrand211 0009 6424,88 5434,2 0919 Froland164 2567 9145,17 0164,5 0926 Lillesand318 26515 8775,314 0534,6 0928 Birkenes159 7407 5985,06 7514,4 0929 Åmli94 5925 9176,75 5776,3 0935 Iveland60 1033 0765,42 8525,0 0937 Evje og Hornnes126 4989 4408,18 8107,5 0938 Bygland68 2643 2965,13 0694,7 0940 Valle66 4921 7962,81 5542,4 0941 Bykle62 9651 7592,91 5072,5 Fordeles gjennom året3 223 Aust-Agder3 774 142177 3574,9157 1804,3 Aust-Agder fylkeskommune1 086 98369 0596,8 63 6056,2

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Buskerud Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009 til 2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 0602 Drammen2 009 97198 6045,286 6934,5 0604 Kongsberg857 80947 1145,842 1875,2 0605 Ringerike959 89446 4735,141 1524,5 0612 Hole242 55611 1434,89 5654,1 0615 Flå56 8292 5374,72 3424,3 0616 Nes135 5526 4855,05 8414,5 0617 Gol176 2092 2091,31 3460,8 0618 Hemsedal80 5452 6373,42 2162,8 0619 Ål188 9176 6463,65 7973,2 0620 Hol181 2645 4963,14 5442,6 0621 Sigdal153 9478 4435,87 7585,3 0622 Krødsherad88 8533 7514,43 3463,9 0623 Modum440 80621 4515,119 0634,5 0624 Øvre Eiker546 14028 6755,525 6334,9 0625 Nedre Eiker703 13640 7336,136 5955,5 0626 Lier769 93138 0015,233 3134,5 0627 Røyken606 26731 3605,527 6454,8 0628 Hurum313 15915 0045,013 3054,4 0631 Flesberg106 4745 6215,65 1475,1 0632 Rollag78 6942 7333,62 4683,2 0633 Nore og Uvdal114 2315 2254,84 7784,4 Fordeles gjennom året11 730 Buskerud8 822 913426 4485,1376 8454,5 Buskerud fylkeskommune2 147 167122 5346,1109 3745,4

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Finnmark Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009 til 2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 2002 Vardø115 8094 0573,63 6653,3 2003 Vadsø242 7697 5643,26 4352,7 2004 Hammerfest396 31715 6924,113 5733,5 2011 Kautokeino145 4265 8364,25 3003,8 2012 Alta749 03942 8316,139 4345,6 2014 Loppa81 1351 5802,01 3811,7 2015 Hasvik66 7242 8514,52 6734,2 2017 Kvalsund70 2321 4312,11 2411,8 2018 Måsøy82 0182 0962,61 8542,3 2019 Nordkapp158 22616 87111,916 28511,5 2020 Porsanger174 8768 0614,87 3264,4 2021 Karasjok137 1716 0594,65 5524,2 2022 Lebesby91 7616 1677,25 9246,9 2023 Gamvik70 9912 3883,52 2003,2 2024 Berlevåg72 0162 8634,12 6693,8 2025 Tana157 0766 3394,25 7983,8 2027 Nesseby65 6963 5845,83 4245,5 2028 Båtsfjord106 3693 7093,63 3283,2 2030 Sør-Varanger410 74118 2634,716 4894,2 Fordeles gjennom året3 600 Finnmark3 397 989157 3434,9143 6514,4 Finnmark fylkeskommune1 140 60672 4056,868 7096,4

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Hedmark Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009 til 2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 0402 Kongsvinger590 18626 6314,723 4354,1 0403 Hamar948 27956 1236,350 8665,7 0412 Ringsaker1 088 14145 8474,439 8883,8 0415 Løten250 77414 6096,213 2785,6 0417 Stange639 14529 1104,825 6194,2 0418 Nord-Odal207 73710 0305,19 0974,6 0419 Sør-Odal276 54410 5634,09 1263,4 0420 Eidskog268 03611 2784,410 1123,9 0423 Grue222 1196 3642,95 4312,5 0425 Åsnes319 35614 6944,813 2984,3 0426 Våler163 1229 0465,98 3375,4 0427 Elverum657 80938 2676,234 6345,6 0428 Trysil288 5639 7623,58 5113,0 0429 Åmot179 5482 8591,62 0751,2 0430 Stor-Elvdal121 0824 9184,24 4243,8 0432 Rendalen98 7322 9463,12 5792,7 0434 Engerdal74 0293 3224,73 0614,3 0436 Tolga78 4593 5134,73 2094,3 0437 Tynset225 29413 1406,212 1485,7 0438 Alvdal105 2216 2776,35 8375,9 0439 Folldal78 1342 0502,71 7452,3 0441 Os99 8165 7976,25 4245,7 Fordeles gjennom året7 000 Hedmark6 987 125312 9464,7277 9334,1 Hedmark fylkeskommune1 980 074139 2857,6129 7447,0

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Tabellen fortsetter på neste lysark 22 Anslag påVekst fra RNBVekst fra anslag frie2009-2010på regnskap 2009-2010 inntekterNominelleProsentNominelleProsent Kommune2010kroner (1 000 kr) 12345 1201 Bergen8 376 790367 9534.63172543.9 1211 Etne161 7759 4356.287075.7 1216 Sveio185 59310 4686.095555.4 1219 Bømlo412 71915 9404.013 8223.5 1221 Stord555 60227 4375.224 1244.5 1222 Fitjar121 2698 2787.37 7186.8 1223 Tysnes133 9265 9824.75 4624.3 1224 Kvinnherad514 54822 9944.720 5924.2 1227 Jondal57 8541 4752.61 2912.3 1228 Odda295 0039 2213.27 8952.7 1231 Ullensvang155 0624 3522.93 7312.5 1232 Eidfjord48 8137461.65711.2 1233 Ulvik64 2399 18216.78 98516.3 1234 Granvin51 4301 9664.01 7903.6 1235 Voss523 22023 9474.821 3754.3 1238 Kvam340 91814 3924.412 8413.9 1241 Fusa161 2467 4594.96 7264.4 1242 Samnanger96 2065 0855.64 6455.1 Hordaland

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Anslag påVekst fra RNBVekst fra anslag frie2009-2010på regnskap 2009-2010 inntekterNominelleProsentNominelleProsent Kommune2010kroner (1 000 kr) 12345 1243 Os515 69423 1504.719 9624.0 1244 Austevoll198 3669 1204.88 0754.2 1245 Sund193 02011 2866.210 1895.6 1246 Fjell674 44035 6085.631 4984.9 1247 Askøy776 26839 8375.435 3034.8 1251 Vaksdal176 0486 5493.95 7953.4 1252 Modalen26 4527292.86672.6 1253 Osterøy270 39314 8285.813 4705.2 1256 Meland214 53410 8465.39 6434.7 1259 Øygarden148 9069 4546.88 6796.2 1260 Radøy180 49010 4116.19 5205.6 1263 Lindås471 88118 8094.216 1463.5 1264 Austrheim110 3023 5583.33 0302.8 1265 Fedje40 3862 0585.41 9465.1 1266 Masfjorden83 2333 7814.83 4824.4 Fordeles gjennom året11736 Hordaland16 348 360746 4114.8654 5624.2 Hordaland fylkeskommune4 669 451260 1015.9235 7745.3 Hordaland forts.

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24 Tabellen fortsetter på neste lysark 24 Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 1502 Molde831 25540 4185.135 6104.5 1504 Ålesund1 379 53865 3485.056 9674.3 1505 Kristiansund773 76737 8405.133 5294.5 1511 Vanylven159 1276 6764.46 0263.9 1514 Sande121 0146 3225.55 8375.1 1515 Herøy312 46116 6355.614 9655.0 1516 Ulstein265 18412 1854.810 6854.2 1517 Hareid160 1797 0834.66 1854.0 1519 Volda303 33813 6974.712 1214.2 1520 Ørsta362 33620 0815.918 1905.3 1523 Ørskog89 4942 5282.92 1272.4 1524 Norddal91 4803 8434.43 5264.0 1525 Stranda182 92411 7626.910 9186.3 1526 Stordal51 9933 7317.73 5457.3 1528 Sykkylven263 73815 8116.414 4015.8 1529 Skodje138 0657 4825.76 7395.1 1531 Sula268 98412 7685.011 3284.4 1532 Giske238 57615 7437.114 4686.5 1534 Haram339 32214 9214.613 1864.0 1535 Vestnes231 5098 0033.66 7953.0 1539 Rauma291 64914 4425.213 0694.7 1543 Nesset135 3103 6722.83 1382.4 1545 Midsund92 5715 9646.95 5966.4 Møre og Romsdal

25 Kommunal- og regionaldepartementet 25 Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 1546 Sandøy70 6243 3154.93 0424.5 1547 Aukra131 0981 6921.39580.7 1548 Fræna329 87720 5936.718 8806.1 1551 Eide131 4366 2975.05 6854.5 1554 Averøy197 6279 8375.28 8284.7 1557 Gjemnes115 7476 6006.06 1175.6 1560 Tingvoll140 0148 5656.58 0056.1 1563 Sunndal278 99316 5256.315 1535.7 1566 Surnadal242 41910 3134.49 2124.0 1567 Rindal96 8463 4693.73 0943.3 1571 Halsa85 3011 8242.21 4801.8 1573 Smøla99 3803 4393.63 0473.2 1576 Aure171 7177 5704.66 9214.2 Fordeles gjennom året12 010 Møre og Romsdal9 186 903443 3075.1395 6844.5 Møre- og Romsdal fylke2 914 199185 0576.8172 2136.3 Møre og Romsdal forts.

26 Kommunal- og regionaldepartementet 26 Tabellen fortsetter på neste ark 26 Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 1804 Bodø1 535 84979 8335.571 1704.9 1805 Narvik647 31021 6973.518 3102.9 1811 Bindal86 3965 2406.54 9456.1 1812 Sømna93 3153 1833.52 8103.1 1813 Brønnøy299 50413 9234.912 5294.4 1815 Vega65 1412 6984.32 4633.9 1816 Vevelstad36 2802 2886.72 1976.4 1818 Herøy80 4072 2302.91 9272.5 1820 Alstahaug259 1747 9663.26 6382.6 1822 Leirfjord96 5092 4352.62 0552.2 1824 Vefsn494 45622 7444.820 2684.3 1825 Grane75 1434 9887.14 7146.7 1826 Hattfjelldal76 3602 1933.01 9312.6 1827 Dønna79 9064 8646.54 6026.1 1828 Nesna85 8311 9632.31 6381.9 1832 Hemnes195 1587 6444.16 8903.7 1833 Rana894 97748 7595.844 0985.2 1834 Lurøy117 1682 2241.91 8761.6 1835 Træna32 923-2 518-7.1-2 603-7.3 1836 Rødøy83 9901 6882.11 4521.8 1837 Meløy285 64011 6564.310 4313.8 1838 Gildeskål109 0624 5314.34 1544.0 1839 Beiarn60 8772 8654.92 6594.6 1840 Saltdal188 4276 8103.75 9423.3 1841 Fauske345 12013 9034.212 1603.7 1845 Sørfold102 2312 3402.31 9952.0 1848 Steigen126 7842 0281.61 5421.2 Nordland

27 Kommunal- og regionaldepartementet 27 Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 1849 Hamarøy93 7823 4783.93 1563.5 1850 Tysfjord105 7154 6884.64 3094.2 1851 Lødingen105 6492 7672.72 3552.3 1852 Tjeldsund75 3773 7435.23 5004.9 1853 Evenes73 6154 3306.24 0835.9 1854 Ballangen119 0874 1023.63 6263.1 1856 Røst36 5869122.67992.2 1857 Værøy44 7621 8734.41 7364.0 1859 Flakstad73 4002 9894.22 7273.9 1860 Vestvågøy414 29219 2624.917 3024.4 1865 Vågan327 79213 7304.412 0813.8 1866 Hadsel310 36918 2066.216 7455.7 1867 Bø143 7707 7395.77 2245.3 1868 Øksnes181 30912 1017.211 2926.6 1870 Sortland360 53616 5264.814 7394.3 1871 Andøy212 4017 9653.97 0403.4 1874 Moskenes57 8671 2082.11 0011.8 Fordeles gjennom året39 787 Nordland9 330 035418 5624.7375 2794.2 Nordland fylkeskommune3 716 046261 4457.6249 5827.2 Nordland forts.

28 Kommunal- og regionaldepartementet 28 Nord-Trøndelag Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 1702 Steinkjer734 06534 0894,930 2544,3 1703 Namsos464 47527 3046,224 9655,7 1711 Meråker109 3424 1894,03 7373,5 1714 Stjørdal704 25036 2865,432 4134,8 1717 Frosta109 0016 0875,95 6305,4 1718 Leksvik155 2206 1104,15 4653,6 1719 Levanger610 65530 4245,227 0264,6 1721 Verdal498 40331 0396,628 4406,1 1723 Mosvik47 8241 8314,01 6793,6 1724 Verran122 7025 9535,15 4174,6 1725 Namdalseid86 4112 5473,02 2352,7 1729 Inderøy217 82811 9425,810 8685,3 1736 Snåsa105 1265 9826,05 5845,6 1738 Lierne82 5113 6654,63 3984,3 1739 Røyrvik34 6227702,36802,0 1740 Namsskogan57 3311 5032,71 3512,4 1742 Grong114 7096 7076,26 2765,8 1743 Høylandet71 9372 7173,92 4843,6 1744 Overhalla139 6185 6304,24 9753,7 1748 Fosnes43 3201 4503,51 3263,2 1749 Flatanger64 3701 2922,01 0851,7 1750 Vikna161 5598 2645,47 5114,9 1751 Nærøy210 92611 4815,810 5695,3 1755 Leka38 0541 2403,41 1343,1 Fordeles gjennom året15 500 Nord-Trøndelag4 999 760248 0025,2224 0024,7 Nord-Trøndelag fylkeskommune1 642 400107 2727,0100 6676,5

29 Kommunal- og regionaldepartementet 29 Oppland Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 0501 Lillehammer864 14443 8015,338 9344,7 0502 Gjøvik949 82244 0174,938 7254,3 0511 Dovre117 6843 3903,02 8802,5 0512 Lesja99 2045 8546,35 4555,8 0513 Skjåk95 9765 8196,55 3956,0 0514 Lom99 2916 0226,55 5836,0 0515 Vågå162 6609 0835,98 4075,5 0516 Nord-Fron223 01611 4185,410 3484,9 0517 Sel242 20211 4505,010 3504,5 0519 Sør-Fron130 1705 3464,34 7633,8 0520 Ringebu183 9355 6433,24 8042,7 0521 Øyer175 4959 1065,58 1924,9 0522 Gausdal234 16210 7294,89 6094,3 0528 Østre Toten522 03225 6405,222 9754,6 0529 Vestre Toten430 08918 3774,516 0313,9 0532 Jevnaker216 07810 3765,09 2244,5 0533 Lunner281 37518 0906,916 5016,2 0534 Gran473 66822 9665,120 5204,5 0536 Søndre Land230 8758 5413,87 4803,3 0538 Nordre Land260 2679 8293,98 6053,4 0540 Sør-Aurdal148 8024 4183,13 8292,6 0541 Etnedal72 7212 8564,12 6033,7 0542 Nord-Aurdal235 24010 7024,89 5064,2 0543 Vestre Slidre89 8743 9664,63 5594,1 0544 Øystre Slidre131 7326 6365,36 0404,8 0545 Vang76 5394 0815,63 8065,2 Fordeles gjennom året9 850 Oppland6 756 905307 9564,8273 9254,2 Oppland fylkeskommune1 910 086118 0096,6108 7206,0

30 Kommunal- og regionaldepartementet 30 Nominell vekst i frie inntekter for Oslo som kommune og fylkeskommune Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter 2010 (1 000 kr) 12345 Fylke 03 Oslo4 733 317226 5535,0 192 999 4,3 Kommune 0301 Oslo19 751 464867 1824,6734 391 3,9 Oslo samlet24 484 7811 093 7354,7 927 390 3,9

31 Kommunal- og regionaldepartementet 31 Tabellen fortsetter på neste lysark 31 Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 1101 Eigersund477 57218 0163.915 2943.3 1102 Sandnes2 049 98382 7024.269 6493.5 1103 Stavanger4 229 492166 5074.1138 4593.4 1106 Haugesund1 148 01553 4934.946 7964.2 1111 Sokndal129 9504 1493.33 5462.8 1112 Lund121 1504 0283.43 4512.9 1114 Bjerkreim101 0135 2245.54 7434.9 1119 Hå514 69122 7684.619 7264.0 1120 Klepp533 46822 1174.318 8883.7 1121 Time505 61918 6743.815 5553.2 1122 Gjesdal320 98913 1454.311 2303.6 1124 Sola769 80631 8584.326 7903.6 Rogaland

32 Kommunal- og regionaldepartementet 32 Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 1127 Randaberg340 45312 0293.79 9033.0 1129 Forsand62 1962 0263.41 8143.0 1130 Strand381 44826 6057.524 5066.9 1133 Hjelmeland118 8547 1006.46 5785.9 1134 Suldal180 9897 1234.16 3953.7 1135 Sauda195 7278 4934.57 6364.1 1141 Finnøy130 3425 8174.75 2994.2 1142 Rennesøy150 6945 3983.74 5863.1 1144 Kvitsøy32 6101 1413.61 0403.3 1145 Bokn43 6472 2925.52 1425.2 1146 Tysvær340 54417 2575.315 4494.8 1149 Karmøy1 283 74567 0095.559 6064.9 1151 Utsira24 583-5 165-17.4-5 206-17.5 1160 Vindafjord334 20519 1136.117 5375.5 Fordeles gjennom året13 208 Rogaland14 534 996614 9704.4527 4613.8 Rogaland fylkeskommune3 860 698204 2135.6182 2955.0 Rogaland forts.

33 Kommunal- og regionaldepartementet 33 Tabellen fortsetter på neste lysark 33 Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 1401 Flora416 27819 3074.917 1734.3 1411 Gulen119 1743 6643.23 2392.8 1412 Solund51 2339802.08181.6 1413 Hyllestad75 9484 4726.34 1985.9 1416 Høyanger184 9717 9904.57 2024.1 1417 Vik126 5534 6483.84 1413.4 1418 Balestrand71 6751 9622.81 7142.4 1419 Leikanger82 5553 4704.43 0683.9 1420 Sogndal233 50011 8665.410 5734.7 1421 Aurland77 9752 7273.62 4093.2 1422 Lærdal98 6314 2484.53 8384.0 1424 Årdal216 36813 3386.612 2356.0 Sogn og Fjordane

34 Kommunal- og regionaldepartementet 34 Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 1426 Luster206 6339 0034.68 1474.1 1428 Askvoll140 8197 1485.36 5904.9 1429 Fjaler130 8374 4053.53 8843.1 1430 Gaular120 0645 2694.64 7594.1 1431 Jølster124 4804 4603.73 9153.2 1432 Førde375 34517 6884.915 4504.3 1433 Naustdal110 8733 2673.02 7782.6 1438 Bremanger183 2988 9335.18 2354.7 1439 Vågsøy231 4149 5204.38 4033.8 1441 Selje124 9285 2164.44 6873.9 1443 Eid207 5067 6383.86 5533.3 1444 Hornindal61 1493 0305.22 8074.8 1445 Gloppen236 08610 0584.49 0074.0 1449 Stryn261 36811 5274.610 2614.1 Fordeles gjennom året12 200 Sogn og Fjordane4 281 863186 5264.6166 7744.1 Sogn og Fjordane fylkeskommune1 898 032185 70610.8180 28710.5 Sogn og Fjordane forts.

35 Kommunal- og regionaldepartementet 35 Sør-Trøndelag Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 1601 Trondheim5 115 577202 8294,1170 4083,4 1612 Hemne160 3488 8835,98 1065,3 1613 Snillfjord59 281190,0-162-0,3 1617 Hitra168 2253 4512,12 6891,6 1620 Frøya177 63810 3916,29 6095,7 1621 Ørland185 80212 1137,011 1866,4 1622 Agdenes92 4663 8834,43 5664,0 1624 Rissa258 75512 2895,011 1154,5 1627 Bjugn181 5547 8614,57 0324,0 1630 Åfjord141 8856 4864,85 8954,3 1632 Roan58 1161850,310,0 1633 Osen57 6772 2144,02 0253,6 1634 Oppdal239 85212 5165,511 2944,9 1635 Rennebu116 4536 0135,45 5325,0 1636 Meldal168 8336 9634,36 2473,8 1638 Orkdal367 17719 6805,717 6225,0 1640 Røros213 8298 9004,37 8713,8 1644 Holtålen92 5272 6763,02 2982,5 1648 Midtre Gauldal236 2158 8523,97 7613,4 1653 Melhus487 09130 8976,828 1926,1 1657 Skaun208 7929 1814,67 9984,0 1662 Klæbu176 9976 8184,05 7793,4 1663 Malvik402 55922 9716,120 6545,4 1664 Selbu167 4815 9293,75 1963,2 1665 Tydal45 3642 3875,62 2375,2 Fordeles gjennom året45 800 Sør-Trøndelag9 626 293413 5704,5359 3383,9 Sør-Trøndelag fylkeskommune2 712 655187 8877,4173 3116,8

36 Kommunal- og regionaldepartementet 36 Telemark Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 0805 Porsgrunn1 141 93653 9975,047 5214,3 0806 Skien1 685 62481 0345,171 5024,4 0807 Notodden463 89226 5436,124 2615,5 0811 Siljan92 2754 6555,34 2124,8 0814 Bamble451 56522 6555,320 0094,6 0815 Kragerø379 92618 8415,216 8814,6 0817 Drangedal176 5767 5034,46 7434,0 0819 Nome256 91813 0795,411 8684,8 0821 Bø200 25213 4527,212 4316,6 0822 Sauherad165 3848 9685,78 1805,2 0826 Tinn253 59214 2085,913 1075,5 0827 Hjartdal83 1003 4314,33 1443,9 0828 Seljord114 0066 8896,46 3485,9 0829 Kvitseid117 7744 7604,24 2643,8 0830 Nissedal65 2542 4383,92 1933,5 0831 Fyresdal65 5002 5504,12 2973,6 0833 Tokke102 9572 8752,92 4582,4 0834 Vinje160 4274 5492,93 8482,5 Fordeles gjennom året7 446 Telemark5 984 404284 3195,0253 1594,4 Telemark fylkeskommune1 595 98494 1986,3 85 6005,7

37 Kommunal- og regionaldepartementet 37 Troms Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 1901 Harstad810 66238 8905,034 6114,5 1902 Tromsø2 145 02597 5184,885 1364,1 1911 Kvæfjord147 1583 7222,63 1672,2 1913 Skånland135 1184 5513,54 0303,1 1915 Bjarkøy40 6021 9245,01 8324,7 1917 Ibestad86 3732 6563,22 3932,8 1919 Gratangen68 4071 4342,11 2251,8 1920 Lavangen62 9411 9333,21 7472,9 1922 Bardu157 8538 6195,87 8975,3 1923 Salangen103 6873 9133,93 5083,5 1924 Målselv255 3839 2303,78 0263,2 1925 Sørreisa134 8655 7744,55 1564,0 1926 Dyrøy72 4264 0415,93 8205,6 1927 Tranøy88 3782 0852,41 8052,1 1928 Torsken62 7222 1183,51 9503,2 1929 Berg53 2551 7903,51 6163,1 1931 Lenvik451 65424 8775,822 8145,3 1933 Balsfjord235 40511 1215,010 1174,5 1936 Karlsøy134 5876 9895,56 5555,1 1938 Lyngen161 69918 24112,717 66512,3 1939 Storfjord96 8324 6765,14 3354,7 1940 Kåfjord113 0066 0485,75 6455,3 1941 Skjervøy137 4646 8395,26 3104,8 1942 Nordreisa200 32910 9115,810 0535,3 1943 Kvænangen84 4043 4424,33 2003,9 Fordeles gjennom året10 501 Troms6 050 735283 8454,9255 1144,4 Troms fylkeskommune2 253 446136 8296,5129 0396,1

38 Kommunal- og regionaldepartementet 38 Vest-Agder Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 1001 Kristiansand2 619 557122 2834,9106 7434,2 1002 Mandal486 97928 9426,326 2445,7 1003 Farsund332 89019 3196,217 5625,6 1004 Flekkefjord341 44914 3894,412 6983,9 1014 Vennesla437 84525 4586,223 0925,6 1017 Songdalen192 1448 8394,87 7654,2 1018 Søgne329 95716 3795,214 3784,6 1021 Marnardal101 7993 1873,22 7812,8 1026 Åseral52 6979651,97981,5 1027 Audnedal77 4232 9634,02 6633,6 1029 Lindesnes169 3517 7264,86 8754,2 1032 Lyngdal263 39212 6745,111 2654,5 1034 Hægebostad74 6703 2924,62 9924,2 1037 Kvinesdal230 11812 1415,611 1065,1 1046 Sirdal97 1502 4332,62 0762,2 Fordeles gjennom året4 500 Vest-Agder5 811 922275 9905,0244 0404,4 Vest-Agder fylkeskommune1 672 558101 4306,592 9065,9

39 Kommunal- og regionaldepartementet 39 Vestfold Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 0701 Horten843 49042 9815,438 2514,8 0702 Holmestrand330 06315 9495,114 1004,5 0704 Tønsberg1 293 72250 2554,042 7543,4 0706 Sandefjord1 448 18469 3535,061 2934,4 0709 Larvik1 436 87068 0025,060 1774,4 0711 Svelvik219 8578 5974,17 4033,5 0713 Sande284 04813 4825,011 9524,4 0714 Hof121 8718 0037,07 4396,5 0716 Re305 52014 9635,113 3854,6 0719 Andebu184 1178 1714,67 2024,1 0720 Stokke348 24916 5215,014 5084,3 0722 Nøtterøy700 26037 0955,633 0565,0 0723 Tjøme163 2327 4764,86 5874,2 0728 Lardal97 6434 1574,43 7174,0 Fordeles gjennom året6 000 Vestfold7 783 126353 0074,8309 8244,1 Vestfold fylkeskommune1 919 779106 0175,894 2925,2

40 Kommunal- og regionaldepartementet 40 Østfold Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009-2010på regnskap 2009-2010 Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) 12345 0101 Halden968 83856 7066,251 4795,6 0104 Moss940 24344 1094,938 6064,3 0105 Sarpsborg1 735 643100 6566,291 1055,5 0106 Fredrikstad2 412 280111 0414,897 5484,2 0111 Hvaler142 9485 8054,25 0593,7 0118 Aremark69 5052 7214,12 4533,7 0119 Marker133 8174 6433,64 0053,1 0121 Rømskog41 6902 1625,52 0355,1 0122 Trøgstad185 7177 3194,16 3853,6 0123 Spydeberg171 9727 8974,86 9434,2 0124 Askim465 52420 6284,617 9074,0 0125 Eidsberg374 33018 7515,316 7664,7 0127 Skiptvet121 6405 6244,84 9844,3 0128 Rakkestad286 51220 0817,518 6947,0 0135 Råde224 10310 0684,78 8034,1 0136 Rygge469 47425 6575,823 0035,2 0137 Våler147 2917 5645,46 7394,8 0138 Hobøl159 0248 8535,97 9845,3 Fordeles gjennom året10 000 Østfold9 060 550442 2845,1392 5004,5 Østfold fylkeskommune2 659 153123 5535,9110 018 5,2


Laste ned ppt "1 Statsbudsjettet 2010. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google