Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Statsbudsjettet 2010. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Statsbudsjettet 2010. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter om."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Statsbudsjettet 2010

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter om lag 333 mrd. kr Reell inntektsvekst 40,9 mrd. kr fra og med 2006 til og med 2010 Bedre kommuneøkonomi, bedre tjenester til innbyggerne

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Driftsresultatet i 2008 Det svake netto driftsresultatet i 2008 skyldes –Sterk aktivitetsvekst –Sterk kostnadsvekst –Kurstap på finansplasseringer 3

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Kommuneøkonomien i 2009 Økte skatteinntekter på 1,2 mrd. kr Økning i utbetaling til ressurskrevende tjenester Samlet vekst 11,4 mrd. kr hvorav 6,1 mrd. kr i frie inntekter Reell inntektsvekst 33,8 mrd. kr f.o.m t.o.m Konsolidering av økonomien og økt tjenestetilbud i mange kommuner Endringer etter revidert nasjonalbudsjett:

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Statsbudsjettet 2010 Strukturelt, oljekorrigert underskudd: 148,5 mrd. kr Reell, underliggende utgiftsvekst 1¾ pst. BNP fastlands-Norge: 2 pst. Vekst i sysselsetting: -0,4 pst. Arbeidsledighet: 3,7 pst.

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Kommuneopplegget 2010 Vekst i samlede inntekter på 8 mrd. kr til bl.a. Samhandlingsreformen Samferdsel Barnevern Skole Pleie og omsorg Barnehage

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Vekst i frie inntekter 4,2 mrd. kr 230 mill. kr til samhandlingsreformen 1 mrd. knyttet til samferdsel Dekker demografikostnader i 2010 Oppfølging av omsorgsplan nye årsverk i kommunalt barnevern Styrking av skolen

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Vekst i frie inntekter 2009 til Nivå tiltakspakken Nivå RNB Nivå saldert ,2 mrd. kr 1,2 mrd. kr Anslag på regnskap

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Grunnskole/videregående opplæring 235,8 mill. kr til 1 time utvidet timetall og 8 timer gratis leksehjelp i mrd. i økt investeringsramme for rentekompensasjonsordningen i mill. kr til videreføring av midlene i tiltakspakken til lærlingtilskuddet. 620,6 mill. kr og 68,9 mill. kr til hhv. tidlig innsats trinn og 2 timer fysisk aktivitet. 9

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Barnehager 82 mill. kr til likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. 203,5 mill. kr til videreføring av makspris på samme nominelle nivå som i ,5 mill. kr til utbygging og drift av nye barnehageplasser i

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Helse og omsorg 230 mill. kr i frie inntekter til forebyggende helsetiltak Investeringstilskudd til ytterligere 2500 nye omsorgsplasser Opptrappingsplan for rusfeltet styrkes med 150 mill. kr 11

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Integrering Integreringstilskuddssatsene er økt betydelig i 2008 og 2009 I 2010 – satser for voksne og barn på hhv kr og kr Utbetaling av integreringstilskudd øker betydelig Utbetaling av tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap legges om fra å være 5-årig til å bli 3-årig 12

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Ressurskrevende tjenester Utgiftsvekst fra 2008 til 2009 på 1 mrd. kr Øker anslagene for antallet mottakere og utgifter per mottaker i 2010 Reduksjon av kompensasjonsgraden fra 85 pst. til 80 pst. i 2010 Øker innslagspunktet fra kr til kr i 2010 Påvirker kommunene allerede i 2009 Samlet gir dette en realvekst på 5,4 pst. 13

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Forvaltningsreformen – økonomi Vel 7,6 mrd. kr gjennom rammetilskudd og momskompensasjon: –Flytting av midler fra staten: 6,5 mrd. kr –Styrking av områdene med vel 1,1 mrd. kr Samlet er det lagt inn 117,5 mill. kr til årsverk Enkelte tilskudd på områdene til KD, MD, LMD, HOD og SD øremerkes

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Forvaltningsreformen - samferdsel FINs budsjett: momskompensasjon 400 mill. KRDs budsjett: Drift vedlikehold: 2542 mill. Investeringer: 1748 mill. Ferjer: 1340 mill. Styrking frie inntekter: 1000 mill. SDs budsjett: Rentekompensasjonsordning: 28 mill. Midler til rassikring: 500 mill. 15

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Innlemming av øremerkede tilskudd Forslaget i kommuneproposisjonen følges opp i 2010 Stimuleringstilskudd til partnerskap for folkehelse 41,3 mill. kr Tilskudd til tekniske fagskoler 389 mill. kr Krisetiltak 1,5 mill. kr Tilskudd til lokale vilttiltak avvikles 16

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Akershus 17 Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Vestby , , Ski , , Ås , , Frogn , , Nesodden , , Oppegård , , Bærum , , Asker , , Aurskog-Høland , , Sørum , , Fet , , Rælingen , , Enebakk , , Lørenskog , , Skedsmo , , Nittedal , , Gjerdrum , , Ullensaker , , Nes , , Eidsvoll , , Nannestad , , Hurdal , ,8 Fordeles gjennom året Akershus , ,4 Akershus fylkeskommune , ,9

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Aust-Agder Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Risør , , Grimstad , , Arendal , , Gjerstad , , Vegårshei , , Tvedestrand , , Froland , , Lillesand , , Birkenes , , Åmli , , Iveland , , Evje og Hornnes , , Bygland , , Valle , , Bykle , ,5 Fordeles gjennom året3 223 Aust-Agder , ,3 Aust-Agder fylkeskommune , ,2

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Buskerud Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009 til 2010på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Drammen , , Kongsberg , , Ringerike , , Hole , , Flå , , Nes , , Gol , , Hemsedal , , Ål , , Hol , , Sigdal , , Krødsherad , , Modum , , Øvre Eiker , , Nedre Eiker , , Lier , , Røyken , , Hurum , , Flesberg , , Rollag , , Nore og Uvdal , ,4 Fordeles gjennom året Buskerud , ,5 Buskerud fylkeskommune , ,4

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Finnmark Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009 til 2010på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Vardø , , Vadsø , , Hammerfest , , Kautokeino , , Alta , , Loppa , , Hasvik , , Kvalsund , , Måsøy , , Nordkapp , , Porsanger , , Karasjok , , Lebesby , , Gamvik , , Berlevåg , , Tana , , Nesseby , , Båtsfjord , , Sør-Varanger , ,2 Fordeles gjennom året3 600 Finnmark , ,4 Finnmark fylkeskommune , ,4

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Hedmark Vekst fra RNBVekst fra anslag 2009 til 2010på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Kongsvinger , , Hamar , , Ringsaker , , Løten , , Stange , , Nord-Odal , , Sør-Odal , , Eidskog , , Grue , , Åsnes , , Våler , , Elverum , , Trysil , , Åmot , , Stor-Elvdal , , Rendalen , , Engerdal , , Tolga , , Tynset , , Alvdal , , Folldal , , Os , ,7 Fordeles gjennom året7 000 Hedmark , ,1 Hedmark fylkeskommune , ,0

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Tabellen fortsetter på neste lysark 22 Anslag påVekst fra RNBVekst fra anslag frie på regnskap inntekterNominelleProsentNominelleProsent Kommune2010kroner (1 000 kr) Bergen Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Hordaland

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Anslag påVekst fra RNBVekst fra anslag frie på regnskap inntekterNominelleProsentNominelleProsent Kommune2010kroner (1 000 kr) Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Fordeles gjennom året11736 Hordaland Hordaland fylkeskommune Hordaland forts.

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24 Tabellen fortsetter på neste lysark 24 Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Molde Ålesund Kristiansund Vanylven Sande Herøy Ulstein Hareid Volda Ørsta Ørskog Norddal Stranda Stordal Sykkylven Skodje Sula Giske Haram Vestnes Rauma Nesset Midsund Møre og Romsdal

25 Kommunal- og regionaldepartementet 25 Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Sandøy Aukra Fræna Eide Averøy Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Halsa Smøla Aure Fordeles gjennom året Møre og Romsdal Møre- og Romsdal fylke Møre og Romsdal forts.

26 Kommunal- og regionaldepartementet 26 Tabellen fortsetter på neste ark 26 Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Bodø Narvik Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn Grane Hattfjelldal Dønna Nesna Hemnes Rana Lurøy Træna Rødøy Meløy Gildeskål Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Steigen Nordland

27 Kommunal- og regionaldepartementet 27 Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Hamarøy Tysfjord Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Røst Værøy Flakstad Vestvågøy Vågan Hadsel Bø Øksnes Sortland Andøy Moskenes Fordeles gjennom året Nordland Nordland fylkeskommune Nordland forts.

28 Kommunal- og regionaldepartementet 28 Nord-Trøndelag Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Steinkjer , , Namsos , , Meråker , , Stjørdal , , Frosta , , Leksvik , , Levanger , , Verdal , , Mosvik , , Verran , , Namdalseid , , Inderøy , , Snåsa , , Lierne , , Røyrvik ,36802, Namsskogan , , Grong , , Høylandet , , Overhalla , , Fosnes , , Flatanger , , Vikna , , Nærøy , , Leka , ,1 Fordeles gjennom året Nord-Trøndelag , ,7 Nord-Trøndelag fylkeskommune , ,5

29 Kommunal- og regionaldepartementet 29 Oppland Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Lillehammer , , Gjøvik , , Dovre , , Lesja , , Skjåk , , Lom , , Vågå , , Nord-Fron , , Sel , , Sør-Fron , , Ringebu , , Øyer , , Gausdal , , Østre Toten , , Vestre Toten , , Jevnaker , , Lunner , , Gran , , Søndre Land , , Nordre Land , , Sør-Aurdal , , Etnedal , , Nord-Aurdal , , Vestre Slidre , , Øystre Slidre , , Vang , ,2 Fordeles gjennom året9 850 Oppland , ,2 Oppland fylkeskommune , ,0

30 Kommunal- og regionaldepartementet 30 Nominell vekst i frie inntekter for Oslo som kommune og fylkeskommune Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter 2010 (1 000 kr) Fylke 03 Oslo , ,3 Kommune 0301 Oslo , ,9 Oslo samlet , ,9

31 Kommunal- og regionaldepartementet 31 Tabellen fortsetter på neste lysark 31 Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Klepp Time Gjesdal Sola Rogaland

32 Kommunal- og regionaldepartementet 32 Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Fordeles gjennom året Rogaland Rogaland fylkeskommune Rogaland forts.

33 Kommunal- og regionaldepartementet 33 Tabellen fortsetter på neste lysark 33 Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Sogn og Fjordane

34 Kommunal- og regionaldepartementet 34 Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Fordeles gjennom året Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane forts.

35 Kommunal- og regionaldepartementet 35 Sør-Trøndelag Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Trondheim , , Hemne , , Snillfjord , , Hitra , , Frøya , , Ørland , , Agdenes , , Rissa , , Bjugn , , Åfjord , , Roan ,310, Osen , , Oppdal , , Rennebu , , Meldal , , Orkdal , , Røros , , Holtålen , , Midtre Gauldal , , Melhus , , Skaun , , Klæbu , , Malvik , , Selbu , , Tydal , ,2 Fordeles gjennom året Sør-Trøndelag , ,9 Sør-Trøndelag fylkeskommune , ,8

36 Kommunal- og regionaldepartementet 36 Telemark Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Porsgrunn , , Skien , , Notodden , , Siljan , , Bamble , , Kragerø , , Drangedal , , Nome , , Bø , , Sauherad , , Tinn , , Hjartdal , , Seljord , , Kvitseid , , Nissedal , , Fyresdal , , Tokke , , Vinje , ,5 Fordeles gjennom året7 446 Telemark , ,4 Telemark fylkeskommune , ,7

37 Kommunal- og regionaldepartementet 37 Troms Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Harstad , , Tromsø , , Kvæfjord , , Skånland , , Bjarkøy , , Ibestad , , Gratangen , , Lavangen , , Bardu , , Salangen , , Målselv , , Sørreisa , , Dyrøy , , Tranøy , , Torsken , , Berg , , Lenvik , , Balsfjord , , Karlsøy , , Lyngen , , Storfjord , , Kåfjord , , Skjervøy , , Nordreisa , , Kvænangen , ,9 Fordeles gjennom året Troms , ,4 Troms fylkeskommune , ,1

38 Kommunal- og regionaldepartementet 38 Vest-Agder Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Kristiansand , , Mandal , , Farsund , , Flekkefjord , , Vennesla , , Songdalen , , Søgne , , Marnardal , , Åseral ,97981, Audnedal , , Lindesnes , , Lyngdal , , Hægebostad , , Kvinesdal , , Sirdal , ,2 Fordeles gjennom året4 500 Vest-Agder , ,4 Vest-Agder fylkeskommune , ,9

39 Kommunal- og regionaldepartementet 39 Vestfold Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Horten , , Holmestrand , , Tønsberg , , Sandefjord , , Larvik , , Svelvik , , Sande , , Hof , , Re , , Andebu , , Stokke , , Nøtterøy , , Tjøme , , Lardal , ,0 Fordeles gjennom året6 000 Vestfold , ,1 Vestfold fylkeskommune , ,2

40 Kommunal- og regionaldepartementet 40 Østfold Vekst fra RNBVekst fra anslag på regnskap Anslag påNominelleProsentNominelleProsent friekroner inntekter Kommune2010 (1 000 kr) Halden , , Moss , , Sarpsborg , , Fredrikstad , , Hvaler , , Aremark , , Marker , , Rømskog , , Trøgstad , , Spydeberg , , Askim , , Eidsberg , , Skiptvet , , Rakkestad , , Råde , , Rygge , , Våler , , Hobøl , ,3 Fordeles gjennom året Østfold , ,5 Østfold fylkeskommune , ,2


Laste ned ppt "1 Statsbudsjettet 2010. Kommunal- og regionaldepartementet 2 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google