Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt autosys Løsning for Typegodkjenning og COC

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt autosys Løsning for Typegodkjenning og COC"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt autosys Løsning for Typegodkjenning og COC
Februar 2012

2 Nytt Autosys Nasjonalt førerkort- og kjøretøyregister
Typegodkjenningsregister og COC register Tjeneste/funksjonalitet som i dagens Autosys med noe justering i omkringliggende systemer Modernisering av IKT-arkitektur Tjenesteorientert

3 Utgangspunkt for prosjektet
I prosjektet forholder vi oss dagens regelverk og prinsipper inntil annet er besluttet Samtidig må vi kunne stille spørsmål om hvorfor ting gjøres på en bestemt måte og diskutere/foreslå alternative løsninger. Ikke bare se på hvordan vi gjør ting i dag

4 Leveranseinndeling Inndelt inn i 5 leveranser
Flest mulig leveranser (til produksjon) Minst mulig sameksistens Færrest mulig omlegginger for brukerne

5 Selvbetjening Kjøretøy
Varsling PKK Eierskifte Timebestilling hallkontroll Oppslag på tekniske krav Oppslag status for kjøretøy Varsling tidsbegrensede godkjenninger Omregistrering Betale gebyr og eventuelt avgift Av- og påregistrering

6 Selvbetjening felles Tapte dokumenter Redigere kundeprofil
Vognkort, kjennemerke, førerkort Redigere kundeprofil Valg av varselkanal

7 Føringer Skarpere skille mellom godkjenning og registrering
Avgiftsklassifisering som et mer frittstående steg i prosessen Muligheter for å ta kjøretøy midlertidig ut av bruk utredes Mer rettferdig sanksjonering og oppfølging (ikke bare de som blir påtruffet på veg) Bruke coc-data mer direkte for registrering der vi ikke har typegodkjenningsdata

8 Leveranse 0 Ny løsning for typegodkjenning
Mer informasjon knyttet til en typegodkjenning som lastes ned fra Nortype Komplett datasett vil være tilgjengelig i nytt Autosys Typegodkjenningsdata og avgiftsklassifisering separeres Dataene kopieres til dagens typegodkjenningsregister Dagens typ.reg. kompletteres med felt for hybrid og plugin-hybrid Ny teknisk løsning for innsending av coc Sendes inn gjennom ny tjeneste i Altinn COC format som tekstfiler lik dagens e-post løsning (ikke komplett COC) i leveranse 0 Mulighet for maskin til maskin grensesnitt. Maks. overføringskapasitet 40 mb Dagens e-post løsning kan benyttes inntil videre, men på sikt skal Altinn-løsningen erstatte denne.

9 TYPEGODKJENNING De fleste EF-typegodkjenningene for personbiler M1 og varebiler N1 blir lagt inn i Autosys via Nortype på Island. De andre kjøretøygruppene som er EF-typegodkjent og nasjonalt typegodkjent legges inn i Autosys av Vegdirektoratet. Tekniske data fra COC skal legges inn i ny applikasjon ved trafikkstasjonene.

10 Nytt register for typegodkjenning
Komplett datasett for EF-typegodkjenning fra NorType vil bli lagret, slik at vi får et mer rikholdig datasett for hver typegodkjenning. Eksempel: Alle alternative dekk/felg kombinasjoner fra EF-typegodkjenning. I overgang fra nytt til gammelt system vil data ligge begge plasser, begrenset datasett i gammelt system.

11 Nytt register for typegodkjenning
Tekniske krav som ligger til grunn for typegodkjenning vil bli lagret sammen med typegodkjenningsdataene Dette gjør det senere mulig å kontrollere om en typegodkjenning fortsatt er gyldig i forhold til tekniske krav, og dermed gyldig for registrering av nye kjøretøy

12 Gradvis overgang til Altinn for COC
Blir i ny løsning anledning å melde inn elektroniske COC’er via Altinn. I første omgang ved å laste opp fil med COC(samme filformat som sendes via epost) via Altinn løsningen. Det må da sendes en og en fil som kan inneholde mange COC’er. Tilbakemeldinger blir liggende i Altinn. Dette gir en sikrere kontroll med hvem som er avsender. Et mål å fase ut dagens epost løsning på et gitt tidspunkt, og sitte igjen med bare Altinn løsningen.

13 Tydeligere skille Typegodkjenning - Avgiftsklassifisering
Også nasjonale typegodkjenninger vil få et typegodkj.nr. lignende EF-typegodkj. nr. Norsk godkjenningsnr. (NGN) opprettes for hver enkelt variant/versjon når avgiftklassifisering er foretatt. NGN bygges opp som dagens norske typ.nr.

14 AVGIFTSKLASSIFISERING
Eksempel: Nasjonalt typegodkjenningsnr.: E16*NOR2012*0120*00 (16 er Norges landskode) Avgiftsklassifisering: NGN: /2012 (tilsv. oppbygging som dagens nasjonale typ. nr.)

15 Generering nytt nr. system for eksisterende typegodkjenninger
Eksempel: Nasjonal typegodkjenning /2010: Nytt typegodkj.nr.: E16*NOR2010*0150*00 NGN lik tidligere nr: /2010 E16*NOR2010*0150*00 kan inneholde en rekke varianter/versjoner. Disse skilles i NGN undernr. ( /2010, /2010, /2010 osv.)

16

17

18

19

20 Status leveranse 0 Tidspunkt for oppstart i løpet av mars/april, men tidspunkt ikke endelig bekreftet.


Laste ned ppt "Nytt autosys Løsning for Typegodkjenning og COC"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google