Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bente Væren - Spesialist i sexologi 1 Seksualitet og funksjonshemming.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bente Væren - Spesialist i sexologi 1 Seksualitet og funksjonshemming."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bente Væren - Spesialist i sexologi 1 Seksualitet og funksjonshemming

2 Bente Væren - Spesialist i sexologi 2 SEKSUELL HELSE Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet. Det er et basalt behov og en del av det å være menneske, som ikke skal skilles fra andre deler av livet. Seksualitet virker på den fysiske og psykiske helse. Seksualitet virker på tanker, følelser, handling og samhandling. Seksualitet som en menneskerett. (WHO – 1975)

3 Bente Væren - Spesialist i sexologi 3 Funksjonshemmedes rettighet til et seksualliv Alle, også mennesker med funksjonshemminger, har rett til et seksualliv. Hvordan tilrettelegge forholdene slik at funksjonshemmede barn, unge og voksne skal få et harmonisk forhold til denne siden av livet. Seksualitet rommer sterke følelser, grenseoppgang mellom personlig integritet, både for tjenesteyter og tjenestemottager. RETT TIL PLIKT TIL

4 Bente Væren - Spesialist i sexologi 4 ETISKE SPØRSMÅL Retten til et seksualliv? Hva innebærer det for tjenesteyter/mottager? Hvilke plikter kan pålegges tjenesteyterne? Passiv/aktiv holdning i forhold til andres seksualitet? Plikt/ansvar? Aktiv deltagelse i seksuell opplæring – seksuell tilfredsstillelse Forventninger fra den funksjonshemmede og pårørende?

5 Bente Væren - Spesialist i sexologi 5 Dagens seksualforskning deler opp seksualiteten i: Den seksuelle identitet – Selvoppfattelse – Utvikling – Kjønnsrolle-identifisering – Attraktiv De seksuelle behov – Lik andre medfødte behov – Varierende i intensitet – Oppleves som lystfølelse – Skille mellom følelse og fysisk behov

6 Bente Væren - Spesialist i sexologi 6 Det funksjonshemmede barnet er seksuelt fra det er født Barnet gjennomgår: – En fysisk seksuell utvikling – En psykisk seksuell utvikling Barnet må ”møtes” på dette av: – Foreldre/søsken – Helse- og omsorgspersonell – Pedagoger – Spesialisthelsetjenesten – Fritids- og støtteapparatet

7 Bente Væren - Spesialist i sexologi 7 Den seksuelle utvikling 0 - 1 1/2 ÅR: Trygghets- og sansefasen – Trygghet – Nærhet – Sansing 1 1/2 - 4 ÅR: Selvstendighetsfasen – Selvstendighet – Selvsikkerhet – Selvtillit 4 - 6 ÅR: Kjønnsidentifikasjonsfasen – Aktiv og initiativrik – Utprøvende 6 - 12 ÅR: Den skjulte fasen – Undersøkende – Vitebegjærlig – Interessert 12 - 18 ÅR: Pubertetsfasen – Sikkerhet og integrert personlighet – Egen livsstil

8 Bente Væren - Spesialist i sexologi 8 Seksuell skjevutvikling hos funksjons hemmede 0-11/2 år Trygghets - og Sansefasen - Avvisning Overbeskyttelse 11/2- 4 år Selvstendighetsfasen – Stilles ikke relevante krav – Barnet gis for mye hjelp – Negativ opplevelse av egen kropp, avføring, sex, osv. 4- 6 år Kjønnsidentitetsfasen – Stimuleres og utfordres ikke – Knytter seg følelsesmessig til foreldrene – Liten kjønnsidentitetsfølelse 6- 12 år Den skjulte fase – Første intelektuelle nederlag – Holdes utenfor den seksuelle nyskjerrighet – Blir gjerne maskot, eller utestengt – Opplever seksuelt misbruk 12- 18 år Pubertetsfasen – Finner ikke egen livsstil – Forblir barn. ”Små” barn - ”store” barn - ”gamle” barn – Hjernen forstår ikke det som skjer – Kroppen full av uforløst seksualitet

9 Bente Væren - Spesialist i sexologi 9 Den funksjonshemmede Nivå og læringsprosess Barnet må gies relevant opplæring gjennom: – Kunnskap om egen kropp – Egen identitet – Kjønnsidentitet – Identitet som funksjonshemmet – Sosiale ferdigheter og samhandling – Lære å si adekvat JA/NEI (bli tatt på alvor) Adekvat kompetanse for gjennomkjøring av dette bør forefinnes hos: 1.Pedagogisk personell i barnehager/skoler 2.Omsorgs- og helsepersonell i basistjenester

10 Bente Væren - Spesialist i sexologi 10 Seksualitet – definisjon. – Følelser – Flørting – Erotikk – Kunnskap om kropp – Pubertet – Hygiene – Menstruasjon – Onani

11 Bente Væren - Spesialist i sexologi 11 Seksualitet – definisjon Kan også handle om: – Normer, lover, regler, etikk – Seksuelle overgrep – Pornografi – Kjøp/salg av seksuelle tjenester – Seksualtekniske hjelpemidler

12 Bente Væren - Spesialist i sexologi 12 PLISSIT MODELLEN: Intensive Therapy Specific Suggestions Limited Information Permission Given

13 Bente Væren - Spesialist i sexologi 13 Plissit modellen Det bredeste feltet beskriver P for Permission Given, TILLATELSE. Omfatter ALT som har med seksualitet å gjøre; anatomi,fysiologi, helse, prevensjon, hygiene, venner, kjærester, familie, følelser, onani, identitet, tenningsmønstre, samleie, overgangsalder, lyst….

14 Bente Væren - Spesialist i sexologi 14 P - Permission Populasjon: ”Alle” befinner seg innenfor dette feltet, er målgruppe. Utdannelsesnivå: Grunnutdanning, HOLDNING. Institusjon: Helse,- sosial- og trygdevesenet; basis i velferdssystemet. Behandlingsstrategier: ”Permission” til å ta opp seksuelle spørsmål i møte med klient.

15 Bente Væren - Spesialist i sexologi 15 LI - Limited Information Begrenset informasjon; omfatter ”mange” i populasjonen. Utdannelsesnivået krever ”INFORMASJONSFORMIDLING”. Dette skjer innenfor visse institusjoner, som skole.

16 Bente Væren - Spesialist i sexologi 16 SS - Spesific Suggestions Dette gjelder ”noen” i populasjonen. Utdannelsesnivået krever ”rådgiverutdanning” Og ”institusjon” betegnes som ”sentrale institusjoner”. Helse- og sosiale enheter.

17 Bente Væren - Spesialist i sexologi 17 IT – Intensive Therapy Nivået gjelder noen ”få” i populasjonen. Utdanningsnivået ligger innenfor feltet ”spesialist”. Institusjonen betegnes som ”sexologisk klinikk”.

18 Bente Væren - Spesialist i sexologi 18 Hvordan gi råd innen feltet P og LI? Alle temaer innenfor eksisterende skoleplaner. Elever med særskilte behov – blir særskilt behandlet innen Plissit; Spesifikke opplæringsprogram:


Laste ned ppt "Bente Væren - Spesialist i sexologi 1 Seksualitet og funksjonshemming."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google