Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksualitet og funksjonshemming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksualitet og funksjonshemming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksualitet og funksjonshemming
Bente Væren - Spesialist i sexologi

2 Bente Væren - Spesialist i sexologi
SEKSUELL HELSE Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet. Det er et basalt behov og en del av det å være menneske, som ikke skal skilles fra andre deler av livet. Seksualitet virker på den fysiske og psykiske helse. Seksualitet virker på tanker, følelser, handling og samhandling. Seksualitet som en menneskerett. (WHO – 1975) Bente Væren - Spesialist i sexologi

3 Funksjonshemmedes rettighet til et seksualliv
Alle, også mennesker med funksjonshemminger, har rett til et seksualliv. Hvordan tilrettelegge forholdene slik at funksjonshemmede barn, unge og voksne skal få et harmonisk forhold til denne siden av livet. Seksualitet rommer sterke følelser, grenseoppgang mellom personlig integritet, både for tjenesteyter og tjenestemottager. RETT TIL PLIKT TIL Bente Væren - Spesialist i sexologi

4 Bente Væren - Spesialist i sexologi
ETISKE SPØRSMÅL Retten til et seksualliv? Hva innebærer det for tjenesteyter/mottager? Hvilke plikter kan pålegges tjenesteyterne? Passiv/aktiv holdning i forhold til andres seksualitet? Plikt/ansvar? Aktiv deltagelse i seksuell opplæring – seksuell tilfredsstillelse Forventninger fra den funksjonshemmede og pårørende? Bente Væren - Spesialist i sexologi

5 Dagens seksualforskning deler opp seksualiteten i:
Den seksuelle identitet Selvoppfattelse Utvikling Kjønnsrolle-identifisering Attraktiv De seksuelle behov Lik andre medfødte behov Varierende i intensitet Oppleves som lystfølelse Skille mellom følelse og fysisk behov Bente Væren - Spesialist i sexologi

6 Det funksjonshemmede barnet er seksuelt fra det er født
Barnet gjennomgår: En fysisk seksuell utvikling En psykisk seksuell utvikling Barnet må ”møtes” på dette av: Foreldre/søsken Helse- og omsorgspersonell Pedagoger Spesialisthelsetjenesten Fritids- og støtteapparatet Bente Væren - Spesialist i sexologi

7 Den seksuelle utvikling
0 - 11/2 ÅR: Trygghets- og sansefasen Trygghet Nærhet Sansing 11/2 - 4 ÅR: Selvstendighetsfasen Selvstendighet Selvsikkerhet Selvtillit 4 - 6 ÅR: Kjønnsidentifikasjonsfasen Aktiv og initiativrik Utprøvende ÅR: Den skjulte fasen Undersøkende Vitebegjærlig Interessert ÅR: Pubertetsfasen Sikkerhet og integrert personlighet Egen livsstil Bente Væren - Spesialist i sexologi

8 Seksuell skjevutvikling hos funksjons hemmede
0-11/2 år Trygghets - og Sansefasen - Avvisning Overbeskyttelse 11/2- 4 år Selvstendighetsfasen Stilles ikke relevante krav Barnet gis for mye hjelp Negativ opplevelse av egen kropp, avføring, sex, osv. 4- 6 år Kjønnsidentitetsfasen Stimuleres og utfordres ikke Knytter seg følelsesmessig til foreldrene Liten kjønnsidentitetsfølelse 6- 12 år Den skjulte fase Første intelektuelle nederlag Holdes utenfor den seksuelle nyskjerrighet Blir gjerne maskot, eller utestengt Opplever seksuelt misbruk år Pubertetsfasen Finner ikke egen livsstil Forblir barn. ”Små” barn - ”store” barn - ”gamle” barn Hjernen forstår ikke det som skjer Kroppen full av uforløst seksualitet Bente Væren - Spesialist i sexologi

9 Den funksjonshemmede Nivå og læringsprosess
Barnet må gies relevant opplæring gjennom: Kunnskap om egen kropp Egen identitet Kjønnsidentitet Identitet som funksjonshemmet Sosiale ferdigheter og samhandling Lære å si adekvat JA/NEI (bli tatt på alvor) Adekvat kompetanse for gjennomkjøring av dette bør forefinnes hos: 1.Pedagogisk personell i barnehager/skoler 2.Omsorgs- og helsepersonell i basistjenester Bente Væren - Spesialist i sexologi

10 Seksualitet – definisjon.
Følelser Flørting Erotikk Kunnskap om kropp Pubertet Hygiene Menstruasjon Onani Bente Væren - Spesialist i sexologi

11 Seksualitet – definisjon
Kan også handle om: Normer, lover, regler, etikk Seksuelle overgrep Pornografi Kjøp/salg av seksuelle tjenester Seksualtekniske hjelpemidler Bente Væren - Spesialist i sexologi

12 Bente Væren - Spesialist i sexologi
PLISSIT MODELLEN: Intensive Therapy Specific Suggestions Limited Information Permission Given Bente Væren - Spesialist i sexologi

13 Bente Væren - Spesialist i sexologi
Plissit modellen Det bredeste feltet beskriver P for Permission Given , TILLATELSE. Omfatter ALT som har med seksualitet å gjøre; anatomi,fysiologi, helse, prevensjon, hygiene, venner, kjærester, familie, følelser, onani, identitet, tenningsmønstre, samleie, overgangsalder, lyst…. Bente Væren - Spesialist i sexologi

14 Bente Væren - Spesialist i sexologi
P - Permission Populasjon: ”Alle” befinner seg innenfor dette feltet, er målgruppe. Utdannelsesnivå: Grunnutdanning, HOLDNING. Institusjon: Helse,- sosial- og trygdevesenet; basis i velferdssystemet. Behandlingsstrategier: ”Permission” til å ta opp seksuelle spørsmål i møte med klient. Bente Væren - Spesialist i sexologi

15 LI - Limited Information
Begrenset informasjon; omfatter ”mange” i populasjonen. Utdannelsesnivået krever ”INFORMASJONSFORMIDLING”. Dette skjer innenfor visse institusjoner, som skole. Bente Væren - Spesialist i sexologi

16 SS - Spesific Suggestions
Dette gjelder ”noen” i populasjonen. Utdannelsesnivået krever ”rådgiverutdanning” Og ”institusjon” betegnes som ”sentrale institusjoner”. Helse- og sosiale enheter. Bente Væren - Spesialist i sexologi

17 Bente Væren - Spesialist i sexologi
IT – Intensive Therapy Nivået gjelder noen ”få” i populasjonen. Utdanningsnivået ligger innenfor feltet ”spesialist”. Institusjonen betegnes som ”sexologisk klinikk”. Bente Væren - Spesialist i sexologi

18 Hvordan gi råd innen feltet P og LI?
Alle temaer innenfor eksisterende skoleplaner. Elever med særskilte behov – blir særskilt behandlet innen Plissit; Spesifikke opplæringsprogram: Bente Væren - Spesialist i sexologi


Laste ned ppt "Seksualitet og funksjonshemming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google