Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigdal – hva kan regelen være? oRt 1992 352 Sigdal oRt 2000 604 Kjelsberg oRt 1986 1210 Norske Fjellhus 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigdal – hva kan regelen være? oRt 1992 352 Sigdal oRt 2000 604 Kjelsberg oRt 1986 1210 Norske Fjellhus 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigdal – hva kan regelen være? oRt 1992 352 Sigdal oRt 2000 604 Kjelsberg oRt 1986 1210 Norske Fjellhus 1

2 2 Pye v UK – faktum oPye eide et jordstykke på 23 ha utenfor Oxford oUtbyggingsverdi: GBP 10 mill? oGrahams leier beiterett etc til de ble oppsagt i 1983-4 oGrahams fortsetter å bruke jordstykket; Pye er passiv oGrahams registrerer hevdserverv (”adverse possession”) i 1997

3 3 Limitation Act, 1980 15 Time limit for actions to recover land (1) No action shall be brought by any person to recover any land after the expiration of twelve years from the date on which the right of action accrued to him... oForeldelse eller hevd?

4 4 Land Registration Act, 1925 75. Acquisition of title by possession. (1) The Limitation Acts shall apply to registered land in the same manner and to the same extent as those Acts apply to land not registered, except that where, if the land were not registered, the estate of the person registered as proprietor would be extinguished, such estate shall not be extinguished but shall be deemed to be held by the proprietor for the time being in trust for the person who, by virtue of the said Acts, has acquired title against any proprietor…

5 5 Prosedyre oHL-sak 2002 Pye-Grahams – Pye tapte oLand Registration Act 2002 oHuman Rights Act 1998 oECHR-sak Pye-UK oAvdeling 2005 – UK tapte 4-3 oStorkammer 2007 – UK vant 10-7

6 6 EMK prot 1 art 1 - hovedreglene oEvery natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

7 7 EMK prot 1 art 1 – lovlige unntak oThe preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.

8 Eiendomsrett oNegativt avgreseet rett oSubstansielt og funksjonelt o”Reell eier” oKonvensjonen Fedorenko v. Ukraina 8

9 Rettighetsgrunnlaget oBasis i nasjonal rett Bruncrona v. Finland oKlarhetskravet Sunday Times v. the United Kingdom oBetydning for Sigdal 9

10 10 Praksis oUproblematisk at selskaper har menneskerettigheter o”Peaceful enjoyment” er hovedregelen Anheuser-Busch Inc. v. Portugal oUnntak må bygge på ”fair balance” Beyeler v. Italy oEkspropriasjon: En viss erstatning Papachelas v. Greece oRådighetsinnskrenkninger: ”Proportionality” AGOSI v. the United Kingdom oLov og effekt relevant oSosial utjevning OK James and others v. the United Kingdom oVide skjønsmarginer … Jahn and Others v. Germany o… spesielt i kommersielle saker VgT Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland

11 11 Denne saken oReglene om rådighetsinnskrenkninger anvendt (av de fleste) oVide skjønnsmarginer: ”This is particularly true in cases such as the present one where what is at stake is a longstanding and complex area of law which regulates private law matters between individuals.” oEnighet om at motivet var ”legitimate aim in the general interest” oIkke problem med hjemmel eller nasjonal rettsanvendelse

12 12 Flertallets argumentasjon o”Even where title to real property is registered, it must be open to the legislature to attach more weight to lengthy, unchallenged possession than to the formal fact of registration.” oBra med en klar grense oTapets størrelse irrelevant oGikk ikke inn på oGod tro oInnretningshensyn oRegelen som atferdsregulator

13 13 Mindretallets argumentasjon oKonkret interessavveining oRegistrert eiendom oFremme bruk etc ikke tilstrekkelige hensyn oIngen kompensasjon oIngen innretningshensyn oIntet varsel

14 14 Loucaides (og Kovler) oRegistrert eiendom oBruk kan fremmes ved skatt etc oIkke vekt på hevd i andre land oKort tid o”I do not see how illegal possession can prevail over legitimate ownership” o”shows disrespect for the legitimate rights” o”encourages illegal possession” o”no legitimate objective of public interest behind the provisions in question” o“illogical and disproportionate” o”Rule of Law”

15 15 Norsk rett oRelevansen av god tro og innretning oSigdal oKunne hytteeierne påberopt seg EMK? o”subject to the conditions provided for by law” oMarte i lia oFlertallet gir ingen hjelp oMindretallet opptatt av registrering oSamers bruksrett oEiendomsrett i konflikt med andre rettigheter

16 Rettens funksjon oStyring oKonfliktløsning 16

17 Til ettertanke oTil ettertanke: Kan menneske- rettighetene være universelle samtidig som tolkningsmetoden er evolutiv/dynamisk? oFremtidsutsikter: Bør menneske- rettighetene konstitusjonaliseres fullt ut? 17


Laste ned ppt "Sigdal – hva kan regelen være? oRt 1992 352 Sigdal oRt 2000 604 Kjelsberg oRt 1986 1210 Norske Fjellhus 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google