Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til presentasjon av rom- og funksjonsprogrammet for ny Horten vgs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til presentasjon av rom- og funksjonsprogrammet for ny Horten vgs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til presentasjon av rom- og funksjonsprogrammet for ny Horten vgs

2 Tusen takk for innsatsen

3 Bred medvirkning Åpenhet Engasjement Eierskap Tilrettelegging for sambruk Flere funksjoner i hvert rom Høy utnyttelsesgrad på rommene Optimal kvalitetssikring Kort sagt: Best mulig rom- og funksjonsprogram for fremtidens skole! Viktige mål for prosjektprosessen med rom- og funksjonsprogrammet

4 Stort engasjement Positive og kvalitetsbevisste deltakere En ressurskrevende prosess Stor utfordring å lage rom- og funksjonsprogram i tillegg til ordinært arbeid Hvordan har arbeidet vært?

5 Hvordan har arbeidet vært for de forskjellige aktørene Anne og MarikenGruppedeltakerne Dag og Bjørn

6

7 Aktiviteter i prosjektet SAKTID Vedtak om ny skole i fylkestingetApril 14 Prosjektstart i fylketApril - mai 14 Ansettelse av brukerkoordinatoreneMai 14 Prosjektstart på skolenMai 14 Etablering av intern prosjektorganisasjon, prosjektbeskrivelse, aktivitetsplan og arbeidsmetode Mai 14 Prosjektpresentasjon for prosjektet på skolen. Kickoff-møte05.06.14 Informasjon til organisasjonen om prosjektplan og oppgaverJuni 14 Utformingen av rom- og funksjonsprogrammet, gruppearbeiderSeptember14 - mars 15 Ansettelse av rom- og funksjonsprogrammerereOktober 2014 NN-dagen: et felles løft22.10.14 Mulighetsstudiet ferdig: Skolen planlagt inn i Lystlunden nordNovember 2014 Befaringer på andre skolerNov 14 - januar 15 Seminar05.-06.02.15 Leveringsfrister RFP og endring av frister 1: 01.01.15, 2: 15.02.15, 3: 06.03.15 Informasjon på e-post, i Ukeinfo, i AMU, i MBM og på fellesmøterFortløpende

8 Hvor skal vi?

9 Hvor skal skolen og idrettshallen ligge?

10 Hva er et rom- og funksjonsprogram?

11 Et rom- og funksjonsprogram kan sammenlignes med en oppskriftsbok for å bygge ny skole

12 Kravene i rom- og funksjonsprogrammet er basert på struktur i opplæringstilbud og læreplaner som foreligger pr januar 2015 Alle rom skal tilfredsstille krav til areal, brukbarhet, sikkerhet og innemiljø m.v. iht. lover og forskrifter Rom- og funksjonsprogrammet

13 Fellesarealene skal være hele skolens møteplass, og utformes og lokaliseres slik at de fungerer som skolens senter Fellesarealer

14 Elevkantine Bibliotek HovedinngangVestibyle Personalrom Møterom Fellesarealer

15 Sentral plassert Utformet for fleksibel bruk Arealene skal kunne avgrenses fra øvrige deler av skolen Fellesarealene skal ha nærhet til hovedinngang og arealer for administrasjon og ledelse Fellesarealene skal være egnet for rekreasjon og sosial omgang Fellesarealene skal være:

16 Det skal legges vekt på sammenhengen mellom fellesarealene og bygningens utearealer Utearealet skal også være fellesareal

17 Vestibylen skal være et felles vrimle- og oppholdsareal, også kalt skoletorget. Skoletorget skal være «et veikryss for aktiviteter på skolen vår» Resepsjonen skal ha skranke ut mot fellesareal Hovedinngang/vestibyle

18 Kantinen skal lokaliseres direkte i tilknytning til vestibyle. Kantinen bør ha direkte utgang til uteareal for å kunne spise ute Personalrommet skal betjene hele skolens personale Kantine og personalrom

19 Biblioteket skal være en miljøskapende faktor og et møtested for alle i skolen Biblioteket skal være et sted for både læring og sosialt samvær Bibliotek

20 1 auditorium til 200 personer – fast amfi 1 auditorium til 60 personer – teleskoptribune Auditorium

21 Arbeidsplasser lærere og annet ped.pers. Skolens ledelse PØ Drifts- personell Skole- kontor IKT- enheten PS Ledelse, administrasjon og personal

22 Tilstedeværende og tilgjengelige Samarbeid på tvers Utformet til rette for et godt arbeidsmiljø Ledelse, administrasjon og personalarealer

23 Det skal legges til rette for konsentrert og uforstyrret arbeid Arealer for ledelse og administrasjon skal plasseres samlet De pedagogiske avdelingslederne skal plasseres samlet fordi de har et utstrakt samarbeid Ledelse, administrasjon og personalarealer

24 Arbeidsplassene skal ligge sentralt i bygget for å:  fremme samarbeid på tvers av utdanningsprogrammene  ha nærhet til de ulike programområdene der lærerne underviser  være lett tilgjengelig for elevene. Arbeidsplasser for lærerne skal fordeles og legges i tilknytning til de ulike programområdene sentral i bygningen. Deles i arbeidsrom for pedagoger og assistenter Det skal knyttes teamrom og samtalerom til arbeidsplassene slik at behovet for konfidensielle samtaler og møter ivaretas Arbeidsplasser for lærere og annet ped.personale

25 Undervisningsrom for fellesfagene omfatter alle klasser og grupper i skolen, eksklusiv naturfag og kroppsøving Rommene skal ha en sentral plassering i skolen og være lett tilgjengelig fra alle programområdene. Det forutsettes sambruk av rommene på tvers av utdanningsområdene. Generelle læringsrom

26 Noen smakebiter: -Testrom i tilknytning til biologilaboratorium (ID) -Boenhet (sambruk mellom HO og AHT) -Teknologiverksted (sambruk mellom AHT, TP, EL, DH og ST) -Medieverksted (MK) -3 verksted for myke, harde og våte arbeider (DH) -Kreativt verksted (generelle undervisningsrom) Masse forskjellige rom

27 Verkstednært teorirom (SS) Verksted for vg1 elektro, dataelektronikk, elenergi, automasjon (EL) Verksted produksjon og verksted for montering og reparasjon (TP) Sanserom (AHT) Masse grupperom og samtalerom (alle) Teamrom (alle) Flere smakebiter

28 Samling av elevrådet forutsettes å skje i auditorium eller annet større rom. Elevrådets kontor skal ligge i direkte tilknytning til fellesarealer, og være lett tilgjengelig for elever som henvender seg dit. Elevkontor er kontor for ulike elevkomitéer og elevaktiviteter Elevrådskontor Elevkontor Elevråd og komiteer

29 Det er forutsatt at Horten kommune vil oppføre flerbrukshall på nabotomta, og at Horten vgs skal leie arealer på dagtid. Det vil bli forhandlinger med Horten kommune om eventuell leieavtale. Fellesarealer –Vestibyle, vaktrom, møterom, wc, syke-/hvilerom, lager Aktivitetsrom –2 stk håndballbaner, skal kunne deles i 4 enheter –Apparat-/utstyrsrom –Styrketreningsrom –Spinningsal Garderobeanlegg Flerbrukshall Skal bli bygget av Horten kommune

30 Vi ser frem til videre samarbeid Hilsen Dag og Bjørn Halvard


Laste ned ppt "Velkommen til presentasjon av rom- og funksjonsprogrammet for ny Horten vgs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google