Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tusen takk for innsatsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tusen takk for innsatsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til presentasjon av rom- og funksjonsprogrammet for ny Horten vgs

2 Tusen takk for innsatsen

3 Viktige mål for prosjektprosessen med rom- og funksjonsprogrammet
Bred medvirkning Åpenhet Engasjement Eierskap Tilrettelegging for sambruk Flere funksjoner i hvert rom Høy utnyttelsesgrad på rommene Optimal kvalitetssikring Kort sagt: Best mulig rom- og funksjonsprogram for fremtidens skole!

4 Hvordan har arbeidet vært?
Stort engasjement Positive og kvalitetsbevisste deltakere En ressurskrevende prosess Stor utfordring å lage rom- og funksjonsprogram i tillegg til ordinært arbeid

5 Hvordan har arbeidet vært for de forskjellige aktørene
Dag og Bjørn Gruppedeltakerne Anne og Mariken

6

7 Aktiviteter i prosjektet
SAK TID Vedtak om ny skole i fylkestinget April 14 Prosjektstart i fylket April - mai 14 Ansettelse av brukerkoordinatorene Mai 14 Prosjektstart på skolen Etablering av intern prosjektorganisasjon, prosjektbeskrivelse, aktivitetsplan og arbeidsmetode Prosjektpresentasjon for prosjektet på skolen. Kickoff-møte Informasjon til organisasjonen om prosjektplan og oppgaver Juni 14 Utformingen av rom- og funksjonsprogrammet, gruppearbeider September14 - mars 15 Ansettelse av rom- og funksjonsprogrammerere Oktober 2014 NN-dagen: et felles løft Mulighetsstudiet ferdig: Skolen planlagt inn i Lystlunden nord November 2014 Befaringer på andre skoler Nov 14 - januar 15 Seminar Leveringsfrister RFP og endring av frister 1: , 2: , 3: Informasjon på e-post, i Ukeinfo, i AMU, i MBM og på fellesmøter Fortløpende

8 Hvor skal vi?

9 Hvor skal skolen og idrettshallen ligge?

10 Hva er et rom- og funksjonsprogram?

11 Et rom- og funksjonsprogram kan sammenlignes med en oppskriftsbok for å bygge ny skole

12 Rom- og funksjonsprogrammet
Kravene i rom- og funksjonsprogrammet er basert på struktur i opplæringstilbud og læreplaner som foreligger pr januar 2015 Alle rom skal tilfredsstille krav til areal, brukbarhet, sikkerhet og innemiljø m.v. iht. lover og forskrifter

13 Fellesarealer Fellesarealene skal være hele skolens møteplass, og utformes og lokaliseres slik at de fungerer som skolens senter

14 Fellesarealer Elevkantine Bibliotek Hovedinngang Vestibyle Personalrom
Møterom

15 Fellesarealene skal være:
Sentral plassert Utformet for fleksibel bruk Arealene skal kunne avgrenses fra øvrige deler av skolen Fellesarealene skal ha nærhet til hovedinngang og arealer for administrasjon og ledelse Fellesarealene skal være egnet for rekreasjon og sosial omgang

16 Utearealet skal også være fellesareal
Det skal legges vekt på sammenhengen mellom fellesarealene og bygningens utearealer

17 Hovedinngang/vestibyle
Vestibylen skal være et felles vrimle- og oppholdsareal, også kalt skoletorget. Skoletorget skal være «et veikryss for aktiviteter på skolen vår» Resepsjonen skal ha skranke ut mot fellesareal

18 Kantine og personalrom
Kantinen skal lokaliseres direkte i tilknytning til vestibyle. Kantinen bør ha direkte utgang til uteareal for å kunne spise ute Personalrommet skal betjene hele skolens personale

19 Bibliotek Biblioteket skal være en miljøskapende faktor og et møtested for alle i skolen Biblioteket skal være et sted for både læring og sosialt samvær

20 Auditorium 1 auditorium til 200 personer – fast amfi
1 auditorium til 60 personer – teleskoptribune

21 Ledelse, administrasjon og personal
Arbeidsplasser lærere og annet ped.pers. Skolens ledelse Drifts- personell Skole- kontor IKT-enheten PS

22 Ledelse, administrasjon og personalarealer
Tilstedeværende og tilgjengelige Samarbeid på tvers Utformet til rette for et godt arbeidsmiljø

23 Ledelse, administrasjon og personalarealer
Det skal legges til rette for konsentrert og uforstyrret arbeid Arealer for ledelse og administrasjon skal plasseres samlet De pedagogiske avdelingslederne skal plasseres samlet fordi de har et utstrakt samarbeid

24 Arbeidsplasser for lærere og annet ped.personale
Arbeidsplassene skal ligge sentralt i bygget for å: fremme samarbeid på tvers av utdanningsprogrammene ha nærhet til de ulike programområdene der lærerne underviser være lett tilgjengelig for elevene. Arbeidsplasser for lærerne skal fordeles og legges i tilknytning til de ulike programområdene sentral i bygningen. Deles i arbeidsrom for pedagoger og assistenter Det skal knyttes teamrom og samtalerom til arbeidsplassene slik at behovet for konfidensielle samtaler og møter ivaretas

25 Generelle læringsrom Undervisningsrom for fellesfagene omfatter alle klasser og grupper i skolen, eksklusiv naturfag og kroppsøving Rommene skal ha en sentral plassering i skolen og være lett tilgjengelig fra alle programområdene. Det forutsettes sambruk av rommene på tvers av utdanningsområdene.

26 Masse forskjellige rom
Noen smakebiter: Testrom i tilknytning til biologilaboratorium (ID) Boenhet (sambruk mellom HO og AHT) Teknologiverksted (sambruk mellom AHT, TP, EL, DH og ST) Medieverksted (MK) 3 verksted for myke, harde og våte arbeider (DH) Kreativt verksted (generelle undervisningsrom)

27 Flere smakebiter Verkstednært teorirom (SS)
Verksted for vg1 elektro, dataelektronikk, elenergi, automasjon (EL) Verksted produksjon og verksted for montering og reparasjon (TP) Sanserom (AHT) Masse grupperom og samtalerom (alle) Teamrom (alle)

28 Elevråd og komiteer Samling av elevrådet forutsettes å skje i auditorium eller annet større rom. Elevrådets kontor skal ligge i direkte tilknytning til fellesarealer, og være lett tilgjengelig for elever som henvender seg dit. Elevkontor er kontor for ulike elevkomitéer og elevaktiviteter Elevrådskontor Elevkontor

29 Flerbrukshall Skal bli bygget av Horten kommune
Det er forutsatt at Horten kommune vil oppføre flerbrukshall på nabotomta, og at Horten vgs skal leie arealer på dagtid. Det vil bli forhandlinger med Horten kommune om eventuell leieavtale. Fellesarealer Vestibyle, vaktrom, møterom, wc, syke-/hvilerom, lager Aktivitetsrom 2 stk håndballbaner, skal kunne deles i 4 enheter Apparat-/utstyrsrom Styrketreningsrom Spinningsal Garderobeanlegg

30 Vi ser frem til videre samarbeid
Hilsen Dag og Bjørn Halvard


Laste ned ppt "Tusen takk for innsatsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google