Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilket Gudsbilde bærer jeg med meg?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilket Gudsbilde bærer jeg med meg?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilket Gudsbilde bærer jeg med meg?
Eli Landro, diakon Institutt for Sjelesorg Noregs Kristelege Folkehøgskolelag 13. april 2015.

2 Bibelen er full av mange bilder av Gud:
Ømhjertet far Varm morsfavn Rykende storm Veldig fjell Vingene på en fugl En borg å søke tilflukt Et tre å hvile under En kilde i ørkenen Flere?

3 Bestillingen min fra dere i dag var:
Vi tenker at temaet skal innebære bl. a. både noe om «Hva har vært med og dannet mitt Gudsbilde?» og «Hvordan preger Gudsbildet mitt meg/hvordan kommer Gudsbildet mitt til uttrykk i møte med andre?» (f. eks. folkehøgskoleelever/kollegaer..). Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge. Han vet oss vel å berge!

4 Karen Sidsel Solberg: Mennesker må gis mulighet til å arbeid med sitt indre gudsbilde, gå inn i forskjellige løsrivningsprosesser, stille sine dype eksistensielle spørsmål. Kanskje handler det iblant om å måtte erkjenne: ”Den gud som har bundet meg og holdt meg nede, tror jeg ikke lenger på.”

5 Ulike gudsbilder Det kognitive gudsbildet Det emosjonelle gudsbildet
Hva har jeg lært? Hvilken teologi? Det emosjonelle gudsbildet Hvilken relasjon har jeg til Gud Hvem er han for meg? Hvilke følelser vekker det i meg å tenke på Gud? Hva betyr han for meg?

6 ”Tror du virkelig at Gud er glad i deg?”
Salme 597 Salme 325 Jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfull ned, jeg ser min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Det meg igjennom hjertet skjær. O Gud, meg synder nådig vær. Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn, slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Det var en plass i Guds store rom, en plass som lenge ventet meg. Og jeg kjente: her er jeg hjemme, jeg vil være et barn i Guds hjem.

7 Hva har vært med og dannet mitt Gudsbilde?
Foreldrerelasjoner Selvbilde Undervisning Betydningsfulle andre personer i våre liv Rituell praksis

8 Religionspsykologi. hvilken funksjon troen har for oss og vår psykiske helse
Ana-Maria Rizzuto: Gud forstått som et indre, mentalt objekt – må bli psykisk født i barnets utviklingsprosess. For at dette skal skje må den kultur barnet vokser opp i inneholde symboler, fortellinger og riter som henviser til en guddommelig virkelighet. Da vil barnet – normalt i to-tre års alder – bearbeide sin egen indre forestilling om den betydning som ordet Gud har. I denne prosessen bruker barnet indre forestillinger som det allerede har dannet av sine foreldre, av andre viktige omsorgspersoner og av seg selv. Denne indre forestillingen om hvem eller hva Gud er vil kunne være i stadig endring så lenge vi lever. Det å komme i bevisst forhold til sine gudsrepresentasjoner – på lik linje med andre representasjoner – er en del av den menneskelige vekst, sier Rizzuto.

9 Vitaprosjektet på Modum Bad
Elisabeth Skollevold til Badeliv 3/2009 : Gjennom Vita ble jeg bevisst at vi fargelegger de indre gudsbildene våre gjennom livserfaringer og andre mennesker. Det kan bli godt og oppbyggelig, men av og til kan det bli ødeleggende. På samme måte som vi mennesker alltid er mer enn våre fortellinger om hverandre, tror jeg gud er mye større og mer enn våre tanker om ham. Pasientene arbeider både med sin livshistorie og sin troshistorie og sammenhengen mellom disse.

10 Du skal ikke lage deg gudebilde 2. Mos.20.4-5.
Forbudet gjelder de bildene som ikke hjelper oss til å se virkeligheten, men som skjuler den og holder oss borte fra den. Gud sier om seg selv: Jeg er den jeg er. Jesus er Guds bilde av Gud. Han gikk ikke inn i jødenes bilde av Messias Jesus prøver å frigjøre oss fra de bildene som hindrer oss i å se virkeligheten og gir oss andre bilder som hjelper oss å hanskes med virkeligheten! Brød fra himmelen – for å gi verden liv Lignelsen om den uperfekte åker – virkeligheten Djevelens bilde av Jesus: Hva har du med oss å gjøre?

11 Fra vrangforestilling til erkjennelse
Gud har ikke noe med oss å gjøre Gud er kommet for å ødelegge oss Vi vet alt om Gud Det som har med åndelighet og Gud å gjøre er adskilt fra virkeligheten Han har skapt oss og går ved vår side Han gjør oss levende, frigjør vår personlighet Ydmyk erkjennelse av vår begrensning og at Gud er mye større Livet og troen holdes sammen

12 Erfaringer som kan føre til at vi får øye på våre ubevisste bilder og kan slippe til virkeligheten:
vi blir eldre vi kommer i kriser vi møter nye mennesker og sammenhenger Gud taler direkte til oss Evangeliet: At Gud ser oss og elsker oss og ikke snur seg bort fra oss. For noen av oss tar det et liv for at det skal synke inn så vi kan tro det.

13 I møte med andre Empatiens innsikt: Et menneske har alltid gode grunner til å ha det gudsbildet det har, til å se og oppleve gud slik som han/hun gjør. Livet møter troen og troen møter livet. Er Gud slik? Oppdagelsesreise mot et sannere bilde av hvem Gud er. Medvandrer i livet. Mer enn at vi sier at vi vet så sikkert.

14

15 Viatorisk sjelesorg – viator er både en budbærer og en medvandrer
Viatorisk sjelesorg – viator er både en budbærer og en medvandrer. (Grevbo) Er vi vitende eller medvandrende, undrende? Skråsikkerheten kan skyve andre bort… vite bedre uten å være bedrevitende!! Øvelse: Hvis det kommer en fremmed og spør: Hvem er den Gud dere tror på, hvilken tekst ville dere velge? Hvem er den Gud de kristne tror på? Gud er navn på et fellesskap som åpner seg i evig kjærlighet mot verden.

16 Korset er den store bildeknuseren
Våre hverdagserfaringer er veien som fører til at vi lærer Gud å kjenne. Våre minner, relasjoner, sanseinntrykk, følelser, tanker, Den Gud som er blitt menneske i Kristus møter oss i det menneskelige, ikke utenfor det. ”Den som ønsker å dyrke sine gudsbilder på bekvem avstand fra hjertets lidenskap, løper ingen større risiko for å møte den levende Gud. ” Magnus Malm – De stumme bildene Livslang vandring fra bilde til virkelighet?

17 O Gud – Ikke som et bilde av verdens splittede idealer men som Ditt vesens enkle ikon ikke som mine omgivelser oppfatter meg men som Du har skapt meg ikke som mine foreldres bilde av meg men som Du evig ser meg ikke som jeg selv ønsker å være men som Du vet at jeg er –la meg uten frykt tre fram med alt jeg er for alt det Du er og bli der, i Din kjærlighet

18 Ikke som den tidsånden vil gjøre Deg til
O Gud – Ikke som den tidsånden vil gjøre Deg til men som Din kirke til alle tider har bekjent Deg ikke som jeg i min selvopptatthet ønsker at Du er men som Du har åpenbart Deg i Ditt Ord ikke som jeg i mine mørkeste stunder frykter at Du er men som Du i Din Sønn har vist Deg å være ikke som min forestilling om Deg men som Du er i Deg selv – tre inn i mine begrensinger og opplys hele mitt vesen med Ditt guddommelige nærvær Magnus Malm – De stumme bildene


Laste ned ppt "Hvilket Gudsbilde bærer jeg med meg?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google