Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lovdatakurset - et kurs i rettslig informasjonssøk Kursholder: Terje Michelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lovdatakurset - et kurs i rettslig informasjonssøk Kursholder: Terje Michelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Lovdatakurset - et kurs i rettslig informasjonssøk Kursholder: Terje Michelsen

3 Dagsorden l Innføring i rettslig informasjonssøk l Bruk av Websir, herunder navigering, søk og bruk av krysskoblinger l Oppgaver - 5 oppgaveark

4 MÅL OG MIDLER l Målet er størst mulig faglig utbytte. Husk: Programmet er bare et verktøy. l Middelet er praktisk gjennomgang og arbeid med oppgaver.

5 Hva og hvorfor l Rettslig informasjonssøk er nyttig! l Under studiet og i arbeidslivet: –Rask metode for å finne kjente rettskilder –Søke seg fram til kilder som kan gi svar på rettsproblem eller forklare rettssetninger –Fordelene ved digitale kilder: kopiering, utskrift, videresending mv

6 Rettslige informasjonssystem l Hva er rettslig informasjonssøk? l Hva er et rettslig informasjonssystem? l Er det noen som kjenner til et slikt system utenom lovdata? l Hva slags dokumenter finner vi i lovsamlingen, og hva slags søkeverkøy har den?

7 Læringsmål l Bli godt kjent med Lovdata online (Websir) –Finne kjent stoff (faktasøk) –Finne ukjent stoff som er rettslig relevant (interessesøk) l Kunnskapen skal være overførbar –til andre varianter av Lovdata (WinSir, CD) –til internettsøking –til annen søking

8 Midler l Gjennomgang av Websir l Ulike strategier for å finne informasjon –Navigering (typisk register) –Søk –Kryssreferanser l Praktiske øvelser: oppgaver

9 Tre måter å finne informasjon l Navigere –Praktisk i innholdsfortegnelse, særlig for lover l Kryssreferanser –praktisk til dommer/forskrifter/forarbeider l Søking i fritekst og bestemte felt

10 To viktige søkeproblem l ”Søkonym”: Flere ord med samme betydning –Mer presist: Likeverdige i treff –Synonym: flere ord har samme betydning –Antonym: ord med motsatt betydning l Homonym: Flere betydninger av samme ord

11 Søkonymproblemet kan løses med enkle hjelpemidler l Ordformer: ku, kuene, kyr –Bruk uspesifisert ending (trunkering): ku* l Sammensetninger: melkeku –Bruk uspesifisert begynnelse: *ku l Rettskrivingsendring: uagtsom ->uaktsom –ua*tsom l Synonym og antonym –Oppgi flere ulike ord: ku, storfe, kvige, okse; gyldig, ugyldig

12 Homonymproblemet løses med kreativitet l Eksempel: “styre” –et sykkelstyre –et styre i en sammenslutning –å styre l Løsningsforslag: Søk med flere ideer

13 Nynorsk l Gjør søk vanskeligere og gir fare for færre oppnådde relevante treff. l Problemet er størst ved lover, forskrifter og underrettsavgjørelser. l Også en dommer i Høyesterett som skriver på nynorsk (Utgård).

14 Nynorsk ”for dummies” l orskurd = kjennelse l skadebot = erstatning l brotsverk = forbrytelse l misferd = forseelse l oreigning = ekspropriasjon l trygd = sikkerhet (i egen ytelse) l granne = nabo

15 Faktasøkene gir ”riktige” svar på enklest mulig måte l Særpreg: Har en ”fasit” l Søker dokument som oppfyller formelle vilkår l Eksempel: Finn Husmordommen, Grl § 100, alle sentrale forskrifter gitt i 1990 l Typisk metode: feltsøk l Normalt ikke problematisk

16 Interessesøkene gir større antall treff, krever mer av brukeren l Særpreg: Ingen ”fasit” l Søk i alle rettslig relevante dokument –Eksempel: Finn dommer om “skadelidtes medvirkning”, rettsregler for kjøp, rettspraksis om forvaltningens frie skjønn l Typiske metoder: –Kryssreferanser –Søk i sammendrag –Bruke mange synonym for hvert deltema

17 Maskinen tenker ikke, den bearbeider informasjon. l ”Gin and tonic or soda” l Her vil maskinen kunne blande gin med enten tonic eller soda. l ”Gin and tonic or beer” l Her vil maskinen kunne blande gin med enten tonic eller øl l - fordi maskinen opererer strengt logisk. l Dette er viktig!

18 Oppsummering l Trunkering [*] er praktisk viktig l Vær oppmerksom på at vi har to skriftspråk l Tenk på foreldede stavemåter, sideformer l Bruk logiske operatorer: +, - // *(endre?) l Bruk Websirs ordliste og synonymordliste! l Vær kreativ med å finne synonym l Feltsøk er mer presist enn fritekstsøk

19 - VÆR KRITISK - l Lett tilgjengelige kilder fortrenger relevante kilder (skrivebordsprinsippet) l Faktum fokuseres for sterkt, rettssetninger og reelle hensyn (- tenk selv!) tones ned l Tekstleting fortrenger tekstlesing


Laste ned ppt "Lovdatakurset - et kurs i rettslig informasjonssøk Kursholder: Terje Michelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google