Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 101 ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 10 Kapittel 3.2 Bævre og Vislie (2007) Foreleser Finn R. Førsund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 101 ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 10 Kapittel 3.2 Bævre og Vislie (2007) Foreleser Finn R. Førsund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 101 ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 10 Kapittel 3.2 Bævre og Vislie (2007) Foreleser Finn R. Førsund

2 Forelesning 102 Handelsteoremene Forutsetninger –Liten åpen økonomi –Priser på ferdigvarer gitt på verdensmarkedet, ser bort fra transportkostnader –Faktorene er homogene, ikke mobile, gitte mengder i hvert land –Fri teknologiflyt, impliserer like produktfunksjoner for samme sektor i landene

3 Forelesning 103 Faktorprisutjevningsteoremet Betingelsene for likevekt –Pris lik enhetskostnad –Faktorprisene blir kun bestemt av de gitte produktpriser og er uavhengige av faktortilgangene

4 Forelesning 104 Stolper – Samuelson – teoremet Hva skjer med faktorpriser når produktpriser endres –Generell fremgangsmåte –Bruker Shephard’s lemma

5 Forelesning 105 Fra den siste likningen –Faktorprisene endres motsatt vei –Innsetting gir: –Betingelsen gjelder når sektor 1 er mer kapitalintensiv enn sektor 2

6 Forelesning 106 Produksjonssammensetningen Optimeringsproblemet for et land Bruke innsettingsmetoden eller Lagrange

7 Forelesning 107 Innsettingsmetoden Problemforenkling –Nødvendige førsteordensbetingelser –Disse kan tegnes opp i to badekarsdiagrammer slik at allokeringen bestemmes grafisk

8 Forelesning 108 Lagrangemetoden Lagrangefunksjonen Nødvendige førsteordensbetingelser

9 Forelesning 109 Substitusjonsbrøkene i de to sektorene blir de samme Substitumalene er faktorstråler Substitumalen for den kapitalintensive sektor 2 går nærmere kapitalaksen, og substitumalen for den arbeidsintensive sektor 1 går nærmere arbeidskraftaksen –Dette kan illustreres i en bytteboks, optimal løsning der substitumalene skjærer hverandre

10 Forelesning 1010 Rybczynski – teoremet Økning i faktormengder –Hva skjer med allokering av faktorer –Hva skjer med sammensetning av produksjonen –Faktorprisene er konstante, bruker Shephard’s lemma

11 Forelesning 1011 Løser for endring i produksjon i sektor 1 fra siste likning –Produksjonen av varene endres i hver sin retning –Ved innsetting i den første likningen –Bruk bytteboksen med økning i arbeidskraft


Laste ned ppt "Forelesning 101 ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 10 Kapittel 3.2 Bævre og Vislie (2007) Foreleser Finn R. Førsund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google