Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 10 Kapittel 3.2 Bævre og Vislie (2007)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 10 Kapittel 3.2 Bævre og Vislie (2007)"— Utskrift av presentasjonen:

1 ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 10 Kapittel 3.2 Bævre og Vislie (2007)
Foreleser Finn R. Førsund Forelesning 10

2 Handelsteoremene Forutsetninger Liten åpen økonomi
Priser på ferdigvarer gitt på verdensmarkedet, ser bort fra transportkostnader Faktorene er homogene, ikke mobile, gitte mengder i hvert land Fri teknologiflyt, impliserer like produktfunksjoner for samme sektor i landene Forelesning 10

3 Faktorprisutjevningsteoremet
Betingelsene for likevekt Pris lik enhetskostnad Faktorprisene blir kun bestemt av de gitte produktpriser og er uavhengige av faktortilgangene Forelesning 10

4 Stolper – Samuelson – teoremet
Hva skjer med faktorpriser når produktpriser endres Generell fremgangsmåte Bruker Shephard’s lemma Forelesning 10

5 Fra den siste likningen
Faktorprisene endres motsatt vei Innsetting gir: Betingelsen gjelder når sektor 1 er mer kapitalintensiv enn sektor 2 Forelesning 10

6 Produksjonssammensetningen
Optimeringsproblemet for et land Bruke innsettingsmetoden eller Lagrange Forelesning 10

7 Innsettingsmetoden Problemforenkling
Nødvendige førsteordensbetingelser Disse kan tegnes opp i to badekarsdiagrammer slik at allokeringen bestemmes grafisk Forelesning 10

8 Lagrangemetoden Lagrangefunksjonen Nødvendige førsteordensbetingelser
Forelesning 10

9 Substitusjonsbrøkene i de to sektorene blir de samme
Substitumalene er faktorstråler Substitumalen for den kapitalintensive sektor 2 går nærmere kapitalaksen, og substitumalen for den arbeidsintensive sektor 1 går nærmere arbeidskraftaksen Dette kan illustreres i en bytteboks, optimal løsning der substitumalene skjærer hverandre Forelesning 10

10 Rybczynski – teoremet Økning i faktormengder
Hva skjer med allokering av faktorer Hva skjer med sammensetning av produksjonen Faktorprisene er konstante, bruker Shephard’s lemma Forelesning 10

11 Løser for endring i produksjon i sektor 1 fra siste likning
Produksjonen av varene endres i hver sin retning Ved innsetting i den første likningen Bruk bytteboksen med økning i arbeidskraft Forelesning 10


Laste ned ppt "ECON 2915 Høst 2009 Forelesning 10 Kapittel 3.2 Bævre og Vislie (2007)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google