Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN DRI1002 - IKT og informasjonssøking 1. Forelesning og seminar uke3 Hovedpunktene i forelesningen Oversikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN DRI1002 - IKT og informasjonssøking 1. Forelesning og seminar uke3 Hovedpunktene i forelesningen Oversikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN DRI1002 - IKT og informasjonssøking 1. Forelesning og seminar uke3 Hovedpunktene i forelesningen Oversikt over kurset: –Forelesninger og seminarundervisning, –Øvelser og presentasjon –Obligatoriske oppgaver Kursets hovedtemaer og pensum 1.Grunnleggende om Internet 2.Ytringsfrihet og informasjonsfrihet 3.Informasjonssøking 4.Vurdering og bruk av Informasjon

2 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Hovedpunkter 1. forelesning Generelt om datakommunikasjon –Kommunikasjon: Sender  mottaker: hva skjer?? –OSI-modellen Internett –Logisk, teknisk, organisatorisk og juridiske perspektiver -Arkitektur : lag og protokoller Litteratur Hannemyr, Gisle.: Begynnelsen på en historie om Internett. I Nettsamfunn, Aschehoug 1999. (15 s) Hannemyr, Gisle. Nettverksarkitektur. Artikkel til kurset IN-INT. http://www.ifi.uio.no/inint/emne04a.html http://www.ifi.uio.no/inint/emne04a.html

3 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Undervisningsopplegg og pensum Kursets nettsted http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1002/v04/ Pensum: http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1002/v04/pe nsumliste.xml

4 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Timeplan pr. 12.1.2004

5 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Krav til studentene Gruppearbeid Gruppearbeidet skal skje i prosjektgrupper av ca 4-5 studenter og de skal gjennomføre 3 obligatoriske oppgaver, som skal være bestått. Et arbeid kan gjøres individuelt. Presentasjoner To og to studenter forbereder en kort rapport (ca 3 sider) innen et oppgitt emne, som tar utgangspunkt i én del av pensum (artikkel e.l.) og skal belyse sammenhenger mellom denne og øvrige deler av pensum. Presentasjonene er obligatoriske og skjer i tilknytning til seminarene. Presentasjon av prosjektarbeid. Hver gruppe skal presentere sitt arbeid i en plenumsforelesning.

6 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Seminaret (tirsdag elles tordag) Utdypning av forelesningen – spørsmål /diskusjon av uklare punkter Opplegget for seminaret: –Presentasjoner og diskusjon av artikler –Øvelsesoppgave for del I –Prosjektgrupper og prosjektarbeidet

7 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Øvelsesoppgave uke 3 Øvelsesoppgaven skal gjøres i prosjektgruppen og presenteres i uke Velg dere ut et tema/aspekt ved Internett dere ønsker å vite mer om. Hver av medlemmene i gruppa finner fram til en artikkel etc. på nettet som belyser det valgte og en ½-1 sides oppsummering av denne. (NB: hvert medlem skal hver sin egen artikkel) Dere diskuterer dette i gruppa og syr bidragene sammen i en felles notat på ca 3 sider. Denne danner grunnlaget for presentasjonen i uke 4. Gjør også en kort vurdering av troverdigheten av de artiklene og begrunn dette. Tips : Temaet bør være avgrenset, f eks. en tjeneste, en bruksmåte protokoll, en bestemt del av internetts historie. Bruk så et søkeverktøy eller et annet hjelpemiddel for å finne fram artikler

8 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Hva er kommunikasjon -1 Websters dictionary to transmit information, thought, or feeling so that it is satisfactorily received or understood Kommunikasjon dreier seg om både å sende et budskap og å motta dette e i samsvar med senderens intensjonen.

9 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Hva er kommunikasjon – 2 En enkel kommunikasjonsmodell Sender  kommunisere  Mottaker Uttrykke i et ’språk’fortolke Informasjon Kode Kanal Data Sendt Budskap Mottatt budsk ap

10 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Hva er datakommunikasjon ? Utveksling av data i digital form mellom 2 eller flere datamaskiner i henhold til en eller annen standard som partene er enige om Dette forutsetter (blant annet) -Felles representasjonsform av data -Felles protokoller for styre kommunikasjonsprosessene -At datamaskinene er knyttes sammen i et (eller flere nettverk) -At to datamaskinprogrammer (applikasjoner) kan ’snakke’ sammen (utveksle data )

11 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Ulike typer nettverk (Bedrifts)interne datanettverk (lokalnett- LAN&WLAN) Nasjonale og internasjonale nett (WAN) Telekommunikasjoner – Fastnettet (..ISDN, ASDL,..) –Mobilnettene (GSM, UMTS,...) Internett –Ett nett av nettverk som kan kommunisere ved TCP/IP- protokollene [og hvor data kan lagres ved HTML og utveksles ved HTTP] I tillegg radio- og TV-kanalene/nettverkene, som også benytter ulike fysiske medier

12 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Lokalnettet.

13 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Hva er en ’klient-tjener’ løsning? ’Tynne’ og ’tykke’ klienter Tynne klienter Tykke klienter Tjener (server )

14 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Ulike lag i en datakommunikasjonsmodell- forenkelt. Bruker-orienterte anvendelser (applikasjoner) Ende-til-ende utveksling av data, feilkontroll mm Adressering og ruting Kontroll av linjer/forbindelser

15 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Logisk Network arkitekture The OSI model.

16 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Internettet - ulike perspektiver –Fysisk – teknisk utstrekning: En (ubegrenset) samling av datanettverk som er knyttet sammen og kan kommunisere med hverandre –Logisk arkitektur Basert på et sett av felles prosedyrer og formater for kommunikasjon (protokoller), inkludert lagdeling og adresseringsregime mm : –Organisatorisk og juridisk rammeverk : Internasjonale, nasjonale og lokale organisasjoner som samarbeider i henhold til felles overenskomster og retningslinjer for utvikling og drift/administrasjon, f eks endring av protokoller, tildeling av domenenavn, adresser, rettigheter mm

17 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Noen begreper Protokoll En protokoll er et sett med regler for utveksling av data mellom samvirkende, uavhengige systemer Ruter funksjon(router ) En utstyrsenhet/ program som sørger for å sende pakkene til riktig nett og holde lokaltrafikken lokalt Portner (Gateway) En portner (engelsk: gateway) sørger for at meldinger kan utveksles mellom datanett basert på ulike standarder. Portneren sørger for å oversette meldingen fra den ene standarden til den andre. (IP) Pakke (IP-packet) En innkaplet sekvens av data med IP-adresser (sender og mottaker) + kontrollinformasjon

18 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Internet: Arkitektur og protokoller En forenklet 4-lags versjon av OSI-modellen: Lag 5-7: SMTP, FTP, WWW (HTTP&HTML),... Lag 4: TCP (Transmission Control Protocol) Lag 3 : IP (Internet Protocol ) Lag 1-2 : ’Det meste går’ : ISDN, xDSL, lokalnett, GSM/GPRS/UMTS,......

19 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN Sammenligning av Internet and ISO-protokoller

20 DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN IP-Adressering og Url’re Internett har et felles, globalt adresse-rom, såkalt IP-adresse: 32bits adresse (i dag) –Siffer binær form: x.y.z.u, hver et tall 0-255, tilsammen 256*256*256*256 -1= 2**32 -1 : (hvorfor?) Eks. 129.240.178.69 –Symbolsk (tekstlig) form) : f eks. f eks.sv.no, afin.uio.no, odin.dep.no,.edu..sv.no afin.uio.no Kobling mellom IP-adresse og symbolsk adresse skjer DNS (Domain Name Server) URL: Uniform Resource Locator : nøyaktig adresse til et dokumentnavn, f eks. http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/DRI1002/v04/


Laste ned ppt "DRI1002-V04 1. forelesning Arild Jansen, AFIN DRI1002 - IKT og informasjonssøking 1. Forelesning og seminar uke3 Hovedpunktene i forelesningen Oversikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google