Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sansning og persepsjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sansning og persepsjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sansning og persepsjon
Christine Mohn Våren 2005

2 Sansning og persepsjon
Sansning: den prosess der stimuli oppdages, responderes på av sanseorganene og ”oversettes” til elektriske nerveimpulser som sendes til hjernen. Passer & Smith (2004), s. 110 Persepsjon: fortolkningen av sansestimulering slik at den gir mening

3 Sanser 5 viktigste sanser: Store individuelle forskjeller Syn Hørsel
Lukt Smak Berøring (smerte, temperatur) Store individuelle forskjeller

4 Sanser II Nærsanser / lavere ordens sanser
smak, lukt, berøring Fjernsanser / høyere ordens sanser syn, hørsel Ved begrensninger i sansenes skarphet: Forsterkning av fysisk energi vi burde kunnet oppdage Omdannelse av fysisk energi vi ikke kan oppdage

5 Psykofysikk Sensorisk terskel (absolute threshold)
subliminal persepsjon Forskjellsterskel (difference threshold) Webers lov Sensorisk adaptasjon Ved uforandret stimulering

6 Sansningsprosessen Stimulering Sanseorgan Reseptor Transduksjon
Nervebane Thalamus (ikke luktstimuli!) Mottaksområder i cortex

7 Syn Stimulus: elektromagnetiske bølger / lysbølger
Måleenhet: nanometer (nm) Sanseorgan: øyet Cornea (hornhinnen) Pupillen Iris Linsen Retina (netthinnen)

8 Syn II Transduksjon: i fotoreseptorer i retina Synsnerven
Staver (rods) Tapper (cones) Fotopigmenter Synsnerven Omkobling: i thalamus Synscortex i occipitallappen

9 Fargesyn Trikromatisk teori (Young-Helmholtz)
Motsatt-prosess-teorien (Hering) To-prosess-teorien

10 Hørsel Stimulus: lydbølger / trykkbølger Sanseorgan: øret
Pinna Ørekanalen Mellomøret Trommehinnen, hammer, ambolt, stigbøyle Det ovale vindu: porten til indre øre Transduksjon: i sneglehuset i indre øre

11 Hørsel II Sneglehuset (cochlea): væskefylt membran med hårceller
Hørselsnerven Omkobling i thalamus Hørselscortex i temporallappene

12 Hørsel III Frekvens: antall lydbølger pr. sekund Måleenhet: Hertz (Hz)
Pitch = tonehøyde Place theory of pitch perception (von Bekesy)

13 Hørsel og sinnsstemning
Emosjonsaktiverende sans Evolusjonelt gammel sans – medfødt? Musikkpsykologi og -terapi Setninger / melodier: oppbygning av spenning, utløsning av spenning Rytmisk aspekt

14 Smak Kjemisk sans Stimuli: spyttløselige molekyler
Sanseorgan: smaksløkene i munnhulen 4 grunnsmaker: søtt, salt, surt, bittert Transduksjon: i smaksløkene Smaksnerven Omkobling i thalamus Smakscortex parietalt og frontalt

15 Lukt Kjemisk sans Stimuli: flyktige, fettløselige molekyler
Sanseorgan: luktepitelet i nesehulen Transduksjon: hårceller Nervebane: luktnerven Luktcortex: nederst i frontallappen

16 Berøring Også kalt hudsansen
Stimuli: trykk, temperatur, kjemiske stoffer Sanseorgan: huden Transduksjon: i mekanoreseptorer Perifere nervebaner: svært mange Sentral nervebane: somatosensorisk bane Spinothalamisk bane Lemniskale bane Somatosensorisk cortex: parietallappen

17 Smerte Svært spesiell sans Livsviktig sans 2 typer smerte:
Somatisk Nevrogen Psykogen Stimuli: det individet opplever som smertefullt Sanseorgan: hele organismen

18 Smerte II Transduksjon: i mekanoreseptorer?
Sentral nervebane: spinothalamiske bane (del av somatosensoriske bane) Nedadgående hemning - Portteorien Omkobling i thalamus Somatosensorisk cortex


Laste ned ppt "Sansning og persepsjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google