Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JESUS FRA ” LANDSBYGDA ” I M IDDELHAVS - SAMFUNNET Problemet med å beskrive Jesus Hvilke modeller bruker vi? Hvilke forutsetninger har vi mht menneske-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JESUS FRA ” LANDSBYGDA ” I M IDDELHAVS - SAMFUNNET Problemet med å beskrive Jesus Hvilke modeller bruker vi? Hvilke forutsetninger har vi mht menneske-"— Utskrift av presentasjonen:

1 JESUS FRA ” LANDSBYGDA ” I M IDDELHAVS - SAMFUNNET Problemet med å beskrive Jesus Hvilke modeller bruker vi? Hvilke forutsetninger har vi mht menneske- og samfunnssyn

2 F RA INDIVIDUELL HELT TIL SAMFUNNSKONTEKST Hva slags kultur levet Jesus i? Fra psykologi til Sosialantropologi J.D Crossan. The Historical Jesus. The Life of a Jewish Mediterranean peasant (1991). Kontekst: Fra jødisk Palestina til politikk, økonomi og religion i det romerske Middelhavsområdet

3 J ESUS SOM ” BONDE ”? ”Bonde”: plass i samfunnet, ikke yrke! D.E. Oakman, Jesus and the Peasants. 2008 Antikke samfunn bygget på jordbruk Pyramide-samfunn ”Peasant economics”

4 G UDSRIKET SOM PROTEST ? ”Gudsriket” som alternativt ”sted” Kritikken av byen, stormenn, økonomisk press (Luk 7:25; 12:16-20; 16:19-31) Alternativ. Guds rike med Gud som far: Luk 11:2-4;11:11-13;11:14-23;12:22-32.

5 ”H OME IS THE BEGINNING OF PLACE ” Hva var ”familie” og ”hjem” i antikken? Gresk oikos, oikia, Latin domus Hebraisk beth. Markus 10:29-30:Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus ( oikia )eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, 30 skal få hundre ganger så mye igjen: i den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – men også forfølgelser – og i den kommende verden evig liv.

6 J ESUS I HUSHOLDET Lukas 2:51-52.:Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. 52 Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker52 Markus 6:3-4. «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør! 3 Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria, og bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og bor ikke søstrene hans her hos oss?» Og de ble forarget og avviste ham.3

7 H US / HUSHOLD I J ESU LIGNELSER Den rike bonde, Lukas 12:16-20 Faren og de to sønnene, Lukas 15:11-32 Den rike mann og Lasarus, Lukas 16: 19-21 Vingårdseieren og arbeiderne Matt 20:1-16 Mannen som fikk uventede gjester, Lukas 11:5-8

8 J ESUS FORLATER HUSHOLDET I Q (Luk) 9:57-58:57 Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» 58 Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» Thomas 86: Jesus sa: Revene har hi, og fuglene har reder, men menneskesønnen har intet sted der han kan legge sitt hode og hvile ut.

9 J ESUS FORLATER HUSHOLDET II Q (Luk) 9:59-60. Han sa til en annen: «Følg meg!» Men mannen svarte: «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» 60 Da sa Jesus til ham: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.» 14:26-27. «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. 27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.6027

10 J ESUS OG ET NYTT HUSHOLD Markus 3:31-35:Nå kom moren og søsknene hans. De ble stående utenfor, men sendte bud og ba ham komme ut. 32 En stor flokk satt omkring ham, og noen sa til ham: «Din mor og dine brødre *og søstre† er utenfor og spør etter deg.» 33 Han svarte: «Hvem er min mor og mine søsken?» 34 Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! 35 For den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor.»32

11 K ONKLUSJON Tidligste Jesus-tradisjon: ”Dis-location” Reaksjon: Markus plasserer Jesus i ”hus” (2:15; 3:20, 10:29-30) Diskusjon i forskningsmiljøene Var Jesus en ”familiemann”?


Laste ned ppt "JESUS FRA ” LANDSBYGDA ” I M IDDELHAVS - SAMFUNNET Problemet med å beskrive Jesus Hvilke modeller bruker vi? Hvilke forutsetninger har vi mht menneske-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google