Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reidun Kjelling Nybø Norsk Redaktørforening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reidun Kjelling Nybø Norsk Redaktørforening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reidun Kjelling Nybø Norsk Redaktørforening
Hva kan dere lære av oss? Reidun Kjelling Nybø Norsk Redaktørforening

2 Ny rolle for folkebibliotekene
fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet , gjennom aktiv formidling være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Både fysisk og digital møteplassfunksjon ”Et folkebibliotek skal være et sted for alle kommunens innbyggere, uavhengig av politisk ståsted, religion og sosial bakgrunn.” 

3

4 Grunnlovens § 100: ”Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”

5 Redaktøransvaret – i redaktørplakaten
En redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet. Gjennom sitt medium skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling. Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for mottakeren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er mediets egne meninger og vurderinger.

6 Redaktøransvaret En redaktør forutsettes å dele sitt mediums grunnsyn og formåls-bestemmelser. ….Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i samsvar med egen overbevisning. Den ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.

7 Samfunnsoppdraget i VVP
Pressens samfunnsrolle  1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

8 Samfunnsoppdraget 1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Foto: PREBEN HUPFELD/SCANPIX

9 Samfunnsoppdraget 1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

10 Samfunnsoppdraget 1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

11 Samfunnsoppdraget 1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

12 ”Hver gang vi sier samfunnsoppdraget, dør det en elefant av kjedsomhet i i Afrika.”
Espen Egil Hansen, sjefredaktør Aftenposten

13 Ny definisjon av samfunnsoppdraget
Finne løsninger, ikke bare feil Gi folk det de ikke visste de trengte. Samarbeide med folk - bidra til debatt – hjelpe fram nye stemmer Flinkere til å se kritisk på hvordan de selv fyller samfunnsrollen Debatt: Ikke presentere ytterpunktene som det typiske ”Relevans handler blant annet om å lytte til lesernes behov, og å ta hensyn til dette når ønskene passer inn den redaksjonelle profilen.” Svein-Erik Hole, Teknisk Ukeblad

14 Hva skjer med redaktørrollen når alle kan være redaktør?
Endret dagsordenfunksjon Ikke ferdig når saken er ferdig – dialog sentralt Viktig å fremheve redaktørstyrte medier

15

16

17 Ytringsfrihet – en liten test
Er du for eller imot? Ja – grønt Nei - rødt

18 Bør han ha ytringsfrihet?
Foto: Nils Bjåland, VG

19 Var det riktig av Fritt ord å støtte ham?
Foto: Nils Bjåland, VG

20 Ville du latt ham leie biblioteket til debatt?
Foto: Nils Bjåland, VG

21 Ville du invitert ham til å sitte i panel?
Foto: Nils Bjåland, VG

22 Var dette greit av Deichmanske?
Foto: Terje Pedersen/NTB/Scanpix

23 Bør han ha ytringsfrihet?
Foto: Junge, Heiko / NTB 

24 Hvis du var redaktør – ville du gitt ham spalteplass?
Foto: Junge, Heiko / NTB 

25 Er det greit å bruke ordet neger?

26 Negerkonge eller sydhavskonge?

27 Hvor går grensen for at ”ulike syn skal komme til uttrykk”?

28 Kommentarfeltene – kloakk eller sunn debatt?

29

30 Rett eller galt – DU bestemmer!
Ungdommens PFU: Rett eller galt – DU bestemmer! Foto: Shutterstock

31

32 Hyperlenket til PFU-basen

33 Presseetikk gjelder i redaktørstyrte medier

34 Hvordan jobber PFU? Hvem sitter i utvalget? Hvem kan klage?
Hva skjer med en klage? Hva skjer hvis du blir felt?

35 Straffeloven/erstatningsloven
ærekrenkelser privatlivets fred

36 Visste du at Norges lover regulerer bruk av bilder?
Kan vi gå inn et et grupperom her, ta bilde av de som er der, og publisere bildet etterpå, uten å spørre? Ja/Nei Nei…

37 Det samme gjelder for et klasserom.
Nei. Et grupperom er ikke et offentlig sted. Det må derfor innhentes tillatelse fra de som er til stede dersom bildet skal publiseres. Det samme gjelder for et klasserom.

38 Men hvis det oppstår en gisselsituasjon der de som var i grupperommet ble tatt til gisler, kunne da fotografene ta bilder av dem gjennom vinduet og publisere dem – uten å behøve å spørre? Ja/Nei Ja – aktuell og allmenn interesse…

39 media kan rapportere om
Ja. En gisselsituasjon er en aktuell hendelse av allmenn interesse, som det er viktig at media kan rapportere om - så sant det skjer på en måte som ikke utsetter gislene for ytterligere fare…

40 Kan jeg ta bilder av dere her i rommet og publisere dem uten å spørre dere først?
Ja/Nei Ja – offentlig sted med 95 elever. Forsamling, folketog og aktuelle hendelser

41 Ja. Dette må ansees som et offentlig sted, og et bilde av de som sitter der, må kunne publiseres uten at hver enkelt må gi tillatelse. Det samme vil gjelde for eksempel en fotballkamp, en konsert eller andre offentlige hendelser. Det ville være håpløst om fotografen skulle gå rundt og be alle om lov til å ta bilde…

42 Men hvis fotografen zoomer inn på ditt ansikt i mengden, er det greit at hun publiserer bildet av deg uten å spørre? Ja/Nei Nei…

43 Nei. Hvis du plutselig blir fokus for bildet som skal publiseres, vil det være riktig av fotografen å høre med deg om det er greit.

44 Åndsverkloven: Retten til eget bilde!
Du kan ta bilde av personen, men ikke gjengi/publisere bildet uten samtykke - så fremt det ikke er aktuell og allmenn interesse personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet forsamling, folketog og aktuelle hendelser

45 redaktørstyrte medier !
Loven gjelder både for sosiale og redaktørstyrte medier !

46 Presseetikk gjelder bare for redaktørstyrte medier
men kan også være nyttig i sosiale medier…

47 Ville du åpnet denne saken for kommentarfelt?
JA NEI

48 Ba.no, søndag 4. mai 2014 kl

49 Redaksjonen din har fått tilgang til bilder av Petter Northug på byen, Publiserer du et slikt bilde?
JA NEI

50

51 Synes du det er greit at journalister betaler for at folk skal gi opplysninger til pressen?
JA NEI

52 Smaalenenes Avis: http://www.smaalenene.no/nyheter/article5847330.ece

53 Hensynet til pårørende
4.6: Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse. 

54 PFU-sak 036/12 - http://www. pfu. no/case. php
PFU-sak 036/12 - Pressens Faglige Utvalg vil understreke at mediene har et ansvar i å informere samfunnet om hva som skjer. Dette gjelder også trafikkulykker og dødsfall. I slike situasjoner er det viktig å få ut korrekt informasjon så raskt det er praktisk mulig, blant annet for å unngå unødig frykt, feilinformasjon og spekulasjoner. Samtidig har pressen en plikt til å balansere dette informasjonsansvaret opp mot hensynet til pårørende. I Vær Varsom-plakatens punkt 4.6 heter det: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.»

55 Smaalenenes Avis har brutt god pressekikk.
I det påklagede tilfellet, konstaterer utvalget at avisen publiserte flere bilder av ulykkesbilen uten å ha forsikret seg om at pårørende var underrettet. Etter utvalgets mening måtte redaksjonen forstå at i dette tilfellet ville bildene av bilen, sammen med opplysninger som kjønn, alder og lokal tilknytning, identifisere avdøde for pårørende. Når det gjelder identifiseringen av avdøde to dager senere, er det ikke presseetisk påkrevd at pårørende blir varslet forut for en slik publisering. Det normale er at pressen publiserer navn på omkomne når politiet har frigitt dette. Smaalenenes Avis har brutt god pressekikk.

56 Det var stripping, blotting og tatovering på nakne rumper, forteller innehaveren av utestedet om russens oppførsel fredag for en uke siden. - Vi klarte ikke stoppe det, sier russepresident Anne Annesen (18), som bekrefter at folk drakk både sæd og urin, og at oralsex mellom personer av samme kjønn fant sted som en del av konkurransen om å bli kåret til russens terrorsjef.

57 Synes du det var riktig av avisa å trykke detaljene hun kommer med?
JA NEI

58 Tror du Fredriksstad Blad ville blitt felt av Pressens Faglige Utvalg?
JA NEI

59 Hvis du var russepresident, ville du uttalt deg så detaljert til journalisten?
JA NEI

60 Saken både i BT og Aftenposten
Saken både i BT og Aftenposten. Hyperlenket til saken, bildet er av studentrepresentanter som reagerer, lektoren blir intervjuet anonymt og sier hun trodde det var en lukket side INJ * 2011

61 «Lider seg gjennom verdens dårligste eksamensbesvarelse».
«Blir provosert av studentinnleveringer som er så dårlige at ingenting tilsier at vedkommende faktisk studerer det de skriver om!» På den første kommentaren under Facebook-statusen svarer en førstekonsulent ved det aktuelle fakultetet med Metallica-referansen «Kill’em All». «Selv sier lektoren til BT at hun ser på Facebook som et privat og lukket forum. - Jeg har hele tiden de strengeste innstillingene og har av prinsipp ingen studenter som venner. Over halvparten av dem jeg er venner med, er andre kolleger. De skjønner frustrasjonen, sier lektoren til Bergens Tidende.»

62 Synes du det er greit at Aftenposten bruker sitater fra en lukket Facebook-side i denne saken?
JA NEI

63 Tror du Aftenposten ble felt av PFU i denne saken?
JA NEI

64 Pressens Faglige Utvalg minner om pressens rett til å motta opplysninger fra lukkede fora. Dette er helt nødvendig for at pressen skal ivareta sin samfunnsoppgave. Slik sett var Aftenposten på trygg etisk grunn da de mottok informasjon fra en lukket Facebookside. Spørsmålet er hva avisen gjør med informasjonen; hvordan den behandles, hva som publiseres og hvordan.  PFU har tidligere uttalt at alle har rett til et digitalt privatliv. Selv om det er naturlig å trekke et skille mellom det som er publisert på et lukket område og det som er fullt allment tilgjengelig, er ikke dette skillet absolutt. Utvalget har flere ganger uttalt at det avgjørende er ytringens innhold og ytrerens samfunnsrolle.  I det påklagede tilfellet mener utvalget at ytringens karakter har offentlig interesse i kraft av ytrerens rolle. Det er i samfunnets interesse å få innsikt i hvilket syn universitetsansatte har på studenter og studentarbeid. Utvalget konstaterer også at klager er anonymisert. Videre vil utvalget minne om redaksjonenes rett til å vinkle og redigere stoffet. Likevel skal den som blir utsatt for kritisk omtale få mulighet til å ta til motmæle. I denne sammenheng registrerer utvalget at klager ble kontaktet og fikk utdype sine uttalelser.  Aftenposten har ikke brutt god presseskikk.

65 Råd – helt til slutt Skill mellom rollen som utleier og arrangør
Vær modig – still de vanskelige spørsmålene Tenk nye stemmer – også i valg av tema – hvem kommer lite til orde i samfunnsdebatten? Hvem er den svake parten? Har angrepne part kommet til orde? Vær åpen og ærlig – tør å stå i stormen Vær alltid tydelig om egen rolle Ytringsfriheten er viktigst å forsvare når det stormer Fordel med plakat – men det viktigste er prosess og bevissthet

66 Takk for meg! Reidun Kjelling Nybø @ReidunN


Laste ned ppt "Reidun Kjelling Nybø Norsk Redaktørforening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google