Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Nye førskolelærerstudenter ved Avdeling for lærerutdanning, førskolelærerutdanningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Nye førskolelærerstudenter ved Avdeling for lærerutdanning, førskolelærerutdanningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Nye førskolelærerstudenter ved Avdeling for lærerutdanning, førskolelærerutdanningen 2006/2007 Eli Gjølstad, fagenhet for IKT, avd. for lærerutdanning og Kristin Holte Haug, fagenhet pedagogikk, førskolelærerutdanningen [9.august 2006 KHH]

2 Høgskolen i Oslo Dagens program Presentasjon av IKT-lærere og LMS- koordinator IKT integrert i førskolelærerutdanningen og IKT i barnehagen IKT-timeplan på nett med fagressurser Læringsmiljøsystemet Fronter Nyheter/Meldinger fra tilsatte til studenter – Fronters nyhetsfunksjon IT-instruksen ved Høgskolen i Oslo (HiO) Utdeling av brukernavn og passord

3 Høgskolen i Oslo IT-lærere FLU grunnutdanning Kristin Holte Haug Eli Gjølstad Anita GustavsenAnne Sofie Nilsen Beate Haugom Vibeke Bjarnø

4 Høgskolen i Oslo LMS-koordinator, Fronter kontakt Første studieår – Heltid og deltid: Kristin Holte Haug, fagenhet pedagogikk. http://www.lu.hio.no/IT/classfronte r/ansvarsfordeling.htm http://www.lu.hio.no/IT/classfronte r/ansvarsfordeling.htm

5 Høgskolen i Oslo IKT er sentralt i lærerutdanningen Det kreves at studentene skaffer seg og videre- utvikler sin IKT- kompetanse gjennom studiet Hold dere oppdatert om tilbud på: http://www.lu.hio.no/IT/ Følg innførselen - ”IKT og læring” -”Grunnutdanning” -”F06 –Heltid” og -”F06 - Deltid” Rammeplan for førskolelærerutdanninge n (UFD, 2003) Utdrag: … bruke IKT i barnegrupper… …bruke IKT som hjelpemiddel for organisering, kommunikasjon, lek og læring… …i pedagogisk arbeid med barn skal kunne arbeide kreativt og kritisk med bruk av IKT sammen med barn…

6 Høgskolen i Oslo Mål - Studiehåndboka - FLU IKT og læring: Gjennom arbeidet med fagene og IKT undervisning skal studentene tilegne seg grunnleggende ferdigheter i og kunnskaper om IKT og læring slik at IKT inngår som en naturlig del av planlegging, gjennomføring og evaluering i studiet og yrke, og slik at de kan være personlige IKT-brukere i studietiden. Ferdigheter i og kunnskaper om IKT er relevant for de fem fagovergripende målområdene fra rammeplan for førskolelærerutdanning.

7 Høgskolen i Oslo IKT i barnehagen – Bruk av digitale verktøy i pedagogisk arbeid Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap (Rammeplan 2006:21). http://odin.dep.no/filarkiv/282023/ramme planen.pdf Se også: http://www.aftenposten.no/meninger/deb att/article1406489.ece http://www.aftenposten.no/meninger/deb att/article1406489.ece

8 Høgskolen i Oslo Digitale verktøy i pedagogisk arbeid sammen med barna i barnehagen Myter og fordommer om IKT og små barn Hvorfor skal små barn bruke digitale verktøy i barnehagen? Og hvordan skal de bruke dem? De voksnes rolle i pedagogisk arbeid med digitale verktøy og behov for kompetanseheving Digital dokumentasjon av barns utvikling og læring Litt om faglige, juridiske og etiske rammer for bruk av digitale redskaper sammen med barn Forelesningen vil bli ledsaget av med bilder, lyd og video som viser eksempler på hvordan noen barnehager bruker de digitale verktøyene

9 Høgskolen i Oslo IKT i lærerutdanninga – ny modell Historisk utvikling i tre trinn: Separate introduksjonskurs Obligatoriske oppgaver/arbeidskrav IKT integreres i fagene Oppgaver i IKT blir integrert i oppgaver i fagene for eksempel eksamensoppgaven: ”Gruppen som redskap for læring” (IKT og pedagogikk) i temaperioden Førskolelæreren (Heltid) og ”Barn i natur” (Deltid) (Naturfag og pedagogikk) IT-kurs koordineres etter tema og oppgaver generelt i studiet

10 Høgskolen i Oslo IKT i lærerutdanninga – ny modell Historisk utvikling i tre trinn: Separate introduksjonskurs Obligatoriske oppgaver/arbeidskrav IKT integreres i fagene Oppgaver i IKT blir integrert i oppgaver i fagene for eksempel eksamensoppgaven: ”Gruppen som redskap for læring” i temaperioden Førskolelæreren (Heltid) og ”Barn i natur” (Deltid) (tverrfaglig) IT-kurs koordineres etter tema og oppgaver generelt i studiet

11 Høgskolen i Oslo Eksamensoppgave: Gruppen som redskap for læring http://www.lu.hio.no/FLU/ptp/forskolelar er/0607/intro_eksamen.htm NB! Viktig å studere oppgaveteksten nøye OG at gruppene kommer sammen umiddelbart etter gruppeinndelingen for å starte arbeid med oppgaven. NB! LMS-veiledningen!

12 Høgskolen i Oslo IKT-timeplan på nett med fagressurser Husk å sjekke timeplanen ofte! = Et ”levende” dokument! Hva ligger der? Tematisk oversikt Undervisningsmateriale Oppdatert timeplan

13 Høgskolen i Oslo Det kreves at studentene holder seg oppdatert elektronisk Nyheter (oppslag) i Fronter alle praktiske beskjeder gis her Fronter generelt http://www.fronter.com/hio el. http://home.hio.no/lms/ http://www.fronter.com/hio http://home.hio.no/lms/ E-post (leses enten i Fronter, e-postprogrammet på studentmaskinene eller via webmail.hio.no = samme e-post overalt) Fagenhetenes nettsider http://www.hio.no enheter – LU – Faglige sider http://www.hio.no Høgskole-veven generelt http://www.hio.no http://www.hio.no VIKTIG URL: Nettressurser HiO-veven: http://www.hio.no/content/view/full/35598 http://www.hio.no/content/view/full/35598

14 Høgskolen i Oslo Læringsmiljøsystemet Fronter Pålogging Brukergrensesnitt (”det vi ser på skjermen”) Toppmenyen Personlig startside Studentene har tilgang til ulike ”rom” Rommenes startside (”rom”) Rommets venstre verktøylise – ulik fra rom til rom

15 Høgskolen i Oslo Fronter oppbygging for F06 Kullrom Studierom Innleveringsrom (”Arbeidskrav og eksamen Eksamen”) Hva ligger hvor? Ulike Nyheter/Oppslag – må leses daglig!

16 Høgskolen i Oslo IT-instruksen ved HiO For å få utdelt brukernavn og passord til HiO-nettverket må dere godta IT-instruksen = Sunn fornuft! For studenter – IT – Viktig: Les IT-reglementet! http://www.hio.no/content/view/full/1188 http://www.hio.no/content/view/full/1188 Samme sted kan dere for eksempel bytte påloggingspassord til vårt nettverk Bytte av passord: Må gjøres innen: 1. oktober 2006, men ETTER Fronter-kurs i faglig studiestart!

17 Høgskolen i Oslo Vil du delta i et forsknings- og utviklingsprosjekt? Studenters bruk av elektroniske diskusjons- og samtekstfunksjoner i forbindelse med medstudentrespons og kriterieutvikling http://home.hio.no/~kristihh/fou06/prosjektb eskrivelse06.htm

18 Høgskolen i Oslo Utdeling av brukernavn og passord Organiseres klassevis i auditoriet: Klistrelapper deles ut mot: Underskrift på klasselister hvor du godtar IT-instruksen

19 Høgskolen i Oslo Lykke til med studiet og IKT og LMS’et Fronter!


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Introduksjon til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Nye førskolelærerstudenter ved Avdeling for lærerutdanning, førskolelærerutdanningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google