Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn og kontroll Valgfagsforelesning JUR 5700 v/Njål Høstmælingen Senter for menneskerettigheter 7. mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn og kontroll Valgfagsforelesning JUR 5700 v/Njål Høstmælingen Senter for menneskerettigheter 7. mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn og kontroll Valgfagsforelesning JUR 5700 v/Njål Høstmælingen Senter for menneskerettigheter 7. mars 2006

2 Innsteg Nasjonalt – internasjonalt Nasjonalt – internasjonalt Paktbasert – konvensjonsbasert Paktbasert – konvensjonsbasert Politisk/etisk – rettslig Politisk/etisk – rettslig Konvensjonsparter – utenforland Konvensjonsparter – utenforland Effektive – ineffektive? Effektive – ineffektive?

3 Fra vage ideer til rettslig bindende bestemmelser FNs verdenserklæring av 1948 FNs verdenserklæring av 1948 Politisk, men også rettslig? Hvis sedvane, hva? Politisk, men også rettslig? Hvis sedvane, hva? Globalt: FN Globalt: FN CERD 1965 CERD 1965 CCPR 1966 CCPR 1966 CESCR 1966 CESCR 1966 CEDAW 1979 CEDAW 1979 CAT 1984 CAT 1984 CRC 1989 CRC 1989 Regionalt: Europa, Afrika, Amerika – ikke Asia Regionalt: Europa, Afrika, Amerika – ikke Asia

4 Nasjonale ordninger Gjennomføring/kontroll av statens rettslige forpliktelser Gjennomføring/kontroll av statens rettslige forpliktelser Nasjonal gjennomføring [EMK 1, SP 2(2), ØSK 2(1)] Nasjonal gjennomføring [EMK 1, SP 2(2), ØSK 2(1)] Lovgivning [det ønskelige, men oftest ingen plikt] Lovgivning [det ønskelige, men oftest ingen plikt] Informasjon Informasjon Opplæring, utdanning Opplæring, utdanning Praksis, rutiner Praksis, rutiner Nasjonal kontroll [EMK 13] Nasjonal kontroll [EMK 13] Domstoler [nb ift uttømming av nasjonale rettsmidler] Domstoler [nb ift uttømming av nasjonale rettsmidler] Ombud Ombud Internkontroll, rapportering Internkontroll, rapportering Media Media Ngo’er Ngo’er Sirkelordning: det internasjonale påvirker det nasjonale, og v.v. Sirkelordning: det internasjonale påvirker det nasjonale, og v.v.

5 Internasjonal kontroll: for hvem? Må være part til konvensjonen Må være part til konvensjonen EMK 1 jfr 19 jfr 33/34 EMK 1 jfr 19 jfr 33/34 Forbehold EMK 57 Forbehold EMK 57 Inngrep (særlig annetleddene i EMK) og derogasjon (EMK 15) Inngrep (særlig annetleddene i EMK) og derogasjon (EMK 15) Men noen ordninger gjelder generelt Men noen ordninger gjelder generelt Rettsgrunnlag Rettsgrunnlag FNs pakt FNs pakt Sedvane Sedvane FNs verdenserklæring? FNs verdenserklæring? Politiske mekanismer, men også rettslige Politiske mekanismer, men også rettslige

6 Internasjonal kontroll: vilkår Må ha sluttet seg til konvensjonens kontrollordning Må ha sluttet seg til konvensjonens kontrollordning Rapportbehandling: alle konvensjonsstater SP 40 Rapportbehandling: alle konvensjonsstater SP 40 Statsklage: bare dersom begge/alle er part til ordningen SP 41 Statsklage: bare dersom begge/alle er part til ordningen SP 41 Individklage: den krenkende staten må være part til ordningen SP P1 og EMK Individklage: den krenkende staten må være part til ordningen SP P1 og EMK ”nasjonale rettsmidler er uttømt” EMK 35(1) ”nasjonale rettsmidler er uttømt” EMK 35(1) ”innen et tidsrom på seks måneder” EMK 35(1) ”innen et tidsrom på seks måneder” EMK 35(1) ”anonym” EMK 35(2)(a) ”anonym” EMK 35(2)(a) Parallelitet: ”er behandlet” eller ”har vært gjenstand” EMK 35(2)(b) Parallelitet: ”er behandlet” eller ”har vært gjenstand” EMK 35(2)(b) ”åpenbart grunnløs” EMK 35(3) ”åpenbart grunnløs” EMK 35(3) ”uforenlig” (sted, tid, innhold, person [klager/innklaget]) EMK 35(3) ”uforenlig” (sted, tid, innhold, person [klager/innklaget]) EMK 35(3) “misbruk” EMK 35(3) “misbruk” EMK 35(3)

7 Paktbaserte FN-ordninger (Generalforsamlingen) (Generalforsamlingen) (Sikkerhetstrådet) (Sikkerhetstrådet) (International Court of Justice) (International Court of Justice) ECOSOC ECOSOC Menneskerettighetskommisjonen Menneskerettighetskommisjonen [Høykommissæren for menneskerettigheter] [Høykommissæren for menneskerettigheter] Rapportører (land, tema) Rapportører (land, tema) Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Underkommisjonen Underkommisjonen 1504-procedure 1504-procedure

8 Andre paktbaserte ordninger? Europarådet? Europarådet? Parlamentarikerforsamlingen Parlamentarikerforsamlingen Ministerkomiteen Ministerkomiteen Koblinger ift oppfølgning av dommene Koblinger ift oppfølgning av dommene Menneskerettighetskommissæren Menneskerettighetskommissæren OSSE? OSSE?

9 Konvensjonsbaserte ordninger Bare for parter til konvensjonene og ordningene Bare for parter til konvensjonene og ordningene Input Input Statsrapporter [alle FN og ESP, men ikke EMD] Statsrapporter [alle FN og ESP, men ikke EMD] Individuelle klager [RDK, MRK, TK, (KDK), EMD, (ESP)] Individuelle klager [RDK, MRK, TK, (KDK), EMD, (ESP)] Mellomstatlige klager [RDK, MRK, TK, EMD] Mellomstatlige klager [RDK, MRK, TK, EMD] Undersøkelser [TK, KDK, ETK] Undersøkelser [TK, KDK, ETK] Output Output Synspunkter på statsrapportene Synspunkter på statsrapportene Synspunkter på klager Synspunkter på klager Generelle kommentarer Generelle kommentarer Litt ekstra om EMD Litt ekstra om EMD

10 Covenants without swords – nothing but words? Ingen maktbruk (men “humanitær intervensjon” Ingen maktbruk (men “humanitær intervensjon” Virkning? Tja 1: UNDP. Tja 2: Norge ift KRL Virkning? Tja 1: UNDP. Tja 2: Norge ift KRL Shaming: men rammer ikke verstingene Shaming: men rammer ikke verstingene Internasjonalt samarbeid: rik mot fattig? Internasjonalt samarbeid: rik mot fattig? Internt mot eksternt: China? Internt mot eksternt: China? “Lekeplass” for “Lekeplass” for mediene, ngo’er og ombudsmenn? mediene, ngo’er og ombudsmenn? advokater? advokater? politikere og diplomater? politikere og diplomater? Reformer av FN? Reformer av FN? Menneskerettighetsråd (“council”), men USA Menneskerettighetsråd (“council”), men USA Menneskerettighetsdomstol, men stor motstand Menneskerettighetsdomstol, men stor motstand

11 Case 1 Pro et contra ift plikt til å etablere nasjonale kontrollmekanismer Pro et contra ift plikt til å etablere nasjonale kontrollmekanismer

12 Case 2 Pro et contra ift flere ulike/samvirkende kontrollordninger under: Pro et contra ift flere ulike/samvirkende kontrollordninger under: samme konvensjon samme konvensjon flere konvensjoner flere konvensjoner både konvensjoner og pakter både konvensjoner og pakter

13 Case 3 Pro et contra ift politiske versus rettslige kontrollordninger Pro et contra ift politiske versus rettslige kontrollordninger


Laste ned ppt "Tilsyn og kontroll Valgfagsforelesning JUR 5700 v/Njål Høstmælingen Senter for menneskerettigheter 7. mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google