Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TAKK!. Hvorfor blir Lokal-Sentral innlemmet i IHR?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TAKK!. Hvorfor blir Lokal-Sentral innlemmet i IHR?"— Utskrift av presentasjonen:

1 TAKK!

2 Hvorfor blir Lokal-Sentral innlemmet i IHR?

3 To positive ting 1.Selv bestemt hvilke spørsmål som skal besvares i kartlegging og prosessanalyse 2.Økt gjennomslagskraft.

4 Hvilke endringer medfører det for prosjektet? 1.Ny prosjektorganisering IHR blir oppdragsgiver og eier IHR-IT blir styringsgruppe Styringsgruppe  ”ressursgruppe” Referansegruppe  høringsinstans Mulige endringer i prosjektgruppe

5 2.Nytt mandat Ikke eksplisitt forskning, utdanning og basis «IT-organisasjonen skal bli en mer effektiv, involvert og oppdatert IT-støtte for ansatte og studenter.»  "Endringsforslagene i beslutningsgrunnlaget skal bidra til en IT-organisasjon som samlet jobber ressurseffektivt og kompetent og i balanse mellom strategiske føringer og brukeres behov” "gevinster"

6 Videre fremdrift 27.01: Mandat er godkjent Medio feb:Diskusjonsnotat godkjent for videre presentasjon Primo mars:Diskusjonsnotat drøftet med relevante interessenter Ultimo april:Høringsnotat godkjent Primo mai:Høringsnotat sendt på høring 18. juni:Vedtak universitetsstyret

7 Diskusjonsnotat (in progress) Endringsmuligheter i overordnede organisatoriske og strukturelle rammer 1.Strategiske planer for IT-virksomheten ved UiO 2.Linjer, roller og ansvar 1.Mer homogen ledelsesform 2.IT-faglig leder inn i styringskjeden på enhetene: 3.Avklare IT-direktørens rolle, ansvar og myndighet for lokal-it 4.Avklare roller, ansvar og myndighet for lokal IT-leder 5.Avklare roller, ansvar og myndighet for lokalt IT-ansatte 6.Avklaring av ansvar mellom administrativ leder og faglig leder av lokale IT-ansatte 3.AV 1.Vurdere mandats- og myndighetsforhold rundt AV på UiO 4.Tydeligere forankring av IT-støtte til forskning

8 Diskusjonsnotat (in progress) Spesielt anbefalte tiltak 1.Felles tjenestekatalog + Idébank 2.Nettverk 3.Felles kontaktpunkt – mottaksapparat 4.Kommunikasjon 5.Prosjektrutiner og utredergruppe 6.Rendyrking av kompetanse til forskningsstøtte 7.Større teknologisk fleksibilitet IT i undervisning

9 Hvordan engasjere IT-organisasjonene lokalt? Diskusjonsnotatet? Høringsrunden?


Laste ned ppt "TAKK!. Hvorfor blir Lokal-Sentral innlemmet i IHR?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google