Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samlingsdatabasane Samlingsdatabasane er ei samlenemning på alle databasane som Eining for digital dokumentasjon ved Universitetet i Oslo har laga. Samlingsdatabasane.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samlingsdatabasane Samlingsdatabasane er ei samlenemning på alle databasane som Eining for digital dokumentasjon ved Universitetet i Oslo har laga. Samlingsdatabasane."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samlingsdatabasane Samlingsdatabasane er ei samlenemning på alle databasane som Eining for digital dokumentasjon ved Universitetet i Oslo har laga. Samlingsdatabasane inneheld data frå fagområde som arkeologi, botanikk, zoologi, numismatikk, historie, kunsthistorie, namnegransking, leksikografi, og mykje anna. Samlingsdatabasane er gjort tilgjengelege via spesialutvikla programvare, og via WWW.

2 I denne presentasjonen vil de få sjå Eit felles brukargrensesnitt Døme på nokre databasar frå ulike fagområde Samlingsdatabasane

3 Ein brukar har sin personlege navigator for å få rask tilgang til interessante databasar

4 Brukaren kan sjølv leggje til eigne kategoriar i navigatoren

5 Søk etter ”Ring” Vel database

6 Klikk for å sortere radar

7 Dra ein kolonnetittel hit for å gruppere 9 ringer i Akershus!

8 Dobbeltklik k for å sjå meir informasjon

9 Liste over gjenstandar funnen saman med ringen

10 Brukaren kan eksportere data

11 Resultatet eksportert til Excel

12 Lag din eigen rapportma l

13 Dra og slepp radar på ein førehandsdefinert rapport

14 Rapporten er klar til utskrift

15 Klikk for å lagre peikarar til utvalde Vel namn på lista

16 Klikk på lista for å sjå innhaldet

17 Legg nye peikarar inn i lista

18 Vel utforskar for å få oversikt

19 Vel ny database Klikk for å sjå søkjeresultat og detaljinformasjon samstundes

20 Klikk for å skifte vindauge Bla mellom objekt

21 Du kan sjølv velje felt som skal visast ved søk

22 Du kan til og med endre søkjeskjemaet etter dine ønskjer

23 Vedlikehald I det felles rammeverket legg vi inn alle databasane Vedlikehaldet av systemet skjer via databasetabellar Kvar brukar får tilgang til dei databasane dei treng Programmet oppdaterar seg sjølv via nettet Nye databasar vert lagt til stadig Eit web-grensesnitt er under utvikling

24 Leksikalske setelarkiv Basert på skanna setlar frå Norsk Ordbok og Trønderordboka Utvida med andre arkiv Norsk Ordbok-arkivet: 2,97 millionar setlar Trønderarkivet: 187.000 setlar Er kopla til metaordboka

25 Oppslagsord Grammatikkmerke Litteraturtilvisingar Heimfestingar Faksimilar

26 Taggerdatabasane Grunnform og fullformslister for bokmål og nynorsk Basis for taggerprogramvaren Produsert i samarbeid med tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo Bokmål: 156.000 grunnord, 1,2 millioner fullformar Nynorsk: 123.000 grunnord, 896.000 fullformar Er kopla til metaordboka

27 Grunnformer Paradigmekodar Genererte fullformar

28 Ordboksbasane Redigeringsbasar for bokmålsordboka og nynorskordboka Heile prosessen frå redigering til setting Redigeringsverktøy blir integrert i samlingsdatabasen Er kopla til metaordboka

29 Du kan lese heile artikkelen her

30 Felt for ulike informasjonskategoriar Grafisk framstilling av meiningsinndelinga Artikkel som løpande tekst Redigering av ordbøkene vert førebels gjort i eit separat redigeringsprogram Artikkel som løpande tekst

31 Programmet genererar oppslagsdelen basert på lemma og grammatikk Redaktørane kan leggje til bøyingsinformasjon i oppslagsfeltet Artikkelen kan visast i HTML-format. Samanhengen til andre artiklar vert tydeleg Avsnitt vert redigert ved hjelp av HTML- visninga Navigering mellom artiklane i ordboka

32 Vi kan få artiklane sett ferdig i pdf-format via redigeringsprogrammet. Ein kan velgje om ein vil ha heile ordboka eller delar av ho sett i pdf og vist på skjerm. Artiklene vert henta frå databasen som xml-tekst og via tex blir dei formatert til pdf-format og sendt tilbake til applikasjonen.

33 Norsk Ordbok Det nasjonale ordboksprosjektet 12 band ferdig i 2014 Spesialtilpassa programvare er under utvikling Vert kopla til metaordboka

34 Grafisk framstilling av artikkelen Artikkeltekst basert på struktur

35 Eigne redigeringsskjema for kvar artikkeldel Redigering av oppslag Artikkelteksten vert kontinuerleg oppdatert

36 Skards ordbok Definerer rettskrivinga frå 1938 32.000 ordartiklar Vert kopla til metaordboka

37

38 Metaordboka Koplar saman ulike leksikalske databasar 521.000 ulike oppslagsord Ryggraden i Norsk Ordbok

39 924 faksimilesetlar på ordet ”hus”!

40 Ordformar på ulike målformar og etter ulike rettskrivingar

41 Leddanalys e

42 Kopling til andre leksikalske ressursar Framvising av objekt frå ei tilknytta leksikalsk ressurs

43 Reiskap for hurtig normering av metaordboka Kvar medarbeidar må normere 300 oppslag pr. dag! Alle koplingar vert kontrollert manuelt

44 Background Editorial requirements for NO2014 Design and implementation Enhet f. digital dokumentasjon, DOK Work began in August 2002 and will continue according to the tasked assigned to the unit by NO2014 for one year daniel.ridings@muspro.uio.no Nynorsk elektroniskt tekstkorpus

45 The definitive corpus for New Norwegian for lexicography and for other domains using electronic resources A corpus access system that can be reused for other languages and text collections Incorporation of robust methods from computational linguistics with the goal of creating a linguistic workbench, over and above a corpus workbench Nynorsk elektronisk tekstkorpus Long-term goals

46 Editorial work within NO2014 Headword selection Choice of examples Examples are catalogued in the Meta Dictionary Sense division Firth: Knowing a word by the company it keeps. Aided by the refined collection of examples Nynorsk elektronisk tekstkorpus Application Area

47 Excerpta refined by Methods from computational linguistics Human interaction Eventually a selection will be made for publication, but in the framework of the Meta Dictionary, even those that were excluded from publication will remain available for other application areas Communication with the editing software through the Meta Dictionary Nynorsk elektronisk tekstkorpus Integration with the Meta Dictionary

48 Representative corpus based on specifications produced by the EU language resources project, LE-PAROLE SGML markup in accordance with PAROLE’s specifications, based on TEI One-to-One mapping between the PAROLE format and a database structure defined in Oracle. Nynorsk elektronisk tekstkorpus Design

49 25,000,000+ words Dag og Tid 21,000,000 words Legacy data approx 5,000,000 literature Existing agreements Weekly deliveries from Dag og Tid Samlaget Syn og Segn Nynorsk elektronisk tekstkorpus Status

50 Application for access through the web, last quarter of 2002 Balancing the domains covered by the corpus: continuous Stand-alone windows application Continuous incorporation of computational linguistics methods for phrase identification and extraction, Nynorsk elektronisk tekstkorpus The next steps


Laste ned ppt "Samlingsdatabasane Samlingsdatabasane er ei samlenemning på alle databasane som Eining for digital dokumentasjon ved Universitetet i Oslo har laga. Samlingsdatabasane."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google