Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT1 Hallvard Trætteberg, IDI: Introduksjon til brukbarhet Onsdag 27. jan. 2004 Laget for fag TDT4825 Eksperter i Team,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT1 Hallvard Trætteberg, IDI: Introduksjon til brukbarhet Onsdag 27. jan. 2004 Laget for fag TDT4825 Eksperter i Team,"— Utskrift av presentasjonen:

1 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT1 Hallvard Trætteberg, IDI: Introduksjon til brukbarhet Onsdag 27. jan. 2004 Laget for fag TDT4825 Eksperter i Team, landsby 16: ”Brukbarhet av datasystemer” v/ landsbyhøvding prof. Reidar Conradi

2 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT2 Definisjon av usability: ISO 9241 Usability –”The effectiveness, efficiency, and satisfaction with which specified users achieve specified goals in particular environments.” Anvendbarhet, effektivitet, og tilfredstillelse for: bestemte brukere med bestemte mål i bestemte omgivelser.

3 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT3 Anvendbarhet/funksjonalitet Effectiveness –The accuracy and completeness with which specified users can achieve specified goals in particular environments. Nøyaktighet og kompletthet (detalj/helhet) for: bestemte brukere med bestemte mål i bestemte omgivelser.

4 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT4 Effektivitet Efficiency –The resources expended in relation to the accuracy and completeness of goals achieved. Ressursbruk (tid, mental og fysisk innsats, etc) for å oppnå bestemte mål.

5 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT5 Tilfredstillelse Satisfaction –The comfort and acceptability of the work system to its users and other people affected by its use. ”Behag” og ”akseptanse” for: systemets brukere andre interessenter (stakeholders)

6 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT6 Brukskvalitet (usability) Brukskvalitet = Den opplevde kvaliteten av et produkt i bruk. Hva kjennetegner høykvalitet programvare? –Funksjonell: Setter brukeren i stand til å utføre sin oppgave –Lite behov for hjelp, få “sammenbrudd” –Lett å lære, lett å finne informasjon –Kan vokse med brukeren Brukeren har alltid rett!

7 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT7 Iterativt Design Design/Redesign -> Prototyp Brukertesting Analyse av videologg Produksjon................................

8 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT8 Metoder Oppgaveanalyse, observasjon –Følg en potensiell brukers hverdag med videokamera –Intervju, analyse av eksisterende praksis Prototyping - Brukbarhetstesting –Papirprototyper, “Wizard of Oz” –Vertikale og horisontale prototyper –Videokamera, verbale protokoller Logging av bruk –Automatisk logging

9 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT9 Fra ISO 13407 ”En bruker-sentrert designprosess har typisk: –Aktiv involvering av brukere og en klar forståelse av bruker og oppgavene. –En avveid allokering av ressurser mellom teknikk og bruker. –En iterativ prosess –Tverrfaglige utviklingsteam” Sterkt fokus på at utvikler må forstå og kunne formulere produktets ”brukssammenheng” (context of use). Fokus på kommunikasjon med bruker gjennom konkrete prototyper etc.

10 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT10 Økonomi/ressursbruk Kvalitet kan gi store besparelser –Økt effektivitet/service –Bedre arbeidsmiljø –Fornøyde og motiverte medarbeidere Kvalitet koster litt –Bevissthet om brukers situasjon –Brukbarhetstesting, observasjon, prototyping Dårlig kvalitet koster mer –Misfornøyde ansatte og kunder

11 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT11 Sammenheng mellom teknikker Mot bruker (empirisk) Hos utvikler ”Feltstudie” Bilder, VideoSpråk/begreper ScenariebyggingScenarier/Storyboards ”Konseptutvikling” Konseptuell modell/metafor Prototypbygging Papirprototyp/ Flash prototyp Brukbarhetstesting m/ analyse Evaluering

12 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT12 Litteratur Jakob Nielsen: Usability Engineering, AP Professional 1993. Don Norman: The Design of Everyday Things, DoubleDay 1990. Jenny Preece: Human-computer interaction, Wokingham : Addison-Wesley, 1994. Brenda Laurel: The Art of Human-Computer Interface Design, Addison-Wesley 1990.

13 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT13 Nettsteder Teori, historikk og bakgrunn: –http://www.lboro.ac.uk/research/husat/eusc/r_usability_sites.html –http://www.best.com/~jthom/usability/usable.htm Jakob Nielsen’s hjemmeside. –http://www.useit.com/ Nielsen’s oversikt over usability labs (1997) –http://www.useit.com/papers/uselabs.html Sun sin interne/eksterne usabiliy lab –http://www.sun.com/usability/

14 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT14 Scenarier og storyboards Scenariebygging Brukebarhetsobservasjon. ?

15 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT15 Scenarier og storyboards Scenariebygging Brukebarhetsobservasjon. ?

16 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT16 Scenariebygging Utvikle konkrete scenarier med: –Mennesker –Fysiske omgivelser og dingser –Et tenkt (evt. eksisterende) produkt ?

17 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT17 Ytre rammebetingelser Sted: Hvor foregår det? –Land, By –Arbeid, Bolig –Arkitekturen –Inne-Ute ?

18 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT18 Ytre rammebetingelser Tid: Når foregår dette? –Tid på døgnet –Tid på året –Arbeidsdag/Fri ?

19 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT19 Hvem er i scenariet? Brukerkarakterer: Tenkte personer –Alder –Kjønn –Fysikk: Høyde, vekt,,, –Interesser, mål –Kompetanser, holdinger –Motivasjon: Hvorfor gjør de som de gjør –Hva er deres roller i det som foregår? –Hva er relasjonene mellom personene?

20 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT20 Hva er i scenariet? Fysiske dingser og omgivelser –Teknisk utstyr –Møbler –Verktøy, materialer –Medier (papir, foto,,) –Eksisterende datasystemer –Hus, bygninger –Hvordan henger de sammen?

21 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT21 Hvordan brukes dingsene? Hva er relasjonene mellom personene og dingsene som inngår: –Hva brukes de til? –Hvilken funksjon har de?

22 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT22 Fortid - Framtid Hva har skjedd før? –For ”hovedpersonen” –For de andre i scenariet Hva skal skje videre? –Planer –Uventede ting ?

23 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT23 Et komplekst nettverk av relasjoner ? i dynamisk forandring

24 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT24 Å designe er: Ikke bare å lage dingser, –Men vel så mye å designe måter å leve på –Måter å være i verden på –Måter å være på Vi designer bruk, liv, og brukerens ”verden”.

25 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT25 Konkret tenkning Kommunisere gjennom konkrete skjermbilder/skisser –De fleste brukere forstår ikke våre abstraksjoner –Gjennom konkrete eksempler blir det lettere å tenke –Gjenbruk av skissemateriale i dokumentasjon og brukerveiledning

26 27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT26 Scenario, Storyboard Hvem Hva Hvor Når


Laste ned ppt "27.1.04H. Trætteberg: "Brukbarhet", EiT1 Hallvard Trætteberg, IDI: Introduksjon til brukbarhet Onsdag 27. jan. 2004 Laget for fag TDT4825 Eksperter i Team,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google