Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jobb med hindringer og barrierer i fredstid! Å ta opp tabuiserte temaer krever et trygt arbeidsmiljø! Forankring i ledelse! Arbeid over tid! Og en god.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jobb med hindringer og barrierer i fredstid! Å ta opp tabuiserte temaer krever et trygt arbeidsmiljø! Forankring i ledelse! Arbeid over tid! Og en god."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jobb med hindringer og barrierer i fredstid! Å ta opp tabuiserte temaer krever et trygt arbeidsmiljø! Forankring i ledelse! Arbeid over tid! Og en god porsjon med MOT, ÆRLIGHET og KJÆRLIGHET!

2 Barrierer i møte med det rusrelaterte problem Samfunnsmessige/kulturelle Organisatoriske/samhandlingsmessige Faglige/kunnskapsmessige Personlige barrierer – deles av mange

3 Hva hindrer oss i å hjelpe?

4 Hva hindrer oss? Redd for å ødelegge relasjonen foreldre/omsorgspersoner Redd for å ta feil ”Alle kjenner alle” Nærmiljø, treffer folk på flere arenaer Privatlivets fred. Hva er godt nok? Redd for trusler Usikkerhet - mangler kompetanse Taushetsplikten Rusmiddelproblemer er fortsatt tabuisert og skambelagt Tradisjonell forestilling om rusmiddelmisbrukere Redd for å avdekke hjelpebehov man ikke kan følge opp Redd for egne reaksjoner Hva slags barrierer har jeg? Hva slags barrierer finnes på vår arbeidsplass?

5 Bevisstgjøring og bearbeiding av egne holdninger og barrierer

6 Faglige barrierer Å ikke oppleve å ha nok faglig kunnskap Å ikke stole på egen bekymring =Trøbbel med å gå fra bekymring til handling!

7 Bilder av «de andre» hindrer samarbeid

8 ”Det var jo den frustrasjonen, den opplevelsen av at det ikke skjer noen ting, og her trenger vi hjelp. Og når vi først ber om hjelp, så trenger vi hjelp nå. Det er ikke i morgen, vi trenger det nå.” ”Jeg har opplevd å ringe flere ganger, og de tar ikke telefonen. Og da til slutt, den fjerde dagen, så gidder du ikke mer. Det er noe med det, med min tid og. Ja, de har så begrensede ressurser, det gjør at man føler litt på det å skulle belaste dem med noe som man kanskje kan klare selv.” ( Bergliot Baklien, 2009) Skolens og barnehagens bilde av barnevernet

9 De konkrete: Manglende ressurser Taushetsplikten Fysisk avstand To slags samarbeidsbarrierer De uhåndgripelige: Aktørers oppfatning av virkeligheten kan være viktigere enn hvordan virkeligheten faktisk er! Negative enkeltepisoder blir generalisert og spredt

10 Synliggjøring av egne holdninger Bevisstgjøring av hvordan vi takler vi vanskelige situasjoner Bevisstgjøring av hele personalgruppa Å jobbe med barrierer krever et trygt arbeidsmiljø Å jobbe med personlige barrierer krever


Laste ned ppt "Jobb med hindringer og barrierer i fredstid! Å ta opp tabuiserte temaer krever et trygt arbeidsmiljø! Forankring i ledelse! Arbeid over tid! Og en god."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google