Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo IKT i skolehverdagen Hva? Hvorfor? Hvordan?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo IKT i skolehverdagen Hva? Hvorfor? Hvordan?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo vibeke.bjarno@lu.hio.no IKT i skolehverdagen Hva? Hvorfor? Hvordan? Praktisk bruk og organisering av IKT i skolen

3 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Tilpasse lærerutdanninga til profesjonen vi utdanner til IKT integrert i alle fag, på alle nivåer (L97+ny plan som er på høring) Pedagogisk bruk og tilrettelegging ( IKT i norsk utdanning. Plan for 2000-2003” - KUF 1999) Mål at elevene i grunnskolen skal: "... få kjennskap til og erfaring med bruk av tekstbehandling, regneark og Internett som en del av arbeidet med ulike fag." Føler lærerstudentene seg beredt til å arbeide mot dette målet?

4 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning IKT som tilpasset opplæring i den nye allmennlærerutdanninga Studentene må selv vurdere hva de trenger av support for å nå læringsmålene knyttet til IKT = ansvar for egen læring: –Forelesninger i auditorium (opptil 350 stk.) –Nettbaserte undervisningsopplegg –Veiledning på datarom Eksempel: http://www.lu.hio.no/IT/grunnutdanning/0405/a04.htm http://www.lu.hio.no/IT/grunnutdanning/0405/a04.htm

5 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning IKT som hjelpemiddel… Fra formidling til veiledning Kan bruk av IKT frigi lærerens tid? Større muligheter for å differensiere og tilby tilpasset opplæring? Legger IKT til rette for selvstendighet? Oppfølging?

6 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Valgfag - IKT-assistenter Tidligere under pilot prosjektene på nett: ”Vegard Larsen frå vk1 allmennfag har lagt ned mykje arbeid i å sikre dei gamle pc'ane mot virusangrep. No inviterer han andre skular til å prøve systemet hans” Kanskje det gir lærerne mer tid til å arbeide med tilrettelagt opplæring?

7 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning HVA er IKT i skolehverdagen? Metodebruk? Programvare? Hva er viktig? mappevurdering LMS-systemer kommunikasjon Som skrivemaskin Pedagogisk programvare informasjonsinnhenting publisere diskusjonsforum chat Samtekst produksjon E-post hypertekst multimediaproduksjoner nettsider spill Interaktive videoer Internet digitale bilder Interaktive timeplaner Luvit It’s learning Blackboard ClassFronter Dreamweaver Frontpage Netscape Explorer Tesktbehandling regneark bildebehandling presentasjonsverktøy Juss: Opphavsrett og personvern Fra pedagogisk programvare til læringsmiljøsystemer

8 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning HVORFOR IKT i skolehverdagen? Datateknologi har betydning for ungdommens yrkesvalg og framtidsutsikter. Internet viktig kommunikasjonskanal for: Markedsføring – Næringsliv – Forvaltning - Forskning – Nyhetsformidling - Privat bruk

9 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning IKT på skolen og hjemme Kjønn - betydelige forskjeller –Gutter er mer interessert –Flere gutter disponerer datamaskin hjemme –Guttene tror IT blir viktig i fremtidig yrke –Guttene er de mest allsidige brukerne Geografi Sosial klasse Familiesituasjon Basert på SSBs brukerundersøkelse av IT i skolen 1995, 2000. Samt ITU monitor Rapport 1 2004 – skolens digitale tilstand 2003

10 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Reproduksjon av ulikhet Familie ? Skole Arbeidsliv Barnehagen

11 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Skolens/ Pedagogens rolle? Det å drive tilpasset opplæring etter opplæringsloven forutsetter ideelt at en lærer med 20 elever i klassen skal undervise på 20 nivåer!

12 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning IKT’s rolle i tilpasset opplæring? ”IKT - Ikke tryllestøv, men et nødvendig gode i samspill med pedagogisk refleksjon” Sunt med skepsis? Kunnskap er makt!

13 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Myter om IKT IT er kun teknologi IT er spesielt vanskelig å forstå IT er for de sære IT krever at du begynner med det som barn IT krever all din tid

14 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning HVORDAN bruke IKT i skolehverdagen? Hva sier L97? Ny læreplan som er på høring? IKT integrert i alle fag IKT som et pedagogisk didaktisk verktøy På alle trinn og nivåer

15 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Noen historiske linjer BetegnelseBruksområdeLærings-filosofi EdbBeregninger og programmering Behaviorisme ITTekst- og bildebehandling Konstruktivisme IKTKommunikasjon internett Sosial- konstruktivisme

16 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Utvikling av IKT i skolen Teknisk forståelse og utvikling Bruk av teknologien Programmering for de få Bruk for de mange

17 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Hva har dere hatt? Blant annet pedagogisk programvare (IT1-delen), elektroniske læremidler (IT2- delen), læringsmiljøsystemer (LMS) og generell standard programvare

18 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning ”Å skrive seg til lesing” Arne Trageton – IKT i småskolen www.hsh.no – finnes mange tekster, videoer, artikler etc. www.hsh.no Hva trengs? –Et par gamle PC’er med tekstbehandlingsprogram –Skriver i klasserommet

19 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning IKT ikke som eget fag, men i beste fall et effektivt læremiddel! Norsk: Lese og skrive: bli fortrolige med å bruke informasjonsteknologi Nettsted for Tekstskapning på data 1.-4. klasse: http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/ http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/ Innslag på TV2-nyhetene: http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/video.h tm http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/video.h tm

20 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Det begynner med bokstavrekker

21 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Selvproduserte bøker

22 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning

23

24

25 Amins bok: ”Dikt om dyr”

26 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Hvor finne ut mer om praktisk bruk av pedagogisk programvare? Skolenettet: http://www.skolenettet.ls.no/http://www.skolenettet.ls.no/ Pedprog på læringsenteret - sorter etter fag og trinn: http://skolenettet.ls.no/imaker?id=29307&malgruppe=0&tr inn=0&omr=29307&mal=hovedomrade http://skolenettet.ls.no/imaker?id=29307&malgruppe=0&tr inn=0&omr=29307&mal=hovedomrade Oversikt og beskrivelse av norsk programmene på læringsenteret: http://skolenettet.ls.no/imaker?id=99291&malgruppe=0&tr inn=0&omr=35260&mal=infoside http://skolenettet.ls.no/imaker?id=99291&malgruppe=0&tr inn=0&omr=35260&mal=infoside Multimediabyrån ("svenske LS"): http://www.multimedia.skolverket.se/ http://www.multimedia.skolverket.se/ Mikroverkstedet: http://www.mikroverkstedet.no/http://www.mikroverkstedet.no/

27 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Elektroniske læremidler på internett Ressurssidene - språk, grammatikk, dialekter m.m: http://www.norsknettskole.no/globalskolen/ressurssidene/ http://www.norsknettskole.no/globalskolen/ressurssidene/ Skolenettets multimediabase: http://skolenettet.ls.no/imaker?id=160034&malgruppe=0&trinn= 0&omr=35260&mal=nyhet http://skolenettet.ls.no/imaker?id=160034&malgruppe=0&trinn= 0&omr=35260&mal=nyhet Fin interaktiv side på matematikk: http://www.matematikk.orghttp://www.matematikk.org Gruble: www.gruble.netwww.gruble.net Gyldendal: http://www.gyldendal.no/mfl/katland/http://www.gyldendal.no/mfl/katland/ Vikingspill: http://www.aasgard.com/http://www.aasgard.com/ Til hva og hvordan kan disse praktisk benyttes i skolen?

28 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Hva med å videreutvikle skolenes nettsider til et aktivt elektronisk læremiddel? Hva har dere lært her ved studie? 1.Bruk av timeplanen - prosess 2.Bruk av kompendiet - oppsummerende http://www.lu.hio.no/IT/ http://www.lu.hio.no/IT/It1/intern/Kompen dium/index.htmhttp://www.lu.hio.no/IT/It1/intern/Kompen dium/index.htm Hvordan kan disse erfaringene benyttes i skolen?

29 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Hvordan bruke et læringsmiljøsystem i skolen for å fremme annen læring? Learning Management Systems (Elektroniske) LæringsMiljøSystemer Et internettbasert, brukeravgrenset system for elektronisk kommunikasjon, publisering av elektroniske filer og administrasjon av brukere (Johannesen, IT-seksjon, LU, HiO)

30 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning LMS fortsettelse… Eks. prosessorientert skriving på FLU – Gruppen som redskap til læring - Kunne dette fungert i skolen? Fordeler LMS: Brukernavn og passord – kontroll på hvem elevene snakker med! Foreldresamarbeid Administrativt besparende Det beste fra fjernundervisningspedagogikk inn på skolen

31 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Dere som pådrivere for pedagogisk bruk av IKT ved skolene Nedfell strategiske mål med konkretiseringer i skolens virksomhetsplaner Eks. hentet fra Tiurleiken skole: ”Alle elever bruker IKT målrettet og fleksibelt i læringsarbeidet” Hva betyr det? Hvordan?

32 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Diskusjon og kasusarbeid A) Sett opp en overordnet plan for hvordan du/dere ønsker å integrere IKT i et eller flere av fagene du/dere underviser i/underviser i framtiden B) Konkretiser den overordnede planen C) Hva må gjøres/legges til rette for at opplegget ditt kan gjennomføres? (Tenk både praktisk og organisatorisk)

33 Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag, Avdeling for lærerutdanning Litteraturtips! Harboe, Leif – IKT i humanistiske fag Brøyn, Schultz – IKT og tilpasset opplæring Arne Trageton – Å skrive seg til lesing. IKT i småskolen Læringsenteret – Internett i skolen UFD – IKT i norsk utdanning. Eksempelsamling. Fra handlingsplan til program for digital kompetanse Læringssenteret – Digitalt innhold Frøyen N. Vik – IKT som prosjekt i skolen Otnes m.fl – Samhandling med, foran og via skjermen. Småskoleeleven på vei mot digital kompetanse Nettheftet. Skolenettet og IKT i skolen ITU Monitor. Skolens digitale tilstand 2003. Rapport 1 2004


Laste ned ppt "Vibeke Bjarnø, Fagenhet for IKT og mediafag Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo IKT i skolehverdagen Hva? Hvorfor? Hvordan?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google