Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kontakt på lærestedet 8. 2 Kontakt på lærerstedet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kontakt på lærestedet 8. 2 Kontakt på lærerstedet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kontakt på lærestedet 8

2 2 Kontakt på lærerstedet

3 3 Kontaktgrad per lærested – minst 2 ganger per måned Tabellen viser andelen av alle studentene på lærestedene som har kontakt minst 2 ganger per måned. Fargekodene angir fra et relativt høyt nivå (grønt) til et relativt lavt nivå (rødt) per spørsmål, og trenger ikke å ha noe normativt innhold ut over dette. Merk at disse andelene på flere av områdene ikke kan ses uavhengig av forskjeller i behovene blant studentene på de ulike lærestedene. I tillegg vil selvsagt det faktiske tilbudet spille inn.

4 4 Kontaktgrad per lærested – minst 1 gang per semester Tabellen viser andelen av alle studentene på lærestedene som har kontakt minst 1 gang per semester. Fargekodene angir fra et relativt høyt nivå (grønt) til et relativt lavt nivå (rødt) per spørsmål, og trenger ikke å ha noe normativt innhold ut over dette. Merk at disse andelene på flere av områdene ikke kan ses uavhengig av forskjeller i behovene blant studentene på de ulike lærestedene. I tillegg vil selvsagt det faktiske tilbudet spille inn.

5 5 De neste sidene viser kontakt hhv. minst 2-4 ganger per måned og minst i løpet av semesteret i undergrupper på UiO.

6 6 Forelesere/lærere

7 7 Annet undervisningspersonell (øvingslærere, hjelpelærere, undervisningsassistenter o.l.)

8 8 Studieveiledere

9 9 Dine medstudenter

10 10 Studenttillitsvalgte

11 11 Karriererådgivingen

12 12 Informasjonsskranke/studenttorg o.l.

13 13 De psykososiale rådgivningstjenestene fra samskipnaden

14 14 Tilretteleggingstjenestene for studenter med nedsatt funksjonsevne

15 15 Studentprestene

16 16 Internasjonalt kontor

17 17 Tilstrekkelig kontakt Spørsmålet er stilt til alle unntatt de som tidligere har sagt at det ikke er relevant for dem, eller at de ikke kjenner til tjenesten. Disse er lagt inn i figuren, slik at den viser fordelingen basert på alle studentene.

18 18 Tilstrekkelig kontakt per lærested – i stor grad Tabellen viser andelen av alle studentene på lærestedene som sier at kontakten i stor – eller meget stor grad er tilstrekkelig ift. deres behov. Fargekodene angir fra et relativt høyt nivå (grønt) til et relativt lavt nivå (rødt) per spørsmål. Merk at disse andelene på flere av områdene ikke kan ses uavhengig av forskjeller i behovene blant studentene på de ulike lærestedene. I tillegg vil selvsagt det faktiske tilbudet spille inn. Som det fremgår av tabellen er det store forskjeller mellom lærestedene. Som dokumentert annet sted er HiNesna avvikende med mange studenter som i liten grad er på campus, og det gir seg også utslag i denne oversikten.

19 19 Tilstrekkelig kontakt per lærested – i liten grad Tabellen viser andelen av alle studentene på lærestedene som sier at kontakten i liten – eller meget liten grad er tilstrekkelig ift. deres behov. Fargekodene angir fra et relativt høyt nivå (rødt) til et relativt lavt nivå (grønt) per spørsmål. Merk at disse andelene på flere av områdene ikke kan ses uavhengig av forskjeller i behovene blant studentene på de ulike lærestedene. I tillegg vil selvsagt det faktiske tilbudet spille inn.

20 20 Tilstrekkelig kontakt med forelesere/lærere Andel av alle studenter i gruppene som sier hhv. at kontakten i stor – eller meget stor grad er tilstrekkelig, og at den i liten – eller meget liten grad er det ift. deres behov

21 21 Tilstrekkelig kontakt med annet undervisningspersonell (øvingslærere, hjelpelærere, undervisningsassistenter o.l.) Andel av alle studenter i gruppene som sier hhv. at kontakten i stor – eller meget stor grad er tilstrekkelig, og at den i liten – eller meget liten grad er det ift. deres behov

22 22 Tilstrekkelig kontakt med studieveiledere Andel av alle studenter i gruppene som sier hhv. at kontakten i stor – eller meget stor grad er tilstrekkelig, og at den i liten – eller meget liten grad er det ift. deres behov

23 23 Tilstrekkelig kontakt med dine medstudenter Andel av alle studenter i gruppene som sier hhv. at kontakten i stor – eller meget stor grad er tilstrekkelig, og at den i liten – eller meget liten grad er det ift. deres behov

24 24 Tilstrekkelig kontakt med studenttillitsvalgte Andel av alle studenter i gruppene som sier hhv. at kontakten i stor – eller meget stor grad er tilstrekkelig, og at den i liten – eller meget liten grad er det ift. deres behov

25 25 Tilstrekkelig kontakt med karriererådgivingen Andel av alle studenter i gruppene som sier hhv. at kontakten i stor – eller meget stor grad er tilstrekkelig, og at den i liten – eller meget liten grad er det ift. deres behov

26 26 Tilstrekkelig kontakt med informasjonsskranke/studenttorg o.l. Andel av alle studenter i gruppene som sier hhv. at kontakten i stor – eller meget stor grad er tilstrekkelig, og at den i liten – eller meget liten grad er det ift. deres behov

27 27 Tilstrekkelig kontakt med psykososial rådgivningstj. fra samskipnaden Andel av alle studenter i gruppene som sier hhv. at kontakten i stor – eller meget stor grad er tilstrekkelig, og at den i liten – eller meget liten grad er det ift. deres behov

28 28 Tilstrekkelig kontakt med tilr.tjenestene for studenter med nedsatt funksjonsevne Andel av alle studenter i gruppene som sier hhv. at kontakten i stor – eller meget stor grad er tilstrekkelig, og at den i liten – eller meget liten grad er det ift. deres behov

29 29 Tilstrekkelig kontakt med studentprestene Andel av alle studenter i gruppene som sier hhv. at kontakten i stor – eller meget stor grad er tilstrekkelig, og at den i liten – eller meget liten grad er det ift. deres behov

30 30 Tilstrekkelig kontakt med internasjonalt kontor Andel av alle studenter i gruppene som sier hhv. at kontakten i stor – eller meget stor grad er tilstrekkelig, og at den i liten – eller meget liten grad er det ift. deres behov

31 31 Tilfredshet Basene for disse spørsmålene er de som har brukt tjenestene/tilbudene. Dette omfatter også de som bruker dem sjeldnere enn hvert semester, som dermed vurderer en tjeneste på bakgrunn av en erfaring de har gjort for lenge siden. På den andre siden vil i utgangspunktet misnøye nettopp medføre at færre bruker tjenesten.

32 32 Tilfredshet blant de som bruker tjenesten minst 1 gang per semester 14% av brukerne i semesteret er misfornøyde med tilretteleggingstjenesten, og 9% er misfornøyde med den psykososiale rådgivningstjenesten til samskipnaden.

33 33 De neste sidene viser tilfredsheten med tjenestene blant brukere (uavhengig av når), samt i undergrupper på UiO. Dette er vist i form av skalagjennomsnitt 0 – 100, og gir en oversikt over likheter og forskjeller i tilfredshet mellom gruppene. Merk at basene for HiNesna er små (der de vises).

34 34 Studieveiledere Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

35 35 Karriererådgivingen Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

36 36 Informasjonsskranke/studenttorg o.l. Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

37 37 De psykososiale rådgivningstjenestene fra samskipnaden Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

38 38 Tilretteleggingstjenestene for studenter med nedsatt funksjonsevne Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

39 39 Studentprestene Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne

40 40 Internasjonalt kontor Basestørrelsene ligger i tabellen bak grafikken. Dobbeltklikk for å åpne


Laste ned ppt "1 Kontakt på lærestedet 8. 2 Kontakt på lærerstedet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google