Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen

2 Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret: Kontroll- ansvaret Kontroll- ansvaret Lovhjemmel Avtale- hjemmel Avtale- hjemmel Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Kjl, avhl og husll Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og bustadl Fkjl, hvtjl og bustadl Innsats- forpliktelser Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Resultat- forpliktelser

3 Lasse Simonsen Direkte tap (negativt definert) Indirekte tap (positivt definert) Kjøplovens skille mellom direkte og indirekte tap: Culpa. -Driftsavbrudd -Avsavn -Avvergelig fortjenestetap -Skadevoldende egenskaper Kontrollansvar

4 Lasse Simonsen Alternativ d) Produktskadene: (Rt 2004 side 675) Direkte tap - kontrollansvar Nær og direkte sammenheng ? Indirekte tap Produktansvar utenfor kontrakt

5 Lasse Simonsen Alt påregnelig forbrukertap Tap i næring Avgrensningen i fkjl, hvtjl og buofl: ”Allmenne skadebotreglar” Kontrollansvar

6 Lasse Simonsen Målet Prosessen Debitor Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Forpliktelsestyper:

7 Lasse Simonsen Culpa Virkeområdet for kontrollansvaret: Lovfestet InnsatsforpliktelserResultatforpliktelser Ulovfestet

8 Lasse Simonsen Forsinkelse Kontrollansvarsmodellen ved forsinkelse: ÅxÅx (1) Kontrollkriteriet ÅyÅy (2) Hindringsvilkåret (3) Uforutseelighetsvilkåret (4) Aktivitetsvilkåret

9 Lasse Simonsen Årsak Virkning (forsinkelse) ”Skyldes hindring” ”Ikke med rimelighet unngå eller overvinne følgene av” Hindrings- og aktivitetsvilkåret:

10 Lasse Simonsen Mangel ÅxÅx ÅyÅy (2) Hindringsvilkåret (1) Kontrollkriteriet (3) Uforutseelighetsvilkåret Kontrollansvarsmodellen ved mangel: M (4) Aktivitetsvilkåret

11 Lasse Simonsen Valg av kontraktytelse ved genuskjøp: V1V1 V3V3 V2V2 Markedet Faktisk valgAlternative valg Kravet til objektiv hindring (Ingen mangelfrie alternativer) Debitors valg av varer Subjektiv hindring ( Debitor kunne ha valgt en annen mangelfri vare) Mangel Mangelfrie

12 Lasse Simonsen Avtale Ytelse Mangel - avvik Kontroll (innflytelse) Avtalens innhold Ytelsens faktiske tilstand Kontrollkriteriet - de to aspekter: - Abstrakt mangelbedømmelse - Konkret mangelbedømmelse (innflytelse)

13 Lasse Simonsen Debitors eiertid L Kontrollansvaret ved speciekjøp: Synbarhet Årsakens plassering Kreditors risiko Overvinne A Debitors eiertid Tredjemanns eiertidKreditors eiertid - Årsakens plassering - Mangelens synbarhet - Mulighetene til å overvinne mangelen

14 Lasse Simonsen Produksjonsprosessen ( kontrollområde ) Produksjonsprosessen ( kontrollområde ) Y Tilvirkningskontrakter: L1L1 L1L1 L2L2 L2L2 Materialer/komponenter

15 Lasse Simonsen D D K K Km Kontraktbrudd Hovedforholdet Fritaksvilkårene Dobbel force majeure: x Underforholdet

16 Lasse Simonsen Kontrollområde L1L1 L2L2 Å ? Kontraktbrudd Faktisk valgAlternativt valg Ikke kontraktbrudd (Denne leverandøren ville ikke ha misligholdt) Valg av kontraktmedhjelper:

17 Lasse Simonsen Identifikasjon etter hovedregelen Ulike virkninger av identifikasjonsregelen Forholdet mellom hovedregel og identifikasjonsregel:

18 Lasse Simonsen S1S1 S2S2 Ls O S3S3 K Alt 1: Å oppfylle kjøpet Alt 2: Leverandører Lg Alt 3: Tidligere salgsledd Kjl § 27 andre ledd: P

19 Lasse Simonsen H1H1 H2H2 T SK ”Ein tredjeperson som seljaren har gitt i oppdrag heilt eller delvis å oppfylle avtala”. L Avhl § 4-5 andre ledd: E S E Avtalen Tidligere eiere Tidligere reparasjoner Utenfor identifikasjonen


Laste ned ppt "Lasse Simonsen VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google