Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen

2 Hjemmelsgrunnlagene for kontrollansvaret:
Lovhjemmel Avtale- hjemmel Bakgrunns- retten Kjl, avhl og husll Fkjl, hvtjl og bustadl Innsats- forpliktelser Resultat- forpliktelser Lasse Simonsen

3 Kjøplovens skille mellom direkte og indirekte tap:
(positivt definert) Direkte tap (negativt definert) Kontrollansvar Culpa. Driftsavbrudd Avsavn Avvergelig fortjenestetap Skadevoldende egenskaper Lasse Simonsen

4 Alternativ d) Produktskadene:
(Rt 2004 side 675) ? Indirekte tap Nær og direkte sammenheng Direkte tap - kontrollansvar Produktansvar utenfor kontrakt Lasse Simonsen

5 Avgrensningen i fkjl, hvtjl og buofl:
Tap i næring Alt påregnelig forbrukertap Kontrollansvar ”Allmenne skadebotreglar” Lasse Simonsen

6 Resultatforpliktelser
Forpliktelsestyper: Resultatforpliktelser Innsatsforpliktelse Målet Prosessen Debitor Lasse Simonsen

7 Virkeområdet for kontrollansvaret:
Innsatsforpliktelser Resultatforpliktelser Culpa Lovfestet Ulovfestet Lasse Simonsen

8 Kontrollansvarsmodellen ved forsinkelse:
(4) Aktivitetsvilkåret Forsinkelse (2) Hindringsvilkåret Åx Åy (3) Uforutseelighetsvilkåret (1) Kontrollkriteriet Lasse Simonsen

9 Hindrings- og aktivitetsvilkåret:
Årsak Virkning (forsinkelse) ”Ikke med rimelighet unngå eller overvinne følgene av” ”Skyldes hindring” Lasse Simonsen

10 Kontrollansvarsmodellen ved mangel:
(4) Aktivitetsvilkåret M (2) Hindringsvilkåret Åx Åy (3) Uforutseelighetsvilkåret (1) Kontrollkriteriet Lasse Simonsen

11 Valg av kontraktytelse ved genuskjøp:
Subjektiv hindring (Debitor kunne ha valgt en annen mangelfri vare) Debitors valg av varer Faktisk valg Alternative valg Kravet til objektiv hindring (Ingen mangelfrie alternativer) V2 V1 Markedet Mangel Mangelfrie V3 Lasse Simonsen

12 Kontrollkriteriet - de to aspekter:
Avtale Avtalens innhold Abstrakt mangelbedømmelse Konkret mangelbedømmelse (innflytelse) Kontroll (innflytelse) Mangel - avvik Ytelse Ytelsens faktiske tilstand Lasse Simonsen

13 Kontrollansvaret ved speciekjøp:
Debitors eiertid Debitors eiertid Tredjemanns eiertid Kreditors eiertid Årsakens plassering Synbarhet A Overvinne L Kreditors risiko Årsakens plassering Mangelens synbarhet Mulighetene til å overvinne mangelen Lasse Simonsen

14 Tilvirkningskontrakter:
Produksjonsprosessen (kontrollområde) Y L1 L2 Materialer/komponenter Lasse Simonsen

15 x Dobbel force majeure: D K Fritaksvilkårene Km Fritaksvilkårene
Hovedforholdet D K Fritaksvilkårene x Underforholdet Kontraktbrudd Km Fritaksvilkårene Lasse Simonsen

16 Valg av kontraktmedhjelper:
Kontrollområde Å ? Faktisk valg Alternativt valg L2 L1 Ikke kontraktbrudd (Denne leverandøren ville ikke ha misligholdt) Kontraktbrudd Lasse Simonsen

17 av identifikasjonsregelen
Forholdet mellom hovedregel og identifikasjonsregel: Identifikasjon etter hovedregelen Ulike virkninger av identifikasjonsregelen Lasse Simonsen

18 Alt 3: Tidligere salgsledd
Kjl § 27 andre ledd: Alt 2: Leverandører Alt 1: Å oppfylle kjøpet Lg Ls O P S1 S2 S3 K Alt 3: Tidligere salgsledd Lasse Simonsen

19 Avhl § 4-5 andre ledd: E T E H1 H2 S S K Utenfor identifikasjonen
”Ein tredjeperson som seljaren har gitt i oppdrag heilt eller delvis å oppfylle avtala”. E L T E H1 H2 S S K Avtalen Tidligere reparasjoner Tidligere eiere Utenfor identifikasjonen Lasse Simonsen


Laste ned ppt "VII Kontrollansvaret Lasse Simonsen Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google