Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ombud. Pådriverfunksjon Uavhengig Foto CF Wesenberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ombud. Pådriverfunksjon Uavhengig Foto CF Wesenberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ombud

2 Pådriverfunksjon

3 Uavhengig Foto CF Wesenberg

4 Brukerorientert

5 Ser ut som et ombud!? Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

6 Hard mot de harde Foto: Morten Holm

7 Rettsstaten – Frihet

8 Samfunnskontrakten stat (suverenen) Rett borger borger borger plikt plikt Empirisk: Life is ”solitary, poore, nasty, brutish, and short”. Leviathan, kapittel 13, side 89 EU Rett stat stat stat plikt plikt Forhindre ny krig i Europa

9 “The right of a commonwealth and the duties of its citizens” ”I conclude therefore, that in the instruction of the people in the Essential Rights (which are the Naturall and Fundamental Lawes) of Soveraignty, there is no difficulty, (whilest a Soveraign has his Power entire,) …” Leviathan, side 233.

10 EF-domstolens mest kjente og viktigste dom: 6/64 Costa v. Enel “By creating a Community of unlimited duration, having... real powers stemming from a limitation of sovereignty or a transfer of powers from the States to the Community, the Member States have limited their sovereign rights, albeit within limited fields...”

11 John Locke (idéhistorisk grunnlag for menneskerettighetene) Stat rett/plikt Borger Klassisk kontrakt Norge EØS: Rett/plikt EU Alminnelig folkerettslig avtale (eks resiprositet)

12 Dommeren hos Locke “…The People Shall be Judge; for who shall be Judge whether his Trustee or Deputy acts well, and according to the Trust reposed in him, but he who deputes him, and must by having deputed him have still a power to discard him, when he fails in his Trust?” Two Treatises, ii, Kapittel 19 § 240

13 Kant ”…fremdeles blir Hugo Grotius, Pufendorf, Vattel og enda flere (lutter plagsomme trøstere) alltid troskyldig anført til rettferdiggjørelse av et krigsangrep, skjønt deres kodeks, avfattet filosofisk eller diplomatisk ikke har eller overhodet kan ha den ringeste lovlige kraft…” Kant, Den evige Fred, Aschehoug 2002, side 25

14 Kant – retten til frihet er en rett til en konstitusjon ”…before a public lawful condition is established, individual human beings, peoples and states can never be secure against violence from one another, since each has its own right to do what seems right and good to it and not to be dependent upon another’s opinion about this. So, unless it wants to renounce any concepts of Right, the first thing it has to resolve upon is the principle that it must leave the state of nature, in which each follows its own judgment, unite itself with all others..., subject itself to a public lawful external coercion, and so enter into a condition in which what is to be recognized as belonging to it is determined by law and is allotted to it by adequate power (not its own but an external power); that is, it ought above all else to enter a civil condition.(The Metaphysics of Morals, side 89-90)

15 Kant og EU Kant: …in the right of nations we have to take into consideration not only the relation of one state toward another as a whole, but also the relation of individual persons of one state toward the individuals of another, as well as toward another state as a whole. EF-domstolen: ”... the EEC Treaty [EF-traktaten], albeit concluded in the forms of an international agreement, none the less constitutes the constitutional charter of a Community based on the rule of law.” Uttalelse 1/91, premiss 21

16 Kant: Rettsstaten Konstitusjon stat – den konstituerte makt Politisk makt LEGALITET Rett borger borger borger plikt plikt Frihet Den konstituerende makt

17 James Madison: Operasjonaliserte domstolskontroll med ”liberties” (m.rett.h) Konstitusjon stat – den konstituerte makt Politisk makt Domst.kontr: LEGALITET Rett (Politisk autonomi) Domst.kontr : (frihet Liberties : fra plikt borger borger borger plikt plikt Frihet Den konstituerende makt

18 Flertallet i 1996/ 1415 Borthen (sak om ”uegentlig tilbakevirkning”) Uenigheten mellom førstvoterende og meg har neppe særlig stor praktisk betydning. Selv om man mener at Grunnloven § 97 innebærer at domstolene – på grunnlag av slike betraktninger som førstvoterende har vist til – kan overprøve Stortingets lovgivning, har jeg vanskelig for å se for meg de tilfeller hvor domstolene vil kunne komme til at lovendringen rammer borgerne på en « klart urimelig eller urettferdig » måte. Domstolene vil langt på vei stå overfor den samme politiske avveining som Stortinget har tatt stilling til.

19 Dommer Backer: ”Etter min oppfatning gjør førstvoterende for ensidig bruk av standardteorien. Enten man taler om « overgrep » eller at noe er « klart urimelig eller urettferdig », beveger man seg i realiteten inn på lovgiverens område.” Er dette riktig?


Laste ned ppt "Ombud. Pådriverfunksjon Uavhengig Foto CF Wesenberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google