Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Utbyggingsavtale er helt nødvendig for å avklare kostnadsfordeling mellom privat offentlig.  Kommunen må være flikere til å bidra med kostandstilførsel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Utbyggingsavtale er helt nødvendig for å avklare kostnadsfordeling mellom privat offentlig.  Kommunen må være flikere til å bidra med kostandstilførsel."— Utskrift av presentasjonen:

1  Utbyggingsavtale er helt nødvendig for å avklare kostnadsfordeling mellom privat offentlig.  Kommunen må være flikere til å bidra med kostandstilførsel i oppstarten  MVA refusjon/kompensasjon er en SVÆRT viktig for utbyggingen. Dette bør legges til grunn allerede i oppstarten av en avtale.  Hvis avtalen regulerer en svært tunge oppstartskostnader bør det drøftes felles plan mellomkommune og utbygger forhvordan dette kan løse i reguleringsprosessen. Våre erfaringen med utbyggingsavtaler.

2  Avtale prosessen blir ofte litt anstrengt og langtrukken.  Prosessen starter litt sent i forhold til reguleringsarbeidet.  Dette skapte stor irritasjon og lite forståelse hos utbygger når noen krav i utbyggingsavtalen kan oppfattes som «omkamp» Hvordan fungerer selve avtaleprosessen og avtalene.

3 Hvordan vurderer du utbyggingsavtaler som virkemiddel i gjennomføring av prosjekt. Utbyggingsavtalen er et godt virkemiddel til t prosessen blir gjennomført, forutsatt at partene er inneforstått med det krav og forpliktesler som stilles i avtalen. Hvis kommunen bruker tidsfrister og tidspress i avtalen uten at det ligger positive gevinst fra det offentlige vil prosessene blir svært tunge. En godt offentlig økonomisk bidrag i oppstarten til for eksempel infrastruktur som vei, vann og avløp med tilrettelegging for nødvendig skolekapasitet vil gi en vesentlig bedre mulighet for å lykkes.

4  Det er små ulemper veden avtale der forholdene er «balansert» mellom partene. Kommune/Utbygger.  Det viktig at avtalen fordeler kostander og utgifter mellom utbygger og kommunen. Kostandfordelingen må være tydelig definert.  Utbyggingsavtalene kan føles som et "pressmiddel" overfor utbygger hvor utbygger må ta stor risiko i oppstarten når kommunen gir lite økonomisk bidrag.  (Hvis kommune presser på utbygger mest mulig kostnader for siden å presse utbygger til å selge billige tomter blir det et dårlig samarbeides klima. Utbyggingen er avhengig av et marked med god inntjening.  Eksempel med ordfører Skisland i 2007 som fikk høre at tomteprisene snart passerte en million og oppfordret folk heller å flytte til Vennesla. Hvilke nytte verdi /hvilke ulemper har avtalen for utbyggingne.

5  Avtaleprosessen bør foregå parallelt med regulering slik at ikke dette oppleves som en omkamp hvor utbygger må ta kostander som ble uteglemt i regulering.  Det må komme tydelig frem hvem som er for i kommunen skal være avtale part og ha hovedansvaret for samkjøringen Forslag til forbedringer knyttet til avtaleprosessen og avtalene.

6  Hva vet egentlig politikerne om Utbyggingsavtalen.  Utbyggingsavtale er helt nødvendig for å avklare kostnadsfordeling mellom privat offentlig.  Avtalen gir mulighet for godt samarbeidsklima kommune / utbygger.  En godt gjennomarbeidet utbyggingsavtale forenkler sluttarbeidet / overlevering.  MVA kompensasjon er SVÆRT viktig Erfaringen med utbyggingsavtaler.

7  Når kommunen ha overtatt et anlegg skal ikke utbygger ha garanti for dette lengre enn den garantidelen som gjelder mellom leverandør og utbygger. Her presser kommunen utbygger lengre enn det som er avtalt.  Kommunen har en plikt og et ansvar på lik linje med private til å sjekket at alle anlegg er tilfredsstillende utført og ihht kommunes krav.  Ved overlevering er det mangelfulle eller ingen rutiner i det offentlige slik at det er en svært langdryg og tidskrevende prosess. Her er det et STORT forbedrings potensiale. Dette kan gjøres mye mer effektivt og forutsigbart.  Politiske miljø for eksempel Byutviklingsstyret bør være mer oppdatert i detaljer på en utbyggingsavtale nå de skal ta politiske beslutninger. I dag ignoreres denne avtalen og det henvises til reguleringsplan.  Det virker som om politikere ikke er klar over at en utbyggingsavtale er privatrettslig og bindende og kan medføre store tvister hvis ikke denne blir jamstilt med reguleringsplanen Noen råd til kommunene.


Laste ned ppt " Utbyggingsavtale er helt nødvendig for å avklare kostnadsfordeling mellom privat offentlig.  Kommunen må være flikere til å bidra med kostandstilførsel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google