Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTVIKLINGSTREKK I DET MODERNE BARNEVERNET MED UTGANGSPUNKT I BARNEVERNTJENESTEN I KRISTIANSAND.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTVIKLINGSTREKK I DET MODERNE BARNEVERNET MED UTGANGSPUNKT I BARNEVERNTJENESTEN I KRISTIANSAND."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTVIKLINGSTREKK I DET MODERNE BARNEVERNET MED UTGANGSPUNKT I BARNEVERNTJENESTEN I KRISTIANSAND

2 INNHOLD: 2 minutters presentasjon av Alarmtelefonen for barn og unge -116111 Økning av antall meldinger Prioriteringsdiskusjonen i offentlig sektor har også nådd barnevernet Betydningen av Tidlig Intervensjon

3 Alarmtelefonen for barn og unge http://www.116111.no

4 Økning i antall meldinger i Kristiansand 2004375 meldinger 2009627 meldinger

5 Noen mulig årsaker til denne økningen Økt kunnskap om skadene ved å vokse opp uten god nok omsorg (omsorgssvikt) Økt/endret mediabilde –Fokus på når barnevernet ikke griper inn (jfr. offentlighetens arbeid med å kartlegge forholdene for barn som har vært under omsorg og tilsvarende medias fokus på erstatningssaker mot kommunale tjenester) Økt oppmerksomhet på individets rettigheter i møte med det offentlige Økt tilgjengelighet som følge av IKT utvikling i både offentlig og privat sektor

6 Behov for prioritering og samordning av offentlige tjenester Ny kunnskap gir mulighet for bedre prognostikk og dermed vil prioriteringskravene øke når ressursene ikke er ”uendelige” ! Endrede krav/muligheter til tverrfaglig og tverretatlig samordning av innsatsen rettet inn mot enkeltbarn/familier gir mulighet til resursbesparende samordning Faglig/politisk fokus på hva som er det offentliges vs. familiens ansvar i møte med avvikende atfred hos barn eller voksne !

7 Tidlig Intervensjon nytter ! Barnefaglig forskning viser at det er stor helsegevinst i å intervenere tidlig i utviklingsforløpet hos barn Tilknytningsteoretisk forklaring (jfr. forebygging av relasjonsskader) Tidlig habilitering/rehabilitering av barn med medfødte eller ervervede dysfunksjoner skaper mindre behov for omfattende intervensjoner senere i utviklingen Foreldrekompetanse kan oppøves hos mange – men de må ha tidlig hjelp Foreldre i risikosonen utvikler håpløshet og tilpasningsstrategier for å skjule sine manglende foreldreferdigheter jo lenger tid det går før de blir sett

8

9


Laste ned ppt "UTVIKLINGSTREKK I DET MODERNE BARNEVERNET MED UTGANGSPUNKT I BARNEVERNTJENESTEN I KRISTIANSAND."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google