Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Gallup Kompass. TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Gallup PC- rapporteringsverktøy  Windowsbasert rapporteringsverktøy  Fleksibelt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Gallup Kompass. TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Gallup PC- rapporteringsverktøy  Windowsbasert rapporteringsverktøy  Fleksibelt."— Utskrift av presentasjonen:

1 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Gallup Kompass

2 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Gallup PC- rapporteringsverktøy  Windowsbasert rapporteringsverktøy  Fleksibelt  Tilpasset de ulike aktører i bransjen  Muligheter for å krysse media- og markedsinformasjon  m.m.  Integrerte modeller for målgruppesegmentering og kommunikasjonsstrategi  Gallup Kompass  Markedskartet  Målgruppekartet  Kommunikasjonskartet

3 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Gallup Kompass - livsstilssegmentering  Deler befolkningen inn i 9 segmenter  Basert på en grunnleggende tanke om at folks holdninger og handlinger danner bestemte mønstre  To hoveddimensjoner:  Dimensjon 1: De Moderne - De tradisjonelle  Dimensjon 2: De Fellesskapsorienterte - De Individorienterte  Gallup kompass bruk:  identifisering og beskrivelse av målgrupper  medievalg  utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi

4 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Gallup Kompass - konstruksjon Moderne Tradisjonelle Fellesskaps- orienterte Individ- orienterte To hoveddimensjoner 9 segmenter Fordeling av befolkningen

5 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Kompassets 13 grunnholdninger  Indekser for interesser, holdninger og aktiviteter Miljøbevissthet Finkultur ”Easy-spender” Org. idrett Pers. økonomi (husbokholder) Solidaritet Økonomisk liberalisme/høyre populisme ”Antiautoritær” Ungdomskultur Fysisk aktivitet Forsiktighet mht. konsum Trendy ”Friluftsliv”

6 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Variablene i Kompasset  EGENSKAPER SOM FORBRUKER  Personlig økonomi  Min husstand har alltid penger i bakhånd for bruk ved store uforutsette utgifter  Jeg sparer et fast beløp hver måned  Husstanden fører regnskap over utgifter  Jeg sløser aldri  Forbrukervaner - prisbevissthet  Jeg benytter meg nesten alltid av ukens eller dagens tilbud  Når jeg handler mat er det først og fremst prisen som interesserer meg  Jeg kjøper bare de dagligvarene som er nedsatt hos butikkene med ekstratilbud, resten kjøper jeg hos andre  Forbrukervaner – merkevare/luksus-orientering  Det hender jeg kjøper ting jeg ikke har bruk for  Ofte synes jeg det gjør godt å unne meg litt luksus

7 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Variablene i Kompasset  SAMFUNNSPOLITISKE GRUNNHOLDNINGER  Solidaritet med svake grupper  Hva interesserer du deg for: Sosiale rettigheter  Hva interesserer du deg for: U-landenes problemer  Jeg aksepterer lavere levestandard dersom det medfører lavere ledighet  Jeg er svært opptatt av å bedre de eldres situasjon  Jeg aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene i samfunnet  Jeg gir gjerne penger til humanitære formål  Helsevesenet i Norge bør fortsatt være et hovedansvar for det offentlige  Høyere skatt på høyere inntekt  Norge bør motta flere flyktninger enn i dag

8 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Variablene i Kompasset  Miljøbevissthet  Jeg betaler gjerne litt ekstra for en vare som er miljøvennlig  Jeg unngår å kjøpe eller bruke produkter som forurenser miljøet  Det må være miljøavgift på bensin  Jeg aksepterer lavere levestandard for å redusere miljøødeleggelser  Hva interesserer du deg for: Miljøvernspørsmål  Hva interesserer du deg for: Energisparing  Hva interesserer du deg for: Bruke miljøvennlige varer  Hva interesserer du deg for: Delta i naturvernarbeid  Økonomisk liberalisme  Vi bør begrense bruken av trygder  U-hjelpen bør reduseres  Den enkeltes lønn burde bestemmes ut fra personlig innsats  Statseide bedrifter bør så langt som mulig privatiseres

9 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Variablene i Kompasset KULTURELLE GRUNNHOLDNINGER  Motebevissthet  Jeg prøver å følge nye moter  Jeg går ofte i forretninger for å se etter nye ting  Jeg prøver ny ting tidligere enn mine venner og bekjente  Økonomisk liberalisme  Man burde få kjøpe vanlig vin i kolonialbutikken  Folk bør stort sett få røyke hvor de vil

10 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Variablene i Kompasset  FYSISKE AKTIVITETER  Organisert fysisk aktivitet  Spiller fotball  Spiller håndball  Spiller volleyball/basketball  Jazzballett/areobics ol.  Trener i helsestudio  Uorganisert fysisk aktivitet 1 (Friluftsliv)  Fotturer i fjell, skog og mark  Spaserturer  Mosjonerer/annen fysisk aktivitet  Sykkelturer  Uorganisert fysisk aktivitet 2 (Treningsaktiviteter)  Løpeturer  Går på ski i sesongen  Kjører alpint/slalåm i sesongen

11 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Variablene i Kompasset  KULTURELLE AKTIVITETER  Kulturelle aktiviteter («Finkultur»)  Går i teater eller opera  Går på restaurant  Høre på klassisk musikk  Lytter til musikk fra CD/MC/LP  Ungdomskulturelle aktiviteter («Folkelig kultur»)  Leier videofilm  Går på kafeteria/grillbar/gatekjøkken  Går på bibliotek  Går på dans/diskotek  Høre på pop/rock musikk  Lytter til musikk fra CD/MC/LP

12 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Gallup Kompass Segmentene

13 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Moderne Felleskapsorienterte  Kjønn: Flest kvinner  Alder:13 – 40 år  Utdanning: Høy  Inntekt:Høy blant de yrkesaktive i segmentet, men en del er studenter/ elever som lever på lån eller forsørges av foreldre.

14 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Moderne Felleskapsorienterte  Ofte ung ugift kvinne med høy utdanning som jobber i offentlig sektor  Radikal partipolitiske preferanser med SV som største parti. Segmentet er mer interessert i politikk en de andre moderne segmentene  Segmentet prioriterer på lik linje med de andre fellesskapsorienterte gruppene miljøvern og omsorg for svake grupper.  Som andre unge grupper er de interessert i det ytre, gjennom klær og moter. I klesveien liker de å være individualister, finne sin egen stil. De er motstandere av kommersialiseringen og uniformeringen som kjennetegner mange andre miljøer.  Fremtiden er viktig – nesten alle er opptatt av skole og utdanning  I sin atferd som forbruker legger de større vekt på kulturelle opplevelser enn å anskaffe seg meste mulig ting.  Teater, cafè, kunstutstillinger og bibliotek får ofte besøk av denne typen mennesker.  Gruppen har relativt stort mediekonsum, mest avis og magasiner gjerne temablader. På gjennomsnittet med radio, men lite interesse for fjernsyn.

15 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Moderne  Kjønn: Like mange kvinner som menn  Alder:13 – 35 år

16 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Moderne  Som oftest ung ugift, vedkommende kan like gjerne være en mann som en kvinne. Mange er under utdanning og lever på lån/ stipend eller blir forsørget av sine foreldre.  Partipolitisk er de moderne svakt profilert. Den upolitiske profilen betyr at de har en tendens til å velge en gylden middelvei som svar på aktuelle samfunnsspørsmål og at deres synspunkter ikke er utpreget ideologisk konsistente eller sammenhengende.  Interessen for klær og moter er sterk også i dette segmentet.  De er aktive og mange deltar i organisert idrett.  Segmentet består av aktivt søkende forbrukere. De er åpne for nye ting og føler seg i liten grad tradisjonsbundet. De er svært opptatt av merkevarer, men viser liten lojalitet mot merkene. Hva som er inn skifter kontinuerlig.  Segmentet er storkonsumenter av medier. Stort konsum av blader og magasiner. Aviskonsumet er også høyt, de er over gjennomsnittet på radiolytting og interessen for fjernsyn er større enn hos de andre moderne segmentene.

17 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Moderne Individorienterte  Kjønn: Flest menn  Alder:13 – 35 år  Utdanning: Middels eller er under utdanning  Inntekt:Høy blant de yrkesaktive i segmentet, men en del er studenter.

18 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Moderne Individorienterte  Ofte ung ugift mann med høy utdanning som jobber i privat sektor  Ny-liberalistisk partipolitiske profil med FrP og Høyre som største parti.  En majoritet av segmentets medlemmer vokste opp på åttitallet under det som har blitt kalt Høyrebølgen. Individets frihet ble satt i høysetet og konkurranseprinsippet ble lovprist for både individ og samfunn.  Ordtaket – enhver er sin egen lykkes smed synes å være en dekkende karakteristikk av verdigrunnlaget for segmentet. Velferdsstaten oppfattes av mange som en byråkratisk ineffektiv kloss.  De står for en relativt restriktiv linje vedrørende innvandring- og flykningepolikken.  Dette er relativt merkevareorienterte forbrukere, de er gjerne villig til å betale litt mer for kjente merkevarer.  Gruppen benytter i stor grad kredittkort og merkelappen sorgløs synes å være dekkende i forhold til det som har med økonomi å gjøre.  Gruppen har høyt mediekonsum, blant de største konsumentene av avis og radio (lokalradio), relativt stort forbruk av magasiner/ ukeblader. Markerte fjernsynsvaner med stort sett bruk av kommersielle kanaler.

19 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Felleskapsorienterte  Kjønn: Flest kvinner  Alder:40 - 60 år  Utdanning: Høy  Inntekt:Høy

20 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Felleskapsorienterte  Ofte en gift middelaldrende kvinne med høy utdanning i inntektsgivende arbeid – ofte i offentlig sektor.  Mye av den samme partipolitiske preferansene som de moderne felleskapsorienterte, men her er også KrF representert.  Verdier og holdninger som setter fellesskapets interesser i sentrum, med vern av svake grupper og stort engasjement.  Det sterke engasjementet for miljøvern peker mot omsorg ikke bare for de som lever nå, men også for kommende generasjoner. Solidariteten er ikke betinget av statsborgerskap.  Interessen for kunst og kultur markeres spesielt i skjønnlitteratur og klassisk musikk.  Segmentet har en mellomposisjon i forhold til forbruk – ikke mest, men heller ikke minst. Opptatt av miljø ved kjøp av varer.  Segmentet har et høyt aviskonsum, noe under middels for ukeblader og magasiner, fjernsyn og svært lavt av lokalradio. Fjernsynsvanene er preget av NRK, og mindre forbruk av kommersielle kanaler.

21 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Individorienterte  Kjønn: Flest menn  Alder:25 – 50 år  Utdanning: Middels  Inntekt:Middels

22 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Individorienterte  Fortrinnsvis en middelaldrende mann med middels utdanning (gjerne yrkesfaglig utdanning) som jobber i privat sektor. Samboende eller gift.  Borgelig partipolitiske profil med FrP og Høyre som største parti.  Igjen - enhver er sin egen lykkes smed synes å være en dekkende karakteristikk av verdigrunnlaget for segmentet. Velferdsstaten oppfattes av mange som en byråkratisk ineffektiv kloss.  Det kulturelle engasjementet er lite utviklet og det legges større vekt på materielle goder.  Det er stor interesse for kapitalvarer blant segmentet, hvilket betyr at man kjøper på avbetaling.  Mediekonsumet er over gjennomsnittet for de fleste kanalene, med en stor interesse for lokalradio.

23 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Moderate  Kjønn: Like mange menn som kvinner  Alder:40 årene  Utdanning: på gjennomsnittet  Inntekt:på gjennomsnittet

24 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Moderate  Den moderate er gjennomsnitts nordmannen. Han eller hun er i midten av 40 årene, yrkesaktiv og med middels utdanningsnivå.  Lite profilert partipolitiske preferanse.  Segmentet representerer midt kategorien på begge dimensjonene, de er dermed verken fellesskapsorientert eller individorientert, moderne eller tradisjonell. Med andre ord – relativt profilløs. Dette kan kalles den gyllne middelvei  Mediekonsumet til segmentet er som for befolkningen generelt.

25 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Tradisjonelle Felleskapsorienterte  Kjønn: Flest kvinner  Alder:50 år eller eldre  Utdanning: Lav  Inntekt:Lav til middels

26 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Tradisjonelle Felleskapsorienterte  En eldre kvinne – gift eller enke. Utdanningsmessig er det som befolkningen generelt. Enten yrkesaktiv i offentlig sektor eller pensjonist.  Partipolitiske preferanser er SV, KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.  Dette er det moralske segmentet. Man finner en stor del av den kristne befolkningen i dette segmentet.  Dette er mennesker som aktivt ønsker å påvirke samfunnet, det er her man finner de fleste partimedlemmene. Relativt sett mer opptatt av lokalpolitikk enn av rikspolitikk.  Det sosiale engasjementet er sterkt utviklet. De gir gjerne penger til humanitære formål.  Den kulturelle interessen er noe mer smalsporet enn de øvrige fellesskapsorienterte gruppene. Skjønnlitteratur og klassisk musikk er viktig. Ikke overraskende er er dette segmentet å finne på gudstjenester eller religiøse møter.  Mange sparer og har ofte penger i bakhånd. Er ofte villige til å betale litt mer for miljøvennlige varer.  Dette er segmentet med laveste mediekonsum.

27 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Tradisjonelle  Kjønn: Like mange menn som kvinner  Alder:50 år og eldre  Utdanning: Lav  Inntekt:Lav

28 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Tradisjonelle  Et typisk eldre menneske med lav utdanning. Vedkommende er sannsynligvis gift, hvis ikke enkemann eller enke. Det er like stor sjanse for at personen er yrkesaktiv som pensjonist.  De gamle partiene står sterkest. Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet er overrepresentert.  Holdningene og verdiene som dominerer i dette segmentet er ofte av eldre dato. Mange ble etablert tilbake i 1930 –1940 årene i en tid preget av knapphet, usikkerhet og arbeidsledighet. Forsiktighet og nøysomhet er to stikkord som gjelder spesielt for deres forbruk. Dette er meget bevisste forbrukere som sjelden sløser.  Hjemmet er viktig – her er det alltid ryddig og man spiser tradisjonell norsk mat.  Mediekonsumet er relativt lavt. Dette gjelder særlig dagspresse, en er også lav for ukeblader/ magasiner og lokalradio. Derimot er andelen som ser fjernsyn større enn gjennomsnittet.

29 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Tradisjonelle Individorienterte  Kjønn: Flest menn  Alder:45 år eller eldre  Utdanning: Lav til middels  Inntekt:Lav til middels

30 TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Den Tradisjonelle Individorienterte  Er typisk en gift mann over 50 år med lav utdanning. Dersom han er yrkesaktiv er han sysselsatt i privat sektor. Alternativet er at han er pensjonist eller trygdet.  Høyre og FrP er godt representert i dette segmentet. Segmentet målbærer mange tradisjonelle politiske høyre standpunkter.  Dette er det segmentet blant de individorienterte som har størst aksept for skattenivået i forhold til fellesgodene i samfunnet.  Segmentet skiller imidlertid mellom verdige trengende og ikke-verdige trengende. De ønsker blant annet å redusere bruken av trygder.  Det tradisjonelle norske er viktig for segmentet og de er i svært liten grad interessert i nye impulser.  Formynderstaten er det liten forståelse for i dette segmentet. I større grad enn mange andre mener de at man skal kunne gjøre som man vil eks røyke hvor man vil.  Gruppen har lavt mediekonsum, med unntak av for fjernsyn og tradisjonelle ukeblader.


Laste ned ppt "TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Gallup Kompass. TNS Gallup + 47 23 29 16 00 Gallup PC- rapporteringsverktøy  Windowsbasert rapporteringsverktøy  Fleksibelt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google