Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gallup Kompass TNS Gallup + 47 23 29 16 00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gallup Kompass TNS Gallup + 47 23 29 16 00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gallup Kompass TNS Gallup

2 Gallup PC- rapporteringsverktøy
Windowsbasert rapporteringsverktøy Fleksibelt Tilpasset de ulike aktører i bransjen Muligheter for å krysse media- og markedsinformasjon m.m. Integrerte modeller for målgruppesegmentering og kommunikasjonsstrategi Gallup Kompass Markedskartet Målgruppekartet Kommunikasjonskartet TNS Gallup

3 Gallup Kompass - livsstilssegmentering
Deler befolkningen inn i 9 segmenter Basert på en grunnleggende tanke om at folks holdninger og handlinger danner bestemte mønstre To hoveddimensjoner: Dimensjon 1: De Moderne - De tradisjonelle Dimensjon 2: De Fellesskapsorienterte - De Individorienterte Gallup kompass bruk: identifisering og beskrivelse av målgrupper medievalg utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi TNS Gallup

4 Gallup Kompass - konstruksjon
To hoveddimensjoner Fordeling av befolkningen Moderne Tradisjonelle Fellesskaps- orienterte Individ- 9 segmenter TNS Gallup

5 Kompassets 13 grunnholdninger
Indekser for interesser, holdninger og aktiviteter Org. idrett Ungdomskultur Fysisk aktivitet Trendy ”Friluftsliv” ”Easy-spender” Finkultur Økonomisk liberalisme/høyre populisme Solidaritet ”Antiautoritær” Miljøbevissthet Forsiktighet mht. konsum Pers. økonomi (husbokholder) TNS Gallup

6 Variablene i Kompasset
EGENSKAPER SOM FORBRUKER Personlig økonomi ·      Min husstand har alltid penger i bakhånd for bruk ved store uforutsette utgifter ·     Jeg sparer et fast beløp hver måned ·      Husstanden fører regnskap over utgifter ·      Jeg sløser aldri Forbrukervaner - prisbevissthet ·      Jeg benytter meg nesten alltid av ukens eller dagens tilbud ·      Når jeg handler mat er det først og fremst prisen som interesserer meg ·      Jeg kjøper bare de dagligvarene som er nedsatt hos butikkene med ekstratilbud, resten kjøper jeg hos andre Forbrukervaner – merkevare/luksus-orientering ·      Det hender jeg kjøper ting jeg ikke har bruk for ·      Ofte synes jeg det gjør godt å unne meg litt luksus TNS Gallup

7 Variablene i Kompasset
SAMFUNNSPOLITISKE GRUNNHOLDNINGER Solidaritet med svake grupper ·      Hva interesserer du deg for: Sosiale rettigheter ·      Hva interesserer du deg for: U-landenes problemer ·      Jeg aksepterer lavere levestandard dersom det medfører lavere ledighet ·      Jeg er svært opptatt av å bedre de eldres situasjon ·      Jeg aksepterer et høyt skattenivå for å beholde fellesgodene i samfunnet ·      Jeg gir gjerne penger til humanitære formål ·      Helsevesenet i Norge bør fortsatt være et hovedansvar for det offentlige ·      Høyere skatt på høyere inntekt ·      Norge bør motta flere flyktninger enn i dag TNS Gallup

8 Variablene i Kompasset
Miljøbevissthet ·      Jeg betaler gjerne litt ekstra for en vare som er miljøvennlig ·      Jeg unngår å kjøpe eller bruke produkter som forurenser miljøet ·      Det må være miljøavgift på bensin ·      Jeg aksepterer lavere levestandard for å redusere miljøødeleggelser ·      Hva interesserer du deg for: Miljøvernspørsmål ·      Hva interesserer du deg for: Energisparing ·      Hva interesserer du deg for: Bruke miljøvennlige varer ·      Hva interesserer du deg for: Delta i naturvernarbeid Økonomisk liberalisme ·      Vi bør begrense bruken av trygder ·      U-hjelpen bør reduseres ·      Den enkeltes lønn burde bestemmes ut fra personlig innsats ·      Statseide bedrifter bør så langt som mulig privatiseres TNS Gallup

9 Variablene i Kompasset
KULTURELLE GRUNNHOLDNINGER Motebevissthet ·      Jeg prøver å følge nye moter ·      Jeg går ofte i forretninger for å se etter nye ting ·      Jeg prøver ny ting tidligere enn mine venner og bekjente Økonomisk liberalisme ·      Man burde få kjøpe vanlig vin i kolonialbutikken ·      Folk bør stort sett få røyke hvor de vil TNS Gallup

10 Variablene i Kompasset
FYSISKE AKTIVITETER Organisert fysisk aktivitet ·     Spiller fotball ·      Spiller håndball ·      Spiller volleyball/basketball ·      Jazzballett/areobics ol. ·      Trener i helsestudio Uorganisert fysisk aktivitet 1 (Friluftsliv) ·      Fotturer i fjell, skog og mark ·      Spaserturer ·      Mosjonerer/annen fysisk aktivitet ·      Sykkelturer Uorganisert fysisk aktivitet 2 (Treningsaktiviteter) ·      Løpeturer ·      Går på ski i sesongen ·      Kjører alpint/slalåm i sesongen TNS Gallup

11 Variablene i Kompasset
KULTURELLE AKTIVITETER Kulturelle aktiviteter («Finkultur») ·      Går i teater eller opera ·      Går på restaurant ·      Høre på klassisk musikk ·      Lytter til musikk fra CD/MC/LP Ungdomskulturelle aktiviteter («Folkelig kultur») ·      Leier videofilm ·      Går på kafeteria/grillbar/gatekjøkken ·      Går på bibliotek ·      Går på dans/diskotek ·      Høre på pop/rock musikk ·    Lytter til musikk fra CD/MC/LP TNS Gallup

12 Gallup Kompass Segmentene
TNS Gallup

13 Den Moderne Felleskapsorienterte
Kjønn: Flest kvinner Alder: 13 – 40 år Utdanning: Høy Inntekt: Høy blant de yrkesaktive i segmentet, men en del er studenter/ elever som lever på lån eller forsørges av foreldre. TNS Gallup

14 Den Moderne Felleskapsorienterte
Ofte ung ugift kvinne med høy utdanning som jobber i offentlig sektor Radikal partipolitiske preferanser med SV som største parti. Segmentet er mer interessert i politikk en de andre moderne segmentene Segmentet prioriterer på lik linje med de andre fellesskapsorienterte gruppene miljøvern og omsorg for svake grupper. Som andre unge grupper er de interessert i det ytre, gjennom klær og moter. I klesveien liker de å være individualister, finne sin egen stil. De er motstandere av kommersialiseringen og uniformeringen som kjennetegner mange andre miljøer. Fremtiden er viktig – nesten alle er opptatt av skole og utdanning I sin atferd som forbruker legger de større vekt på kulturelle opplevelser enn å anskaffe seg meste mulig ting. Teater, cafè, kunstutstillinger og bibliotek får ofte besøk av denne typen mennesker. Gruppen har relativt stort mediekonsum, mest avis og magasiner gjerne temablader. På gjennomsnittet med radio, men lite interesse for fjernsyn. TNS Gallup

15 Den Moderne Kjønn: Like mange kvinner som menn Alder: 13 – 35 år
TNS Gallup

16 Den Moderne Som oftest ung ugift, vedkommende kan like gjerne være en mann som en kvinne. Mange er under utdanning og lever på lån/ stipend eller blir forsørget av sine foreldre. Partipolitisk er de moderne svakt profilert. Den upolitiske profilen betyr at de har en tendens til å velge en gylden middelvei som svar på aktuelle samfunnsspørsmål og at deres synspunkter ikke er utpreget ideologisk konsistente eller sammenhengende. Interessen for klær og moter er sterk også i dette segmentet. De er aktive og mange deltar i organisert idrett. Segmentet består av aktivt søkende forbrukere. De er åpne for nye ting og føler seg i liten grad tradisjonsbundet. De er svært opptatt av merkevarer, men viser liten lojalitet mot merkene. Hva som er inn skifter kontinuerlig. Segmentet er storkonsumenter av medier. Stort konsum av blader og magasiner. Aviskonsumet er også høyt, de er over gjennomsnittet på radiolytting og interessen for fjernsyn er større enn hos de andre moderne segmentene. TNS Gallup

17 Den Moderne Individorienterte
Kjønn: Flest menn Alder: 13 – 35 år Utdanning: Middels eller er under utdanning Inntekt: Høy blant de yrkesaktive i segmentet, men en del er studenter. TNS Gallup

18 Den Moderne Individorienterte
Ofte ung ugift mann med høy utdanning som jobber i privat sektor Ny-liberalistisk partipolitiske profil med FrP og Høyre som største parti. En majoritet av segmentets medlemmer vokste opp på åttitallet under det som har blitt kalt Høyrebølgen. Individets frihet ble satt i høysetet og konkurranseprinsippet ble lovprist for både individ og samfunn. Ordtaket – enhver er sin egen lykkes smed synes å være en dekkende karakteristikk av verdigrunnlaget for segmentet. Velferdsstaten oppfattes av mange som en byråkratisk ineffektiv kloss. De står for en relativt restriktiv linje vedrørende innvandring- og flykningepolikken. Dette er relativt merkevareorienterte forbrukere, de er gjerne villig til å betale litt mer for kjente merkevarer. Gruppen benytter i stor grad kredittkort og merkelappen sorgløs synes å være dekkende i forhold til det som har med økonomi å gjøre. Gruppen har høyt mediekonsum, blant de største konsumentene av avis og radio (lokalradio), relativt stort forbruk av magasiner/ ukeblader. Markerte fjernsynsvaner med stort sett bruk av kommersielle kanaler. TNS Gallup

19 Den Felleskapsorienterte
Kjønn: Flest kvinner Alder: år Utdanning: Høy Inntekt: Høy TNS Gallup

20 Den Felleskapsorienterte
Ofte en gift middelaldrende kvinne med høy utdanning i inntektsgivende arbeid – ofte i offentlig sektor. Mye av den samme partipolitiske preferansene som de moderne felleskapsorienterte, men her er også KrF representert. Verdier og holdninger som setter fellesskapets interesser i sentrum, med vern av svake grupper og stort engasjement. Det sterke engasjementet for miljøvern peker mot omsorg ikke bare for de som lever nå, men også for kommende generasjoner. Solidariteten er ikke betinget av statsborgerskap. Interessen for kunst og kultur markeres spesielt i skjønnlitteratur og klassisk musikk. Segmentet har en mellomposisjon i forhold til forbruk – ikke mest, men heller ikke minst. Opptatt av miljø ved kjøp av varer. Segmentet har et høyt aviskonsum, noe under middels for ukeblader og magasiner, fjernsyn og svært lavt av lokalradio. Fjernsynsvanene er preget av NRK, og mindre forbruk av kommersielle kanaler. TNS Gallup

21 Den Individorienterte
Kjønn: Flest menn Alder: 25 – 50 år Utdanning: Middels Inntekt: Middels TNS Gallup

22 Den Individorienterte
Fortrinnsvis en middelaldrende mann med middels utdanning (gjerne yrkesfaglig utdanning) som jobber i privat sektor. Samboende eller gift. Borgelig partipolitiske profil med FrP og Høyre som største parti. Igjen - enhver er sin egen lykkes smed synes å være en dekkende karakteristikk av verdigrunnlaget for segmentet. Velferdsstaten oppfattes av mange som en byråkratisk ineffektiv kloss. Det kulturelle engasjementet er lite utviklet og det legges større vekt på materielle goder. Det er stor interesse for kapitalvarer blant segmentet, hvilket betyr at man kjøper på avbetaling. Mediekonsumet er over gjennomsnittet for de fleste kanalene, med en stor interesse for lokalradio. TNS Gallup

23 Den Moderate Kjønn: Like mange menn som kvinner Alder: 40 årene
Utdanning: på gjennomsnittet Inntekt: på gjennomsnittet TNS Gallup

24 Den Moderate Den moderate er gjennomsnitts nordmannen. Han eller hun er i midten av 40 årene, yrkesaktiv og med middels utdanningsnivå. Lite profilert partipolitiske preferanse. Segmentet representerer midt kategorien på begge dimensjonene, de er dermed verken fellesskapsorientert eller individorientert, moderne eller tradisjonell. Med andre ord – relativt profilløs. Dette kan kalles den gyllne middelvei Mediekonsumet til segmentet er som for befolkningen generelt. TNS Gallup

25 Den Tradisjonelle Felleskapsorienterte
Kjønn: Flest kvinner Alder: 50 år eller eldre Utdanning: Lav Inntekt: Lav til middels TNS Gallup

26 Den Tradisjonelle Felleskapsorienterte
En eldre kvinne – gift eller enke. Utdanningsmessig er det som befolkningen generelt. Enten yrkesaktiv i offentlig sektor eller pensjonist. Partipolitiske preferanser er SV, KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dette er det moralske segmentet. Man finner en stor del av den kristne befolkningen i dette segmentet. Dette er mennesker som aktivt ønsker å påvirke samfunnet, det er her man finner de fleste partimedlemmene. Relativt sett mer opptatt av lokalpolitikk enn av rikspolitikk. Det sosiale engasjementet er sterkt utviklet. De gir gjerne penger til humanitære formål. Den kulturelle interessen er noe mer smalsporet enn de øvrige fellesskapsorienterte gruppene. Skjønnlitteratur og klassisk musikk er viktig. Ikke overraskende er er dette segmentet å finne på gudstjenester eller religiøse møter. Mange sparer og har ofte penger i bakhånd. Er ofte villige til å betale litt mer for miljøvennlige varer. Dette er segmentet med laveste mediekonsum. TNS Gallup

27 Den Tradisjonelle Kjønn: Like mange menn som kvinner
Alder: 50 år og eldre Utdanning: Lav Inntekt: Lav TNS Gallup

28 Den Tradisjonelle Et typisk eldre menneske med lav utdanning. Vedkommende er sannsynligvis gift, hvis ikke enkemann eller enke. Det er like stor sjanse for at personen er yrkesaktiv som pensjonist. De gamle partiene står sterkest. Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet er overrepresentert. Holdningene og verdiene som dominerer i dette segmentet er ofte av eldre dato. Mange ble etablert tilbake i 1930 –1940 årene i en tid preget av knapphet, usikkerhet og arbeidsledighet. Forsiktighet og nøysomhet er to stikkord som gjelder spesielt for deres forbruk. Dette er meget bevisste forbrukere som sjelden sløser. Hjemmet er viktig – her er det alltid ryddig og man spiser tradisjonell norsk mat. Mediekonsumet er relativt lavt. Dette gjelder særlig dagspresse, en er også lav for ukeblader/ magasiner og lokalradio. Derimot er andelen som ser fjernsyn større enn gjennomsnittet. TNS Gallup

29 Den Tradisjonelle Individorienterte
Kjønn: Flest menn Alder: 45 år eller eldre Utdanning: Lav til middels Inntekt: Lav til middels TNS Gallup

30 Den Tradisjonelle Individorienterte
Er typisk en gift mann over 50 år med lav utdanning. Dersom han er yrkesaktiv er han sysselsatt i privat sektor. Alternativet er at han er pensjonist eller trygdet. Høyre og FrP er godt representert i dette segmentet. Segmentet målbærer mange tradisjonelle politiske høyre standpunkter. Dette er det segmentet blant de individorienterte som har størst aksept for skattenivået i forhold til fellesgodene i samfunnet. Segmentet skiller imidlertid mellom verdige trengende og ikke-verdige trengende. De ønsker blant annet å redusere bruken av trygder. Det tradisjonelle norske er viktig for segmentet og de er i svært liten grad interessert i nye impulser. Formynderstaten er det liten forståelse for i dette segmentet. I større grad enn mange andre mener de at man skal kunne gjøre som man vil eks røyke hvor man vil. Gruppen har lavt mediekonsum, med unntak av for fjernsyn og tradisjonelle ukeblader. TNS Gallup


Laste ned ppt "Gallup Kompass TNS Gallup + 47 23 29 16 00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google