Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Abdominal VAC Cathrine Nordahl Hanssen Operasjonssykepleier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Abdominal VAC Cathrine Nordahl Hanssen Operasjonssykepleier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Abdominal VAC Cathrine Nordahl Hanssen Operasjonssykepleier
Generell seksjon, SOP Ullevål, OUS

2 Innhold Definisjon Indikasjon - kontraindikasjon Abdominal VAC
Historikk Ullevål og traumatologien Gastropasienten Case 1-4 Tips TAWT metoden

3 VAC Vacum Assisted Closure Negative pressure wound therapy (NPWT)
Lukker og drenerer Brukes på ulike typer sår Består av svamp, drape, overføringsslange, canister og maskin

4 Indikasjon Akutte og traumatiske sår Sårruptur Kroniske sår
Diabetiske sår Trykksår grad 3 og 4 Hudlapper Transplantater 2. grads-forbrenninger Åpen abdomen Enteriske fistler

5 Fjerning av såreksudat
Hvordan fungerer VAC? T.R.A.C. ® Pad Fjerning av såreksudat V.A.C. GranuFoam® Stimulerer granulasjonsvæv Øker blodgjennom- strømningen Fjerner inter- stitiel væske Minsker antall bakterier Skaper et lukket og fuktig sårhelingsmiljø VAC Therapy er et system, som stimulerer sårhelingen på mange fronter: Stimulerer dannelsen av granulasjonsvev Skaper et lukket fuktig sårtilhelningsmiljø Fjerner ødem og transporterer sekret vekk fra såret hvilket stimulerer sårtilhelningen Minsker antallet bakterier i såret Reduserer antalle komplikationer ifm sårbehandlingen Kost-effektiv sårbehandling – reduserer antall skiftninger fra flere ganger daglig til hver dag Øker perfusjon av vevet Hurtigere sårtilhelning på ulike sårtyper noen ganger halverer tiden til såret er grodd. Holder seg godt på plass sammenliknet med annen type bandasje. Kan forbedre såret slik at et sår som syntes trenge avansert kirurgisk behandling ikke lenger trenger like avansert behandling, evt muliggjør avansert kirurgisk behandling.

6 Kontraindikasjon Malignitet i såret Nekrose Fistel
Ubehandlet osteomylitt og annen infeksjon Sårbar hud Ishemi Direkte plassering av VAC på blottede kar eller organer Malignitet – Det er legens valg å bruke V.A.C.® palliativt i slike sår. Anvende V.A.C. palliativt, for å håndtere store mengder sårsekret, typisk i det terminale forløp. V.A.C. terapi brukes palliativt på maligne sår til sekretkontrol, lugtkontrol, smertelindrende. VAC bidrar jo som sagt til økt perfusjon og man kan tenke seg at en kreftsvulst vil kunne vokse fortere ved VAC-behandling. Nekrotisk væv – skal revideres vekk, for å forebygge utvikling av ytterligere nekroser i sårkanten. Fistel – for fistler finnes særskilte retningslinier, som bør følges. Man skal alltid vite, hvor fistlen ender, så man vet, hvad man suger på. Fistolografi. Ubehandlet osteomyelitis – Nekrotisk knokkel skal fjernes og relevant antibiotisk behandling skal iverksettes, deretter kan V.A.C. behandling startes op. Ishemi – VAC kan forværre vevsishemi og i verste fall forårsake ishemi. Blottede blodkar og organer – skal være beskyttet med fascia, vev eller beskyttes med ikke klebende sårkontaktlag. Kan hvis ikke beskyttet øke risikoen for vevsødeleggelse, fistler og blødning.

7 Abdominal VAC For å sikre at pasientgruppen med abdominal katastrofe får en god, sikker og adekvat behandling. Forebygge abdominalt compartment syndrom (ACS) Måles ved intraabdominalt trykk, blæretrykk ACS > 25 mmHg / 35 cm H2O Vedvarende IAP > 20 mmHg med nyoppstått organsvikt der buktrykket mulig er årsak til organsvikten  til operasjons for dekoprimering og legge buken åpen. Høyt trykk i buk og abdominalt compartment syndrom kan oppstå hos kritisk syke pasienter og etter ulike former for traumer og kirurgi i abdomen. ACS er en potensielt livstruende tilstand. Det kan medføre nedsatt surkulasjon til bukorganer samt påvirke luftveier, hjerte/kar og sentralnervesytemet: For at kunne håndtere tilstander som peritonitt, traumer og mesenteriell ishemi kan det være indisert å ikke lukke pasientens bukvegg etter det initiale inngrepet. Man lar buken ligge ”åpen”, man anlegger en abdominal VAC. Gevinsten er at det blir mulig å kontrollere det intraabdominale innhold hos den svært kritisk syke pasienten frem til pasientens tilstand stabiliseres. Vacumpakking representerer et bukveggssubstitutt som tillater mobilisering i seng, mageleie ved stell og operasjoner samt ekstubering. Forholdet mmHg og cmH2O:    1 mmHg = 1,36 cmH2O Forholdet cmH2O og mmHg:    1 cmH2O = 0,73 mmHg

8

9 Symptomer på Abdominalt Compartment Syndrom
Oliguri på grunn av hypoperfusjon av nyrer Økt luftveistrykk Hypercarbi/hypoxi Senket hepatisk og mesenteriell perfusjon Nedsatt venøs retur og dermed nedsatt cardiac output Økt atelektasefare Intra Abdominalt Pressure 0 – 7 mmHg normalt 12-15 mmHg Grad 1 intraabdominal hypertensjon 16-20 mmHg Grad 2 21-25 mmHg Grad 3 > 25 mmHg Grad 4

10 Historikk – verden og Ullevål
Teknikken utviklet i Sør Afrika på 1990-tallet Modifisert teknikk fra USA, Philadelphia Ullevål tok i bruk metoden på traumepasienter i 2002. 5 traumepasienter 2002 ACS, pakking og tarmødem ga behov for midlertidig bukveggslukkning. Buken ble lukket hos alle innen 5 dager. Ingen komplikasjoner knyttet til VAC-pack registrert hos disse pasientene.

11 Traumatologien Abdominal VAC profylaktisk ved høy risiko for ACS
Pakking av buken ved blødning Krøsskader Tarmødem Tarmdilatasjon Massiv volumresusitering uten abdominal skade (sekundær ACS) Mortaliteten av ubehandlet ACS er meget høy og dekompresjon kan være livreddende. Målet med midlertidig bukveggslukking er å: Beskytte fascie og bukorganer Hindre fascieretraksjon Hvis det allikevel ikke er mulig å få fasciekanterne sammen kan man benytte et system/protese som sikrer passende traksjon i supplement til VAC®-behandlingen, så bukveggen senere kan lukkes definitivt. TAWT (Trans Abdominal Wound Traction) Hindre varmetap Drenere intraabdominal væske Hindre infeksjoner (lukket system) Tillate hurtig tilgang til bukhulen, Damage Controll Surgery, Definitive Surgery

12 Husets VAC Stor kompressduk 2 stk drape 2 stk 18 fr vacumdren
Anleggelse av stomi bør som regel vente til endelig bukveggslukking. Hvis likevel behov tidligere, må den legges langt lateralt og helst midtaksillært. Generelt gjelder at suget som genereres av vakuumdren på belgene ligger rundt 5 cm H2O (<4mmHg). Dette er i de fleste akutte tilfeller nok til å holde bukhulen tilfredsstillende drenert. De kommersielle løsningene er dyrere enn «Vac Pack» og opererer med et mye kraftigere vakuumsug (minimum 25 mmHg og ofte automatisk stilt på 125 mmHg). Høyt sug må brukes med forsiktighet hos pasienter som risikerer utvikling av tarmfistler

13 Gastropasienten Kompleks sykehistorie Canser IBD Stråleskader
Cellegiftbehandling IBD Ulcerøs Colitt Crohns sykdom Dårlig sårtilheling på grunn av ulike årsaker som nevt. Medikamentell behandling som kortison og lignende. Buker som ikke lar seg lukke primært, eller som får gjentatte lekkasjer og man må la buken ligge åpen for å kunne kontrollere kontaminasjonen og utviklingen. Enkelte av disse pasientene ville ikke overlevd for noen år siden. Ca 2005 – 2006 j.fr Maria Gaard og Jafar Mousavi.

14 Tips ved utette VAC’er Sørg for å rette ut valker og skrukker før drapen plasseres Vask med sprit på hel hud, la det tørke helt Bruk evt cavilon el.lig for sår hud Bruk duoderm eller stomipasta på vanskelige områder Ha nok hender Evt stomi bandasjeres til slutt, kan ha plate oppå VACdrapen

15 TAWT metoden Trans Abdominal Wound Traction
Borrelåssystem kombinert med VAC Forsinket primær buklukking med fascie og hud gjøres hos de fleste av pasientene (>90%) innen 5 dager. Tradisjonelt har man ment at lukking må gjennomføres innen 7 dager for at fascien ikke skal retraheres og hindre lukking.  Forsinket primær lukking kan oppnås senere enn 7 dager ved mer dynamisk tilnærming og krever en aktiv kirurgisk oppfølging. Sammentrekking kan starte når ødemfasen avtar, men man bør unngå å bruke fascien før endelig lukking. For å unngå at fasciekanten brukes før endelig lukking har vi tatt i bruk TAWT® (Trans Abdominal Wound Traction). Det kombineres med et borrelåssystem (utviklet i 1987) som festes transabdominalt lateralt for rectuskjeden. Det gir et medialt drag på bukveggen uten å belaste fasciekanten. Ved OUS Ullevål har vi benyttet TAWT hos 7 pasienter siden vi introduserte metoden i november Vi har oppnådd forsinket primær lukking inntil dag 20 hos både traume- og akuttkirurgiske pasienter med initial bredde på bukdefekten på mer enn 15 cm.

16 TAWT anlegges når pasienten er gjennom ødemfasen og i tilnærmet nullbalanse væskemessig. For å beskytte bukorganene anlegges TAWT i kombinasjon med en modifisert «Vac Pack». Man skifter og strammer minst hvert andre døgn. Ved hvert skift må situasjonen evalueres. Midtlinjen lukkes når det gjenstår noen få cm diastase. Behandlingen bør avsluttes hvis man innser at forsinket primærlukking ikke lar seg gjennomføre. Man velger da lukking kun av hud, eller delhudstransplantat

17 Søk opp videoer på You Tube
F.eks: Basic V.A.C. Therapy Application, KCI

18 Takk for meg!


Laste ned ppt "Abdominal VAC Cathrine Nordahl Hanssen Operasjonssykepleier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google