Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TNS og hjemlandets betydning Bjørnar Sæther SGO 4016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TNS og hjemlandets betydning Bjørnar Sæther SGO 4016."— Utskrift av presentasjonen:

1 TNS og hjemlandets betydning Bjørnar Sæther SGO 4016

2 Hvilken betydning har hjemlandet for TNS? I følge berømte management forskere (Ohmae) har hjemlandet ikke lenger noen nevneverdig påvirkning på hvordan TNS agerer TNS blir globale aktører frikoblet hjemlandets institusjoner og historie i følge hyperglobalistene

3 Hvor globale er egentlig TNS? Transnasjonalitetsindeks (TNI) søker å operasjonalisere dette TNI er sammensatt av: Salg utenlands som andel av totalt salg Eiendeler utenalnds som andel av totale eiendeler Ansatte i utlandet som andel av alle ansatte

4 TNI funn Sammenligning av TNI for 1993 og 199 viser at: Ingen økning i grad av transnasjonalitet 1993-1999, snitt på ca 52 – altså ingen økt globalisering Halvparten av aktiviteten til TNS er fremdeles i hjemlandet Ingen korrelasjon mellom størrelsen på TNS utenlandske eiendeler og TNI TNS fra små land tenderer mot å ha høyere TNI TNS fra USA har gjennomgående en lavere TNI

5 Interaksjon TNS er bærere av visse karakteristika fra hjemlandet, disse kommer i interaksjon ved spesifikke kjennetegn ved de land og regioner TNS operer i utenlands Dette resulterer i en lang rekke kontekstspesifikke utfall, som kan studeres

6 Læring i TNS Gertler reiser spørsmål som: I hvilke grad foregår det læring mellom datterselskaper i ett land og de praksiser som preger produksjonen i landet? I hvilke grad overføres kunnskap som erhverves i et datterselskap tilbake til hovedkontoret? I hvikle grad spres kunnskapen fra hovedkontoret til andre land?

7 Ulikheter mellom TNS Gertler peker på at det er store forskjeller mellom TNS fra ulike land i forhold til disse spørsmålene Det eneste tysk bilindustri lærer i USA er salg/markedsføring, produksjonsteknikk er de bedre på i Tyskland

8 Amin Amin er opptatt av læring innad i TNS Han er, motsetning til mange andre økonomiske geografer at læring utmerket kan foregå i rom, ikke spesielle fordeler knyttet til regioner De som deltar i læreprosess en må ha en felles erfaringsbakgrunn og inngår i ”communities of practice”

9 Hjemlandet har stor betydning –Dataene fra TNI viser at hjemlandet har en stor betydning, det enkle faktum at halvparten av TNS aktiviteter foregår der, underbygger dette –Nødvendig å spesifisere hvordan hjemlandet influerer TNS –Flere teorier kan hjelpe oss her, ”Business systems (Whitley), National systems of innovation (Lundvall) –Det er tydelige nasjonale ulikheter, det er en tysk måte og organisere arbeid og produksjon på som skiller seg f. Eks fra den anglo amerikanske


Laste ned ppt "TNS og hjemlandets betydning Bjørnar Sæther SGO 4016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google