Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flykaprersaken Pressekonferanse 22.03.04. 2 Bakgrunn Kapret i 1993 et fly i Baku og førte det til Norge. Ble utlevert til Russland i 1995 for soning Søkte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flykaprersaken Pressekonferanse 22.03.04. 2 Bakgrunn Kapret i 1993 et fly i Baku og førte det til Norge. Ble utlevert til Russland i 1995 for soning Søkte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Flykaprersaken Pressekonferanse 22.03.04

2 2 Bakgrunn Kapret i 1993 et fly i Baku og førte det til Norge. Ble utlevert til Russland i 1995 for soning Søkte asyl i Danmark i 1999 –Ble gitt ”tålt opphold” i Danmark i 2000 2 søkte asyl i Norge i 2001 –UDI innvilget fullverdig oppholdstillatelse i 2002

3 3 Nytt vedtak Vurdering av fornyelse av tillatelse gitt i 2002 Departementet har instruert UDI om sakens utfall da saken berører utenrikspolitiske hensyn Vedtaket: –Utelukket fra asyl og flyktningsstatus –Vernet mot utsendelse til Iran –Begrenset oppholds- og arbeidstillatelse

4 4 Alternativer til Iran Utsendelse til Danmark –Dublinsamarbeidet gjelder ikke mellom Norge og Danmark Utsendelse til Russland –Søkerne har aldri hatt oppholdstillatelse i Russland Utsendelse til Aserbajdsjan –Søkernes oppholdstillatelse i Aserbajdsjan er bortfalt

5 5 Utsendelse til Iran Risiko for alvorlige overgrep i Iran Internasjonale konvensjoner gir et absolutt vern mot utsendelse EMK art 3 –” Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling”

6 6 Vern mot utsendelse (forts.) Torturkonvensjonen art 3 –”No State Party shall expel, return (refouler) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture”

7 7 Vern mot utsendelse (forts.) FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter –” No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.”

8 8 Begrensninger i tillatelsen Tillatelse som kun gjelder for 1 år Tillatelsen gir ikke grunnlag for: –familiegjenforening –varig tillatelse i Norge (bosettingstillatelse) –utstedelse av norsk utlendingspass –rett til introduksjonsprogram eller norskopplæring Jevnlig vurdering av risikoen for forfølgelse i Iran


Laste ned ppt "Flykaprersaken Pressekonferanse 22.03.04. 2 Bakgrunn Kapret i 1993 et fly i Baku og førte det til Norge. Ble utlevert til Russland i 1995 for soning Søkte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google