Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Familierettslige avtaler BundetOm formuesordningen, el. kap. 9: Bundet i form og innhold AvtalefrihetOm skifteoppgjøret el. § 65: Avtalefrihet mht. form.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Familierettslige avtaler BundetOm formuesordningen, el. kap. 9: Bundet i form og innhold AvtalefrihetOm skifteoppgjøret el. § 65: Avtalefrihet mht. form."— Utskrift av presentasjonen:

1 Familierettslige avtaler BundetOm formuesordningen, el. kap. 9: Bundet i form og innhold AvtalefrihetOm skifteoppgjøret el. § 65: Avtalefrihet mht. form og innhold Spørsmål: Begge avtaletyper angår delingen av formue ved ekteskapets opphør. Hva er da forskjellen?

2 § 42 Særeie (helt, delvis og ”skilsmissesæreie”) § 43 Uskifte med særeie § 44 Unntak fra skjevdelingsreglene i § 59 første og tredje ledd § 45 Avtale deling (lite praktisk) § 46.1 Oppheving og endring av ektepakt Avtaler om formuesordningen

3 Eksempler på ordninger som ikke kan avtales: Ikke brøk av ektefellenes samlede formue som særeie (for da vet man ikke hvem dette særeiet tilhører) Det motsatte av § 42.3 (fordi det ikke er ett av alternativene i kap. 9) Tidsbegrenset felleseie (ikke angitt som alternativ i kap. 9) Tilbakekjøpsrett – bolig, se Rt. 2006 s. 168. Gradvis nedtrapping av særeie, dvs. flere tidsgrenser. (ordlyden i § 42.2 er uklar) Kanskje tillatt:

4 Marte og Peder er enige om at hver av dem skal beholde det de eier ved skilsmisse, men at Marte skal ha mest mulig, hvis Peder dør først. Hvordan bør ektepakten se ut? Skreddersy ektepakt Ektepakt Særeie for Martes formue Peders formue skal være særeie, men felleseie ved død dersom Peder dør først

5 Kan det gjøres noe mer for å sikre Marte? Skreddersy ektepakt Ektepakt Martes formue skal være særeie Peders formue skal være særeie, men felleseie ved død dersom Peder dør først, Testament Marte skal arve alt jeg råder fritt over ved testament. og i så fall skal Peders skjevdelingsmidler også deles likt.

6 Avtaler om formuesordningen: el. § 46.2 Skifteavtaler: el. § 65 Formuerettslige avtaler (inkl. gaver): avtalel. § 36 Lemping av avtaler Merk Avtalelovens alminnelige ugyldighetsregler kan anvendes analogisk på avtaler om formuesordningen og skifteavtaler

7 § 46.2 ”virke urimelig”  Samme vurderingstema som etter avtalel. § 36 dvs. terskelen for lemping ligger høyt  Lojalitetsplikten er sterkere mellom ektefeller, Rt. 1999 s. 718  En ektepakt som bare gjør rådighetsdelene til hver av ektefellenes særeie skal det ”helt spesielle forhold til” for å sette til side, Rt. 1999 s. 718 og HR-dom 2006-06-27 Mao: målestokken er normalt partenes rådighetsdeler/innsats, og ikke lovens delingsregler.

8 Skifteavtaler, § 65 – ”virke urimelig” Samme vurderingstema som etter avtalel. § 36 dvs. terskelen for lemping ligger høyt Målestokk: Se hen til hva de ville ha fått etter lovens likedelingsregel, og hva de har tilført av verdier (rådighetsdelene), Rt. 2001 s. 716. Bristende forutsetninger for skifteavtalen, Rt. 1990 s. 1099 (fått boligen 30 % under takst)

9 Disposisjoner som krever ektepakt Avtaler om formuesordningen m.v. §§ 42 – 46.1 Gaver, § 50 Skjerpet særeie, § 37 Hvis ombytning og avkastning av særeie skal være felleseie, § 49

10 Formkrav i el. § 50.1 –Hovedregel: Krav om ektepakt –Unntak: Vanlige gaver, underhold mv. Materiell skranke el. § 50.2 –Gi bort fremtidig erverv Gaver mellom ektefeller Hva er en gave ? Vederlagsfri formuesoverføring i den hensikt å berike mottakeren.

11 Rettsvernsreglene i el. § 55 – krav om tinglysning Tilbakesøking av det overførte: el. § 51 og § 52 Omstøtelse: - særlig deknl. § 5-2 Gaver – hva kan kreditor gjøre?

12 Tinglysning av ektepakt er ikke nødvendig for at ektepakten skal være gyldig mellom ektefellene og i forhold til arvinger, jf. § 54.3. Tinglysning er nødvendig overfor kreditor, men bare dersom avtalen også innebærer en overdragelse av eiendomsrett, jf. § 55. Når kreves tinglysning av ektepakt?


Laste ned ppt "Familierettslige avtaler BundetOm formuesordningen, el. kap. 9: Bundet i form og innhold AvtalefrihetOm skifteoppgjøret el. § 65: Avtalefrihet mht. form."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google