Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historiske forløpere Frenologien Frenologien ”Animalsk magnetisme” (Mesmer) ”Animalsk magnetisme” (Mesmer) Tidlige pedagogisk-psykologiske kontorer (for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historiske forløpere Frenologien Frenologien ”Animalsk magnetisme” (Mesmer) ”Animalsk magnetisme” (Mesmer) Tidlige pedagogisk-psykologiske kontorer (for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Historiske forløpere Frenologien Frenologien ”Animalsk magnetisme” (Mesmer) ”Animalsk magnetisme” (Mesmer) Tidlige pedagogisk-psykologiske kontorer (for eksempel Wittmer i USA) Tidlige pedagogisk-psykologiske kontorer (for eksempel Wittmer i USA)

2 Anvendelsesområder i moderne psykologi Tester Tester Klinisk psykologi Klinisk psykologi Organsisasjons –og personalbransjen Organsisasjons –og personalbransjen Rettspsykologi Rettspsykologi Pedagogisk-psykologisk tjeneste Pedagogisk-psykologisk tjeneste Man-machine (industripsykologi) Man-machine (industripsykologi)

3 Testpsykologien Opprinnelig intelligenstester Opprinnelig intelligenstester Kraepelin, Binet, Galton Kraepelin, Binet, Galton Senere også personlighetstester Senere også personlighetstester

4 Tester og politikk Army alpha og Army beta testene viste forholdsvis store forskjeller mellom folkegrupper Army alpha og Army beta testene viste forholdsvis store forskjeller mellom folkegrupper Nord-europeere kom best ut Nord-europeere kom best ut Antakelse om genetisk grunnlag for forskjellene Antakelse om genetisk grunnlag for forskjellene Ga næring til eugeniske ideer Ga næring til eugeniske ideer

5 Noen konsekvenser Steriliseringslover Steriliseringslover Immigrasjonsbegrensninger Immigrasjonsbegrensninger Men: Eksisterte også i Europa (for eksempel Norge). Men: Eksisterte også i Europa (for eksempel Norge).

6 Praktiske anvendelser I hovedsak til seleksjon I hovedsak til seleksjon Utbredt bruk i USA Utbredt bruk i USA Også i andre land (for eksempel til flyveruttak i Norge) Også i andre land (for eksempel til flyveruttak i Norge)

7 Rettspsykologi Den ”kriminelle kroppstype” (Lombroso) Den ”kriminelle kroppstype” (Lombroso) Bruk av psykologiske metoder til å avsløre forbrytere (Jung, Wertheimer) Bruk av psykologiske metoder til å avsløre forbrytere (Jung, Wertheimer) Løgndetektoren Løgndetektoren Vitnepålitelighet (lang tradisjon, aktiv gruppe i Norge; Magnussens Vitnepsykologi, 2004) Vitnepålitelighet (lang tradisjon, aktiv gruppe i Norge; Magnussens Vitnepsykologi, 2004) Vitneavhør Vitneavhør

8 Klinisk psykologi Testing av pasienter Testing av pasienter Terapi Terapi Mye inspirert av Sigmund Freuds tenkning Mye inspirert av Sigmund Freuds tenkning Forgjenger i Norge: Harald Schjelderup Forgjenger i Norge: Harald Schjelderup Mange varianter (Adler, Jung, Rogers etc) Mange varianter (Adler, Jung, Rogers etc)

9 Man-machine Opptatt av forholdet mellom teknologi og menneske Opptatt av forholdet mellom teknologi og menneske Psykotekniske prøver (rett mann på rett plass) Psykotekniske prøver (rett mann på rett plass) Tilpasning av arbeidsmiljøet til mennesket (Thorsrud-tradisjonen i Norge) Tilpasning av arbeidsmiljøet til mennesket (Thorsrud-tradisjonen i Norge) Human relations-bevegelsen (Mayo, Hawthorn-effekten) Human relations-bevegelsen (Mayo, Hawthorn-effekten)

10 Metodenes plass i forskning Psykologi er en empirisk vitenskap Psykologi er en empirisk vitenskap Generelt sett dreier metodene seg om samspillet mellom teori og data Generelt sett dreier metodene seg om samspillet mellom teori og data Teorier er (et av) målene for forskning Teorier er (et av) målene for forskning Metodene skal tjene til å framskaffe relevante data Metodene skal tjene til å framskaffe relevante data

11 Syn på data Positivistiske Positivistiske Konstruktivistiske Konstruktivistiske Mange avskygninger Mange avskygninger

12 Avstand mellom teori og data Det er et skille mellom teori og data Det er et skille mellom teori og data Teori er et sett med abstrakte begreper Teori er et sett med abstrakte begreper Data er observerte forhold Data er observerte forhold Skillet mellom forsøksleder og forsøksperson (Wundt) Skillet mellom forsøksleder og forsøksperson (Wundt)

13 Leipzig-modellen ”Forsøkspersonene” er eksperter ”Forsøkspersonene” er eksperter I hovedsak én-personsstudier I hovedsak én-personsstudier Grundige og langvarige undersøkelser Grundige og langvarige undersøkelser Troen på det artstypiske. Troen på det artstypiske.

14 Paris-modellen Studiet av det ”usedvanlige” sjelsliv Studiet av det ”usedvanlige” sjelsliv To formål: To formål: Kartlegging av kliniske tilstander Kartlegging av kliniske tilstander ”Det usedvanlige” som innfallsport til å forstå det ”normale” ”Det usedvanlige” som innfallsport til å forstå det ”normale” Freud hører hjemme her Freud hører hjemme her

15 Den anglo-amerikanske modellen Sterkt påvirket av Darwin Sterkt påvirket av Darwin Interesse for forskjeller mellom folk og Interesse for forskjeller mellom folk og samvariasjon mellom egenskaper Men også statistisk hypotesetesting Men også statistisk hypotesetesting ”The two disciplines of scientific psychology” ”The two disciplines of scientific psychology”


Laste ned ppt "Historiske forløpere Frenologien Frenologien ”Animalsk magnetisme” (Mesmer) ”Animalsk magnetisme” (Mesmer) Tidlige pedagogisk-psykologiske kontorer (for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google