Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TITLE STERKE KLUBBER: VÅR UTFORDRING PETS D2250 – Førde 7.3.2015 ARC Fred Schwabe-Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TITLE STERKE KLUBBER: VÅR UTFORDRING PETS D2250 – Førde 7.3.2015 ARC Fred Schwabe-Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 TITLE STERKE KLUBBER: VÅR UTFORDRING PETS D2250 – Førde 7.3.2015 ARC Fred Schwabe-Hansen

2 | 2 UTFORDRING #1: Medlemsutvikling Vi blir færre: – DatoAnt 2250Ant Norge – 30.6.2005:2.14313.583 – 30.6.2010:2.04712.617 – 30.6.2013: 1.96211.589 – 30.6.2014: 1.91211.239 – 04.3.2015: 1.88811.059 Vi blir eldre:  2/3 >60  Bare 1 av 8 under 50 år Vi er ganske gode til å holde på medlemmer (96% retention), men vi får ikke nye inn

3 | 3 1.Er medlemmene engasjerte, eller er de først og fremst til stede 2.Hvordan revitalisere klubben på en slik måte at det blir attraktivt for begge kjønn og alle generasjoner å delta 3.Hva trenger din klubb av ny energi for å være engasjerende for lokale ressurspersoner Hva er status i din klubb?

4 | 4 Klubber som lykkes (1): Har medlemmer som erkjenner at noe må gjøres Jobber aktivt med å revitalisere klubben: gjør klubben attraktiv for yngre ressurspersoner (det hjelper ikke å spørre mange om alle sier NEI) Legger vekt på å vise potensielle medlemmer bredden i Rotary (Aktiv Rotary informasjon del av rekrutteringsarbeidet). Vise – Hva Rotary er – Hva Rotary gjør Involvere de yngste medlemmene i arbeidet – Bruke deres nettverk

5 | 5 SAMARBEID! Bring folk sammen fra begge kjønn og alle aldersgrupper, med forskjellige erfaringer for å fremme fellesskapet SAMARBEID! Bring folk sammen fra begge kjønn og alle aldersgrupper, med forskjellige erfaringer for å fremme fellesskapet SKAPE NYTT LIV! Skape en tankegang for forandring til å forynge Rotary mentalt SKAPE NYTT LIV! Skape en tankegang for forandring til å forynge Rotary mentalt SKAPE ENERGI! Bevege og styrke medlemmerne til å påta seg større ansvar for å skape en levende og bæredyktig klubb! SKAPE ENERGI! Bevege og styrke medlemmerne til å påta seg større ansvar for å skape en levende og bæredyktig klubb! NYTT LIV I ROTARY-KLUBBEN

6 | 6 Klubber som lykkes (2) : Har rekruttering som prioritert oppgave Har en motor – en leder av medlems- utvikling komiteen som er sterkt engasjert Jobber systematisk og langsiktig – Etablerer systematiske lister over potensielle medlemmer – Følger dem opp – spør igjen alle som har sagt ”ikke nå” – Har en ”forhåndgodkjent pool” – lar IKKE opptaksprosedyrer vanskeliggjøre rekruttering

7 | 7 Medlemsansvarlige: Bidra til erkjennelse i klubbene av at noe må gjøres Rådgi til aktivt rekrutteringsarbeid – Involver de yngste medlemmene i rekrutteringen – Lister over potensielle medlemmer (brain-storming og gjennomgang medlemmers nettverk – særlig de yngre!) – Følge opp at klubben er attraktiv – det blir ingen effekt hvis alle som spørres sier nei! – Klubben må aktivt jobbe for å beholde nye medlemmer » Aktive faddere som sikrer at nye føler seg velkomne – og får fremmøte vaner » Skape engasjement

8 | 8 Nye Medl NABOLAG HÅNDVERKERE TJENESTER SLEKT LEVERANDØRER KUNDER Hvor finne vi nye medlemmer ? RÅDGIVERE VENNER-KJENTE HANDEL - VANDEL KOM.STAT ALUMNI

9 | 9 Klubber som lykkes (3) Jobber med MANGE potensielle medlemmer samtidig Har aktive faddere – Inviterer grupper av potensielle medlemmer på en Rotary-kveld med Rotary informasjon; gjerne med et hyggelig måltid – Følger opp at potensielle medlemmer besøker møtene og trives der – Følger opp at nye medlemmer føler seg velkomne, engasjeres i klubbens virke (og får gode fremmøtevaner)

10 | 10 Rekruttering: Noen har fått det til Nærbø + 9 (netto + 5 til 37) Sogndal + 8 nye (netto +4 til 17) Haugesund sør+ 6 (netto +3 til 75) Sotra +6 (netto +1 til 45) Nordhordland + 5 (til 45) Åsane +4 (til 42) (4.3.2015)

11 | 11 Klubber som lykkes (4) Bruker AG og øvrige klubber i AG-gruppen aktivt: – Diskutere problemstillinger/utfordringer i rekrutteringsarbeidet – Råd og tips (”slik gjorde vi det”: suksess-klubbene beskriver og deler hva de gjorde som ga reusltater) Arbeider systematisk med 3-års planer

12 | 12 Klubbens tre-års planer (1) Det viktigste verktøyet til langsiktig utvikling – Kompenserer for årlige utskiftninger av tillitsmenn: erstatter ”hopp og sprett” i klubbens arbeid med systematisk fremdrift i prosjekter og klubbliv – Eies av past + sittende + incoming president i felleskap – Verktøy i arbeidet med utvikling av klubben Engasjere medlemmene i planen på interne møter Underlag for distriktsmøter: prePETS; Presidenttreff i januar; PETS og for møte med DG

13 | 13 Klubbens tre-års planer (2) Prosessen er like viktig som resultatet – Involvere alle som er berørt/har ansvar for deler av klubbens liv: Deltagelse gir medeierskap – Arbeide med planer og mål som et team – Viktigste resultat er mål for kommende Rotaryår - klubbens avtale med DG

14 | 14 God planlegging er forutsetning for god gjennomføring Planlegging uten gjennomføring er verdiløs! Oppfølging forbedrer gjennomføring PLAN + GJENNOMFØRING = RESULTAT

15 | 15 Handlingsplan medlemsutvikling D2250 Engasjere klubbene i samarbeid med AG – Er vi enige om nødvendigheten av at noe gjøres? – Hva trenger vi for å lykkes? Oversikt over klubbenes status og mål – Sammenstille mål fra klubbenes 3-års plan og planer/mål (2014/15) som underlag for klubbens 15/16 plan/mål Få ”suksess”-klubbene til å beskrive hva de gjorde (hva og hvorfor) Videreutvikle distriktets verktøykasse

16 | 16 HVORFOR SKAL VI JOBBE MED REKRUTTERING?

17 | 17 ESSENCE STATEMENT - KJERNEVERDIER Rotary samler ledere fra alle kontinent, kulturer og yrker for å utveksle ideer og gjøre innsats til gavn for samfunnet lokalt og internasjonalt.

18 | 18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Fred Schwabe-Hansen Assistant Rotary Coordinator sone 16 PDG D2290 (2009/2010) Risør R K fred.sh@online.no Mobiltlf. 9519 6240


Laste ned ppt "TITLE STERKE KLUBBER: VÅR UTFORDRING PETS D2250 – Førde 7.3.2015 ARC Fred Schwabe-Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google