Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gangen i en avtaleprosess Kurs om utbyggingsavtaler Agder. Hotell Norge, Kristiansand 20-21 januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gangen i en avtaleprosess Kurs om utbyggingsavtaler Agder. Hotell Norge, Kristiansand 20-21 januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gangen i en avtaleprosess Kurs om utbyggingsavtaler Agder. Hotell Norge, Kristiansand 20-21 januar 2015.

2 Gjennomføringsperspektivet i planprosessene Realistiske planløsninger For de skal bygge ut og gjennomføre planen Nødvendige offentlige budsjettmidler Kommunale, statlige eller fylkeskommunale budsjettmidler for offentlige infrastrukturtiltak som planen forutsetter, og som helt eller delvis skal betales av det offentlige Nødvendige avtaler om finansiering og gjennomføring av infrastrukturtiltak Alle avtaler om gjennomføring av arealplaner mellom kommunen og utbygger/grunneier er utbyggingsavtaler

3 Saksbehandlingskrav utbyggingsavtale jfr. PBL § 17-4 Kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Avtalen skal ut legges til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader Hvis avtalen kun gjelder gjennomføring av tiltak etter opparbeidelsesplikten (jfr. § 18-1 og § 18-2 i PBL), er det ikke krav om offentlig ettersyn (veg, hovedledninger for vann og avløpsvann, fellesareal, parkbelte i industriområder) Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen for området er vedtatt.

4

5 Plan og avtaleprosess Samordnet Gjennomføre avtaleprosess etter at planen er vedtatt

6 Samordnet plan- og avtaleprosess

7 Avtaleprosess etter at plan er vedtatt Kommunens forhandlingsposisjon er knyttet til Rekkefølgekrav Plankrav Kommunal eiendom utbygger har behov for

8 Prosessreglene – evaluering 2009 80 % av de spurte kommuner tar spørsmålet om utbyggingsavtale opp på oppstartsmøte for reguleringsplan. Når avtale og plan går parallelt er prosessreglene for utbyggingsavtale og tilhørende arealplan koplet sammen i vel halvparten av avtalesituasjonene. 20 % av kommunene følger ikke reglene med varsling og offentlig ettersyn av utbyggingsavtale. Få/ingen merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av avtalene. De merknader som kommer gjelder stort sett innhold i plan og ikke selve avtalen. 20 % av kommunene svarer at det ikke er klarhet i hva berørte kan uttale seg om i forbindelse med offentlig ettersyn. 8

9 De praktiske forhandlinger Fremforhandling av utbyggingsavtaler er det som i forhandlingsteori defineres som integrasjonsforhandlinger. Få til avtaler som er bedre enn kompromisser på enkeltsaker. Flere dimensjoner fordi partene som regel har ulike prioriteringer knyttet til forskjellige momenter. Bytte saker på basis av prioriteringer. Forberede seg ved interesseanalyse og pakkeløsninger. I områdemodeller er det at naboen betaler det samme forholdsvise bidrag ofte vel så viktig som ditt bidrag.

10 Kommunens virkemidler for å stimulere til gjennomføring med kvalitet


Laste ned ppt "Gangen i en avtaleprosess Kurs om utbyggingsavtaler Agder. Hotell Norge, Kristiansand 20-21 januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google