Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen innledende bemerkninger til bolken Digital forvaltning Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen innledende bemerkninger til bolken Digital forvaltning Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Noen innledende bemerkninger til bolken Digital forvaltning Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN

3 “Hva skal barnet hete?” Rettslige tekstsystemer Rettslige beslut- ningssystemer Autentiske rettskilder Rettskilder transformert til programkode manuelt Saksbehandlingssystemer Skal brukes i myndighetsutøvelse, eventuelt i samband med tjenesteyting Hvordan skal forvaltningorganet bruke systemet? ?

4 Hvordan skal andre benytte systemet? Rettslige tekstsystemer Rettslige beslut- ningssystemer Autentiske rettskilder Rettskilder transformert til programkode manuelt Saksbehandlingssystemer Annen forvaltning Private virksomheter Hvordan bør arbeidsdelingen være? “Selvbetjening”? “Spredt”/”diffus”? Hvilket automatiseringsnivå? Hvordan bør vi gå fram for å lage gode systemer?!

5 Hvordan bør vi gå fram for å lage gode systemer? §§§ 00101 01011 A )Prosjektetableringsfasen (kapittel 3) delvis B )Fasen for innsamling av rettskilder (kapittel 4) C )Spesifiseringsfasen (kapittel 5) D )Systemavgrensingsfasen (kapittel 6)  E )Dokumentasjons- og regelrevisjonsfasen (kapittel 7)

6 IKT som spørsmål arbeidsdeling Hvem skal gjøre saksbehandlingsarbeidet i fremtiden? saksbehandling andre forvaltningsorganer? private virksomheter? den enkelte bruker/part? beslutningssystemer? IKT benyttes aktivt for å endre arbeidsdelingen i samfunnet, og dette har klare konsekvenser for hva fremtidens forvaltning vil bli Vi står overfor reelle valg med klare konsekvenser for parter/brukere og arbeidstakere

7 “Den selvbetjente forvaltning” Opplysninger Regler §§ ? ? ? ? Rettslig informasjonssystem Regler Dommer Forklaringer Opplysninger som beslutnings- grunnlag Beslutning Kontroll? Epost: vedtak Hva må kreves av informasjonssystemene? Hva skal vi gjøre med de digitale skillene? Blir personvernet skadelidende?

8 “Den diffuse forvaltning” Enkeltvedtak Opplysninger Regler §§ 0§1001 §110§1 §§ 0§1001 §110§1 Hvem treffer reellt sett enkeltvedtaket? Summen av mange små avgjørelser = vedtak? Ingen helhetsvurdering! Hvor slutter og hvor begynner forvaltningen? Også private som integrerte deler av forvaltningen? Må privates informasjonssystemer tilpasses det offentlige? Hva vil det innebære å klage på vedtak?


Laste ned ppt "Noen innledende bemerkninger til bolken Digital forvaltning Prof. Dag Wiese Schartum, AFIN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google