Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IPFS Mandat Faggruppen skal arbeide med å øke forståelsen for at Kyststaten, sjøfarts-, fiskeri- og oljenasjonen Norge har store maritime interesser i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IPFS Mandat Faggruppen skal arbeide med å øke forståelsen for at Kyststaten, sjøfarts-, fiskeri- og oljenasjonen Norge har store maritime interesser i."— Utskrift av presentasjonen:

1 IPFS Mandat Faggruppen skal arbeide med å øke forståelsen for at Kyststaten, sjøfarts-, fiskeri- og oljenasjonen Norge har store maritime interesser i nære så vel som fjerne farvann. Faggruppen skal arbeide for økt innsikt i den vitale rollen Forsvaret og spesielt Sjøforsvaret har når våre maritime interesser skal ivaretas og beskyttes. Faggruppen skal spesielt bearbeide langsiktige perspektiver

2 Stikkord fra diskusjon om IPFS tilhørighet. Dersom GIS/FSJ forandrer posisjon/status i FSL, vil det ut fra karrieremessige hensyn være meget vanskelig å inneha formannsjobben i SMS som karriereoffiser Tilstedeværelsen i N-N er viktig. Det er interessant å observere at det bryter med utsagn/meninger fremmet av GIS/SJKE/FSJ/Berggrav Med ref til ”tiltakspakken”, er det viktig at vi som gruppe gjør FSJ oppmerksom på hans plikt tila profilere Forsvaret utad. Vi må overbevise FSJ om viktigheten av å vise Forsvaret i alle landsdeler. IPFS bør lage et strategidokument som kan hjelpe FSJ me denne oppgaven.

3 Stikkord fra diskusjon om IPFS tilhørighet. Det burde ikke, ut fra det som ble vedtatt på første møte, komme til noen konflikt mellom IPFS og SMS-styret mht ”utidige” innlegg i media fordi dette ikke er IPFS mediestrategi Det står ingen plasser at SMS skal arbeide for GIS. SMS arbeider for ”Sjøforsvarets Tarv og Utvikling”. Bør SMS legge vekk bindingene til GIS for derfor å få en friere stilling? GIS fremtidige posisjon i FSL vil avgjøre SMS forhold til GIS!


Laste ned ppt "IPFS Mandat Faggruppen skal arbeide med å øke forståelsen for at Kyststaten, sjøfarts-, fiskeri- og oljenasjonen Norge har store maritime interesser i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google