Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er egentlig læringsutbytte og hvorfor er det viktig?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er egentlig læringsutbytte og hvorfor er det viktig?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er egentlig læringsutbytte og hvorfor er det viktig?
Helge Strømsø Pedagogisk forskningsinstitutt UiO

2 Læringsutbytte? utbytteI ut|bytte n2 (delvis etter ty. Ausbeute)   1 gagn, fordel, vinning ha, få u- av reisen / lytte til pianisten med stort musikalsk u-   2 fortjeneste av kapitalplassering obligasjonene gav 15 % (i) u- / firmaet betaler 10 % (i) u- til hver aksjonær (BOKMÅLSORDBOKA) Aksjeutbytte, ransutbytte?

3 To former for læringsutbytte
Læringsmål: Forventet læringsutbytte: beskrivelse av – eller kriterier for – hva det innebærer å beherske det aktuelle tema, emne, eller fag. Læringsresultater: En form for mål på hvor godt studentene behersker den kunnskap og/eller de ferdigheter som er beskrevet under læringsmål (f.eks. karakterer, selvrapporterte resultater). Har også blitt knyttet til mål på studieprogresjon.

4 Hvem har glede av at læringsutbytte er beskrevet og målt?
Studenten? Lærere? Utdanningsinstitusjon? Arbeidsgivere? Myndigheter?

5 Formål ”Læringsutbytte” som redskap for læring og undervisning
”Læringsutbytte” som informasjon til potensielle studenter, arbeidsgivere, andre institusjoner ”Læringsutbytte” på aggregert nivå – som utgangspunkt for sammenligning og kvalitetskontroll

6 ”Læringsutbytte” som redskap for læring
En rekke undersøkelser har vist at studenter ofte er svært usikre på hva de kan og hva de ikke kan. Slik kunnskap er viktig når de skal prioritere arbeidet.

7 ”Læringsutbytte” som redskap for læring
To mulige årsaker: Sjekker ikke aktivt hva de behersker Vet ikke hva det innebærer å beherske faget

8 ”Læringsutbytte” som redskap for undervisning
Læringsutbytte ofte assosiert til formulering av læringsmål, f.eks.: Emnet tek sikte på å gi studentane oversyn over perioden gjennom å studera hendingar, institusjonar og system som fekk vide og viktige konsekvensar både i Europa og i resten av verda. Studentane skal kunne dokumentera innsikt i grunnleggjande matematiske idear og kunne bruke desse til å løyse oppgåver med problemstillingar henta frå anvende fagområde.

9 Læringsmål og undervisning
Undervisningen kan ikke kun fokusere på HVA, dvs. å formidle det faglige innholdet. Læreren må også fokusere på HVORDAN, dvs. hva det innebærer å beherske stoffet slik det er beskrevet i læringsmål.

10 Læringsmål og undervisning
Gjennom undervisning må studentene få eksemplifisert og trening i hva det vil si å ha: ”oversyn” ”innsikt i..” ”kjennskap til..” ”god forståelse av..” ”en kvantitativ vurderingsevne” ”resonnerende fremstilling” ”ferdigheter innen formidling, kommunikasjon og samarbeid”

11 Læringsmål og vurdering
Hvordan kan vi få vurdert at studentene har : ”oversyn” ”innsikt i..” ”kjennskap til..” ”god forståelse av..” ”en kvantitativ vurderingsevne” ”resonnerende fremstilling” ”ferdigheter innen formidling, kommunikasjon og samarbeid”

12 Gode ”Læringsutbyttebeskrivelser” – eller læringsmål – er viktige, men enda viktigere er det at disse målene blir tydelige i undervisning og vurdering, og at studentene får anledning til å vurdere egen kompetanse i lys av disse målene.


Laste ned ppt "Hva er egentlig læringsutbytte og hvorfor er det viktig?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google