Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte Foreldrerollen i MIF!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte Foreldrerollen i MIF!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte Foreldrerollen i MIF!
MIF fotball Foreldremøte Foreldrerollen i MIF!

2 Sportslig leder rollen I MIF
Jørn Olsen G5/6 Allidrett G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 FFO Bylag Eksterne tiltak Fotballskoler Trenerutvikling Akademitreninger, skolecuper, fotball i skolen, morgenøkter osv.

3 Foreldremøte 2006 Agenda Info fra sportslig leder/klubb:
- Sånn gjør vi det/hva kreves av foresatte? Info fra trener: - Treningshverdagen Info fra lagleder: Eventuelt

4 På lag med klubben! Enhetlig forståelse av barn/ungdomsfotballen i klubben. En klubb, ikke bare mange lag i samme drakter. Klubbstyrt! (ikke lag eller foreldrestyrt klubb). Alle er velkommen i klubben, vær inkluderende. Bidra på dugnader/cuper/turneringer Lov å være uenig, men ta det da opp med oss.

5 På lag med laget! Fotballtreningene er ikke «drop inn»!
Alle er ferdig skiftet og klare til avtalt tid. Gi beskjed til trener hvis man blir forsinket. Veiled barna til å kle seg etter forholdene. Hjelp oss å lære barna å rydde etter økta.

6 NEI! Ikke kom 5 minutter ut i økta, da får ikke spiller med seg hva som er tema og stjeler tid fra de andre! Ikke hent barnet midt i økta, dersom de MÅ hentes før, gi beskjed til trener på forhånd. Ikke gå ut på treningfeltet før økta er ferdig, og alt er ryddet sammen.

7 Trenerrollen i MIF Vi definerer «trener» som alle som er på treningsfeltet og påvirker spillerne! Eks, «jeg er ikke trener, men en foresatt som hjelper til» Er pr vår definisjon er trener! Alle trenere i MIF barn/ungdomsfotball SKAL ha MIF sertifiseringskurs. Spillerne må lære rett teknikk tidligst mulig.

8 5-14 år, organisering og prioritering
Sportsplan/fagplan brukes i tett samarbeid med sportslig leder. Individuell utvikling/kontroll på ball-mye smålagspill. Lag spiller i sin årsklasse (mange spillere/flere trenere). Utvikle foreldre trenere. Tett trener oppfølging/veiledning gjennom sportslig leder. Akademitreninger. FFO. Treninger på tvers.

9 SPILL-/KAMP- DIMENSJON
Ferdighetsbegrepet SPILL-/KAMP- DIMENSJON FOTBALLFERDIGHET Tekniske ferdigheter valg/handlingsvalg Samhandling Individuell dimensjon Relasjonell dimensjon Strukturell dimensjon Fysiske ressurser Psyk. ressurser Sosiale ressurser Hvordan plassere disse elementene fra the 4 corners, inn i det norske systemet da? Vi snakker her om grunnmuren i ferdighetsbegrepet! Er relasjonene oppskrytt i forhold til spillerutvikling? Alt henger sammen! Elementene viktigst i spillerutvikling? Er dimensjonene oppskrytt? Fotballferdighet er hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget lag. MIF utvikling

10 Individuell utvikling – spilleren i fokus
En treningsgruppe, men differensiering i gruppa. Treninger på tvers av årstrinn. Spillere har forskjellige lyst, motivasjon, interesse og ferdighet. Alle skal ha utvikling, spill og tren på samme ferdighetsnivå. Utvikling hos spillere, viktigere enn å vinne kampen!

11 Treningshverdagen Små grupper – mange trenere, men en med hovedansvar.
Planlegg økta, sjekk utstyr, baller osv.. Få «ramma» på plass. Tema for økta – momenter? Krev struktur i økta, baller i ro når trener snakker osv. Minimum 50% av treningen i spillform.

12 Jevnbyrdighetsprinsippet
Innebærer at det enkelte lag er sammensatt slik at det er jevnbyrdighet til motstanderen. Vi ønsker mest mulig jevne kamper, det å vinne eller tape stort er ikke et mål på kvalitet, men på feil planlegging.

13 Differensiering Differensiering innebærer at spillerne settes sammen i grupper etter ferdighets- og mestringsnivå, og gis tilpasset trening og kamp. Differensiering er ikke det samme som topping av lag (Topping av lag innebærer at det er de beste spillerne av alle spillere i et lag som får spille, mens andre spillere på laget som ikke har det samme ferdighetsnivå spiller mindre eller ikke blir tatt med i laget). Differensiering er et virkemiddel for at alle spillere skal få sterkere involvering, lengre spilletid og flere ballberøringer i kamp og trening. Differensiering skal benyttes slik at trening og kamp oppleves positivt for den enkelte spiller – uansett ferdighet – og mestringsnivå.

14 Differensiering: Pedagogisk differensiering:
Foregår i selve treningsøkta på eget lag ut fra ferdighetsnivå og tilpassede øvelser. Organisatorisk differensiering: Er å differensiere gjennom lagsoppsett og gjennom påmelding i serie og treningskamper- innen egen aldersgruppe.

15 Hospitering Hospitering defineres som bevisst å gi en spiller som trenger det, større sportslige utfordringer over tid/periode. Alle tiltak utover 2 treninger pr mnd på et høyere ferdighetsnivå for den aktuelle spiller, skal defineres som hospitering og styres av utviklingsavdelingen. Hospitering vil normalt være gjennom «treninger på tvers» og FFO og akademiet samt flytting opp på satsningslag på eldre spillere

16 Sikkerhet på trening 7-8 åringer får ikke flytte 5,7 og 11 mål uansett. 9-10 åringer kan hjelpe trener flytte mål. 11 -> Kan/skal flytte mål alene. Ingen klatring i nett! Alle spillere skal ha på leggbeskyttere på trening. Førstehjelpskrin tilstede på hver trening. Hjertestarter ligger i resepsjonen på Stamina. Alltid en mobil tilgjengelig på trening.

17 Kampen Stå på motsatt langside av trener under kamper.
Respekter treners kampledelse, ikke fortell gutta hva de skal gjøre, det er treners jobb! Respekter dommens avgjørelser – selv om du er uenig. ALDRI kritiser motstanderes spillere, trenere eller dommer.

18 Egentrening / Løkka Det er viktig å presisere viktigheten av å stimulere til egentrening – spill på løkka – uorganisert - så tidlig som mulig. Interessen for dette skapes ved gøyale og utfordrende organiserte treninger. Oppfordre spillerne til å øve videre på nye ferdigheter introdusert i lagstreningen på fritiden. Informer om åpen hall tilbudet.

19 Våre tilbud i barnefotballen
Lagstreninger / Kamper (Ukentlig) «Trening på tvers» (En gang pr annen uke) Keepertrening barn (Ukentlig) FFO (2 ganger pr uke) Fotballskoler ( 3 ganger pr år)

20 Treneroppgaver Trenerteam (kontraktsfestet)
Utarbeide periode/årsplan sammen med SL. Lede og gjennomføre treninger med god kvalitet. Detaljert treningsopplegg/ info til spillere. Opplegg og ledelse av spiller/foreldremøter. Laguttak, innkalling, kampledelse. Oversikt over utstyr baller/vester/kjegler. Rydding etter kamp\trening(delegere til spillere).

21 Vassenga

22 Hva kan sportslig leder hjelpe til med?
Planlegge økter/periodeplan for lagene. Kjøre økter i lagene. Rådgivning i forhold til tema/momenter/øvelser. Foreldremøter. Trenerutvikling/kurs. Hospitering / individuell tilpasning. Sesongplanlegging (seriespill, cuper, osv).

23 Takk for oppmerksomheten
Lykke til med sesongen! Lagånd – Innsats – Kameratskap!


Laste ned ppt "Foreldremøte Foreldrerollen i MIF!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google