Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2009 Marked og strategi 17.01.2009. 2009 Noen begreper Strategi Markeds- strategi Promotion PR Strategisk markedsføring Markedsførings- strategi Mission.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2009 Marked og strategi 17.01.2009. 2009 Noen begreper Strategi Markeds- strategi Promotion PR Strategisk markedsføring Markedsførings- strategi Mission."— Utskrift av presentasjonen:

1 2009 Marked og strategi 17.01.2009

2 2009 Noen begreper Strategi Markeds- strategi Promotion PR Strategisk markedsføring Markedsførings- strategi Mission Taktikk Strategisk analyse Markedsanalyse Markedsføring MålMål Målsetting Visjon Strategisk visjon Fokus Marked

3 2009 Marked og strategi Steg 1: Foreta en strategisk analyse Steg 2: Foreta strategiske valg og formulere en strategi

4 2009 Strategi Viktige beslutninger som påvirker den langsiktige retningen bedriften går i, representert gjennom: Produktene/tjenestene vi tilbyr Markedssegmenter vi tilbyr dem til Retningen kan og må justeres basert på forventede og faktiske eksterne endringer Helt essensielt for å oppnå suksess: Forstå grunnlaget for og utnytte bærekraftige og varige konkurransefortrinn

5 2009 Strategisk analyse - hovedelementer Ekstern analyse Segmentering Intern analyse Kombinert

6 2009 Ekstern analyse for å identifisere muligheter og trusler Noen verktøy i den eksterne analysen Macro: PEST (Political, Economical, Social/cultural, Technological) Micro: Porter’s modell Konkurrenter Markedsanalyse

7 2009 PEST analyse Forhold som vil føre til endringer Politisk Økonomisk Sosialt Teknisk Resulterende endringer Volatilitet Globalisering Intens konkurranse Ny retning Resultat av endringer Nye muligheter Store barrierer

8 2009 Porter’s modell for bransjeanalyse Rivalisering i bransjen Mulig nye aktører Leverandører Kjøpere Substitutter Konkurrenter allerede i bransjen

9 2009 Konkurrenter Strategiske grupper Konkurrenters Målsettinger, nåværende og tidligere strategier Kapasitet og muligheter (capabilities) Fremtidige strategier og reaksjoner

10 2009 Konkurrenter Strategiske grupper Konkurrenters Målsettinger, nåværende og tidligere strategier Kapasitet og muligheter (capabilities) Fremtidige strategier og reaksjoner SAS/Braathen sett fra Norwegian

11 2009 Markedsanalyse Nåværende og potensielt markedsvolum Trender, endringer i markedet Kunder, kundesegmentering Konkurrenter Distribusjonskanaler Markedsinformasjon

12 2009 Nåværende og potensielt markedsvolum Viktige indikatorer Antall kunder, antall enheter per kunde, pris per enhet Faktorer som vil endre en eller flere av indikatorverdiene

13 2009 Markedsinformasjon Internet, publikasjoner, rapporter Telefonintervjuer Personlige intervjuer Kundeforum

14 2009 Markedsinformasjon Egen erfaring Forstå oppdragsgivers produkter, forretning og behov Gjennomgang av relevant info online og rapporter Utarbeide skreddersydde spørsmål Personlige intervjuer, telefonintervjuer Analyse og anbefalinger

15 2009 Strategisk analyse Ekstern analyse Segmentering Intern analyse Kombinert

16 2009 Segmentering Hvorfor segmentere Forbrukermarkedet Organisasjoner/industri Detaljgrad, fokusering

17 2009 Hvorfor segmentere Bedre imøtekomme forbrukerens behov Økt fortjeneste, ulik prissensitivitet Bli leder i enkelt segmenter Beholde kunder gjennom flere segmenter Fokusert markedskommunikasjon

18 2009 Segmentering av forbrukermarkedet Demografisk Sosialt/kulturelt Geografisk

19 2009 Demografisk Alder Kjønn Livssyklus

20 2009 Sosialt/kulturelt Kulturelt Klasse Motivasjon Holdninger

21 2009 Demografisk Ugift – lite ansvar, høy disponibel inntekt Nygift, ingen barn – kostnader for etablering Gift, små barn – liten disponibel inntekt, fritid hjemme Gift, barn – begrenset disponibel inntekt, mer fritid ute Voksne gifte, barn hjemme – høyere disponibel inntekt, dyrere kjøp Godt voksne gifte, barn flyttet – disponibel inntekt ofte høyest Pensjonister, par – fastlagte kjøpsmønstre Eldre, alene i arbeid – sosialt aktive Pensjonist, alene – fastlagt budsjett

22 2009 Organisasjoner/industri Komplekse prosesser Flere (mange) personer og avdelinger involvert Initiativtaker, bruker, kjøper, påvirker, beslutningstaker, ’portvakt’

23 2009 En mulig segmentering av organisasjoner/industri markedet Type organisasjon Industri Organisasjonens størrelse Geografisk Sluttbruker Beslutningsprosess Type beslutningstager enhet, type kjøpsfunksjon, holding til innovasjon, beslutningskriterier, personligheter

24 2009 Strategisk analyse Ekstern analyse Segmentering Intern analyse Kombinert

25 2009 Intern analyse for å identifisere sterke og svake sider Organisasjonens ressurser (assets) Organisasjonens kompentanse

26 2009 Organisasjonens eiendeler og ressurser (assets)

27 2009 Organisasjonens ressurser (assets) Kundebasert Image, rykte, merke, markedsleder, nasjonalitet, unike produkter og tjenester Distribusjonsbasert Størrelsen og kvaliteten på nettverket, grad av kontroll over kanalene Internt Kostnadsstruktur, informasjonssystem, innovasjonskultur, produksjonsevne Alliansebasert Aksess til markedet (distributører), ledelse (ekstern hjelp), tilgang til teknologisk utvikling og prosesser, eksklusive avtaler

28 2009 Organisasjonens kompetanse Strategisk Visjonær, innovativ, kommunikasjon, motivasjon, gjennomføring, lytte, lære, Funksjonell Finans, operasjon, markedsføring Operasjonell Daglig drift

29 2009 Organisasjonens kompetanse Individuell Som har verdi for bedriften Som gruppe Til gode for bedriften Ledelse Evne til å lede bedriten

30 2009 Strategisk analyse Ekstern analyse Segmentering Intern analyse Kombinert

31 2009 SWOT Analyse Strength, Weakness, Opportunities, Threats Sterke sider fra intern analyse Muligheter fra ekstern analyse Svake sider fra intern analyse Trusler fra ekstern analyse

32 2009 Marked og strategi Steg 1: Foreta en strategisk analyse Steg 2: Foreta strategiske valg og formulere en strategi

33 2009 Formulering av strategi Misjon/visjon Målsettinger Konkurransefortrinn - differensiering Markedsføringsmixen Fokusering og posisjonering Produktet - produktets livssyklus Prissettsetting

34 2009 Mission Bedriftens unike formål, forskjell fra andre – avgrensning av forretningsområdet Newport News Shipbuilding – Mission statement, unchanged since the company was founded in 1886 We shall build good ships here – at a profit if we can – at a loss if we must – but always good ships

35 2009 Målsettinger Kriterier Konkrete, målbare, utfordrene og realistisk Med timeplan Hierarki (MBO) Minnesota Mining & Manufacturing’s Financial Objectives To achieve 10% annual growth in earnings per share To achieve 20-25% return on equity To achieve 27% return on capital employed

36 2009 Generiske strategier og konkurransefortrinn Kostnader Differensiering Fokus Stuck in the middle

37 2009 Markesføringsmixen (Marketing mix) ProduktPrisPlass (place)Promotion Kvalitet Design Merkevare Pakning Listepris Rabatter Betalings- betingelser Distribusjon Kanaler Salgssteder Hylleplassering PR Reklame Salgsmetoder Muligheter til å påvirke etterspørselsen – De 4 P’er

38 2009 Formulering av strategi Misjon/visjon Målsettinger Konkurransefortrinn, differensiering Markedsføringsmixen Fokusering og posisjonering Produktutvikling - Produktets livssyklus Prissettsetting

39 2009 IntroductionGrowthMaturityDecline Time Sales Produktets livssyklus

40 2009 IntroductionGrowthMaturityDecline Time Sales Ref. BCG Produktets livssyklus

41 2009 Technology adoption life cycle Innovators Early Adaptors Early Majority Late Majority Laggards

42 2009 Technology adoption life cycle Innovators Pursue new technology products aggressively – bare MÅ ha det! Early adoptors Appreciate benefits of new technology Early majority Willing to wait for well established references Late majority Wait until new products have become a standard Laggards New technology has to buried (encapsuled) so deeply that they do not see it

43 2009 Cracks in the curve G. Moore (Crossing the Chasm) demonstrates that there are cracks in the curve, between each phase of the cycle, representing a disassociation between any two groups; that is, "the difficulty any group will have in accepting a new product if it is presented the same way as it was to the group to its immediate left." The largest crack, so large it can be considered a chasm, is between the Early Adopters and the Early Majority Many high tech ventures fail trying to make it across this chasm

44 2009 Cracks in the life cycle Innovators to early adoptors Hot technology not translated into major new benefit Early adoptors to early majority Not possible to avoid discontinuous business processes Early majority to late majority Not avoiding the need for technological competence

45 2009 Revised technology adoption life cycle Innovators Early Adaptors Early Majority Late Majority Laggards

46 2009 Prissetting Kostnadsbasert Markedsbasert Verdibasert

47 2009 Kostnadsbasert Kostnad per enhet % fortjeneste Pris (Faste og variable kostnader)

48 2009 Kvantitet Pris D D Markedsbasert - Etterspørsel

49 2009 Pris Kvantitet S S Markedsbasert -Tilbud

50 2009 Pris Kvantitet S SD D P K Markedsbasert - Likevekt

51 2009 Verdibasert prissetting Hva er verdien sett fra kundens side? Alternative løsninger Substitutter Hva koster alternativene? Forutsetter differensiering

52 2009 Kostnadsbasert vs. verdibasert prissetting Kostnadsbasert prissetting Produkt > Kostnad > Pris > Verdi > Kunde Verdibasert prissetting Kunde > Verdi > Pris > Kostnad > Produkt

53 2009 Prisingsmodeller Pris pr. time Pris pr. enhet Flat prising Royalty No cure no pay Suksess-honorar Eierandeler Gjenkjøpsrabatter Prisdifferensiering

54 2009 Psykologiske aspekter ved prissetting Pris versus kvalitet Kunder assosierer ofte kvalitet med pris Høy pris – høy kvalitet Lav pris – lav kvalitet Prisbarrierer – ”9,90 versus 10,00”

55 2009 Tilfredsstille og ta vare på kunden Fem ganger dyrere å rekruttere en ny kunde enn å beholde en eksisterende Kundeforhold blir ofte mer profitable over tid Måle hvor fornøyd kunden er - referanse


Laste ned ppt "2009 Marked og strategi 17.01.2009. 2009 Noen begreper Strategi Markeds- strategi Promotion PR Strategisk markedsføring Markedsførings- strategi Mission."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google