Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Carl-Erik Eriksson Minoritetsspråklige elver i grunnskolen i Trondheim – morsmålsopplæring Hasan Ajnadzic, SOLBACKA 24.-26. september TEMA MODERSMÅL,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Carl-Erik Eriksson Minoritetsspråklige elver i grunnskolen i Trondheim – morsmålsopplæring Hasan Ajnadzic, SOLBACKA 24.-26. september TEMA MODERSMÅL,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Carl-Erik Eriksson Minoritetsspråklige elver i grunnskolen i Trondheim – morsmålsopplæring Hasan Ajnadzic, SOLBACKA 24.-26. september TEMA MODERSMÅL, KONFERENS 2009 14.04.20151

2 Opplæringslov § 2-8, for grunnskolen § 3-12 for videregående opplæring Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter ”Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige kompetanser i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Morsmålsopplæringen kan legges til annen skole enn den eleven til går ved. Når morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan giss av egen undervisningspersonale, skal kommunen så langt mulig legge til rette for annen opplæring tilpasset forutsetninger til elevene.” 14.04.20152

3 Tilbudet til minoritetsspråklige elever TOSPRÅKLIG OPPLÆRING 1. Særskilt norskopplæring (opplæring i og på norsk) 2. Morsmålsopplæring (opplæring i og på morsmålet) SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING 1. Opplæring i norsk etter ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter isteden for norsk som andrespråk - opplæringen foregår parallelt med eller den er integrert i norskopplæring. 2. Særskilt tilrettelagt opplæring i norsk - Elevene følger læreplan i norsk og får ekstra/særskilt opplæring i norsk og ev. på norsk MORSMÅLSOPPLÆRING 1. Lese- og skriveopplæring på morsmål Opplæringen forgår i egne grupper i tillegg til ordinær timeplan i tilknytting til skoledagen. 2. Tospråklig fagopplæring Opplæringen er forskjellig organisert, men den foregår i skoletiden 3. Morsmål som andre fremmedspråk 14.04.20153

4 MINORITETSSPRÅKLIGE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM KOMMUNE  1420 elever ved 59 skoler fra 65 språk får særskilt norskopplæring  1200 har opplæring i/på morsmål  580 elever har lese- og skriveopplæring i sitt morsmål  620 elever får tospråklig fagopplæring på morsmål  72 elever fra 8 språkgrupper tar morsmålet sitt som 2.fremmedspråk  Kinesisk som andre fremmedspråk, samarbeid med fremmedspråksenteret og NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)  Store språkgrupper er: Vietnamesisk 119, kurdisk 187 og somalisk 95  3 barneskoler og 3 ungdomsskoler med mottaksgrupper med varierende antall elever og antall grupper 14.04.20154

5 Mottaksskolene- personalansvar, koordinering og veiledning Mottaksskolene har ansvar for:  Veiledning for tospråklig opplæring (3x20%) og (3x15%) morsmålslærere, norsk-2 lærere, hjemmeskoler, VGS  Koordinering av tospråklige lærere (særordning for administrasjon) - Studiedager for tospråklige lærere (skolestart, i løpet av skoleåret) - Organisering av tilbudet (lese- og skriveopplæring, tospråklig fagopplæring eller morsmål som andrefremmedspråk * - Hvor undervisningen skal bli organisert - hvilken skole ved - Transport av elever, (buss og taxi) - Timeplan for tospråklige lærere  Personalansvar for alle morsmålslærere i ca. 22 språk/skole 14.04.20155

6 Minoritetsspråklige barn og unge i en mottaksfase  Mottakselever er elever som kommer til en mottaksskole i løpet av skolealderen og får opplæring tilpasset minoritetselevenes forutsetninger.  OPPLÆRINGEN I- OG PÅ NORSK OG I- OG PÅ MORSMÅL  Mottakselever har: tilhørighet til trinnet fra 1. skoledag, og de begynner med en del av undervisningen sammen med sine medelever (gym, kunst og håndverk) fortest mulig  En del av undervisningen (grunnleggende norsk og tospråklig fagopplæring på norsk) tilbys i egne grupper (mottaksgruppa). Hvor mange timer kan det bli?  En del av undervisningen kan bli tilrettelagt som tospråklig fagopplæring på morsmål (hvor mye?)  Undervisning i morsmålsopplæringen (lese- og skriveopplæring og morsmål som andrefremmedspråk) i egne språkgrupper 14.04.20156

7 Minoritetsspråklige barn og unge i en mottaksfase  Etter at eleven blir overført til klassen (vanlig trinnsgruppe), i en tilpassnings fase kan få: - Særskilt norskopplæring (grunnleggende norsk eller særskilt tilrettelagt opplæring i og på norsk) - Morsmålsopplæring (opplæring i og på morsmålet)  Etter at kartleggingen viser frem godt utbytte og at læreren vurderer at en elev fungerer bra i en vanlig gruppe da skjer overføring til hjemmeskolen.  Viktig er å huske at eleven kan ha både særskilt tilrettelagt norsk, (grunnleggende norsk?) tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring på hjemmeskolen.  Prinsipielt sett en elev kan bli i mottaket opp til et år, men det kan bli unntak også.  Dersom en elev har behov for yterligere oppfølging etter mottaksperioden, kan skolen legge til rette for dette, men eleven er ikke tellende i ressursgrunnlaget for mottaksgruppene. 14.04.20157

8 EKSTRA TILTAK I SKOLEN  Samarbeid om minoritetsspråklige elever grunnskolen – VGS Åsheim ungdomsskole – Tiller vgs, frafall  Morsmål som andre fremmedspråk  Morsmål som andrespråk samarbeidsprosjekt med NAFO 5 språk (BKS, russisk, vietnamesisk, persisk og arabisk)  Bedre språk – 2 skoler og 3 barnehager  Samarbeid med foreldre, Nattergalen, ICPD, MIR  LÆREMIDLER, bok ”Bli med”, ”Språkglede” og midler for tospråklig fagopplæring på ungdomstrinnet  Tospråklige lærere benyttes i barnehagen, grunnskolen, for tospråklig fagopplæring ved to videregående skoler og i voksenopplæringen  Stipendordning, statlig og kommunen støtter tospråklige lærere som tar etterutdanning til å få formell kompetanse 14.04.20158


Laste ned ppt "Foto: Carl-Erik Eriksson Minoritetsspråklige elver i grunnskolen i Trondheim – morsmålsopplæring Hasan Ajnadzic, SOLBACKA 24.-26. september TEMA MODERSMÅL,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google