Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEMA MODERSMÅL , KONFERENS 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEMA MODERSMÅL , KONFERENS 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 TEMA MODERSMÅL , KONFERENS 2009
Minoritetsspråklige elver i grunnskolen i Trondheim – morsmålsopplæring Hasan Ajnadzic, SOLBACKA september

2 Opplæringslov § 2-8, for grunnskolen § 3-12 for videregående opplæring
Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter ”Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige kompetanser i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Morsmålsopplæringen kan legges til annen skole enn den eleven til går ved. Når morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan giss av egen undervisningspersonale, skal kommunen så langt mulig legge til rette for annen opplæring tilpasset forutsetninger til elevene.”

3 Tilbudet til minoritetsspråklige elever
TOSPRÅKLIG OPPLÆRING 1. Særskilt norskopplæring (opplæring i og på norsk) 2. Morsmålsopplæring (opplæring i og på morsmålet) SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING 1. Opplæring i norsk etter ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter isteden for norsk som andrespråk - opplæringen foregår parallelt med eller den er integrert i norskopplæring. 2. Særskilt tilrettelagt opplæring i norsk - Elevene følger læreplan i norsk og får ekstra/særskilt opplæring i norsk og ev. på norsk MORSMÅLSOPPLÆRING 1. Lese- og skriveopplæring på morsmål Opplæringen forgår i egne grupper i tillegg til ordinær timeplan i tilknytting til skoledagen. 2. Tospråklig fagopplæring Opplæringen er forskjellig organisert, men den foregår i skoletiden 3. Morsmål som andre fremmedspråk

4 MINORITETSSPRÅKLIGE I GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM KOMMUNE
1420 elever ved 59 skoler fra 65 språk får særskilt norskopplæring 1200 har opplæring i/på morsmål 580 elever har lese- og skriveopplæring i sitt morsmål 620 elever får tospråklig fagopplæring på morsmål 72 elever fra 8 språkgrupper tar morsmålet sitt som 2.fremmedspråk Kinesisk som andre fremmedspråk, samarbeid med fremmedspråksenteret og NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) Store språkgrupper er: Vietnamesisk 119, kurdisk 187 og somalisk 95 3 barneskoler og 3 ungdomsskoler med mottaksgrupper med varierende antall elever og antall grupper

5 Mottaksskolene- personalansvar, koordinering og veiledning
Mottaksskolene har ansvar for: Veiledning for tospråklig opplæring (3x20%) og (3x15%) morsmålslærere, norsk-2 lærere, hjemmeskoler, VGS Koordinering av tospråklige lærere (særordning for administrasjon) - Studiedager for tospråklige lærere (skolestart, i løpet av skoleåret) - Organisering av tilbudet (lese- og skriveopplæring, tospråklig fagopplæring eller morsmål som andrefremmedspråk * - Hvor undervisningen skal bli organisert - hvilken skole ved - Transport av elever, (buss og taxi) - Timeplan for tospråklige lærere Personalansvar for alle morsmålslærere i ca. 22 språk/skole

6 Minoritetsspråklige barn og unge i en mottaksfase
Mottakselever er elever som kommer til en mottaksskole i løpet av skolealderen og får opplæring tilpasset minoritetselevenes forutsetninger. OPPLÆRINGEN I- OG PÅ NORSK OG I- OG PÅ MORSMÅL Mottakselever har: tilhørighet til trinnet fra 1. skoledag, og de begynner med en del av undervisningen sammen med sine medelever (gym, kunst og håndverk) fortest mulig En del av undervisningen (grunnleggende norsk og tospråklig fagopplæring på norsk) tilbys i egne grupper (mottaksgruppa). Hvor mange timer kan det bli? En del av undervisningen kan bli tilrettelagt som tospråklig fagopplæring på morsmål (hvor mye?) Undervisning i morsmålsopplæringen (lese- og skriveopplæring og morsmål som andrefremmedspråk) i egne språkgrupper

7 Minoritetsspråklige barn og unge i en mottaksfase
Etter at eleven blir overført til klassen (vanlig trinnsgruppe), i en tilpassnings fase kan få: - Særskilt norskopplæring (grunnleggende norsk eller særskilt tilrettelagt opplæring i og på norsk) - Morsmålsopplæring (opplæring i og på morsmålet) Etter at kartleggingen viser frem godt utbytte og at læreren vurderer at en elev fungerer bra i en vanlig gruppe da skjer overføring til hjemmeskolen. Viktig er å huske at eleven kan ha både særskilt tilrettelagt norsk, (grunnleggende norsk?) tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring på hjemmeskolen. Prinsipielt sett en elev kan bli i mottaket opp til et år, men det kan bli unntak også. Dersom en elev har behov for yterligere oppfølging etter mottaksperioden, kan skolen legge til rette for dette, men eleven er ikke tellende i ressursgrunnlaget for mottaksgruppene.

8 EKSTRA TILTAK I SKOLEN Samarbeid om minoritetsspråklige elever grunnskolen – VGS Åsheim ungdomsskole – Tiller vgs, frafall Morsmål som andre fremmedspråk Morsmål som andrespråk samarbeidsprosjekt med NAFO 5 språk (BKS, russisk, vietnamesisk, persisk og arabisk) Bedre språk – 2 skoler og 3 barnehager Samarbeid med foreldre, Nattergalen, ICPD, MIR LÆREMIDLER, bok ”Bli med”, ”Språkglede” og midler for tospråklig fagopplæring på ungdomstrinnet Tospråklige lærere benyttes i barnehagen, grunnskolen, for tospråklig fagopplæring ved to videregående skoler og i voksenopplæringen Stipendordning, statlig og kommunen støtter tospråklige lærere som tar etterutdanning til å få formell kompetanse


Laste ned ppt "TEMA MODERSMÅL , KONFERENS 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google