Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Rettferdiggjørelse” Romerne 3,20-28. Romerne 3,20-28 For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Rettferdiggjørelse” Romerne 3,20-28. Romerne 3,20-28 For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Rettferdiggjørelse” Romerne 3,20-28

2 Romerne 3,20-28 For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven (Guds hellighet) lærer vi synden å kjenne. Men nå er Guds rettferdighet, som loven (5 Mosebøkene) og profetene (i GT) vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham (Jesus) har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han rettferdiggjør den som tror på Jesus. Hva har vi da å være stolte/rose oss av? Ingenting! Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. For vi mener at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger.

3 ”Rettferdiggjørelse” Romerne 3,28 ”For vi mener at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.”

4 ”Rettferdiggjørelse” Læren om rettferdiggjørelse gir oss svar på det viktigste av alle spørsmål: ”Hvordan kan et menneske komme i et rett forhold til Gud?”

5 ”Rettferdiggjørelse” Anklage - synd: Djevelen Andre mennesker Loven (Guds lov) Eget hjerte

6 ”Rettferdiggjørelse” Romerne 3,23 Konklusjonen på anklagene = ”Alle har syndet og står uten ære for Gud.”

7 ”Rettferdiggjørelse” Fil.br. 3,5-7 ”Jeg er omskåret på den åttende dag, jeg er av Israels ætt, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lyte….

8 ”Rettferdiggjørelse” Fil.br. 3,7-9 ”Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd….

9 ”Rettferdiggjørelse” …. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen”

10 ”Rettferdiggjørelse” Romerne 3,21-22 ”Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror.” Romerne 3,28 ”For vi mener at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.”

11 ”Rettferdiggjørelse” … Hvem vil meg fordømme? Jesu blodestrømme senker jeg meg i. Gud for alle riker dømmer selv og sier: Denne han er fri! …. (Hans Adolph Brorson 1735)

12 ”Rettferdiggjørelse” Romerne 3,24: ”Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.”


Laste ned ppt "”Rettferdiggjørelse” Romerne 3,20-28. Romerne 3,20-28 For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google