Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bør private skoler ha lokale forhandlinger? Noen sider ved saken!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bør private skoler ha lokale forhandlinger? Noen sider ved saken!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bør private skoler ha lokale forhandlinger? Noen sider ved saken!

2 Ikke fått tilskudd til full lønnsdekning som inkluderer lokale forhandlinger I off skoler er dette avtalt og under utbetaling Det er en manko på lønn inkl arb.giv.- og pensjons- andel i satsene. (- og ikke tilskudd til lokaler) Våre skoler må i prinsippet vente på dette i 2 år før det ”er garantert” å bli korrigert inn i satsene Skal man ha forhandlinger da ? En konferanse i KFF mente likevel skolene bør iverksette dette. Konferansen har forståelse for at enkeltskoler tar forbehold om størrelse og/eller innføringstidspunktet i starten og avtaler dette.

3 Hvorfor ha lokale forhandlinger 1 ? Den samme konferansen og styret i KFF understre- ker viktigheten av en formell dialog med personalet Det er forebyggende og klokt i arbeidsmiljøet Samarbeid om oppgavene på arbeidsplassen betyr at vi bør samarbeide også om lønn på de områdene det er et opplegg for det Vi bør søke en annen vei for forhandlinger enn den de tradisjonelle fagforeninger nytter, i hvert fall ha det som et alternativ

4 Hvorfor Lokale lønnsforhandlinger 2 ? Skolene og ansatte bør velge en vei for dette som står i stil til den virksomhet vi driver Samarbeid og solidaritet mellom arb giv og arb. tager burde være lettere for oss …. Ikke et opplegg for dette som fjerner idealismen som vi tror både skolene og ansatte ønsker Dette kan slå ut i kriterier for lønnsendring og i forhandlingsmåten... Noen problemstillinger rundt forhand.spørsmålene:

5 Hvem forhandler ? Ikke bare nytte noen få tillitsvalgte fra bestemte organisasjoner og oppfordre til organisering ! Skolens ansatte må sørge for å velge talsmenn til slike drøftelser/forhandlinger. Lokale forhandlinger er å få til omforente løsninger krever representativitet både fra ansattegruppene og fra arbeidsgiversiden. Størrelsen på forhandlingsgruppene kan være avhengig av skolestørrelse, lokale forhold og evt om dette gjøres for flere skoler i fellesskap.

6 Gjennomføring av forhandlinger Bestemme deltagere i forhandl fra begge sider Først ta en samtale/forhandling om de kriterier som gjelder i det off og så legge egne kriterier. Dernest bør partene på skolene ”bli enige” om en ramme (evt deling av rammen til ansatte og ledere) det skal forhandles om. Innføringstidspunkt evt Forhandlinger Skal dette bare gjelde lærerne ??


Laste ned ppt "Bør private skoler ha lokale forhandlinger? Noen sider ved saken!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google