Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av IKT i ulike beslutningsprosesser og arbeidsoppgaver i offentlig sektor (II) - Spesielt om representasjon av rettsregler i datamaskinprogrammer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av IKT i ulike beslutningsprosesser og arbeidsoppgaver i offentlig sektor (II) - Spesielt om representasjon av rettsregler i datamaskinprogrammer."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bruk av IKT i ulike beslutningsprosesser og arbeidsoppgaver i offentlig sektor (II) - Spesielt om representasjon av rettsregler i datamaskinprogrammer Disposisjon til Dag Wiese Schartums forelesning den 22. oktober 2003

3 Generelt om transformering av rettsregler til programkode Lover og forskrifter er skrevet i “naturlig språk” Instrukser til datamaskiner må være skrevet i et programmeringsspråk (formelt språk) Innebærer at rettsregelen må “transformeres” fra naturlig til formelt språk Transformering til programmeringsspråk –Krever entydighet –Innebærer at vi må ta stilling til, og velge løsninger for alle tolkningsspørsmål Alt som er transformert kan automatiseres Ikke alt kan/bør automatiseres/transformeres –Bestemmelser som gir anvisning på skjønnsutøvelse –Tilfelle der automatisering/transformering ikke er hensiktsmessig Transformering og automatisering er vanlig og blir vanligere Graden av transformering og automatisering øker

4 Hva kan automatiseringen bestå i? Innhente og kontrollere saksopplysninger –Krever at det foreligger tilgjengelige opplysninger i maskinlesbar form –Definisjonen av opplysningstypen hos kilden må/bør være identisk med det som følger av rettsreglene Prøve om vilkår i loven mv er oppfylt –Alternative vilkår (“eller”) –Kumulative vilkår (“og”) Foreta beregninger –Dvs regne ut tidsaspekter, beløp, høye, vekt … og alt som kan uttrykkes i tall

5 Generelt om transformering av rettsregler til programkode Stipendet kan bli gitt til utanlandsk statsborgar som har fått asyl i Noreg, og som tek vidaregåande opplæring her i landet. Dvs en person som er registrert med flyktning- status i Utlendings- direktoratet. Kan også gjelde statsløse personer Bare opplæring som er godkjent av Statens lånekasse for utdanning. Skal hvis vilkårene er oppfylte Hvis søker er utenlandsk statsborger OG Hvis er registrert som flyktning hos UDI OG Hvis søker følger godkjent utdanning OG Hvis søker er registrert som aktiv student SÅ Beregn og tildel stipend

6 Operasjoner Forholdet mellom saksopplysninger og de “operasjoner” som leder fram til enkeltvedtak  aritmetriske  logiske Enkeltvedtak Relevante saksopplysninger AND, OR, NOT, ,,  etc +, -, /, * etc Variable opplysninger “Faste” opplysninger Feil/mangler => uriktige enkeltvedtak

7 Avsluttende bemerkninger Automatisert rettsanvendelse reiser spørsmål om –Rettssikkerhet (fullstendig og riktig programkode) –Personvern (programkoden “produserer” personopplysninger) –Offentlighet (vanskelig å få innsyn i innholdet av programkoden) Men disse er ikke nødvendigvis vanskeligere enn de tradisjonelle spørsmålene –Mange spørsmål “flyttes” til systemutviklingen (bort fra saksbehandlingen av den enkelte sak) –Systemutvikling er (idéellt sett) vel strukturert arbeidsprosess => lettere å unngå feil og mangler? –Systemutvikling utføres av et (forholdsvis) lite antall personer => lettere å styre/instruere? –Systemutvikling utføres (fortrinnsvis) av vel kvalifiserte personer => høyere kvalitet?


Laste ned ppt "Bruk av IKT i ulike beslutningsprosesser og arbeidsoppgaver i offentlig sektor (II) - Spesielt om representasjon av rettsregler i datamaskinprogrammer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google