Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 7 b) Prisavslag mv – økonomisk kompensasjon for mangelen som sådan Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 7 b) Prisavslag mv – økonomisk kompensasjon for mangelen som sådan Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 7 b) Prisavslag mv – økonomisk kompensasjon for mangelen som sådan Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 Lasse Simonsen Kravene (mangler) Kravene (mangler) Fastholdelse Erstatning (konsekvenser av mangel) Erstatning (konsekvenser av mangel) Direkte sanksjoner Direkte sanksjoner Retting (avhl § 4-10 (2) Retting (avhl § 4-10 (2) Prisavslag Natural- oppfyllelse Økonomisk kompensasjon Dag 7 a og b Sanksjoner som retter seg mot mangelen som sådan M ? ?

4 Lasse Simonsen Analyseobjektet: Mangel NB! Hvilke prinsipper i norsk kontraktrett som kan sies å gi en økonomisk kompensasjon av mangelen som sådan.

5 Lasse Simonsen Økonomisk kompensasjon Økonomisk kompensasjon 2 Balanseprinsippet (prisavslag) 2 Balanseprinsippet (prisavslag) 3 Reparasjons- kostnader 3 Reparasjons- kostnader 1 Verdiminuset 1 Verdiminuset Kompensasjonsprinsipper: Erstatning

6 2 Verdiminuset (erstatning)

7 Lasse Simonsen M M Økonomiske virkninger av mangel (økonomisk tap) Tapsprinsippet:

8 Lasse Simonsen Mangel Salg (verdiminuset - omsetningsverdien) Ulike typer bruk (bruksverdien) Reparasjon (gjenopprettelseskostnadene) Verdsettelse av tap – tre ulike årsaksperspektiver (begivenhetsforløp): Typisk konsekvenstap Forskjellig tap avhengig av bruksmåte

9 Lasse Simonsen Fallet i omsetningsverdi: (verdiminuset, sml prisavslag) V1V1 V1V1 V2V2 V2V2 Prisdifferansen = verdiminuset Fallet i omsetningsverdien Uten mangel Med mangel Y

10 Lasse Simonsen Kravet til ansvarsgrunnlag: (se senere foredrag) Kontraktbrudd Ansvarsgrunnlag + Erstatning Gjensidighetsbeføyelsene

11 3 Balanseprinsippet (prisavslag) 3.1 Formålet med prisavslaget - gjensidighetsbeføylse

12 3.1 Formålet med prisavslaget

13 Lasse Simonsen D D K K Vederlaget Realytelsen Gjensidighetsbeføyelse (reduksjon av vederlaget) Oppfyllelsesrisikoen (krav om ytelse)

14 Lasse Simonsen Formålet med prinsippet – (Rt 2000 side 199 gjenopprette balansen i avtalen) Y Mangel Prisavslag

15 3.2 Hjemmel og grunnvilkåret – kontraktsbrudd, ikke krav om ansvarsgrunnlag

16 Lasse Simonsen Erstatning - direkte tap (kontrollansvaret) Prisavslag (ubetinget ansvar) Prisavslag – ubetinget kontraktbruddansvar: Erstatning - indirekte tap (culpaansvaret)

17 3.3 Utmålingen av prisavslaget

18 Lasse Simonsen M M Kr ? Varen Kontrakten Tolking (direkte metode) - mangelens kontraktmessige verdi: Kan være uttrykkelig regulert Eksempel: OPS Veiprosjekt – trekkpoeng Periodebetaling for driftsstandard – trekk for manglende tilgjengelighet

19 Lasse Simonsen V1V1 V1V1 V2V2 V2V2 Prisdifferansen = verdiminuset Fallet i omsetningsverdien Uten mangel Med mangel Y Den faktiske hovedregelen – fallet i omsetningsverdi: (det absolutte elementet – tilsvarer erstatning)

20 Lasse Simonsen Kjøpes. = 1000 Korrigert for vederlagets størrelse + 30 % Vederlagskorrigering av verdiminuset: Den faktiske reduksjonen av markedsverdien Kjl § 37: ”forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand” 100 130 Kjøpes. = 1300 Kjøpesummen = 30 % høyere enn antatt markedspris

21 Lasse Simonsen Vederlagskorrigering av verdiminuset: 90 117 P=10 P=13 K = 100K = 130 10 %

22 Lasse Simonsen Ingen korreksjon + 0 % Presumsjon: Kjøpesummen = markedsprisen Prisavslag = erstatning for verdiminuset Den faktiske reduksjonen av markedsverdien Kjøpesummen = antatt markedspris

23 3.4 Alternativ beregningsmåte – mangelens betydning for kreditor

24 Lasse Simonsen Kreditors individuelle ulemper: Prisavslag (økonomiske ulemper) Markedsreaksjonen (dvs den generelle (objektive) reaksjonen på en mangel) Individuell vurdering? (særlige preferanser mv) Folk flest Den enkelte kreditor

25 Lasse Simonsen Forbrukerkjøpsloven: Tap i omsetningsverdi Tap i omsetningsverdi Fkjl § 31 andre ledd Mangelens betydning Mangelens betydning Prisavslag HovedregelenSærlige grunner (nokså snever unntaksregel) - Særlige preferanser - Faktiske ulemper Eksempel: Feil farge, feil utforming, osv.

26 Lasse Simonsen Eksempel – pakkereiser: M M Særlige preferanser Særlige preferanser Faktiske ulemper Faktiske ulemper Generell (objektiv) kontra individuell vurdering Uheldige konsekvenser

27 4 Reparasjonskostnader 4.1 Oversikt

28

29 Lasse Simonsen Økonomisk kompensasjon Økonomisk kompensasjon Reparasjons- kostnader Reparasjons- kostnader Reparasjonsprinsippet: Hjelpenorm Prinsipalt erstatningskrav Prinsipalt erstatningskrav Subsidiært erstatningskrav Subsidiært erstatningskrav § 4-10 (4) Brudd på rettingsplikten § 4-12 (2) Presumsjon § 4-14 Regulær erstatning Selvstendige krav

30 4.2 Hjelpenorm –Faktisk presumsjon –Legalpresumsjon

31 Lasse Simonsen Hjelpenorm for prisavslag – faktisk presumsjon: Justert kjøpesum Justert kjøpesum Rep. omkostninger Rep. omkostninger Fall i omsetningsverdien

32 Lasse Simonsen Legalpresumsjon for prisavslagets størrelse – avhl § 4-12 (2): (presumsjonens styrke, se Rt 2000 side 1999) Justert kjøpesum Justert kjøpesum Rep. omkostninger Rep. omkostninger Prisavslag

33 4.3 Subsidiært erstatningsansvar

34 Lasse Simonsen Erstatning av rettingskostnader som følge av misligholdt rettingsplikt: Avhl § 4-10 (4).3 Krav om retting Krav om retting Rettingsfristen Krav på erstatning for rettingskostnadene Krav på erstatning for rettingskostnadene Mislighold av rettingsplikten Prinsipalt kravSubsidiært krav

35 4.4 Prinsipalt erstatningsansvar

36 Lasse Simonsen Ordinær erstatning: Erstatning Særskilt hjemmel Særskilt hjemmel Generell hjemmel Generell hjemmel Ansvars- grunnlag Ansvars- grunnlag F eks kontrollansvar Hvtl § 25 (2) Buofl § 33 (2) F eks avhl § 4-14

37 Lasse Simonsen Forholdet mellom erstatning og verdiminusbegrensningen ved prisavslag: Jf §§ 4-12 og 4-14 Erstatning Prisavslag Avhl § 4-12 Prisavslag Avhl § 4-12 Erstatning Avhl § 4-14 Erstatning Avhl § 4-14 (verdiminuset) (reparasjonskostnader) ?


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 7 b) Prisavslag mv – økonomisk kompensasjon for mangelen som sådan Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google