Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.03.2015 12:49 Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune Februar-mars 2015 Rapport for Petrine barnehage – overordnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.03.2015 12:49 Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune Februar-mars 2015 Rapport for Petrine barnehage – overordnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 :49 Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune Februar-mars 2015 Rapport for Petrine barnehage – overordnet

2 :49 3. Velg den ikke-kommunale barnehagen ditt barn har plass i Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Blåbærgrenda barnehage 2Tangen barnehage 3Petrine barnehage 4Bjørnehi familiebarnehage

3 : Velg avdeling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Osp 2Eik 3Furu

4 : Velg avdeling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Osp9 Eik12 Furu15 N36

5 : Jeg opplever at: UTVIKLING OG LÆRING Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling 2personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling 3personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling 4barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge-konstruksjonslek osv) 5barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen 6tilbudet er tilpasset barnet mitt

6 : Jeg opplever at: Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Svært misfornøyd1 2345Svært fornøyd6 Vet ikkeN personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling personalet arbeider godt med mitt barns språkutviklin g personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge- konstruksjon slek osv) barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen tilbudet er tilpasset barnet mitt

7 : personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

8 : personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd616 Vet ikke0 N36

9 : personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

10 : personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd610 Vet ikke1 N36

11 : personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

12 : personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd611 Vet ikke2 N36

13 : barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge-konstruksjonslek osv) Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

14 : barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge-konstruksjonslek osv) Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd615 Vet ikke3 N36

15 : barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

16 : barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd69 Vet ikke6 N36

17 : tilbudet er tilpasset barnet mitt Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

18 : tilbudet er tilpasset barnet mitt Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd610 Vet ikke3 N36

19 : Kommentarer til "utvikling og læring" Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 De ansatte er så dyktige til å tilrettelegge for lek, og spesielt rollespill. De ansattes sammensetning og bakgrunn gjør det veldig spennende. Kunne ønske ar de som liker å lære, høre etter På samlingsstund og klarer å sitte rolig kunne få mer tid til dette. Mens de som er mer urolig kunne gjøre noe annet. Kunne gjerne ha blitt utfordret mer til utelek. Gått lengre og oftere turer. Selv om det er vinter og glatt kan barna tas med ut. Gjerne være med å sande siden vaktmesteren ikke har tid. Pr i dag er det bare fremmedspråklige ansatte ved avdelingen, og vi er usikre på om vi synes dette er heldig for barnets språkutvikling. Kunne ønske mer bruk av uteområder og tur i skogen eller nærområdet. Har forståelse for at det har vært noe redusert på senvinteren pga graving på lekeplassen og dårlig "vinterføre". Håper det tar seg opp utover våren og sommeren.

20 : Jeg opplever at: TRIVSEL OG TRYGGHET Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1barnet mitt har hatt en god tilvenning 2mitt barn trives i barnehagen 3barnet mitt har godt samspill med de voksne 4barnet mitt har venner 5barnet mitt opplever trygget 6personalet viser god omsorg for mitt barn

21 : Jeg opplever at: Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Svært misfornøyd1 2345Svært fornøyd6 Vet ikkeN barnet mitt har hatt en god tilvenning mitt barn trives i barnehagen barnet mitt har godt samspill med de voksne barnet mitt har venner barnet mitt opplever trygget personalet viser god omsorg for mitt barn

22 : barnet mitt har hatt en god tilvenning Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

23 : barnet mitt har hatt en god tilvenning Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd620 Vet ikke0 N36

24 : mitt barn trives i barnehagen Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

25 : mitt barn trives i barnehagen Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd623 Vet ikke0 N36

26 : barnet mitt har godt samspill med de voksne Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

27 : barnet mitt har godt samspill med de voksne Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd620 Vet ikke1 N36

28 : barnet mitt har venner Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

29 : barnet mitt har venner Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd617 Vet ikke1 N36

30 : barnet mitt opplever trygget Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

31 : barnet mitt opplever trygget Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd619 Vet ikke1 N36

32 : personalet viser god omsorg for mitt barn Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

33 : personalet viser god omsorg for mitt barn Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd624 Vet ikke0 N36

34 : Kommentarer til "trivsel og tryggehet" Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Vi har opplevd det siste året at ansatte på andre avdelinger ikke hilser nå vi møtes i garderoben. Det oppleves som leit av begge foreldre her. Vi håper også at de nyansatte kan bli bedre på å hilse hei og hadet, og gi noe oppmerksomhet til oss som foreldre når vi leverer/henter på Furu. Ser at det blir fint med en voksen til, da det har vært en urolig og aktiv gruppe. Blir mer rom for rolige aktiviteter og lek. Enkelte av de ansatte har dårlig samspill med barna, enten på grunn av dårlig språk eller liten vilje eller evne til å involvere seg i barna. Dette gjelder imidlertid ikke pedagogisk leder og de andre ansatte som har vært der over lang tid. Foreløpig har vi fått litt lite info om barnets hverdag i barnehagen.

35 : Jeg opplever at: SAMARBEID OG MEDVIRKNING Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling 2barnehagen har interesse for mine synspunkter 3jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig 4jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid

36 : Jeg opplever at: Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Helt uenig12345Helt enig6Vet ikkeN barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling barnehagen har interesse for mine synspunkter jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid

37 : barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig Helt enig6 7Vet ikke

38 : barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig Helt enig616 Vet ikke0 N36

39 : barnehagen har interesse for mine synspunkter Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig Helt enig6 7Vet ikke

40 : barnehagen har interesse for mine synspunkter Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig Helt enig617 Vet ikke0 N36

41 : jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig Helt enig6 7Vet ikke

42 : jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig Helt enig620 Vet ikke1 N36

43 : jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig Helt enig6 7Vet ikke

44 : jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig Helt enig613 Vet ikke3 N36

45 : Kommentarer til "samarbeid og medvirkning" Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Hadde ønsket litt fler samtaler med pedleder, hvertfall nå etter at det har kommet en ny. Har også ved et par ganger tatt opp at vi ikke liker at barna ligger ute og sover uten kontinuerlig oppsyn, at en voksen sitter "sovevakt", men føler ikke at der blir tatt til etterretning.

46 : Jeg opplever at: PERSONALET Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting 2personalet har tid til å lytte til meg 3personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn

47 : Jeg opplever at: Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Helt uenig12345Helt enig6Vet ikkeN jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting personalet har tid til å lytte til meg personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn

48 : jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig Helt enig6 7Vet ikke

49 : jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig Helt enig622 Vet ikke0 N36

50 : personalet har tid til å lytte til meg Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig Helt enig6 7Vet ikke

51 : personalet har tid til å lytte til meg Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig Helt enig616 Vet ikke0 N36

52 : personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig Helt enig6 7Vet ikke

53 : personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig Helt enig614 Vet ikke1 N36

54 : Kommentarer til "personalet" Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Har i år ofte opplevd situasjonen ved levering og henting slik at personalet er såpass opptatt (med barna) at det er vanskelig å få snakket med dem. Dette har vel med en krevende barnegruppe å gjøre og noe fravær blant de faste. Men savner derfor korte tilbakemeldinger på hva barnet har gjort/opplevd i løpet av dagen. Opplever litt varierende tilbakemeldinger på ettermiddagen om hvordan dagen har vært. Det varierer mellom hvem som er på avdelingen om vi får vite noe særlig om hva som har skjedd. Må aktivt spørre om hva de har gjort, eventuell soving, spising osv. Skjønner at ikke alle kan ha like god oversikt over alle barna. Morgenene er stort sett fine, hyggelig velkomst og ofte tid til å slå av en prat.

55 : Jeg: INFORMASJON Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1får daglig informasjon om mitt barn 2får informasjon om planlagte aktiviteter 3mener årsplanen fra barnehagen gir god informasjon om barnehagens pedagogiske innhold 4leser informasjonen jeg mottar 5følger med på informasjonen på hjemmesiden og tavlene 6får informasjon om endringer i personalet

56 : Jeg: Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Svært misfornøyd1 2345Svært fornøyd6 Vet ikkeN får daglig informasjon om mitt barn får informasjon om planlagte aktiviteter mener årsplanen fra barnehagen gir god informasjon om barnehagens pedagogiske innhold leser informasjone n jeg mottar følger med på informasjone n på hjemmesiden og tavlene får informasjon om endringer i personalet

57 : får daglig informasjon om mitt barn Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

58 : får daglig informasjon om mitt barn Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd67 Vet ikke0 N36

59 : får informasjon om planlagte aktiviteter Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

60 : får informasjon om planlagte aktiviteter Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd619 Vet ikke0 N36

61 : mener årsplanen fra barnehagen gir god informasjon om barnehagens pedagogiske innhold Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

62 : mener årsplanen fra barnehagen gir god informasjon om barnehagens pedagogiske innhold Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd619 Vet ikke1 N36

63 : leser informasjonen jeg mottar Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

64 : leser informasjonen jeg mottar Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd619 Vet ikke0 N36

65 : følger med på informasjonen på hjemmesiden og tavlene Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

66 : følger med på informasjonen på hjemmesiden og tavlene Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd69 Vet ikke0 N36

67 : får informasjon om endringer i personalet Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

68 : får informasjon om endringer i personalet Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd611 Vet ikke0 N36

69 : Kommentarer til "informasjon" Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Lite informasjon om hvem som er vikarer. Har fått noe sen informasjon noen ganger om sykdom blant de voksne og bruk av mye vikarer i perioder Vedr punkt 1, se forrige side. Synes jeg nå altfor sjelden får informasjon om dagen. Dette har vært mye bedre tidligere. Det hender at enkelte av personalet glemmer å informere om skader barnet har pådratt seg i barnehagen.

70 : Jeg opplever at: FYSISK MILJØ Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1uteområdene fremmer barns lek og læring 2lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring 3renholdet i barnehagen er bra 4nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter

71 : Jeg opplever at: Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Svært misfornøyd1 2345Svært fornøyd6 Vet ikkeN uteområdene fremmer barns lek og læring lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring renholdet i barnehagen er bra nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter

72 : uteområdene fremmer barns lek og læring Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

73 : uteområdene fremmer barns lek og læring Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd67 Vet ikke0 N36

74 : lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

75 : lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd66 Vet ikke0 N36

76 : renholdet i barnehagen er bra Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

77 : renholdet i barnehagen er bra Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd64 Vet ikke3 N36

78 : nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd Svært fornøyd6 7Vet ikke

79 : nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd Svært fornøyd613 Vet ikke0 N36

80 : Kommentarer til "fysisk miljø" Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Vi håper på at turer/uteaktiviteter utenfor Petrine opprettholdes fremover, da det jo er noe kaotisk på uteområdet. Ser at det er mange barn på få toaletter, endel "klin" på vegger. Tiss på toalett og gulv. Burde vegger vaskes hver dag, halv opp på veggen f.eks. Små barn med møkkete hender tar å holder seg på vegger for å støtte seg osv. Vært mye is ute, og barna har vært lite ute i lek og aktivitet den siste tiden. Barnehage bærer preg av å være gammel, med det kreative personale veier godt opp for dette. Skulle ønske det var flere fysiske utfordringer. Mer bruk av tur i nærområdet. Ønsker oss gress på rull til våren....

81 : Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen din? Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds

82 : Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen din? Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært lite tilfreds0 Lite tilfreds0 Nøytral0 Tilfreds17 Svært tilfreds19 N36

83 : Vil du anbefale barnehagen til andre? Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Ja 2Nei

84 : Vil du anbefale barnehagen til andre? Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Ja36 Nei0 N36

85 : Er det noe annet du ønsker å kommentere? Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Flott barnehage og personale😊☺ Tommel opp👍 Vi er så strålende fornøyde med vår barnehage. Det er en fryd å levere og vite at barnet vårt har det så godt og trygdt, og morsomt! Vi er så imponert over at de voksne alltid er spredt blant barna i lek. Aldri har vi opplevd at de vokse sitter sammen og barna leker alene. Slikt hører vi ofte om fra våre venner med barn i andre barnehager. Alle de vokse er så rolige og behagelige, og viser virkelig omsorg for hvert enkelt barn. For oss finnes det ingen alterntiver til Petrine som er gode nok:) Vi håper at kvaliteten på forholdet mellom barn og ansatte opprettholdes, og ikke blir svakere fremover. Ja, vi er meget fornøyd med barnehagen. Det har hent at vi har hatt spørsmål eller etterlysninger, da har vi blitt møtt med villighet til endring eller god forklaringer på hvorfor situasjonen er som den er. Fint om dere kan ta opp med enkelt foreldre som dere vet ikke følger opp å ta med møkkete klær, votter og sko HVER dag. Blir så mye renere og hyggeligere for alle da! Vær "strengere" og litt direkte på det. Dere er flinke Flott barnehage, gutten min gleder seg til å komme hver dag. Generelt er vi veldig fornøyd med barnehagen. Det er imidlertid dårlige rutiner når det gjelder bleieskift. Det er ikke slik som i mange barnehager at det sjekkes/byttes bleier iht. faste tider. Dette medfører at vårt barn ofte går lenge med avføring i bleien. Ukentlig får vi barnet hjem med store bleieirritasjoner og sår pga sommel med bleieskift. Ved henting sitter ofte barnet med avføring i bleien og en sterk lukt i lokalet uten at vedkommende som ansatt har foretatt seg noe. Ved påpekning av at det luktet avføring av barnet ved en anledning svarte en av de ansatte følgende uten å ha foretatt seg noe: "ja, jeg syntes det luktet litt". Fantastisk personell på avdeling Furu! Vi er ekstremt fornøyd med pedagogisk leder på Furu. Hun er veldig kreativ og gjør sammen med det øvrige personalet på avdelingen dagen for vårt barn, slik vi opplever det, innholdsrik og trygg!


Laste ned ppt "20.03.2015 12:49 Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune Februar-mars 2015 Rapport for Petrine barnehage – overordnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google