Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune
Februar-mars 2015 Rapport for Petrine barnehage – overordnet

2 3. Velg den ikke-kommunale barnehagen ditt barn har plass i
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 3. Velg den ikke-kommunale barnehagen ditt barn har plass i Navn 1 Blåbærgrenda barnehage 2 Tangen barnehage 3 Petrine barnehage 4 Bjørnehi familiebarnehage

3 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
15. Velg avdeling Navn 1 Osp 2 Eik 3 Furu

4 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
15. Velg avdeling Navn Antall Osp 9 Eik 12 Furu 15 N 36

5 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
16. Jeg opplever at: UTVIKLING OG LÆRING Navn 1 personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling 2 personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling 3 personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling 4 barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge-konstruksjonslek osv) 5 barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen 6 tilbudet er tilpasset barnet mitt

6 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
16. Jeg opplever at: Svært misfornøyd1 2 3 4 5 Svært fornøyd6 Vet ikke N personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling 8 12 16 36 personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling 1 10 14 personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling 11 barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge-konstruksjonslek osv) 9 15 barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen 6 tilbudet er tilpasset barnet mitt 7

7 17. personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 17. personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

8 17. personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 17. personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 4 8 5 12 Svært fornøyd6 16 Vet ikke N 36

9 18. personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 18. personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

10 18. personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 18. personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling Navn Antall Svært misfornøyd1 2 1 3 4 10 5 14 Svært fornøyd6 Vet ikke N 36

11 19. personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 19. personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

12 19. personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 19. personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 1 4 10 5 12 Svært fornøyd6 11 Vet ikke N 36

13 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
20. barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge-konstruksjonslek osv) Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

14 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
20. barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge-konstruksjonslek osv) Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 4 9 5 Svært fornøyd6 15 Vet ikke N 36

15 21. barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 21. barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

16 21. barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 21. barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 1 4 5 16 Svært fornøyd6 9 Vet ikke 6 N 36

17 22. tilbudet er tilpasset barnet mitt
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 22. tilbudet er tilpasset barnet mitt Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

18 22. tilbudet er tilpasset barnet mitt
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 22. tilbudet er tilpasset barnet mitt Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 4 7 5 16 Svært fornøyd6 10 Vet ikke N 36

19 23. Kommentarer til "utvikling og læring"
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 23. Kommentarer til "utvikling og læring" De ansatte er så dyktige til å tilrettelegge for lek, og spesielt rollespill. De ansattes sammensetning og bakgrunn gjør det veldig spennende. Kunne ønske ar de som liker å lære, høre etter På samlingsstund og klarer å sitte rolig kunne få mer tid til dette. Mens de som er mer urolig kunne gjøre noe annet. Kunne gjerne ha blitt utfordret mer til utelek. Gått lengre og oftere turer. Selv om det er vinter og glatt kan barna tas med ut. Gjerne være med å sande siden vaktmesteren ikke har tid. Pr i dag er det bare fremmedspråklige ansatte ved avdelingen, og vi er usikre på om vi synes dette er heldig for barnets språkutvikling. Kunne ønske mer bruk av uteområder og tur i skogen eller nærområdet. Har forståelse for at det har vært noe redusert på senvinteren pga graving på lekeplassen og dårlig "vinterføre". Håper det tar seg opp utover våren og sommeren.

20 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
24. Jeg opplever at: TRIVSEL OG TRYGGHET Navn 1 barnet mitt har hatt en god tilvenning 2 mitt barn trives i barnehagen 3 barnet mitt har godt samspill med de voksne 4 barnet mitt har venner 5 barnet mitt opplever trygget 6 personalet viser god omsorg for mitt barn

21 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
24. Jeg opplever at: Svært misfornøyd1 2 3 4 5 Svært fornøyd6 Vet ikke N barnet mitt har hatt en god tilvenning 11 20 36 mitt barn trives i barnehagen 23 barnet mitt har godt samspill med de voksne 1 10 barnet mitt har venner 13 17 barnet mitt opplever trygget 6 19 personalet viser god omsorg for mitt barn 9 24

22 25. barnet mitt har hatt en god tilvenning
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 25. barnet mitt har hatt en god tilvenning Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

23 25. barnet mitt har hatt en god tilvenning
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 25. barnet mitt har hatt en god tilvenning Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 4 5 11 Svært fornøyd6 20 Vet ikke N 36

24 26. mitt barn trives i barnehagen
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 26. mitt barn trives i barnehagen Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

25 26. mitt barn trives i barnehagen
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 26. mitt barn trives i barnehagen Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 4 5 11 Svært fornøyd6 23 Vet ikke N 36

26 27. barnet mitt har godt samspill med de voksne
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 27. barnet mitt har godt samspill med de voksne Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

27 27. barnet mitt har godt samspill med de voksne
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 27. barnet mitt har godt samspill med de voksne Navn Antall Svært misfornøyd1 2 1 3 4 5 10 Svært fornøyd6 20 Vet ikke N 36

28 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
28. barnet mitt har venner Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

29 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
28. barnet mitt har venner Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 1 4 5 13 Svært fornøyd6 17 Vet ikke N 36

30 29. barnet mitt opplever trygget
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 29. barnet mitt opplever trygget Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

31 29. barnet mitt opplever trygget
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 29. barnet mitt opplever trygget Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 4 6 5 10 Svært fornøyd6 19 Vet ikke 1 N 36

32 30. personalet viser god omsorg for mitt barn
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 30. personalet viser god omsorg for mitt barn Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

33 30. personalet viser god omsorg for mitt barn
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 30. personalet viser god omsorg for mitt barn Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 1 4 5 9 Svært fornøyd6 24 Vet ikke N 36

34 31. Kommentarer til "trivsel og tryggehet"
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 31. Kommentarer til "trivsel og tryggehet" Vi har opplevd det siste året at ansatte på andre avdelinger ikke hilser nå vi møtes i garderoben. Det oppleves som leit av begge foreldre her. Vi håper også at de nyansatte kan bli bedre på å hilse hei og hadet , og gi noe oppmerksomhet til oss som foreldre når vi leverer/henter på Furu. Ser at det blir fint med en voksen til, da det har vært en urolig og aktiv gruppe. Blir mer rom for rolige aktiviteter og lek. Enkelte av de ansatte har dårlig samspill med barna, enten på grunn av dårlig språk eller liten vilje eller evne til å involvere seg i barna. Dette gjelder imidlertid ikke pedagogisk leder og de andre ansatte som har vært der over lang tid. Foreløpig har vi fått litt lite info om barnets hverdag i barnehagen.

35 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
32. Jeg opplever at: SAMARBEID OG MEDVIRKNING Navn 1 barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling 2 barnehagen har interesse for mine synspunkter 3 jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig 4 jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid

36 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
32. Jeg opplever at: Helt uenig1 2 3 4 5 Helt enig6 Vet ikke N barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling 9 11 16 36 barnehagen har interesse for mine synspunkter 14 17 jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig 12 20 1 jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid 8 13

37 33. barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 33. barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling Navn 1 Helt uenig1 2 3 4 5 6 Helt enig6 7 Vet ikke

38 33. barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 33. barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling Navn Antall Helt uenig1 2 3 4 9 5 11 Helt enig6 16 Vet ikke N 36

39 34. barnehagen har interesse for mine synspunkter
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 34. barnehagen har interesse for mine synspunkter Navn 1 Helt uenig1 2 3 4 5 6 Helt enig6 7 Vet ikke

40 34. barnehagen har interesse for mine synspunkter
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 34. barnehagen har interesse for mine synspunkter Navn Antall Helt uenig1 2 3 4 5 14 Helt enig6 17 Vet ikke N 36

41 35. jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 35. jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig Navn 1 Helt uenig1 2 3 4 5 6 Helt enig6 7 Vet ikke

42 35. jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 35. jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig Navn Antall Helt uenig1 2 3 4 5 12 Helt enig6 20 Vet ikke 1 N 36

43 36. jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 36. jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid Navn 1 Helt uenig1 2 3 4 5 6 Helt enig6 7 Vet ikke

44 36. jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 36. jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid Navn Antall Helt uenig1 2 3 4 8 5 12 Helt enig6 13 Vet ikke N 36

45 37. Kommentarer til "samarbeid og medvirkning"
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 37. Kommentarer til "samarbeid og medvirkning" Hadde ønsket litt fler samtaler med pedleder, hvertfall nå etter at det har kommet en ny. Har også ved et par ganger tatt opp at vi ikke liker at barna ligger ute og sover uten kontinuerlig oppsyn, at en voksen sitter "sovevakt", men føler ikke at der blir tatt til etterretning.

46 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
38. Jeg opplever at: PERSONALET Navn 1 jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting 2 personalet har tid til å lytte til meg 3 personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn

47 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
38. Jeg opplever at: Helt uenig1 2 3 4 5 Helt enig6 Vet ikke N jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting 8 22 36 personalet har tid til å lytte til meg 6 12 16 personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn 7 14 1

48 39. jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 39. jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting Navn 1 Helt uenig1 2 3 4 5 6 Helt enig6 7 Vet ikke

49 39. jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 39. jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting Navn Antall Helt uenig1 2 3 4 5 8 Helt enig6 22 Vet ikke N 36

50 40. personalet har tid til å lytte til meg
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 40. personalet har tid til å lytte til meg Navn 1 Helt uenig1 2 3 4 5 6 Helt enig6 7 Vet ikke

51 40. personalet har tid til å lytte til meg
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 40. personalet har tid til å lytte til meg Navn Antall Helt uenig1 2 3 4 6 5 12 Helt enig6 16 Vet ikke N 36

52 41. personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 41. personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn Navn 1 Helt uenig1 2 3 4 5 6 Helt enig6 7 Vet ikke

53 41. personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 41. personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn Navn Antall Helt uenig1 2 3 4 7 5 14 Helt enig6 Vet ikke 1 N 36

54 42. Kommentarer til "personalet"
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 42. Kommentarer til "personalet" Har i år ofte opplevd situasjonen ved levering og henting slik at personalet er såpass opptatt (med barna) at det er vanskelig å få snakket med dem. Dette har vel med en krevende barnegruppe å gjøre og noe fravær blant de faste. Men savner derfor korte tilbakemeldinger på hva barnet har gjort/opplevd i løpet av dagen. Opplever litt varierende tilbakemeldinger på ettermiddagen om hvordan dagen har vært. Det varierer mellom hvem som er på avdelingen om vi får vite noe særlig om hva som har skjedd. Må aktivt spørre om hva de har gjort, eventuell soving, spising osv. Skjønner at ikke alle kan ha like god oversikt over alle barna. Morgenene er stort sett fine, hyggelig velkomst og ofte tid til å slå av en prat.

55 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
43. Jeg: INFORMASJON Navn 1 får daglig informasjon om mitt barn 2 får informasjon om planlagte aktiviteter 3 mener årsplanen fra barnehagen gir god informasjon om barnehagens pedagogiske innhold 4 leser informasjonen jeg mottar 5 følger med på informasjonen på hjemmesiden og tavlene 6 får informasjon om endringer i personalet

56 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
43. Jeg: Svært misfornøyd1 2 3 4 5 Svært fornøyd6 Vet ikke N får daglig informasjon om mitt barn 6 12 8 7 36 får informasjon om planlagte aktiviteter 15 19 mener årsplanen fra barnehagen gir god informasjon om barnehagens pedagogiske innhold 14 1 leser informasjonen jeg mottar 16 følger med på informasjonen på hjemmesiden og tavlene 11 9 får informasjon om endringer i personalet 13

57 44. får daglig informasjon om mitt barn
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 44. får daglig informasjon om mitt barn Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

58 44. får daglig informasjon om mitt barn
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 44. får daglig informasjon om mitt barn Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 6 4 12 5 8 Svært fornøyd6 7 Vet ikke N 36

59 45. får informasjon om planlagte aktiviteter
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 45. får informasjon om planlagte aktiviteter Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

60 45. får informasjon om planlagte aktiviteter
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 45. får informasjon om planlagte aktiviteter Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 4 5 15 Svært fornøyd6 19 Vet ikke N 36

61 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
46. mener årsplanen fra barnehagen gir god informasjon om barnehagens pedagogiske innhold Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

62 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
46. mener årsplanen fra barnehagen gir god informasjon om barnehagens pedagogiske innhold Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 4 5 14 Svært fornøyd6 19 Vet ikke 1 N 36

63 47. leser informasjonen jeg mottar
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 47. leser informasjonen jeg mottar Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

64 47. leser informasjonen jeg mottar
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 47. leser informasjonen jeg mottar Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 4 1 5 16 Svært fornøyd6 19 Vet ikke N 36

65 48. følger med på informasjonen på hjemmesiden og tavlene
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 48. følger med på informasjonen på hjemmesiden og tavlene Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

66 48. følger med på informasjonen på hjemmesiden og tavlene
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 48. følger med på informasjonen på hjemmesiden og tavlene Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 4 11 5 16 Svært fornøyd6 9 Vet ikke N 36

67 49. får informasjon om endringer i personalet
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 49. får informasjon om endringer i personalet Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

68 49. får informasjon om endringer i personalet
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 49. får informasjon om endringer i personalet Navn Antall Svært misfornøyd1 2 1 3 4 8 5 13 Svært fornøyd6 11 Vet ikke N 36

69 50. Kommentarer til "informasjon"
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 50. Kommentarer til "informasjon" Lite informasjon om hvem som er vikarer. Har fått noe sen informasjon noen ganger om sykdom blant de voksne og bruk av mye vikarer i perioder Vedr punkt 1, se forrige side. Synes jeg nå altfor sjelden får informasjon om dagen. Dette har vært mye bedre tidligere. Det hender at enkelte av personalet glemmer å informere om skader barnet har pådratt seg i barnehagen.

70 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
51. Jeg opplever at: FYSISK MILJØ Navn 1 uteområdene fremmer barns lek og læring 2 lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring 3 renholdet i barnehagen er bra 4 nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter

71 Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015
51. Jeg opplever at: Svært misfornøyd1 2 3 4 5 Svært fornøyd6 Vet ikke N uteområdene fremmer barns lek og læring 15 9 7 36 lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring 1 12 16 6 renholdet i barnehagen er bra 13 nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter 10

72 52. uteområdene fremmer barns lek og læring
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 52. uteområdene fremmer barns lek og læring Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

73 52. uteområdene fremmer barns lek og læring
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 52. uteområdene fremmer barns lek og læring Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 5 4 15 9 Svært fornøyd6 7 Vet ikke N 36

74 53. lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 53. lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

75 53. lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 53. lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring Navn Antall Svært misfornøyd1 2 1 3 4 12 5 16 Svært fornøyd6 6 Vet ikke N 36

76 54. renholdet i barnehagen er bra
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 54. renholdet i barnehagen er bra Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

77 54. renholdet i barnehagen er bra
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 54. renholdet i barnehagen er bra Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 1 4 13 5 15 Svært fornøyd6 Vet ikke N 36

78 55. nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 55. nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter Navn 1 Svært misfornøyd1 2 3 4 5 6 Svært fornøyd6 7 Vet ikke

79 55. nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 55. nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter Navn Antall Svært misfornøyd1 2 3 1 4 10 5 12 Svært fornøyd6 13 Vet ikke N 36

80 56. Kommentarer til "fysisk miljø"
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 56. Kommentarer til "fysisk miljø" Vi håper på at turer/uteaktiviteter utenfor Petrine opprettholdes fremover, da det jo er noe kaotisk på uteområdet. Ser at det er mange barn på få toaletter, endel "klin" på vegger. Tiss på toalett og gulv. Burde vegger vaskes hver dag, halv opp på veggen f.eks. Små barn med møkkete hender tar å holder seg på vegger for å støtte seg osv. Vært mye is ute, og barna har vært lite ute i lek og aktivitet den siste tiden. Barnehage bærer preg av å være gammel, med det kreative personale veier godt opp for dette. Skulle ønske det var flere fysiske utfordringer. Mer bruk av tur i nærområdet. Ønsker oss gress på rull til våren....

81 57. Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen din?
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 57. Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen din? Navn 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

82 57. Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen din?
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 57. Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen din? Navn Antall Svært lite tilfreds Lite tilfreds Nøytral Tilfreds 17 Svært tilfreds 19 N 36

83 58. Vil du anbefale barnehagen til andre?
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 58. Vil du anbefale barnehagen til andre? Navn 1 Ja 2 Nei

84 58. Vil du anbefale barnehagen til andre?
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 58. Vil du anbefale barnehagen til andre? Navn Antall Ja 36 Nei N

85 59. Er det noe annet du ønsker å kommentere?
Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 59. Er det noe annet du ønsker å kommentere? Flott barnehage og personale😊☺ Tommel opp👍 Vi er så strålende fornøyde med vår barnehage. Det er en fryd å levere og vite at barnet vårt har det så godt og trygdt, og morsomt! Vi er så imponert over at de voksne alltid er spredt blant barna i lek. Aldri har vi opplevd at de vokse sitter sammen og barna leker alene. Slikt hører vi ofte om fra våre venner med barn i andre barnehager. Alle de vokse er så rolige og behagelige, og viser virkelig omsorg for hvert enkelt barn. For oss finnes det ingen alterntiver til Petrine som er gode nok:) Vi håper at kvaliteten på forholdet mellom barn og ansatte opprettholdes, og ikke blir svakere fremover. Ja, vi er meget fornøyd med barnehagen. Det har hent at vi har hatt spørsmål eller etterlysninger, da har vi blitt møtt med villighet til endring eller god forklaringer på hvorfor situasjonen er som den er. Fint om dere kan ta opp med enkelt foreldre som dere vet ikke følger opp å ta med møkkete klær, votter og sko HVER dag. Blir så mye renere og hyggeligere for alle da! Vær "strengere" og litt direkte på det. Dere er flinke Flott barnehage, gutten min gleder seg til å komme hver dag. Generelt er vi veldig fornøyd med barnehagen. Det er imidlertid dårlige rutiner når det gjelder bleieskift. Det er ikke slik som i mange barnehager at det sjekkes/byttes bleier iht. faste tider. Dette medfører at vårt barn ofte går lenge med avføring i bleien. Ukentlig får vi barnet hjem med store bleieirritasjoner og sår pga sommel med bleieskift. Ved henting sitter ofte barnet med avføring i bleien og en sterk lukt i lokalet uten at vedkommende som ansatt har foretatt seg noe. Ved påpekning av at det luktet avføring av barnet ved en anledning svarte en av de ansatte følgende uten å ha foretatt seg noe: "ja, jeg syntes det luktet litt". Fantastisk personell på avdeling Furu! Vi er ekstremt fornøyd med pedagogisk leder på Furu. Hun er veldig kreativ og gjør sammen med det øvrige personalet på avdelingen dagen for vårt barn, slik vi opplever det, innholdsrik og trygg!


Laste ned ppt "Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google