Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.03.2015 12:49 Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune Februar-mars 2015 Rapport for Petrine barnehage – overordnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.03.2015 12:49 Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune Februar-mars 2015 Rapport for Petrine barnehage – overordnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 20.03.2015 12:49 Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune Februar-mars 2015 Rapport for Petrine barnehage – overordnet

2 20.03.2015 12:49 3. Velg den ikke-kommunale barnehagen ditt barn har plass i Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Blåbærgrenda barnehage 2Tangen barnehage 3Petrine barnehage 4Bjørnehi familiebarnehage

3 20.03.2015 12:49 15. Velg avdeling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Osp 2Eik 3Furu

4 20.03.2015 12:49 15. Velg avdeling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Osp9 Eik12 Furu15 N36

5 20.03.2015 12:49 16. Jeg opplever at: UTVIKLING OG LÆRING Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling 2personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling 3personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling 4barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge-konstruksjonslek osv) 5barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen 6tilbudet er tilpasset barnet mitt

6 20.03.2015 12:49 16. Jeg opplever at: Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Svært misfornøyd1 2345Svært fornøyd6 Vet ikkeN personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling 00081216036 personalet arbeider godt med mitt barns språkutviklin g 010101410136 personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling 001101211236 barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge- konstruksjon slek osv) 0009915336 barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen 0014169636 tilbudet er tilpasset barnet mitt 00071610336

7 20.03.2015 12:49 17. personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

8 20.03.2015 12:49 17. personalet arbeider for mitt barns sosiale utvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 30 48 512 Svært fornøyd616 Vet ikke0 N36

9 20.03.2015 12:49 18. personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

10 20.03.2015 12:49 18. personalet arbeider godt med mitt barns språkutvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 21 30 410 514 Svært fornøyd610 Vet ikke1 N36

11 20.03.2015 12:49 19. personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

12 20.03.2015 12:49 19. personalet arbeider godt med mitt barns fysiske utvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 31 410 512 Svært fornøyd611 Vet ikke2 N36

13 20.03.2015 12:49 20. barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge-konstruksjonslek osv) Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

14 20.03.2015 12:49 20. barnet mitt får tilbud om allsidig lek (rollelek, bygge-konstruksjonslek osv) Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 30 49 59 Svært fornøyd615 Vet ikke3 N36

15 20.03.2015 12:49 21. barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

16 20.03.2015 12:49 21. barnet mitt medvirker til innholdet i hverdagen Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 31 44 516 Svært fornøyd69 Vet ikke6 N36

17 20.03.2015 12:49 22. tilbudet er tilpasset barnet mitt Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

18 20.03.2015 12:49 22. tilbudet er tilpasset barnet mitt Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 30 47 516 Svært fornøyd610 Vet ikke3 N36

19 20.03.2015 12:49 23. Kommentarer til "utvikling og læring" Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 De ansatte er så dyktige til å tilrettelegge for lek, og spesielt rollespill. De ansattes sammensetning og bakgrunn gjør det veldig spennende. Kunne ønske ar de som liker å lære, høre etter På samlingsstund og klarer å sitte rolig kunne få mer tid til dette. Mens de som er mer urolig kunne gjøre noe annet. Kunne gjerne ha blitt utfordret mer til utelek. Gått lengre og oftere turer. Selv om det er vinter og glatt kan barna tas med ut. Gjerne være med å sande siden vaktmesteren ikke har tid. Pr i dag er det bare fremmedspråklige ansatte ved avdelingen, og vi er usikre på om vi synes dette er heldig for barnets språkutvikling. Kunne ønske mer bruk av uteområder og tur i skogen eller nærområdet. Har forståelse for at det har vært noe redusert på senvinteren pga graving på lekeplassen og dårlig "vinterføre". Håper det tar seg opp utover våren og sommeren.

20 20.03.2015 12:49 24. Jeg opplever at: TRIVSEL OG TRYGGHET Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1barnet mitt har hatt en god tilvenning 2mitt barn trives i barnehagen 3barnet mitt har godt samspill med de voksne 4barnet mitt har venner 5barnet mitt opplever trygget 6personalet viser god omsorg for mitt barn

21 20.03.2015 12:49 24. Jeg opplever at: Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Svært misfornøyd1 2345Svært fornøyd6 Vet ikkeN barnet mitt har hatt en god tilvenning 00051120036 mitt barn trives i barnehagen 00021123036 barnet mitt har godt samspill med de voksne 01041020136 barnet mitt har venner 00141317136 barnet mitt opplever trygget 00061019136 personalet viser god omsorg for mitt barn 0012924036

22 20.03.2015 12:49 25. barnet mitt har hatt en god tilvenning Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

23 20.03.2015 12:49 25. barnet mitt har hatt en god tilvenning Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 30 45 511 Svært fornøyd620 Vet ikke0 N36

24 20.03.2015 12:49 26. mitt barn trives i barnehagen Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

25 20.03.2015 12:49 26. mitt barn trives i barnehagen Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 30 42 511 Svært fornøyd623 Vet ikke0 N36

26 20.03.2015 12:49 27. barnet mitt har godt samspill med de voksne Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

27 20.03.2015 12:49 27. barnet mitt har godt samspill med de voksne Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 21 30 44 510 Svært fornøyd620 Vet ikke1 N36

28 20.03.2015 12:49 28. barnet mitt har venner Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

29 20.03.2015 12:49 28. barnet mitt har venner Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 31 44 513 Svært fornøyd617 Vet ikke1 N36

30 20.03.2015 12:49 29. barnet mitt opplever trygget Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

31 20.03.2015 12:49 29. barnet mitt opplever trygget Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 30 46 510 Svært fornøyd619 Vet ikke1 N36

32 20.03.2015 12:49 30. personalet viser god omsorg for mitt barn Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

33 20.03.2015 12:49 30. personalet viser god omsorg for mitt barn Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 31 42 59 Svært fornøyd624 Vet ikke0 N36

34 20.03.2015 12:49 31. Kommentarer til "trivsel og tryggehet" Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Vi har opplevd det siste året at ansatte på andre avdelinger ikke hilser nå vi møtes i garderoben. Det oppleves som leit av begge foreldre her. Vi håper også at de nyansatte kan bli bedre på å hilse hei og hadet, og gi noe oppmerksomhet til oss som foreldre når vi leverer/henter på Furu. Ser at det blir fint med en voksen til, da det har vært en urolig og aktiv gruppe. Blir mer rom for rolige aktiviteter og lek. Enkelte av de ansatte har dårlig samspill med barna, enten på grunn av dårlig språk eller liten vilje eller evne til å involvere seg i barna. Dette gjelder imidlertid ikke pedagogisk leder og de andre ansatte som har vært der over lang tid. Foreløpig har vi fått litt lite info om barnets hverdag i barnehagen.

35 20.03.2015 12:49 32. Jeg opplever at: SAMARBEID OG MEDVIRKNING Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling 2barnehagen har interesse for mine synspunkter 3jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig 4jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid

36 20.03.2015 12:49 32. Jeg opplever at: Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Helt uenig12345Helt enig6Vet ikkeN barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling 00091116036 barnehagen har interesse for mine synspunkter 00051417036 jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig 00031220136 jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid 00081213336

37 20.03.2015 12:49 33. barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig1 22 33 44 55 6Helt enig6 7Vet ikke

38 20.03.2015 12:49 33. barnehagen samarbeider med meg om mitt barns utvikling Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig10 20 30 49 511 Helt enig616 Vet ikke0 N36

39 20.03.2015 12:49 34. barnehagen har interesse for mine synspunkter Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig1 22 33 44 55 6Helt enig6 7Vet ikke

40 20.03.2015 12:49 34. barnehagen har interesse for mine synspunkter Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig10 20 30 45 514 Helt enig617 Vet ikke0 N36

41 20.03.2015 12:49 35. jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig1 22 33 44 55 6Helt enig6 7Vet ikke

42 20.03.2015 12:49 35. jeg blir tatt på alvor når jeg tar opp forhold jeg mener er viktig Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig10 20 30 43 512 Helt enig620 Vet ikke1 N36

43 20.03.2015 12:49 36. jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig1 22 33 44 55 6Helt enig6 7Vet ikke

44 20.03.2015 12:49 36. jeg har mulighet til medvirkning i barnehagens arbeid Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig10 20 30 48 512 Helt enig613 Vet ikke3 N36

45 20.03.2015 12:49 37. Kommentarer til "samarbeid og medvirkning" Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Hadde ønsket litt fler samtaler med pedleder, hvertfall nå etter at det har kommet en ny. Har også ved et par ganger tatt opp at vi ikke liker at barna ligger ute og sover uten kontinuerlig oppsyn, at en voksen sitter "sovevakt", men føler ikke at der blir tatt til etterretning.

46 20.03.2015 12:49 38. Jeg opplever at: PERSONALET Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting 2personalet har tid til å lytte til meg 3personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn

47 20.03.2015 12:49 38. Jeg opplever at: Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Helt uenig12345Helt enig6Vet ikkeN jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting 0024822036 personalet har tid til å lytte til meg 00261216036 personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn 000714 136

48 20.03.2015 12:49 39. jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig1 22 33 44 55 6Helt enig6 7Vet ikke

49 20.03.2015 12:49 39. jeg blir møtt med respekt av personalet ved levering og henting Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig10 20 32 44 58 Helt enig622 Vet ikke0 N36

50 20.03.2015 12:49 40. personalet har tid til å lytte til meg Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig1 22 33 44 55 6Helt enig6 7Vet ikke

51 20.03.2015 12:49 40. personalet har tid til å lytte til meg Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig10 20 32 46 512 Helt enig616 Vet ikke0 N36

52 20.03.2015 12:49 41. personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Helt uenig1 22 33 44 55 6Helt enig6 7Vet ikke

53 20.03.2015 12:49 41. personalet har kompetanse til å gjøre en god jobb med mitt barn Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Helt uenig10 20 30 47 514 Helt enig614 Vet ikke1 N36

54 20.03.2015 12:49 42. Kommentarer til "personalet" Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Har i år ofte opplevd situasjonen ved levering og henting slik at personalet er såpass opptatt (med barna) at det er vanskelig å få snakket med dem. Dette har vel med en krevende barnegruppe å gjøre og noe fravær blant de faste. Men savner derfor korte tilbakemeldinger på hva barnet har gjort/opplevd i løpet av dagen. Opplever litt varierende tilbakemeldinger på ettermiddagen om hvordan dagen har vært. Det varierer mellom hvem som er på avdelingen om vi får vite noe særlig om hva som har skjedd. Må aktivt spørre om hva de har gjort, eventuell soving, spising osv. Skjønner at ikke alle kan ha like god oversikt over alle barna. Morgenene er stort sett fine, hyggelig velkomst og ofte tid til å slå av en prat.

55 20.03.2015 12:49 43. Jeg: INFORMASJON Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1får daglig informasjon om mitt barn 2får informasjon om planlagte aktiviteter 3mener årsplanen fra barnehagen gir god informasjon om barnehagens pedagogiske innhold 4leser informasjonen jeg mottar 5følger med på informasjonen på hjemmesiden og tavlene 6får informasjon om endringer i personalet

56 20.03.2015 12:49 43. Jeg: Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Svært misfornøyd1 2345Svært fornøyd6 Vet ikkeN får daglig informasjon om mitt barn 0361287036 får informasjon om planlagte aktiviteter 00021519036 mener årsplanen fra barnehagen gir god informasjon om barnehagens pedagogiske innhold 00021419136 leser informasjone n jeg mottar 00011619036 følger med på informasjone n på hjemmesiden og tavlene 00011169036 får informasjon om endringer i personalet 01381311036

57 20.03.2015 12:49 44. får daglig informasjon om mitt barn Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

58 20.03.2015 12:49 44. får daglig informasjon om mitt barn Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 23 36 412 58 Svært fornøyd67 Vet ikke0 N36

59 20.03.2015 12:49 45. får informasjon om planlagte aktiviteter Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

60 20.03.2015 12:49 45. får informasjon om planlagte aktiviteter Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 30 42 515 Svært fornøyd619 Vet ikke0 N36

61 20.03.2015 12:49 46. mener årsplanen fra barnehagen gir god informasjon om barnehagens pedagogiske innhold Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

62 20.03.2015 12:49 46. mener årsplanen fra barnehagen gir god informasjon om barnehagens pedagogiske innhold Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 30 42 514 Svært fornøyd619 Vet ikke1 N36

63 20.03.2015 12:49 47. leser informasjonen jeg mottar Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

64 20.03.2015 12:49 47. leser informasjonen jeg mottar Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 30 41 516 Svært fornøyd619 Vet ikke0 N36

65 20.03.2015 12:49 48. følger med på informasjonen på hjemmesiden og tavlene Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

66 20.03.2015 12:49 48. følger med på informasjonen på hjemmesiden og tavlene Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 30 411 516 Svært fornøyd69 Vet ikke0 N36

67 20.03.2015 12:49 49. får informasjon om endringer i personalet Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

68 20.03.2015 12:49 49. får informasjon om endringer i personalet Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 21 33 48 513 Svært fornøyd611 Vet ikke0 N36

69 20.03.2015 12:49 50. Kommentarer til "informasjon" Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Lite informasjon om hvem som er vikarer. Har fått noe sen informasjon noen ganger om sykdom blant de voksne og bruk av mye vikarer i perioder Vedr punkt 1, se forrige side. Synes jeg nå altfor sjelden får informasjon om dagen. Dette har vært mye bedre tidligere. Det hender at enkelte av personalet glemmer å informere om skader barnet har pådratt seg i barnehagen.

70 20.03.2015 12:49 51. Jeg opplever at: FYSISK MILJØ Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1uteområdene fremmer barns lek og læring 2lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring 3renholdet i barnehagen er bra 4nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter

71 20.03.2015 12:49 51. Jeg opplever at: Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Svært misfornøyd1 2345Svært fornøyd6 Vet ikkeN uteområdene fremmer barns lek og læring 0051597036 lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring 01112166036 renholdet i barnehagen er bra 00113154336 nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter 001101213036

72 20.03.2015 12:49 52. uteområdene fremmer barns lek og læring Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

73 20.03.2015 12:49 52. uteområdene fremmer barns lek og læring Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 35 415 59 Svært fornøyd67 Vet ikke0 N36

74 20.03.2015 12:49 53. lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

75 20.03.2015 12:49 53. lokalene og utstyret innendørs fremmer barns lek og læring Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 21 31 412 516 Svært fornøyd66 Vet ikke0 N36

76 20.03.2015 12:49 54. renholdet i barnehagen er bra Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

77 20.03.2015 12:49 54. renholdet i barnehagen er bra Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 31 413 515 Svært fornøyd64 Vet ikke3 N36

78 20.03.2015 12:49 55. nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært misfornøyd1 22 33 44 55 6Svært fornøyd6 7Vet ikke

79 20.03.2015 12:49 55. nærmiljøet benyttes aktivt til turer og aktiviteter Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært misfornøyd10 20 31 410 512 Svært fornøyd613 Vet ikke0 N36

80 20.03.2015 12:49 56. Kommentarer til "fysisk miljø" Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Vi håper på at turer/uteaktiviteter utenfor Petrine opprettholdes fremover, da det jo er noe kaotisk på uteområdet. Ser at det er mange barn på få toaletter, endel "klin" på vegger. Tiss på toalett og gulv. Burde vegger vaskes hver dag, halv opp på veggen f.eks. Små barn med møkkete hender tar å holder seg på vegger for å støtte seg osv. Vært mye is ute, og barna har vært lite ute i lek og aktivitet den siste tiden. Barnehage bærer preg av å være gammel, med det kreative personale veier godt opp for dette. Skulle ønske det var flere fysiske utfordringer. Mer bruk av tur i nærområdet. Ønsker oss gress på rull til våren....

81 20.03.2015 12:49 57. Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen din? Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds

82 20.03.2015 12:49 57. Alt i alt, hvor fornøyd er du med barnehagen din? Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Svært lite tilfreds0 Lite tilfreds0 Nøytral0 Tilfreds17 Svært tilfreds19 N36

83 20.03.2015 12:49 58. Vil du anbefale barnehagen til andre? Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Navn 1Ja 2Nei

84 20.03.2015 12:49 58. Vil du anbefale barnehagen til andre? Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 NavnAntall Ja36 Nei0 N36

85 20.03.2015 12:49 59. Er det noe annet du ønsker å kommentere? Brukerundersøkelse i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune 2015 Flott barnehage og personale😊☺ Tommel opp👍 Vi er så strålende fornøyde med vår barnehage. Det er en fryd å levere og vite at barnet vårt har det så godt og trygdt, og morsomt! Vi er så imponert over at de voksne alltid er spredt blant barna i lek. Aldri har vi opplevd at de vokse sitter sammen og barna leker alene. Slikt hører vi ofte om fra våre venner med barn i andre barnehager. Alle de vokse er så rolige og behagelige, og viser virkelig omsorg for hvert enkelt barn. For oss finnes det ingen alterntiver til Petrine som er gode nok:) Vi håper at kvaliteten på forholdet mellom barn og ansatte opprettholdes, og ikke blir svakere fremover. Ja, vi er meget fornøyd med barnehagen. Det har hent at vi har hatt spørsmål eller etterlysninger, da har vi blitt møtt med villighet til endring eller god forklaringer på hvorfor situasjonen er som den er. Fint om dere kan ta opp med enkelt foreldre som dere vet ikke følger opp å ta med møkkete klær, votter og sko HVER dag. Blir så mye renere og hyggeligere for alle da! Vær "strengere" og litt direkte på det. Dere er flinke Flott barnehage, gutten min gleder seg til å komme hver dag. Generelt er vi veldig fornøyd med barnehagen. Det er imidlertid dårlige rutiner når det gjelder bleieskift. Det er ikke slik som i mange barnehager at det sjekkes/byttes bleier iht. faste tider. Dette medfører at vårt barn ofte går lenge med avføring i bleien. Ukentlig får vi barnet hjem med store bleieirritasjoner og sår pga sommel med bleieskift. Ved henting sitter ofte barnet med avføring i bleien og en sterk lukt i lokalet uten at vedkommende som ansatt har foretatt seg noe. Ved påpekning av at det luktet avføring av barnet ved en anledning svarte en av de ansatte følgende uten å ha foretatt seg noe: "ja, jeg syntes det luktet litt". Fantastisk personell på avdeling Furu! Vi er ekstremt fornøyd med pedagogisk leder på Furu. Hun er veldig kreativ og gjør sammen med det øvrige personalet på avdelingen dagen for vårt barn, slik vi opplever det, innholdsrik og trygg!


Laste ned ppt "20.03.2015 12:49 Brukerundersøkelse i barnehage Rælingen kommune Februar-mars 2015 Rapport for Petrine barnehage – overordnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google