Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teori til A-beviset. Program  Introduksjon  Bakgrunn og formål til A-beviset  Flyets oppbygging  Aerodynamikk (pause)  Sikkerhet  Flyging  Praktisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teori til A-beviset. Program  Introduksjon  Bakgrunn og formål til A-beviset  Flyets oppbygging  Aerodynamikk (pause)  Sikkerhet  Flyging  Praktisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teori til A-beviset

2 Program  Introduksjon  Bakgrunn og formål til A-beviset  Flyets oppbygging  Aerodynamikk (pause)  Sikkerhet  Flyging  Praktisk prøve

3 A-beviset: Bakgrunn og formål  Bakgrunn  Modellflyhåndboka  Formål A-beviset  Få nybegynnere tryggere i gang  Økt motivasjon til å fortsette  Økt sikkerhet  Dokumentert ferdighetsnivå overfor myndigheter og forsikringsselskap  Skape gode holdninger

4  A-beviset  fastvinget fly mellom 2 og 12 kg  helikopter med rotordiameter større en 650 mm (“450-size”)  Ansvarsforsikring – ingen egenandel ved skade når man har gyldige flygebevis ved evt. skade A-beviset: Bakgrunn og formål

5 Hva kan gå galt? (Personskade tilskuere)  "The model flight club Szekszárd had organised past Saturday afternoon a flight show on the large former military airfield Öcsény. As a Stefan W. of the DAeC Luftsport, federation Bavaria association flew his second flight he had a sudden and total loss of control on his aerobatics model Pitts S12 with four- cycle combustion engine (span 2.50 m, approx. 20 kg weight). The fail safe funtion switched on at approximately 20 m height ; driven off by the cross-wind the model flew uncontrolled from the airfield to several hundred meters away into the crowd and impacted there. It broke a panic off; a married couple was killed, four further humans was hurt. The police drove off the unfortunate pilot in handcuffs.

6 Hva kan gå galt? (Forstyrrelse av lufttrafikk)

7 Hva kan gå galt? (Brann)  Brann ved styrt  LiPo  Nitro  Bensin  Jet (parafin) Sandnes 2014: Modellfly treffer strømlinjer over jernbanelinje, styrter og tar fyr. Skogbrann. Må stenge jernbanen Roganytt.no: Publisert av: Lisa Karin Sollie Eriksen Publisert : mai 29, 2014 in: Aktuelt, BrannLisa Karin Sollie EriksenAktueltBrann

8 Hva kan gå galt? (Materielle skader) Hentet fra www.TA.no

9 Hva kan gå galt? (Personskade pilot) www.aftenposten.no

10 Luftfartslovverket  Luftfartstilsynet (www.luftfartstilsynet.no)  Skiler mellom RPAS (luftfartøy) og modellfly  RPAS-forskrift til høring: § 5 Begrensninger for flygingen All flyging med modellfly ma ̊ skje pa ̊ en hensynsfull ma ̊ te som ikke utsetter personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten. Modellflyet ma ̊ til enhver tid være godt synlig for den som fører det slik at full kontroll over modellflyet kan opprettholdes. Det er ikke tillatt a ̊ fly a) høyere enn 120 meter over bakken b) nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygning som ikke er under fartøyførerens kontroll med unntak av under start og landing Fastsatte begrensninger i andre ledd gjelder ikke for flyging som skjer pa ̊ en sikker ma ̊ te i regi av modellflyklubb. § 6 Omra ̊ der hvor det ikke er tillatt a ̊ fly modellfly Det er ikke tillatt a ̊ fly modellfly over eller i nærheten av militære installasjoner, ambassader eller fengsler. Flyging over eller i nærheten av militære installasjoner er likevel tillatt med tillatelsefra stedlig leder. Det er ikke tillatt a ̊ fly modellfly i restriksjonsomra ̊ der opprettet med hjemmel i luftfartsloveneller politiloven. Det er ikke tillatt a ̊ fly modellfly over eller i nærheten av et sted nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsomra ̊ de i forbindelse med ulykke eller annen ekstraordinærhendelse. Uten tillatelse fra lokal lufttrafikktjenesteenhet er det ikke tillatt a ̊ fly modellfly nærmere ennx km fra flyplass med lufttrafikktjeneste eller trafikkinformasjonstjeneste.

11 Flyets oppbygging - Quiz ? Balanseror ? Flykropp ? Vinge ? Stabilisator ? Høyderor ? Finne ? Sideror ? Understell ? Motor ? Propeller ? Spinner ? Cowling

12 Flyets bevegelser

13 På innsiden Elektromotor Regulator LiPo batteri Servo Mottager

14 Senderen

15 Hvordan styrer man - Høyderor Høyderor opp Flyet pitcher opp Høyderor ned Flyet pitcher ned

16 Hvordan styrer man - Balanseror Høyre stikke til høyre Flyet ruller til høyre Høyre stikke til venstre Flyet ruller til venstre

17 Hvordan styrer man - Sideror Venstre stikke til venstre Sideror til venstre Flyet svinger til venstre Venstre stikke til høyre Sideror til høyre Flyet svinger til høyre

18 Aerodynamik – hvorfor flyr flyet

19

20 Aerodynamik – når går det feil - Stall

21 Aerodynamikk - stabilitet W L T

22 PAUSE

23 Sikkerhet  Lipo batterier  Failsafe  Rekkevidetest  Pre- and post flight checks  På stripa  I luften  Sikkerhet bestemmes mest av holdning

24 Sikkerhet – LiPo batterier – Brann  LiPo batterier er trygg om de behandles riktig  Bare bruk en lader med LiPo program  Lad dem balansert og ikke for fort  Max spenning 4,2 V per celle  Bruk LiPo sekk under lading og transport  Vær forsiktig med skadede batterier, de kan kortslutte innvendig senere

25 Sikkerhet - Failsafe  Failsafe er a få alle servoer (og ESC) i en bestemt posisjon ved bortfall av signal  Formålet med failsafe – skadebegrensning  Sette failsafe  Teste failsafe

26 Sikkerhet – Rekkeviddetest  Formålet: å avdekke feil ved utstyr eller installasjonen av det i flyet.  Man reduserer senderoutput og tester på en gitt avstand fra modellen om man har kontroll  Test modellen i alle stillingen i forhold til deg.  Test også med motor i gang

27 Sikkerhet – Pre- og post-flight sjekk  Pre-flight  slark på rorene  feste av propell og motor  propellblad hel  ladingen på batteriet  går rorene riktig vei  brytere på sender riktig posisjon  Post-flight  koble av batteriet  sjekk batteriet (spenning, temperatur)  etter hard landing, sjekk propell/motor/understell/ rorflater

28 Sikkerhet – På stripa  slå på sender først, sett throttle sticken på tomgang  koble på batteriet mens du sitter bak vingen  ved fuel: fest modellen under start  bær/trill flyet ut av depot. Taksing i depoet er ikke ok  Vet hvor du er om du må tilkalle hjelp

29 Sikkerhet – I luften  Ikke fly over folk (depot), biler eller hus  Om noe oppfører seg unormalt – land og finn ut hva det er  Hold avstand av deg seg (og andre) med hovring, low pass etc.  Flere flyr samtidig – rop ut avgang og landing  Flere flyr samtidig – står nære hverandre  Vet hvor du er om du må tilkalle hjelp

30 Lokale regler  Følg de lokale reglene for den aktuelle modellflyplassen  Instruktør: Denne slide bør tilpasses med lokale regler som gjelder på deres modellflyplass www.osaeroklubb.no

31 Eksempler på lokale regler (fra Os Aero klubb)  Modellfly SKAL vike for fullsize  Modellflyleder og Bakkesjef – bruk radio!  Tilleggsregler for store modellfly + jet

32 Lokale regler - Flytider

33 Flyging  Avgang: Ta av mot vinden, og fullføre en høyre eller venstresving (rund eller toleggs) og komme tilbake mot flybanen i korrekt høyde.  Horisontalt 8-tall: Fly et horisontalt 8-tall for å demonstrere at piloten mestrer både høyre og venstresvinger

34 Flyging  Stall + recovery: Fly til trygg høyde, og foreta minst én full stall av modellen, med påfølgende gjenvinning av kontroll  Landingsinnlegg: Fly et firkantet landingsinnlegg med gradvis nedtrotling av motor, melde 'landing', og deretter lande modellen på en oppmerket landingsbane på maksimum 20*100 meter. Fjerne modell og utstyr fra landingsbanen.

35 Praktisk eksamen  Gjennomfør pre-flight sjekk  Eksaminator kan spørre om:  test av failsafe  rekkevidetest  teori  Flyging (avgang, høyre/venstre sving, circuit, landing)  Post-flight sjekk Vis sikker oppførsel under hele prøven da går det bra

36 Oppsummering  bakgrunn og formål til A-beviset  Flyets oppbygging  Aerodynamikk  Sikkerhet  Flyging  Praktisk prøve Spørsmål?

37 Happy Landings!

38 Les mer  Modellflyhåndboka (www.nlf.no/modellfly/modellflyh-ndboka)  The beginners guide to RC-Airplanes – Pete Carpenter (www.rc-airplane-world.com/)  One week to solo – David Scott (www.rcflightschool.com/Solo_Manual.asp)


Laste ned ppt "Teori til A-beviset. Program  Introduksjon  Bakgrunn og formål til A-beviset  Flyets oppbygging  Aerodynamikk (pause)  Sikkerhet  Flyging  Praktisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google