Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av driftsstyreskoleringen 2015 Program.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av driftsstyreskoleringen 2015 Program."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av driftsstyreskoleringen 2015 Program

2 STAVANGER KOMMUNE Program ■ Temaer ■ Driftsstyrets møter ■ Sakspapir/saksfremstillinger ■ Hvilke saker bør behandles i driftsstyret og hvilke ikke? ■ Økonomistyring og økonomiarbeid ■ Hva når samarbeidet knirker ? ■ Eventuelt

3 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter ■ Skriftlig innkalling ■ Sendes formelt av styreleder ■ Minst én uke på forhånd ■ Inneholder tilstrekkelig informasjon, minimum sakliste og forslag til vedtak ■ Drøftes i rådsorganene før driftsstyremøtet

4 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Kunngjøring ■ Møter kunngjøres offentlig, eks. på skolens internettsider ■ Referatet/protokollen kunngjøres tilsvarende ■ Vedtak må kunngjøres særskilt for dem det angår

5 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Møteprosedyre ■ Godkjenning av innkalling ■ Godkjenning av sakliste og melding av saker til eventuelt ■ Godkjenning av protokoll/referat ■ Behandling av sakene – viktigste saker først ■ Foreløpig og endelig godkjenning av referat/protokoll

6 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Møteprosedyre (forts.) ■ Om utsettelsesforslag ■ Alternative forslag til vedtak framsettes skriftlig ■ Spørsmål om habilitet og taushetsplikt ■ Votering

7 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Rektors rolle ■ Holder driftsstyret informert ■ Forbereder sakene ■ Ansvar for referat/protokoll ■ Deltar i prinsippet ikke i diskusjonen, men svarer på spørsmål og bidrar med avklaringer

8 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Rektors rolle (forts.) ■ Tydelig på hva han/hun mener, men kan også drøfte fritt

9 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Styreleders rolle ■ Ansvar for saklisten ■ Aktiv i forhold til å holde seg informert ■ Samspillet med rektor

10 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Styreleders rolle i møtet ■ Skape tillit og engasjement ■ Være upartisk, men har lov å ha sine meninger ■ Kjenne bestemmelsene som gjelder for styret ■ Kjenne sakene godt ■ Være klar og tydelig ■ Søke konsensus

11 STAVANGER KOMMUNE Sakspapirer ■ Innkalling til møte i Driftsstyret - 05.02.2015 kl.17.15.msg Innkalling til møte i Driftsstyret - 05.02.2015 kl.17.15.msg ■ DS-referat 5 februar 2015.docx DS-referat 5 februar 2015.docx

12 STAVANGER KOMMUNE Hvilke saker bør behandles i driftsstyret? ■ Beslutning – idéutvikling – informasjon ■ Driftsstyret har overordnet ansvar ■ Planer – vedta og følge opp ■ Budsjett ■ Elevenes skolemiljø/læringsmiljø ■ Skolens rutiner/instrukser/reglement ■ Skoleutvikling – være informert ■ Være informert om arbeidet i andre rådsorganer ■ Beslutte og gi uttalelser/innstilling etter forespørsel fra overordnet instans ■ Klagebehandling - oversikt

13 STAVANGER KOMMUNE Hvilke saker bør ikke behandles i driftsstyret? ■ Saker som handler om enkeltelever og enkeltelevers rettigheter ■ Saker som handler om navngitte ansatte eller foreldre ■ Saker som angår daglig drift – pedagogisk eller økonomisk ■ Unngå detaljene!

14 STAVANGER KOMMUNE Økonomistyring ■ Mål ■ å bruke minst mulig tid og krefter på økonomistyringen, men samtidig ha tilstrekkelig kontroll! ■ Oppgaver ■ Planlegge bruken av budsjettet ■ Kontrollere bruken av budsjettet ■ Om ansvar – styret og rektor ■ Rektor må avklare handlingsrommet ■ Rapport til styret i hvert møte – ikke fortape seg i detaljer ■ Styret må forholde seg til den informasjon rektor gir ■ Tiltak til beslutning eller til orientering 14

15 STAVANGER KOMMUNE

16 Skjema for månedlig økonomirapportering Sendes på mail til aktuell fagsjef og økonomirådgiver, innen 25.02.2015 Her skal avvik slik det fremkommer i Visma Enterprise (økonomisystemet) legges inn, samt din egen vurdering av forventet resultat ved årets slutt VirksomhetRegnskap 31.01.2015Budsjett 31.01.2015Avvik 31.01.2015 Budsjett - Regnskap Prognose pr 31.12.15 (Merforbruk settes inn med negativt fotegn) Kulturskolen 2 972 9693 002 00029 0310 Her skal det redegjøres for hvilke konkrete, planlagte tiltak som skal bidra til økonomisk balanse ved årets slutt Utfordring/ÅrsakTiltakDato for effektuering av tiltak Forventet måndelig innsparing. (Beløp settes inn med positivt fortegn) Forventet innsparing resten av året. (Beløp settes inn med positivt fortegn) Har kuttet 1 årsverk fom 1.1.2015. Prognosen er å gå i økonomisk balsense ved utgangen av året. Sum innsparinger0 Planlagt resultat 31.12.140 Mottatt av økonomirådgiver, navn: Dato:

17 STAVANGER KOMMUNE Når samarbeidet knirker ■ Spør – hva er driftsstyrets oppgave? ■ Å være generell – ikke individuell ■ Need to know - nice to know ■ Rett og klokt ■ Informasjon ■ Om tillitsforhold ■ Rådmannen som driftsstyrets overordnede


Laste ned ppt "Oppfølging av driftsstyreskoleringen 2015 Program."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google