Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av driftsstyreskoleringen 2015 Program.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av driftsstyreskoleringen 2015 Program."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av driftsstyreskoleringen 2015 Program

2 STAVANGER KOMMUNE Program ■ Temaer ■ Driftsstyrets møter ■ Sakspapir/saksfremstillinger ■ Hvilke saker bør behandles i driftsstyret og hvilke ikke? ■ Økonomistyring og økonomiarbeid ■ Hva når samarbeidet knirker ? ■ Eventuelt

3 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter ■ Skriftlig innkalling ■ Sendes formelt av styreleder ■ Minst én uke på forhånd ■ Inneholder tilstrekkelig informasjon, minimum sakliste og forslag til vedtak ■ Drøftes i rådsorganene før driftsstyremøtet

4 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Kunngjøring ■ Møter kunngjøres offentlig, eks. på skolens internettsider ■ Referatet/protokollen kunngjøres tilsvarende ■ Vedtak må kunngjøres særskilt for dem det angår

5 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Møteprosedyre ■ Godkjenning av innkalling ■ Godkjenning av sakliste og melding av saker til eventuelt ■ Godkjenning av protokoll/referat ■ Behandling av sakene – viktigste saker først ■ Foreløpig og endelig godkjenning av referat/protokoll

6 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Møteprosedyre (forts.) ■ Om utsettelsesforslag ■ Alternative forslag til vedtak framsettes skriftlig ■ Spørsmål om habilitet og taushetsplikt ■ Votering

7 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Rektors rolle ■ Holder driftsstyret informert ■ Forbereder sakene ■ Ansvar for referat/protokoll ■ Deltar i prinsippet ikke i diskusjonen, men svarer på spørsmål og bidrar med avklaringer

8 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Rektors rolle (forts.) ■ Tydelig på hva han/hun mener, men kan også drøfte fritt

9 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Styreleders rolle ■ Ansvar for saklisten ■ Aktiv i forhold til å holde seg informert ■ Samspillet med rektor

10 STAVANGER KOMMUNE Driftsstyrets møter Styreleders rolle i møtet ■ Skape tillit og engasjement ■ Være upartisk, men har lov å ha sine meninger ■ Kjenne bestemmelsene som gjelder for styret ■ Kjenne sakene godt ■ Være klar og tydelig ■ Søke konsensus

11 STAVANGER KOMMUNE Sakspapirer ■ Innkalling til møte i Driftsstyret kl msg Innkalling til møte i Driftsstyret kl msg ■ DS-referat 5 februar 2015.docx DS-referat 5 februar 2015.docx

12 STAVANGER KOMMUNE Hvilke saker bør behandles i driftsstyret? ■ Beslutning – idéutvikling – informasjon ■ Driftsstyret har overordnet ansvar ■ Planer – vedta og følge opp ■ Budsjett ■ Elevenes skolemiljø/læringsmiljø ■ Skolens rutiner/instrukser/reglement ■ Skoleutvikling – være informert ■ Være informert om arbeidet i andre rådsorganer ■ Beslutte og gi uttalelser/innstilling etter forespørsel fra overordnet instans ■ Klagebehandling - oversikt

13 STAVANGER KOMMUNE Hvilke saker bør ikke behandles i driftsstyret? ■ Saker som handler om enkeltelever og enkeltelevers rettigheter ■ Saker som handler om navngitte ansatte eller foreldre ■ Saker som angår daglig drift – pedagogisk eller økonomisk ■ Unngå detaljene!

14 STAVANGER KOMMUNE Økonomistyring ■ Mål ■ å bruke minst mulig tid og krefter på økonomistyringen, men samtidig ha tilstrekkelig kontroll! ■ Oppgaver ■ Planlegge bruken av budsjettet ■ Kontrollere bruken av budsjettet ■ Om ansvar – styret og rektor ■ Rektor må avklare handlingsrommet ■ Rapport til styret i hvert møte – ikke fortape seg i detaljer ■ Styret må forholde seg til den informasjon rektor gir ■ Tiltak til beslutning eller til orientering 14

15 STAVANGER KOMMUNE

16 Skjema for månedlig økonomirapportering Sendes på mail til aktuell fagsjef og økonomirådgiver, innen Her skal avvik slik det fremkommer i Visma Enterprise (økonomisystemet) legges inn, samt din egen vurdering av forventet resultat ved årets slutt VirksomhetRegnskap Budsjett Avvik Budsjett - Regnskap Prognose pr (Merforbruk settes inn med negativt fotegn) Kulturskolen Her skal det redegjøres for hvilke konkrete, planlagte tiltak som skal bidra til økonomisk balanse ved årets slutt Utfordring/ÅrsakTiltakDato for effektuering av tiltak Forventet måndelig innsparing. (Beløp settes inn med positivt fortegn) Forventet innsparing resten av året. (Beløp settes inn med positivt fortegn) Har kuttet 1 årsverk fom Prognosen er å gå i økonomisk balsense ved utgangen av året. Sum innsparinger0 Planlagt resultat Mottatt av økonomirådgiver, navn: Dato:

17 STAVANGER KOMMUNE Når samarbeidet knirker ■ Spør – hva er driftsstyrets oppgave? ■ Å være generell – ikke individuell ■ Need to know - nice to know ■ Rett og klokt ■ Informasjon ■ Om tillitsforhold ■ Rådmannen som driftsstyrets overordnede


Laste ned ppt "Oppfølging av driftsstyreskoleringen 2015 Program."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google