Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avlingsnivå i grovfôrdyrkinga – hvorfor er det viktig å vite? 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avlingsnivå i grovfôrdyrkinga – hvorfor er det viktig å vite? 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avlingsnivå i grovfôrdyrkinga – hvorfor er det viktig å vite? 1

2 Hva vet vi? Avlingsnivå i grovfôrproduksjon varierer mellom de ulike skiftene. Ulik avling skal avstedkomme ulik behov for gjødsling. Ulik avling skyldes ikke ulik gjødsling, men plantenes muligheter til å produsere biomasse. Skal vi klare å sikre en økonomisk optimal drift må vi tilpasse gjødslinga slik at vi får betalt for hver gjødselkrone vi bruker. 2

3 Regneeksempel Hvor mye næring fjernes med graset? Stor variasjon i mengden næring som tas bort etter avlingsnivå. Næring som ikke tas bort med avlingen blir: o vasket ut i vassdragene. o bundet i jorda og være tilgjengelig for plantene 3 Avling, kg tsNitrogen, kgFosfor, kgKalium, kg 3004,80,847,2 5508,81,6513, ,21,9616, ,02,824,0

4 Gjødslingseksempel Hva er anbefalt gjødslingsnivå ved ulikt avlingsnivå? Stor forskjell mellom anbefalt tilført mengde næring og mengde bortført næring. Brukes også næring til å bygge plantemateriale som røtter. 4 Avling, kg tsNitrogenFosforKalium 30014,01,37, ,02,112, ,02,615, ,03,521,8

5 Hvordan vet jeg at gjødslinga er rett? Eks 1 5 Råprotein på 110 gir et nitrogeninnhold på 17,6. For å sikre nok nitrogen til plantene bør den ligge på Ergo litt lite nitrogen til plantene. Kalium tilførselen er for liten, bør ligge mellom 18 og 25 Svovel er for lavt, bør ligge mellom 2 og 3.

6 Hvordan vet jeg at gjødslinga er rett? Eks 2 6 Råprotein på 211 gir et nitrogeninnhold på 33,7. For å sikre nok nitrogen til plantene bør den ligge på Ergo mer nitrogen en plantene i utgangspunktet trenger. Kaliumtilførselen er for stor. Luksusopptak. Svovelgjødslinga er bra.

7 Konklusjon Vurdering av rett avlingsnivå er med på å sikre rett gjødsling o Bedre økonomi  Sparer utgifter til gjødsel eller  Får større avling o Mindre belastning på miljø. Uttak av fôrprøver med analysering av mineralinnhold i tillegg vil gi svar på om næringstilgangen til plantene er god nok. o Kan brukes som et hjelpemiddel i å vurdere gjødslinga. o Viktig å huske at proteininnholdet i plantene vil variere avhengig av hvor i utviklingen de er kommet. 7


Laste ned ppt "Avlingsnivå i grovfôrdyrkinga – hvorfor er det viktig å vite? 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google