Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avlingsnivå i grovfôrdyrkinga – hvorfor er det viktig å vite? 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avlingsnivå i grovfôrdyrkinga – hvorfor er det viktig å vite? 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avlingsnivå i grovfôrdyrkinga – hvorfor er det viktig å vite? 1

2 Hva vet vi? Avlingsnivå i grovfôrproduksjon varierer mellom de ulike skiftene. Ulik avling skal avstedkomme ulik behov for gjødsling. Ulik avling skyldes ikke ulik gjødsling, men plantenes muligheter til å produsere biomasse. Skal vi klare å sikre en økonomisk optimal drift må vi tilpasse gjødslinga slik at vi får betalt for hver gjødselkrone vi bruker. 2

3 Regneeksempel Hvor mye næring fjernes med graset? Stor variasjon i mengden næring som tas bort etter avlingsnivå. Næring som ikke tas bort med avlingen blir: o vasket ut i vassdragene. o bundet i jorda og være tilgjengelig for plantene 3 Avling, kg tsNitrogen, kgFosfor, kgKalium, kg 3004,80,847,2 5508,81,6513,2 70011,21,9616,8 100016,02,824,0

4 Gjødslingseksempel Hva er anbefalt gjødslingsnivå ved ulikt avlingsnivå? Stor forskjell mellom anbefalt tilført mengde næring og mengde bortført næring. Brukes også næring til å bygge plantemateriale som røtter. 4 Avling, kg tsNitrogenFosforKalium 30014,01,37,8 55019,02,112,8 70022,02,615,8 100028,03,521,8

5 Hvordan vet jeg at gjødslinga er rett? Eks 1 5 Råprotein på 110 gir et nitrogeninnhold på 17,6. For å sikre nok nitrogen til plantene bør den ligge på 21-30. Ergo litt lite nitrogen til plantene. Kalium tilførselen er for liten, bør ligge mellom 18 og 25 Svovel er for lavt, bør ligge mellom 2 og 3.

6 Hvordan vet jeg at gjødslinga er rett? Eks 2 6 Råprotein på 211 gir et nitrogeninnhold på 33,7. For å sikre nok nitrogen til plantene bør den ligge på 21-30. Ergo mer nitrogen en plantene i utgangspunktet trenger. Kaliumtilførselen er for stor. Luksusopptak. Svovelgjødslinga er bra.

7 Konklusjon Vurdering av rett avlingsnivå er med på å sikre rett gjødsling o Bedre økonomi  Sparer utgifter til gjødsel eller  Får større avling o Mindre belastning på miljø. Uttak av fôrprøver med analysering av mineralinnhold i tillegg vil gi svar på om næringstilgangen til plantene er god nok. o Kan brukes som et hjelpemiddel i å vurdere gjødslinga. o Viktig å huske at proteininnholdet i plantene vil variere avhengig av hvor i utviklingen de er kommet. 7


Laste ned ppt "Avlingsnivå i grovfôrdyrkinga – hvorfor er det viktig å vite? 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google